АРКАИМ - ДРЕВНИЯТ ГРАД НА АРИЙЦИТЕ, ПЪРВА ЧАСТ

Построен съобразно златното сечение в архитектурата 

и техния сакрален знак - свастиката 

.

Възстановка на древния Аркаим (1900-1600 г.пр.Хр., по данни на радиовъглеродния анализ)

.

pĸaим ce нaмиpa нa юг oт Уpaл и хopaтa, ĸoитo ca гo пocтpoили, ca били cвъpзaни c apийските плeмeнa, ĸoитo се настаняват тук след едно от преселенията си от Северна Индия, Иpaн и Балх-ара. На обширна територия тук на 20 юни 1987 година бе открито първото от 20-те подобни по архитектура селища, наречени "Страна на градовете".

Теорията за арийската принадлежност на жителите на Аркаим и в по-общ план - андроновската културно-историческа общност [10]), съществува отдавна и в момента се счита за най-широко разпространена и правдоподобна [11]. Тя косвено се потвърждава от генетичния анализ, който разкри разпространението сред тях на хаплогрупата R1a1, характерна за  праиндоевропейците, които те пренесоха със себе си в Индия и други страни на Азия. (От ru.wikipedia в раздела Обща характеристика)

Тук се намира единственият прототип на пещта-чудо, чрез която може да се поддържа температура 1200 градуса, която е достатъчна да стопи злато, бронз и дори медна руда. 

.

Било е предвидено там да се създаде голямо водохранилище. Но на космически снимки в степите били забелязани странни кръгове. На 20 юни 1987 година бил изследван един кръг и е открита археологическата сензация от ХХ век в Челябинска област, близо до планината Аркаим.

Археолозите дават следното описание: „В този древен град Аркаим са съхранени два пръстена укрепления, два жилищни кръга и квадратен площад. Външната стена е започвала от дъното на ров с дълбочина 1,5-2,5 метра, имала е ширината 4 метра, изработена от дървени стойки с размер 3×4 м, запълнени с земя и добавяне на вар. Вътрешната стена е с дебелина 3.5 метра, по-малко е масивна от външната, но я превишавала по височина.“ 

Източникът k-istine.ru допълва: "Аркаим се състои от 60 обширни къщи, симетрично разположени. Всяка от тях има ковашка работилница, мазе-хранилище и жилищни помещения с кладенец и канализация. Четирите улици също имат канализация и водосборни кладенци, покрита са с дървена настилка. Входовете на града имат сложно строителство, включително фалшиви проходи и лабиринти тунели, за да са преграда срещу враговете. Стените на крепостта са били широки и са служили и като горни улици за пешеходци и за колесници".

.

Колесница от Аркаим

.

Нашето пътешествие започна от ранната новокаменна епоха (Neolithikum) около 6200-5500 пр.н.е. с колесница от древната Култура Караново - край Нова Загора и след като обиколихме Шумер, Северна Индия, Иран и Бактрия и ще продължиме с колесницата на Аркаим от 1600-1900 г.пр.Хр. към Дунавска България

.

Възстановка на колесница от Култура Караново. Изт. ДДА

.

Архитектурата на Аркаим е удивителна

Градът е построен като сложен комплекс, напомнящ Мандала – квадрат, вписан в спирала. В древните текстове тя символизира духа и Вселената, квадрата – Земята и материалния свят. При Аркаим е създадена малка Вселена. Строго е ориентиран по координатите на света с такава точност, която в древния свят имат само пирамидите в Египет.
Аркаим е бил много красив – с високи кули, горящи огньове и външни стени, облицовани с цветни тухлички. Да си примним, че Четирите входа образуват фигурата на свастика, показваща естествения ред във Вселената.

.

„Страна на градовете“

ъв втората половина на ХХ век в научните кръгове се засили интересът към ролята и къде са живели арийците, които в древни времена са обединявали европейците и народите на Индия, Персия и Бактрия. И ето че бил открит Аркаим - едно от техните вековни обиталища.Тук има двадесет укрепени селища, които основателно са наречени „Страната на градовете“, които заемат територия на 350-400 км от север на юг и на 120-150 км от запад на изток.

Град Аркаим се оказва връстник на египетските пирамиди и Стоунхендж. 

През 1990-91 г. известният руски астроархеолог Константин Биструшкин установява, че това е астрономическа обсерватория на арийците. Според учения при измервания тук може да се фиксират 18 астрономически събития – 6, свързани със Слънцето, и 12 – с Луната. Любопитно е, че в Стоунхендж може да се фиксират 15 събития. Биструшкин с астро изчисления успява да открие връзка с прецесията на земната ос и стига до извода, че Аркаим е с 1000 години по-стар, отколкото смятат археолозите.

.

Силна аномална зона

Председателят на комисията на РАН по култура на Древна и Средновековна Русия проф. Валерий Чудинов в едно интервю казва следното: „Съществуват три места, които също трябва да носят названието Аркаим. Първото – са развалините; второто – където разкопките още не са завършени, а третото е забранено място. Установено е, че Аркаим е една от най-мощните аномални зони в света. Това е тайна, недаваща покой на учените". 

Има и друга тайна. Разкопките сочат, че в Аркаим не е имало битки с неприятели, нито случайни пожари или падания на метеорити. Жителите му са взели всичко ценно със себе си и са го подпалили. Защо? "Не е известна причината, поради която арийците са го напуснали и запалили" - ми отговориха на запитването. 

Тълкуванието на името Аркаим: "Ар" е небе, "ка" е суфикс за  принадлежност, "и" е връзката на това "малко" небе с "М" – мозъка, ума, на санскрит е तेजस. Думата Арии най-често се тълкува "деца на небето", а терминът ариец-аrуа आर्य е от санскрит и според Етимологичният речник има значение благо-роден, произлязъл от земята на блаженството. Повтарям двете понятия, за да изясня, че те потвърждават версията, че тук е бил един от научните и духовните центрове на арийците в Древния Свят.

.

ГЕНИАЛНАТА ПЕЩ НА АРИЙЦИТЕ

.

Арийската пещ на Аркаим

.

онструкцията на пещта е така съставена, че когато огнището и кладенеца са свързани с пет метрова тръба под земята, въздухът, който навлиза в ямковата колона (на илюстрацията по-горе), се охлажда с вода, намираща се в кладенеца, влиза в пещта със силна тяга, като увлича водата, разлага водорода и кислорода и така буйно разгаря огъня. Всичко гениално е просто! Извършените от учените експерименти показаха, че тази "пещ чудо" може да поддържа температура 1200-1500 градуса, която е достатъчна да стопи злато, бронз и дори медна руда. А нейният КПД (коефициент на полезното действие) не отстъпва на съвременните пещи. По този начин древните арийци в Аркаим въплъщават митологичната идея за водата, която поражда огън. Този процес на топлинна енергия отразява същността на системата "свободно движение на газове", без да се отделят в ковачницата вредни продукти от горенето.

Когато се попълни качулката на пещта с част от горещия въздух, той  изтласква студения тежък въздух и остава там, докато не отдаде топлината си. В резултат на това се получава система, която натрупва топлината на горещия въздух в ограничен обем. Движението на горещия въздух в качулката се дължи на природните сили  и не изисква външна енергия.

И руският учен Михаил Ломоносов още през ХVІІ век се е интересувал от този феномен. Посещава близките на Аркаим мини, където връзката "въздух, вода и огън" се прилагала, и нарича гениално изобретението на древните арии. Източник за пеща: Музей Аркаим pechnoi.ru.  30 Октября 2013 г.

.

Уникалната арийска пещ на Аркаим от 1600-1900 г.пр.Хр. (след посочените колесници) е друго много важно веществено доказателство за изследователите да считат, че Аркаим и селищата от „Страната на градовете“ са само междинна спирка на арийците-прабългари по дългия им път от тяхната прародина "Така наречената Варна". Там край бреговете на голямото Сладководно езеро преди 7800 години техните предци чрез тази уникална пещ са успели да претопят първото злато в света. А като си припомним азиатските и европейските страни, където дълго време са живели, ще установим, че във всяка от тях те са пресъздавали тази пещ-чудо, за да направят уникални златни, сребърни и бронзови художествени изделия, оръжия и занаятчийски инструменти. Източник за пещта: Музей Аркаим pechnoi.ru. 

.

Названието, че Аркаим е „Страната на градовете“, въведе изтъкнатият руски изследовател проф. Генадий Зданович. В ru.wikipedia е отразено неговото становище към тази важна историческа тема: "Той е убеден, че в образователната си дейност винаги се е придържал единствено към научни понятия и факти и затова е станал главен инициатор на създаването на целия комплекс от съвременни тези и митове за Аркаим. Автор е на идеята, че селището Аркаим е древен арийски интелектуален и духовен център". Ето и оригиналът на цитата: "Полагает, что в своей просветительской деятельности всегда исходил только из научных концепций и фактов, однако, в то же время, является основным инициатором создания всего комплекса современных мифов об Аркаиме и автором представлений о поселении Аркаим как о древнем арийском интелектуально-духовном центре".

.

Към втора част: Загадките на Аркаим

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен сектор 

.

Тайната, недаваща покой на учените,

е следната: разкопките сочат, че в Аркаим не е имало битки с неприятели, нито случайни пожари или падания на метеорити. Жителите му са взели всичко ценно със себе си и са напуснали града, като са го подпалили. Мнозина ги сравняват с маите, също загадъчно изоставили своите градове.

Подобна е и историята на Мохенджоро - Доро.  ... 

Апкаим връзка на запада и изтока  (колесница Аркаим и Караново, Дуранкулак- селището и др. Тук


.

Web Analytics