СПИСЪК

.

Към Текстове

.

КЪМ СПИСЪК И ТЕМИ

Българската история в образи (от 7 до 15 век)

"Само оня, който знае откъде идва - знае къде отива!" китайска мъдрост

.

Ценни данни за Б-я от Архея 

.

Колобри – древните български жреци.
Произходът на думата за българските жреци „колобри”, произлиза от две думи „коло” – колело, символ на космическото движение и „бри” – елен. Като имаме предвид, че в Индия думите с буквата Х е дихание, което се произнася, но маже да не се изписва, тогава името на арийските брахмани там става bra-бри "елени" и man - "мъже". Така логично и фонетично стигаме до названието "мъже (благородни) елени".

.

БАЛ И КИБЕЛА – БОГОВЕТЕ НА ЕДИННОТО БЪЛГАРСКО НАЧАЛО

.

История на древните траки от новокам. епоха до цар Борис от проф. Н. Владикин

.

Кое е първото споменато име на Б- я ( надпис в с. Дъждец)

.

Древни съкровища, Древни траки  

.

Тези и хипотези 

.

Много древен скален надпис край Първомай 

.

Геномът на българите

.

Древнобългарската писменост - първата човешка писменост и надписът от скалите край Първомай    Израза: Завръщане към себе си

.

Статия на проф. Г. Бакалов

.

Арийците - войнствените завоеватели на Индия  

.

Лондонското евангелие

.

Тракийските руни Най-старата писменост в света

.

Глаголица и Кирилица 

.

ДОКАЗАТЕЛСТВА БАЛКАНСКИЯ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ

.

Първите арийци са родени по нашите български земи на брега на Черно море.

.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТРАКИТЕ - Александра Делова

.

Траките и Египет

.

Тракийски Златните съкровища на траките ІV част

.

Златните съкровища на траките І част

.

Александра Делова - поредица

.

ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ  ( и Г. Бакалов)

.

12-те мита за българите  от Божидар Димитров 

.

Древни българи в Персийската империя

.

Синтентичен език

.

.

НИЕ БЪЛГАРИТЕ СМЕ ПО-СТАРИ ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ НАРОДИ В ЕВРОПА

 

Българино, знай своите гени!

 

Българите сме по-стари от всички други народи в Европа

 

Най-много у нас са потомците на предтракийското население на Балканите

 

Уникална книга отговаря на въпросите кои сме ние, българите, и откъде идваме

.

Българите са най-стари от всички други народи-инж.Евгени Делев(БАНИ) Тук

bing.com

The Romans flee from the Bulgars at Boulgarofygon (from the Chronicle of John Skylitzes)

.

Големите победи на българите

1. Победа на древните българи над Атила, наречена "Овчата битка"

2. Победа на Аспарух над ромеите край Онгъла

3. Битката при река Ахелой — едно от най-големите сражения в историята на средновековна Европа

4. Карта на полесражението на войските на Тервел и арабите пред Константинопол 

5. Побода на Крум над Никифор 

.

Кан Омуртаг814-831  (Син на кан Крум)

.

Надписът на цар Иван Асен ІІ в Църква Св. 40 мъченици

.

Селско-стопански работи - миниатюра от Лондонското четвероевангелие на цар Иван Александър -1356

.

***

Традициите на България 

Името на страната ни е БългАрия,

заявява още в средата на ХІХ век Георги Стойков Раковски - основоположникът на българското национално-освободително движение и един от най-големите български историци. Той е първият наш учен, който създава цялостна теория за произхода на българския народ. В съчинението “Ключ българского язика” пише, че българите са арийци и определя, че това са пеласгите, трако-илирите и келто-кимерите. Той подлага на съмнение тезата за славянския произход на българите, като уточнява, че под славяни следва да се разбират трако-илирите. 

.

***

Източник: Традициите на България  и по-надолу 

.Митовете за траки, славяни, българи - Автор: admin

.

***

Низово пеене-декламиране

Орфей е наречен Орпю във Веда Словена

Певците, от които записва в помашкия и мървашкия край изследователят Иван Гологанов, продължават дългата традиция на низово пеене-декламиране. И днес там се намират възрастни народни певци, чиито песни са в хилядолетния сказ на „Веда Словена”. Също както в поемите на Омир, във „Веда Словена” са се струпали пластовете на много фолклорни епохи.
На старобългарски "Словена" означава мъдрост, книга с мъдрости. Подобно е значението и на индийското понятие "веда", което на старобългарски е "ведь" - знание. Всички изследвания на песните заключават, че те са напълно автентични и отговарят на Българския Диалектен Атлас. (От vitalian.bg

.

.

Свържи с Ведите в Индия:

Арийските брамани са задължавали учениците си да заучават стиховете на Ведите като ги рецитират или пеят в речитатив. Така както е било преди хилядолетия в тяхната прародина Ария на Балканите. Авторът на съвремения сборник народни песни „Веда Словена” Иван Гологанов споделя, че и сега възрастни певци от помашкия и мървашкия родопски край са съхранили древната традиция на низово пеене-декламиране, то е в традицията на сказа на „Веда Словена”. Също както в поемите на Омир, във „Веда Словена” са се струпали  пластовете на много фолклорни епохи.
На старобългарски "Словена" означава мъдрост, книга с мъдрости. Подобно е значението и на индийското понятие "веда", което на старобългарски е "ведь" - знание. Всички изследвания на песните заключават, че те са напълно автентични и отговарят на Българския Диалектен Атлас. (От vitalian.bg)

.

Херметизъм

До преди изселването си на юг към азиатските страни траките все още не са използвали вокалите при изписването на думите. Това е поради философията им, заложена от арийския им корен. Според техният духовен учител и покровител Орфей писмеността не е за всеобщо ползване. Негови са сентенциите: „Затворете вратите за непосветените!” и „Познанието не е за всеки!” (От korenyt)

.

Устойчивата във времето тракийска култура е повлияла на културата на племена и народи от няколко континента. Оказала е въздействие и върху говорното богатство на древния свят.

.

Писмеността Харалд Харман

През 2000г., на симпозиума в Милано, белгийският учен Харалд Харман нарече писмеността на (прото-) траките най-древната в света и я обяви като основа на по-сетнешната тракийска писменост, както и на КИРИЛИЦАТА. Първите писмени знаци, създадени от човешка ръка, са се появили в България и в други балкански страни, а не в Месопотамия, както се смяташе досега. Писмеността не е възникнала нито в Месопотамия, нито в Китай, нито в Египет.

.

***

Петър Детев

Шотландският праисторик Стюърт Пигот се позовава на откритото от археолога Петър Детев глинено колело, при разкопки в Пловдивско. Чрез него обосновава тезата, че от Балканите културата се пренася в Елам и Шумер като по този начин препокрива разпространението на духовната култура с материалната. (От  www.korenyt.info/blog)

***

Действително Иисус възстановява три от Божиите заповеди, които преди него са спазвали траките херметици: "Обичай врага си! Не ти е дадено да угнетяваш!

Не ти е дадено да се възползваш, а да допринасяш!, това 13-та Божа заповед" (От korenyt)


Обединението

тракийски племена никога не се обединяват, а през определени периоди от време сменят местоживелищата на една и съща територия. Никога няма граници между тях, защото винаги се преливат едно в друго, размивайки рамките на териториите си. По същия начин са моделите на свързване в небето на съседни слънчеви системи.

Отново през различни периоди, по-малки групи от племената им се изселват на други места. След това започват да подготвят автохтонното население, с което са в нови контакти, за да възприеме културата, която имат.Така спазват постоянно, изгубената за други 13-та Божия заповед. Тя гласи: „Трябва да допринасяш, а не да се възползваш!“ Тук ще се спрем малко по-подробно на тези преселения. (От paraatmajiwaatmavedaanta)

Древна БълГария (Бактрия, БАЛХАРА)  Мнения и данни

http://forum.all.bg/showflat.php?Cat=15&Board=history&Number=362233&page=33&fpart=all&nbsp

***

На старобългарски думата ведь означава мъдрост, знание, познание, и в този смисъл веда ще рече книга (сборник) с мъдрости. Подобно е значението и на индийското понятие “веда”. Всички изследвания на нашите песните отговарят на Българския Диалектен Атлас. Георги Михов

.

Спомени във фолклора от преди Аспарух    Тук

.

Тайните на българското хоро 

Нашето хоро е българският цигун или традиционната ни йога. И няма да е далече времето, когато съзнателно ще се използва по този начин, поддържайки здравето, силите и способностите на практикуващите го на високо равнище. Успехите на българския футбол в Америка през 1994 година до голяма степен се дължаха и на хорото, въведено (съзнателно или не) като основен метод за възстановяване след мач и за настройване преди мач. Това вероятно е главният принос на треньора Пенев тогава.

Други теми от Археа медиа 

.

Ролята на ковача -  редактирай   

***

Стари теми провери

.

Пет факта за името българи magnifisonz

.

Арийци,траки,българи - един народ 

Радактира Akad. Björn Brembs is based a the University of Regensburg, Germany

.

Езикът на българите 

.

 

.

Web Analytics