ЗВЕЗДНИТЕ ГОДИНИ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

СТРАНИЦА ОТ ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЕКТ "ЕПОПЕЯ НА НЕЗАБРАВИМИТЕ" НА"ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИТЕ"

.

1872  Постъпва в Основно българско училище в село Хадърча, което е закрито по време на Руско-турската освободителна война, 1877-78 година.

.

1886  След освобождението на България от турско робство завършва Петокласна мъжка гимназия във Варна. На 25 юли* (по-нататък в текста със знака * е означен старият стил на летоброене по Юлианския календар) 1886 година завършва Американско научно-богословско училище в град Свищов.

Две години учителства в местното училище на село Хотница, Русенско.

.

1888  През август  заминава за Съединените Американски Щати. На 15 октомври 1890 година завършва подготвителен семинар по теология към факултета в град Медисън, щата Ню Джърси. През 1891-93 година е редовен студент в Богословския факултет на Бостънския университет. Дипломира се на 7 юни 1893 година. На 3 февруари 1894 година завършва едногодишен курс по медицина.

По време на седемгодишния си престой в САЩ влиза във връзка с окултните общества на Теософите и Розенкройцерите, които по това време фокусират вниманието на западната духовна интелигенция.

.

1895  На тридесет и една годишна възраст се завръща в България и до 1899 година прекарва в уединение и дълбоко духовно съсредоточие и твори. Живее предимно при рождената си сестра Мария във Варна.

.

1896  Във Варна издава книгата "Наука и възпитание", съдържаща основните му философски идеи, които впоследствие развива и обяснява в своето учение. В творбата си анализира пътя на човека в световната драма, говори за основите на нова култура, която предстои да настъпи през идващия век.

.

1897  На 7 март* на тридесет и три годишна възраст в село Тетово, Русенско, има мистично преживяване, което му разкрива неговата  духовна мисия заедно с окултното име Беинса Дуно. Според някои източници етимологията на името „Беинса Дуно“ е със санскритски корени и според интерпретация може да се преведе като Този, който носи доброто чрез слово[7]. Според други интерпретации на негови последователи името е с корени в така наречения ватански език, който според Дънов е първичният протоезик на човечеството[8]. По данни на Уикипедия.

Същата година във Варна издава брошурата " Хио-Ели-Мели- Месаил" - поредното мистично послание на Духа.

.

1898  Произнася пред благотворителното дружество "Майка" във Варна беседата "Призвание към народа ми - български синове на семейството славянско", което е апел към социално-духовно самоутвърждение. От 1898 година започва кореспонденция с първите си ученици: Пеньо Киров от град Бургас, д-р Георги Миркович от град Сливен и Мария Казакова от град Велико Търново.

.

1899  На 13 февруари*  във Варна записва Десетте свидетелства Господни, а на 24 февруари - Божието обещание. На 28 февруари* 1899 година в Бургас подписва заедно с учениците си Пеньо Киров и Тодор Стоименов отговорите на Десетте свидетелства.

.

1900  Първи събор на Бялото Братство

На 7 април* 1900 година свиква във Варна първи събор на Бялото Братство, който нарича среща на Веригата. От 1900 до 1942 година провежда през месец август ежегодни събори на Бялото Братство на различни места: Варна (1900-1908), Велико Търново (1909-1925), София (1926-1941), на планините Рила и Витоша. От 25 юни до 9 юли* 1900 година записва в Нови Пазар Седемте разговора с  Духа Господен.

На 1 октомври* 1900 година записва разговор с Духа Господен, озаглавен"Трите неща".

.

1901 до 1912 година пътува из селищата на България, изнася публични сказки и прави френологични изследвания на избрани представители от българския народ.

.

1904  Пребивава продължително време в София, в дома на Петко Гумнеров на улица "Опълченска" 66. Започва периодично да произнася публично своето Слово под форма на беседи.

.

1910 - 1912 в село Арбанаси, край Велико Търново, работи върху Библията и съставя "Завета на цветните лъчи на светлината", който излиза от печат през септември същата година. На титулната страница е изписано мотото: „Винаги ще съм предан раб на Господа Иисуса Христа, Син Божий, 15 август, Търново, 1912“.

.

1914  На 9 март* организира молитвено събрание за посрещане на Духовната Нова Година и обявява началото на Новата епоха на Водолея.

На 16 март*1914 г. произнася в София първата (официално стенографирана) неделна беседа "Ето Човека", с която слага начало на сериите "Сила и живот". В тях излага основните принципи в Новото Учение на Бялото Братство.

.

1917  На 15 февруари 1917 година открива в София цикъл от специални лекции пред омъжени жени, който продължава до 30 юни 1932 година.

През 1917-18 година, по време на Първата световна война, правителството на Васил Радославов го интернира във Варна. Живее в хотел "Лондон" и води преписка със свои ученици.

 

1922  На 24 февруари открива в София Духовната Школа на Всемирното Бяло Братство, в която създава два класа от ученици. Общият окултен клас се открива с лекцията му "Трите живота", а Специалният Младежки окултен клас - с лекцията "Двата пътя". Лекциите му пред двата окултни класа продължават ежеседмично 22 години (до декември 1944 година).

В Школата, създадена от Учителя, теоретичните знания са съчетани с духовни практики, с методи за самоусъвършенстване, с упражнения за развиване на тялото, ума и контрол на емоциите. От тази година Учителя започва редовно да извежда учениците си в планината - на Витоша и на Мусала. Лекционният курс на Школата продължава 22 години, до самата кончина на Учителя през декември 1944 г.

На 21 август 1922 година на събора на Бялото Братство във Велико Търново дава песента  Благославяй", с която започва течението на школните музикални упражнения, завършило през 1944 година с "Новото битие".

.

1923  Изнася различни теми на своето Слово в специално построен салон в София, на ул. "Оборище" 14.

.

1926   Върху закупения парцел в месността „Бàучер” е построена стая за Учителя.Така се поставя началото на бъдещото братско селище Изгрев. През следващите години много ученици и последователи си купуват земи и правят дървени къщички, заобиколени от цветни и зеленчукови градини. За кратко време това място става физически и духовен център на Бялото Братство в България. В продължение на 20 години Учителя Петър Дънов създава там уникален за българската история модел на нова култура на общуване. Животът на Изгрева наподобява живмотът на ранните християнски общности.

.

1927  Продължава развитието на селището „Изгрев” (днес квартал "Изгрев"), в което събира свои слушатели, последователи и ученици. Установява се постоянно да живее там, където в специално построен салон изнася различните течения на своето Слово. На 19 август 1927 година, на събора на Бялото Братство на Изгрева, изнася цикъл от съборни беседи, в една от които - „Пътят на ученика” - разкрива същността на новия път на окултното ученичество.

.

.Учителят със свои ученици в местността "Седемте рилски езера"

.

1929  Рилските събори протичат в атмосфера на братство и празничен дух. Дните 19,20,21 от месец август имат специално значение и стават официален празник на общество „Бяло братство”.

.

1930  На 21 септември  открива ново течение на Словото - неделни утринни слова, които продължават до април 1944 година. След края на войната бързо нараства броят на последователите му из цялата страна и през 1930-те години достига около 40 000 души[12].

.

1932 - 1933  Дава на света своята знаменита творба  Паневритмията - цикъл от двадесет и осем упражнения, музика и мисли за духовно пречистване. Там, на поляната на Изгрева край София се ражда Паневритмията – свещеният кръгов танц. Тогаава и в следващите години все повече ученици и последователи от страната се събират и обединяват в кръга на Паневритмията, която надхвърля националните граници и сега вече се играе на петте континента. Смисълът на упражненията в Паневритмията е да хармонизират, регулират и трансформират енергиите, които функционират в човешкия организъм. По-късно към нея той добавя упражненията "Слънчеви лъчи" и "Пентаграм".

.

Пентаграм. Художник: Ф. Шламбора, 19.VІІІ.1922

.

Често изучавайте тази картина и разсъждавайте върху символите в нея. Петте стъпки в нея символизират един път, по който трудно се върви, защото е път не на философстване, а на живо дело, на постоянно творчество. Учителя

.

1936  На 4 май активист на политическата партия Демократически сговор му нанася побой, който предизвиква мозъчен кръвоизлив и парализа. Въпреки заболяването си, на 14 юли 1936 година излиза със свои ученици на лагер край Седемте рилски езера и на 12 август напълно възстановява здравето си.

1939-1940   На 22 март 1939 година записва посланието към учениците "Вечният завет на Духа" и води беседи с тях.

.

1944  В началото на годината, по време на въздушните бомбардировки над София, организира евакуирането на Изгрева в село Мърчаево, на 24 километра югозападно от София. Установява се в дома (сега музей) на своя ученик Темелко Темелков. Връща се на Изгрева на 19 октомври 1944 година.

На 20 декември 1944 година изнася своето Последно Слово пред Общия окултен клас.

 .

.

На 27 декември 1944 година Беинса Дуно напуска физическия свят. Тялото му е положено в красивата градина в местността Изгрева, край София. Известна е с названието "Мястото на Петър Дънов Учителя"

.

.

Публикация: Николай Увалиев

.

Към Философията на Петър Дънов Учителя

.

.

Web Analytics