СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВО БЯЛОТО БРАТСТВО

.

ъздателят на Общество Бялото Братство Петър Дънов Учителя. Портрет от 1923 година на художника Борис Георгиев , който е считан за най-добър портретист на своето време. За вечни времена е нарисувал и образите на Рабиндранат Тагор, Махатма Ганди, Алберт Айнщайн , Ромен Ролан и други световни знаменитости. Макар художникът да е живял дълго време в чужбина, включително седем години в Индия, той винаги в картините си е отбелязвал от къде е "Di Varnа". Има данни, че Петър Дънов и Борис Георгиев са споделяли едни и същи идеи. Архив на "Паметта на българите"

.

.

"Общество "Бялото Братство се състои от от хора, които да имат велика Любов един към друг. Целта им е да се образува една искрена и дълбока среда на Любовта, от която да се изпратят мощни вълни на Любов в целия свят. Тя да се разлее всеобхватно, да достигне до душите на хората и да ги събуди.

Братството е една връзка, в която Божественото присъства. То е условие за идване на Любовта между хората".

Учителя

.

Славна история, светло бъдеще

 • Началото е поставено през 1897 г., когато се учредява "Общество за повдигане религиозния дух на Българский народ". Първият годишен събор на Бялото братство е проведен в град Варна на 6 април 1900 г.

През 1901 г. Учителя прави първата си обиколка на България и посещава различни селища в страната, като изнася публични сказки, а между 1901 и 1912 г. прави френологични изследвания на представители на българския народ. По този начин се създава синархичната Верига на Бялото Братство в България.

 • През 1902 г. започва издаването на списание "Виделина", продължение на списание "Нова светлина". Учителя прави втора обиколка на България, започваща и завършваща отново във Варна.
 • През 1903 - 1904 г. и 1904 - 1905 г. осъществява третата и четвъртата обиколка на България. Присъстващите на ежегодните Годишни срещи стават все повече.

По време на войните от 1912 до 1918 г. повечето от членовете на Веригата участват в Балканската (1912-1913) и в Междусъюзническата (1913) война. По наставление отУчителя всички носят пришити във военните си куртки Добрата молитва и 91 Псалом.

Период 1919-1921

 • През 1914 г. по време на молитвено събрание Учителя тържествено обявява настъпването на Нова епоха в Духовния свят /Епохата на Водолея/. В София започва и стенографирането на неделните беседи, в които се излагат основните принципи на Новото учение на Бялото братство.
 • През 1917 г. Учителя започва специален цикъл лекции / т.нар. четвъртъчни беседи/ пред група омъжени жени, който продължава до 1932 г.
 • В годините след войните към Бялото братство се присъединяват много млади хора. През 1919 г. за първи път Съборното Слово се стенографира и публикува.

Период 1922-1944

 • През 1922 г. Учителя открива Школата на Бялото братство и сформира два класа: Общ окултен и Специален /младежки/ окултен клас.
 • Същата година (1922) се създават първите комуни в Бялото братство, а в София на ул."Съборна" 14 е построен специален салон за молитвени събрания на Братството, където е създадена първата братска печатница.
 • През 1923 г. в София се провежда Първи младежки събор и поставя началото на ежегодни младежки събори.
 • През 1924 г. в София започва издаването на списание "Житно зърно", което по-късно става официален орган на Бялото братство в България.
 • През 1926 г. се построява приемна стая за Учителя върху закупения парцел югоизточно от София, който по-късно става физически и духовен център на Братството, наречен Изгрева. В следващите години ученици, последователи и слушатели на Учителя закупуват малки парцели земя около него и построяват дървени жилища. Изгрева се оформя като духовно селище, в което работи в Школата на Бялото Братство.
 • През 1929 г. Учителя за първи път излиза край Седемте рилски езера с група ученици и открива Школата на Рила.
 • През 1930 г. Учителя открива ново течение на Словото на Изгрева - неделни утринни слова, които продължават до април 1944 г.
 • През 1932 г. в Севлиево започва издаване на вестник "Браството", който излиза до 1943 г.
 • През 1932 г. Учителя започва работа върху Паневритмията - цикъл от 28 упражнения, съставени от мелоия, текст и ритмични движения.
 • През 1937 г. Михаил Иванов - ученик на Учителя, емигрира във Франция и основава в Париж Общество "Бяло братство". През следващата година Виторио и Анина Бертоли се установяват в Париж, създават кръг от последователи на Учителя и по-късно започват да издават там списание "Le grain de ble" (Житното зърно). От 1939 г. на Изгрева и на Събора край Седемте рилски езера гостуват последователи на учителя от Франция, Латвия, Естония.
 • През 1942 г. по решение на Министерството на образованието започват курсове с учители по физкултура за въвеждане на Паневритмията в българските училища.
 • На 20 декември 1944 Учителя изнася пред Общия окултен клас своята последна лекция "Последното Слово".
 • На 27 декември 1944 Учителя завършва земния си път.
 • Тялото му е положено върху южния склон на Изгрева,
 • наричан днес "Мястото на Учителя".

.

.

Публикация: Николай Увалиев

Използвани са данни на petardanov.com

.

Към Началната страница на Общество Бялото Братство в "Паметта на българите"

Към Основателя на Обществото Петър Дънов Учителя

.

.

Web Analytics