КАСТОВАТА СИСТЕМА "ВАРНА" НА АРИЙЦИТЕ В ДРЕВНА ИНДИЯ И НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГ-АРИИ

Това е гръбначният стълб на българската държава, йерархичната подредба в обществото на нашите далечни предци

.

умата Варна (на санскрит: वर्ण, varṇа) като понятие в Махабхарата се обсъжда в смисъл на Кастова система Варна в раздел 12,181. [18] . Има значение за  население  разделено на четири  касти  според неговите  качества  и всяка със свой символичен  цвят. Проф. Алф Хилтебайтел я описва като цветно-кодирана система чрез мъдреца на име Бригу - един от седемте (стбълг. саптарши) велики мъдреци на ариите. Според него цвета на целомъдреното съсловие на брахманите Варни е  белият  като символ на нравствена чистота; за кшатрите е  червеният  като кръвта, която с готовност се пролива в защита на отечеството; за вайшите е  жълтият  като огъня в огнището на занаятчиите и зрелите житни поля на земеделците; за шудрите и париите е черният като тяхната тъмна, тъжна съдба". 

.

Бригу и седемте (стбълг. саптарши) велики мъдреци на арийците. Източник: paraatmajiwaatma. Всички са изобразени с характерните за древните ни предци арийците символи бинди на челото и прическа "чумбас" или кика, която са носили старите българи до средата на ІХХ век.  

.

Кастите означават обществен ред, изграден от ариите на територия, обозначена като "Така наречена Варна", когато една значима част от тях са принудени да се преселят и се установяват да живеят в Индия около 3000 г.и пр. Хр., и пренасят това свое държавно устройство. Кастовата система "Варна" е описана и в Кхагавата-пурана" в песен 7 (ІІІ-ІІ хил. пр.н.е.) на епоса Ведите - по Большая российская энциклопедия. 

Във Ведите на Кастовата структура "Варна" са посветени няколко от древните книги. А в Rg Veda и названието на всяка каста има за цел да се разграничат арийците от дравидите и други коренни народи по вид и цвят. Дхарма Сутра и Дхарма Састри имат религиозна стратификация в четири степенния идеал "Катур-Варна" - (стбълг четири) кастови заповеди. (От paraatmajiwaatma)

От Еncyclopedia ac.uk и от други източници научаваме традиционните начини на поздрав за всяка каста. Брахманите простират дясната си ръка напред на нивото на очите си и казват "Да бъде добро"; кшатрите сключват ръце на гърдите си и леко прекланят глава, като израз на готовност да се жертват в защита на отечеството си; ваишите държат ръцете си край кръста и показват работните си длани, които създават материалните блага; шудрите и париите бавно се покланят ниско в знак на покорство

.

Бхагавад Гита описва задълженията и качествата на членовете на четирите варни:

Съзиданието, ума, аскетизъм, правдата, оптимизмът - са задълженията на брахманите.
Добродетелта, смелостта, героизмът са задълженията на кшатрите.
Сръчността в занаятите, трудолюбието в селското стопанство, животновъдството и уменията в търговията са задълженията на вайшите. Подчинението и старателното служене са задълженията на шудрите и париите. 
.В  Дига Никая - будиски текст, пише за дискусия между Готама Буда и индуския брамин Сонаданда, който е бил много учен във Ведите. Готама Буда пита: Кои са най-важните качества за истински верния брахман? Сонадана отговори: Това са добродетелта и мъдростта.
Бхагавад гита учи, че онзи, който разглежда изпълнението на задълженията, определени от съответната му кастова принадлежност, като преданост към бога, може да преодолее своята каста и всички други кармически ограничения, за да постигне духовно съвършенство, което е рождено право на всеки човек.

.

Понятието Ариец идва от Санкрит и значи благороден.

Преди хиляди години техните племена създават доминираща и безспорно велика Ведическа цивилизация в Северна Индия. Днес от тези племена има трайни следи в етническо отношение в земите около река Сарасвати, където са открити 414 руини на арийски селища, всеки от тях разкрива висока древна култура и се отличава от местните примитивни селища, в който са живели и все още живеят там днешните индийци. Едно сравнение - в най-дългата и пълноводна река на Индия са намерени само 40 археологически обекта от различна култура" - Bryant 2001, "Ведическа култура" стр. 167.

.

Карта на Индия. В елипсата е оградено сухото легло на река Сарасвати - dry bed of the Sarasvati1 -шесто обозначение долу в дясно.

.

В тези археологически обекти се установява, че преселниците-арии се занимавали с високо развито земеделие и животновъдство, непознато за ония древност, с обработка на металите бронз и злато, били опитни в занаяти, които знаели от преди идването си. Поради добре обучената и добре въоръжена войска те отстраняват повечето от дравидите от земите на Северна Индия, а останалите взели да работят в своите дейности.

Патрик Оливеле , професор по санскрит от Тексаския университет, казва: "Земята, създадена от боговете и разположена между реките Сарасвати и Дришадуати, се нарича "Брахмаджата" - божествена земя на Брахманите. Поведението на хората там, предавано от поколение на поколение в от древността и сега се нарича "поведение на добрите хора".

Тук поселенията на колонистите от белия север и днес се определят за наследници на Ариите, дошли преди хилядолетия в Индия. Като аргумент те изтъкват своя бележит средновековен вожд Сарасват Ману. Тази най-висша каста в Индия няма генетическо сходство, по цвят и вид са различни от местното население. По протежение на иранското плато обаче има десетки подобни и близки хидроними и топоними.

.

И днес в Индия се тачи Нежната богиня на мъдростта и изкуствата Сарасвати.

Снимка: magicalindia

.

Индия ариите пренесли и установили своя традиционен съвършено нов за света по онова време държавен ред, наречен Чатур Варнас - четири касти (сгбълг. четири), всяка със свои качествени характеристики, цвят и значение.

На снимката по-долу е кастова система на Индия наложена от Арийте.

Вождове на арийците

1.Брахмани - свещеници, мъдреци, учени и гуру-учители

.

2.Кшатри - войни, техните водачи, управители

.

 3.Вайши - търговци, занаятчии и непълнолетни  войни в обучение

.

 4. Шудри - земеделци и животновъди, вкл.

.

 Парии или Кутри - безправни, незначителни хора. Свързва се с персийската кутра-дребен, дума родствена на нашата кутре-дребосъче.

.

Източник на схемата:  Книгата Бхагавата и budha2.bg

Според  Уикипедия: Членовете на трите висши касти се наричат дваджа (дважди родени). Дума близка до съвременния български език. Всяка една от тези, и другите български титли има дълга своя история, но запазването и у днешният ни език, говори за дългата непрекъсната приемственост, между нашият народ и неговите прародители-ариите.

Специалистите с основание предполагат, че кастовата държавна организация е съществувала в прародината на ариите на Балканите, възприета от техните наследници - древното племе варни . Подредена е по-долу:

.

Кана сюбиги – От Бога владетел

1. Духовенство – колобри, жреци, религиозни служители и учители

2.  Войнство – боили и таркани-главатари, боритаркан - командир на  бронираната конница; колесничари, багатури - войни, багаини - млади войни

3.  Търговци на злато, мед и сол; кърмч и жупан /управител/, седичия /

съдия/, бирч /бирник/, занаятчии, леяри на метал, зидчии, ковачи

4.  Земе-делци и животни-въди - коневъди, говедари, овчари, козари.

.

.

5.  Кутри-дребни (стбълг. кутре), безправни, неквалифицирани  работници  и слуги.

.

.
ръбначният стълб на българския саракт - (държавност)

на древните ни предци в Българската Историческа истина е публикуван друг оригинален вариант на старобългарската йерархия. Старинните ни порядки са били не по-малко сложни, от тези днес, тъй че много от днешните обществени служби не е липсвала в държавите ни, наречани по старобългарски саракти, предавани в като свято наследство от поколение на поколение в хилядолетията.

Още първите наши изследователи, работещи без политически предрасъдъци, ясно отчитат, че прабългарските титли не са от тюркски произход. И ако тогава се ограничаваха само до това, днес ние със сигурност знаем етимологията на всичките ни титли, между който има уникати за Балканите и Европа.

И Петър Добрев от БАН съобщи, че от дълбока древност в българските държави е имало четири съсловия: ювигикан, колобри, боили и работни българи. Те не са били затворени кастови системи както в древността и досега са в Индия – брахмани, кшатрии, вайшии и шудри. Всеки българин е можел да расте в житейската си йерархия по заслуги и доблест на бойното поле. (От ІІ Академична конференция “Корени на българската цивилизация” - 2005 г, на която лично присъствах).

В началото на ХХІ век електронните изданиия  erepublik.en, allvin.bg/history, pomagalo в негласно единомислие публикуваха сведения за държавния строй на древните българи и така изразиха съгласие, че той е основан на цялостно изградена обществена йерархия. Ето ги

Древните български титли

.

Ювигикан -  От Бога владетел. Тази титла е била до 864г., заменена с титлата княз, а през 927 г. с цар.

Канар тикин - първородният син на кана и бъдещ престолонаследник

Вулиас - вторият син на кана, когато първият умре той става хан.

Кавхан - Най-високата титла след тази на кана. Пръв заместник и негов помощник. По време на война в отсъствието му е командвал войските. Тази титла се запазва до 1018 година.

Чъгубоил - Пръв най-важен боил, занимава се с вътрешните работи на канството.

Боил - висша знатна степен, нормално тези родове са 100 и всеки боилски род владее една област от канството. След като княз Борис избива 52 боили, които се обивяват в защита на тангриянството, тези родовете намаляват и постепенно западат.

Багаин - младежка знатна степен, така наречените храненици на кана, използвани от канската власт за ограничаване на влиянието на боилите.

Богатур - буквално означава юнак, герой. Използвало се като нисша знатна степен, отново под канско покровителство основа на небронираната конница или конните стрелци.
Боритаркан - командир на тежката бронирана конница, в по-късни времена комендант на аул (крепост)
Тументаркан - командир на един тумен (10 000 конника)
Таркан - командир на 1 000 конника (хилядник) По сведение на boinaslava.net

.

Структура на българската Държавност - Саракт.

Източник: Българската Историческа истина

.

Кастите се споменават за първи път в един химн на Ригведа Пуруша-сукта,

най-вероятно между  1700–1100 г. пр.Хр. според изследователя Лукас Джонстън[13],  където произходът на хората се извежда от първочовека Парама Пуруша, чието тяло породило всичко, което е и което ще бъде: брахманите – от устата на Пуруша, кшатриите от ръцете му, вайшиите – от бедрата му и шудрите от краката му. И Ведите, създадени от преселилите се от Балканите арийци, в раздела "Вечната религия" разкриват знанията за света, за битието и стоят в основата на образувалата се впоследствие кастова система "Варна". Писано е там: "Посвещението да служиш и мъдростта са повече ценни от властта, богатството и физическите способности". В ранните векове не е съществувало строго кастово разграничение и четирите касти са съществували в хармонично взаимодействие и сътрудничество.

Арийските мъдреци възприемали космическия порядък като велико жертвоприношение и вярвали, че спиритуалната природа на човека може да бъде най-добре реализирана, ако той се постави в съответствие с космическия ред. Според ведическата традиция кастовото деление има за цел да изключи безогледната конкуренция вътре в обществото. Посвещението и мъдростта са се ценели повече от властта, богатството и физическите способности. В ранните векове не е съществувало строго кастово деление и четирите касти са живяли в хармонично взаимодействие и сътрудничество. Бхагавад гита учи, че онзи, който разглежда изпълнението на задълженията, определени от съответната му кастова принадлежност, като преданост към Бога, може да преодолее своята каста и всички други кармически ограничения, за да постигне духовно съвършенство, което е рождено право на всеки човек.

Ариите с течение на времето от прародината си на Балканите пренесли огъня на своята култура и държавен ред на юг и изток по долините на реките Тигър и Ефрат, а също в земите между Хималаите и Северна Индия. Тази земя, вече във владение на ариите се именува  Brahmavarta. The Hindu - религиозен текст Manusmriti, описва  Brahmavarta, където се раждат "добрите" хора и като "свещена земя". (От Уикипедия)

.

Върховната власт се осъществява от Царя-Жрец със свещената титла

Канас Ювиги – “От Бога владетел”.

По право българският престол е принадлежал на Свещената Династия ДУЛО. Тя е свързана с името на арийската прародина ТУЛЕ. В езика на памирските народи, родствени с българите, ТУЛЕ значи “Богоустановен ред”.(3) Нашите князе са носели шапката ТУ-ДУЛО като корона и символна принадлежност на рода. (Снимката в ляво, изт. Музея в Казан). По право българският престол е принадлежал на Свещената Династия ДУЛО. Тя е свързана с името на арийската прародина ТУЛЕ.  Името ТУЛЕ е имала и столицата на древното келтското царство в Тракия, основано от владетел, носещ  българско име БОЛГ.

Канът управлява с помощта на Шестте Велики боили, произхождащи от най-знатните болярски родове. Те съставляват висшия господарски елит, наречен УКЕЛ, но по правило принадлежат към колобърското съсловие. Заедна с Кана те съставляват Съвета на Седемте – върховният орган на управлението на САРАКТА (Царството).
Световно известнитият италиански философ барон Юлиус Евола (1898-1974 г.) в книгата си "Езическият империализъм" отнася управлението на царете-жреци към изначалната Арийска цивилизация, свързана с митологичната представа за Златния век.(4) Съгласно метафизическото познание изначалната арийска цивилизация е процъфтявала през епохата на Златните векове, към тях той отнася времената на най-дълбока древност – от сътворението на бялата раса до усвояването на металите желязо, бронз и злато.

Затова българите имаме основание да се считаме за народ от “Първото Слънце”, както е записано в българския превод на пророчицата Сибила. При нас Държавата и Нацията се основават на Рода, в който съществува система от родови звания, отнасящи се до степента на роднинство. Това са МАМА, ТАТЕ, ДЯДО, КАКА , ЧИЧО, ЛЕЛЯ, СТРИНА, БУЛЯ, с които сме свикнали от детството си. Този тип родово устройство не се среща сред повечето евроазийски народи.

). Името ТУЛЕ е имала и столицата на древното келтското царство в Тракия, основано от владетел, носещ  българско име БОЛГ.

Канът управлява с помощта на Шестте Велики боили, произхождащи от най-знатните болярски родове. Те съставляват висшия господарски елит, наречен УКЕЛ, но по правило принадлежат към колобърското съсловие. Заедна с Кана те съставляват Съвета на Седемте – върховният орган на управлението на САРАКТА (Царството).
Световно известнитият италиански философ барон Юлиус Евола (1898-1974 г.) в книгата си "Езическият империализъм" отнася управлението на царете-жреци към изначалната Арийска цивилизация, свързана с митологичната представа за Златния век.(4) Съгласно метафизическото познание изначалната арийска цивилизация е процъфтявала през епохата на Златните векове, към тях той отнася времената на най-дълбока древност – от сътворението на бялата раса до усвояването на металите желязо, бронз и злато.

Затова българите имаме основание да се считаме за народ от “Първото Слънце”, както е записано в българския превод на пророчицата Сибила. При нас Държавата и Нацията се основават на Рода, в който съществува система от родови звания, отнасящи се до степента на роднинство. Това са МАМА, ТАТЕ, ДЯДО, КАКА , ЧИЧО, ЛЕЛЯ, СТРИНА, БУЛЯ, с които сме свикнали от детството си. Този тип родово устройство не се среща сред повечето евроазийски народи.

.

Съвременен брамин. Погледнете на челото му червената точка - характерна за древните Бълг-Арии, за древните и съвременните брамини. Снимка: sanskriti.ind

.

сега брахманите дават смисъл в съвременния социален живот на времето.

Кастовият държавен ред, наречен "Варна", е бил възприет от много страни по-света в различни периоди от времето" и на него са посветени древни текстове. В песен 7 на книгата Бхагавата /около 3100 г. до н. е./ се споменава за съсловието на свещенниците брахмини и се отразява дискусията за значението на системата варна и ашрама. 

Там се казва и следното за съсловието на брахмините и техните наследници: yasya yal lakṣaṇaḿ proktaḿ uḿso varṇā bhivyañjakam ad anyatrāpi dṛśyeta
at tenaiva vinirdiśet...

.

 ..."Само защото си роден брахмин не ставаш брахман. Трябва да имаш  качествата им. Човек роден не-брахмин, но има качествата да бъде такъв, трябва да бъде незабавно приет като брахмин".

Реда "Варна" обуславя, че синът на лечителя трябва да е лечител, синът на ковача да е ковач и така нататък. За да могат поколенията да надграждат знанията и опита на рода си, без да ги губят. Вероятно по този начин са се съхранявали хилядолетни знания и арийците на Балканите. 

На снимката в ляво: Син на съвременен брамин със сакралните знаци на своите арийски деди - свастиката и кичура коси на темето, наречен "чумбас или кика". Снимка: sanskriti.ind

 С времето тази цивилизация, оставила уникален модел на йерархична подредба за всяка държава, е била претопена от много бройните индийци и поради нарушаване и разхлабване на дисциплината у съсловната система. Само кастата на брахманите и сега строго спазва религиозните закони и живее в затворен кръг. От нея днес в Индия са останали ценната Ведическа литература, религиозните нрави и канони, стотиците археологически обекти и артифакти.

.

И световно известния писател и задълбочен тълкувател на индийската история Свами Харшананда (1987-1976 г) посвещава своите творчески изследвания на Кастовата система Варна още от ерата на Ведите (3000 г.пр.Хр). Той обръща особено внимание на важния социален статус на kṣattdariyas - Кхаттарийският владетел, който стои на върха на пирамидата на държавното устройство, но духовно е подчинен на напътствията и съветите на брахманите. (От hindupedia.com)

.

Сборна публикация: Николай Увалиев

Източници: samoistina.com,  Уикипедия, hindupedia, budha2, boinaslava.net и Ведическа литература

.

Връщане към началото на творческия проект "Така наречената Варна"

Към Селището Варна в Арийския простор на древен Иран, създадено ІІ хил. пр.Хр. от митичния герой Траетон от племето атварни

 

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

***Цитат.

Разбирането за човека като една цялостна структура, където функционалната връзка между тялото и душата се запазва и след смъртта. Според древните арийци човекът е триединство на Ка – тяло, Ба – душа и Ах – дух (това схващане за триединството на човека е преминало и в християнското учение).  

Търси източника

.

.

Web Analytics