РОДНИЯТ ДОМ НА ПРОТО-ЕВРОАЗЙЦИТЕ Е ТРАКИЯ, ДАКИЯ И ЧАСТ ОТ БАЛКАНИТЕ

Нов прочит на историята за произхода, развитието и преселението на първите евроазийци закономерно се осъществява в съвременната наука. Известни учени стигат до извода, че тяхната родина са Балканите.

.

 Картата отразява преселението на евро-азийските народи, както е по-редно да се наричат,

след Черноморския потоп около 5600 г. пр.н.е.

Учените установяват, че още преди 10 000 години техният Роден дом - Homeland е Балканският полуостров и част от Южна Европа. В Световния Атлас на народите е посочено и тяхното разселване според времето до земите населени с: 1. Анатолийци; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери. 

Обърнете внимание, че с червената линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Авторите на статиите и на картата много добре са проучили, че там Черноморският потоп (около 5600 пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г.) е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена  преди 7800 г. пр.н.е. Затова в "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи". Основни 13 научни ресурси на новата теория намерете Тук.
.
.
Всеки човек, всеки народ не може да избира своята родина,

но има свое право да нарече родина, там където се роди, живее, твори и създава поколение. Тази максима важи и за хората, създали на първата цивилизация на Европа и света, живели по доказани научни сведения по нашите земи преди 10 000 години. Родени са в страна, наречена отдавна Ария, а после според летописеца Херодот е наречена Тракия и една част от тях са останали там, а други след хилядолетни странствания в Евроазия са се завърнали при своите родни братя през 680 година. А това според аналого-историчния анализ и достоверните антропологичните данни* означава, че те са един народ, съставен от арийци-траки-българи и живеят в страна наречена Бълг-Ария. 

.

Изследванията на плеада учени: проф. Уилям Райън, проф. Уолтър Питман, подводният археоалог Боб Балард (откривателят на потаналия лайнер "Титаник") и проф. Дейвид Антони, - от САЩ, археологът сър Колин Ренфрю и геофизика проф. Робърт Шох - от Англия, антропологът Мишел Луи Сефериад - Франция, археологът проф. принц Шигеоши Микаса - Япония; проф. Петър Детев, проф. Ханриета Тодорова, проф. д-р Петко Димитров, доц. д-р Христо Смоленов - БАН, инж. д-р ТН Йордан Бояджиев, проф. Стефан Гайд и антропологът проф. Йордан Йорданов - България и книгата на изследователя от САЩ Харалд Харман „Загадките на Дунавската цивилизация" стигат да извода, че това е земята на най-древната цивилизация.

Археологическите находки на Варненския халколитен некропол и в широкия ареал около него доказват, че край него е съществувал обединителен, научен и култов център на старите европейски народи, наречен "Култура Варна", възникнал преди около 7800 г. В широкия ареал около него са живели много народи, принудени да мигрират поради Черноморския потоп (около 5650 г. пр. н. ера) в посоките и при походите на траките през VІ-ІІ хилядолетия. И всеки поход символично е воден от техния обожествен вожд Дионис /според римски историци четирима със същото име/.

.Картата на свързаните високо развити култури с център земите около халколитната Варна. А древното селище, крепост или град "Така наречената Варна" на картата на Световния Атлас е отбелязана в акваторията на Черно море, там където е била легендарната столица на първото црьство блгаское, преди потопа около 5650 г.пр.н.е. 

.

Новите научни изследвания установяват, че този европейски център създава Азиатския център, приет досега като родина на индо-европейските народи в Северна Индия и Иран. За тяхната история е записано: "Индоиранските народи или арийци -  на санскрит: आर्य ārya [1]; др.-инд. ā́rya-, авест.airya-, на староперс.- ariya [2]) са група индоевропейски народи, говорещи индоирански езици. Те са създадени от протоевропейци в края на III хилядолетие пр.н.е. и се свързват с редица исторически източници, както е посочено в мащабното генеоложко изследване Масив на евроазийската миграция, отразена в и в двете карти на световния Атлас тук.

Балканите и част от Южно Европа, включително и шелфа край Варненския халколитен некропол отново е обозначен като Homeland = Роден дом на първата в Европа и света цивилизация от 7800-7600- г.пр.н.е., която се развива и създава нови  средища на цивилизацията след Големия черноморски потоп.

Твърденията на споменатите учени и на други техни колеги подробно се развити в тази електронна "Книга на древните Бълг-Арии"
.
Знанията, сказанията на Ведите, подвизите на героите, закони и обичаи на древните арийци са предавани устно от поколение на поколение. Тази строго спазвана традиция е наречена шрути - това, което е чуто, запомни. Ведическият глагол шрути/слути е идентичен със старо-българския слушам. Историческите събития са отразени в пураните, което в превод означава древности. Пурана идва от пурва-първо, значението е – това, което беше първо ( миналото). 
Славните събития, дела и постижения на арийците и прото-траките по достойнство са отразени от древните летописци, но по вина на българските историци много от написаното е покрито от патината на забравата. Едва през последните десетина години у нас и в чужбина се засили интересът към приноса им в световната цивилизация и земите, където те трайно са населявали, бяха наречени "Стара Европа".
.
Още едно доказателство за теорията, че първите арийци са родени
по българските земи и части от Балканите
.
На 29 юли 2016 година списание Science /представящо най-новите открития в областта на науката по света / съобщи, че проф. Йоахим Бургер (Joachim Burger) от университета в Майнц - Германия и колегите му са изследвали черепи и скелети на древните фермери от Иран - (област Zagros 10 000 г.пр.н.е.) и доказват, че всъщност европейците не са произлезли от тази група от земеделски производители от гледна точка на генетиката. 
Това означава, че веригата на миграции на първите арийците и на прото- европейската цивилизация се движи от България и Балканския полуостров през Анатолия, близо до бреговете на Черно и Мраморно море в посока на изток - към Египет, "Плодородния полумесец" - Шумер, Индия и Иран.
И напълно съответства на теориите на Цицерон в “Същността на боговeте” за тракийския обожествен вожд Дионис, който покорил Средна Азия и Индия, достигнал Египет и е наречен там Озирис.
А според Ариан, походът на Дионис е причината за развитието на древната индийска цивилизация. Той разказва, че преди Дионис, местното население било номади, непознаващи цивилизацията и градовете. Обличали се с кожи, ядели сурово месо. Тракийският бог ги научил да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също  закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. За походите на тракийците свидетелстват и Филострат, Еврипид, Хигинис, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон.
По тази тема, трябва да се спомене, че в Индия и Иран все още съществуват етнически групи, произлизащи от голямото арийско семейство, подобни на днешните жители на България.Те обаче са част от българите, които се преселили в Средна Азия и остават завинаги там. Ето няякои от тях: Калашите,Нуристанците и Пашаите.

.

.

Причини за преселението на Бълг-Арийте

 1. Арийците и наследниците им траките са били най-много бройния народ след индийците, имали са по 7-8деца и е настъпвал недостиг на храна 2. Изтощаване на плодородната земя 3. Неблагоприятни климатични промени  4. Заразни епидемии 5. Системен тормоз на номадски племена 6. Военна заплаха от силни врагове 7. Черноморският потоп. (Повече по тази тема).

.
Всяка година артефакти и открития оборват приетите и установени схващания в световната история и наука. Защото в Българските земи, в Дакия и част от Балканите са открити: Най-древната Дунавската писменост, тук е Началото на световната техническа революция с най-старото обработено злато, добив и ювелирна изработка на скъпоценни камъни, Направа в големи количества на инструменти на труда и оръжие, Високи интелектуални познания в математиката, геометрията и метеорологията, използване на колелото при направа на грънчарски съдове и при превозните средство - каруцата и колесницата и още и още. Всички тия разкрития събарят устоите на досегашните исторически представи за развитието на световната цивилизация.

.

А сега разрешете ми едно лирическо отклонение. Както се изисква от добрата съвместна творческа работа споделих по-горе написаното с члена на редколегията на Паметта на българите проф. Георги Бакалов. С него бяхме от дълго време лични приятели и той често бе мой съветник при моите журналистически изследвания на историческа тема. Когато беше директор на Държавния архив по моя молба той направи необходимото, за да могат всички българи, пръснати по света, чрез електронните технологии да получат сведения за свои наследствени имоти и за родословието си. Тази дейност продължава и сега.

Когато за пореден път се видяхме, макар вече да беше сериозно болен, както и преди ми отдели много внимание. Но важното в случая е, какво накрая каза:

- Истинската историческа истина е последната доказана истина! Най-новите резултати на колегите чуждестранни и наши антрополози, езиковеди, етнолози доказват, че ние сме ранни еднородни арийци, траки и българи. Ех, защо, защо, зает с административни и куп други задължения, поради и болести, не ми остана време да работя за това основно положение в българската история. Ние сме от четвъртия клон на прото евроазийските народи, подчертавам прото в смисъл на по-стари, на по-предишните. Щото се убеждавам, че тези народи първо се зараждат тук у нас и на Балканите, създават високо развита цивилизация и чак по-късно отиват в Египет, населяват Шумер, Индия, Иран, земите на Памир и след като създават известни в световната история няколко самостоятелни държави се завръщат в първородината си, днешната Дунавска България. Затова се обръщам към колегите си: До кога, Боже, ще робуваме на погрешното наименование "индоевропейски народи", тъй като исторически, езиково и генетично е вярното "евроазийските народи"! Защото, да ги питаме, младите шумерски и индоирански култури, съответно от по на 4000 и 3000 години, могат ли да родят своята майка - старата Неолитна цивилизация на възраст над 10 000 години. Все едно е, да сложим каруцата пред коня. В тая цивилизация, моля те, още по-настойчиво изтъкни значението на Варненския некропол и на умните хора, живели тук в древността и които наистина и аз съм убеден, че са създали "Царството на световния разум". Да, да - така е. Доказано е. Ние сме наследници на това общо човешко Царство! - с тези негови заветни думи завърши последната ми среща с историка и благородника Георги Бакалов. С някакво предчувствие само успях да издумам: - Приеми моята голяма благодарност. Тя няма давност! (Разговорът се състоя на 13.06.2012 г., той почина на 22.06.2012 г.).

Така по негова препоръка създадох електронните книги "Древната култура Варна" и "Книга на Бълг-Ариите".

В знак на дълбоко уважение и почит

към историка и родолюбеца Георги Бакалов

.

Към Арийци, траки, българи - един народ от преди 10 000 години,

живял в Царството на разума, където, според египетските жреци,

е "Създаден най-благородния род между хората"

.

**************************************************************************************************************************************************

Работен сектор

***
Но да се върнем в настоящето. Необоримо доказателство на тази теория даде научно откритие от университета в Копенхаген, къде за пръв път се е появил човек със сини очи. Учените определиха и географското местоположение и приблизително времето,къде и кога за пръв път се  появили синеоките хора по света.
  И тук е изненадата! Оказа се, че същата цивилизация от преди 8-10 000 години в района на Черно море. Резултатите от откритието са публикувани в списание Journal of Human Genetics.

.
Според д-р Ханс Ейберг – ръководител на екипа от Копенхаген, преди всеки човек на планетата е бил с очи, чиито цвят е бил разновидност на кафявото. До тогава Карлес Лалуеза-Фокс,учен от Института по Еволюционна Биология в Барселона, твърдие, че най-старите останки на човек със сини очи датират от преди 7000 години от Африка. Но се оказва, че неговата теза бе оборена.
Първите арийци,първите цивилизовани хора са от „Стара Европа“ и произлезлите от нея българи, тракийските племена, угро-фини, славяни и народи в Северна Европа.
.
Иранците смятат българите за строители на Персийската империя. През 1971 година по време на честванията на 2500-годишнината от създаването на Персийската империя участва и българска делегация,защото иранците смятат, че българите са участвали в създаването на Персийската империя.Тогава са посочени на някои от фризовете в Персеполис фигури, които са на български воини.
.

.

Връщане на българите към родната Тракия, Мизия и Черно море.

.

Най-старото присъствие на българи в Иран, отбелязано с писмени източници, датира от 2478г. пр. Хр.,казва доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации. Има ирански археологически находки и писмени сведения, че "кути-гурите"  всъщност завладяват Шумер и Акад в 2478 г. преди н.е. и основават   Българска империя. 
В древните иранските книги и учебници пише, че древните българи се завърнали в древната си родина в южното течение на река Дунав.
По времето на българските походи на Аспарух и Кубер,към Плиска, Преслав,Тракия и на запад  много византийски историци пишат, че българите са използвали като аргумент за своите завоевателни походи това, че се връщат в земята на дедите си в Тракия и Мизия.
Източник:  yphalachev.blogspot.bg

.

Допълнение

Дяконов Известният руски истори и лингвинист Игор Дяконов, след свое разширено изследване на археологичните и лингвистичните свидетелства, предлага прародината на индоевропейската общност  да бъде търсена на Балканите или по общо казано на територията на Югоизточна Европа.

Той обяснява и начина, по който те са успели да се разселят на големи територии и да се наложат върху примитивните общества, които ги заобикаляли. Това ставало не чрез изтощителна военна инвазия и за двете противни страни, а чрез мирно съвместно съществуване, в което те доказвали своето превъзходство в държавното и социалното устройство, при добиване на материални блага и с културата си.

По нататъшното придвижване включвало и тези племена, приели езика, порядъка и нрава на пришълците. 
andorey.blog.bg

.

Ведите са „Свещени знания" - на санскрит वेद, знание, българската дума има същия корен - ведение.и има строга забрана да се разгласяват, съхранявали са ги само чрез наследяването им от поколенията. Пример за това са и Ведите, създадени в Индия от преселниците арийци през... ,били предавани само устно от поколение на поколение и записани чак през ....


Едно изследване на професор Дейвид Антони

Неочакван фурор предизвика в Ню Йорк изложбата “Изгубеният свят на Стара Европа”, писа “The New York Times”. Дълго преди разцвета на Гърция и Рим, дори много по-рано от възникването на първите градове в Месопотaмия и Египет, в долното течение на Дунава и Предбалкана е живял народ, изпреварил своето време в търговията, изкуството и техниката.
Още през 2009 г. много американски специализирани издания и ежедневници отбелязаха, че в периода на своя разцвет цивилизацията „Стара Европа“ е била едно от най-развитите места на света. Отбелязаха и че през 1972 г. край Варна е открит Варненският некропол, а  неговото халколитно съкровище обогатява световната история.

Също така и комплексът в Дуранкулак, който е основно неолитно селище със своите 1 200 гроба, където също има ценни находки от праисторическо време. Обитателите на Северозападното Черноморие са били високо развита общност, чиито традиции са навлезли в културното наследство на тракийската етнокултурна общност и по-късните древногръцки цивилизации, най-старата от които около 2700–1120 пр. Хр. е Микенската цивилизация. Дъглас Бейли от Университета в Сан Франциско пише в каталога на изложбата "Изгубеният свят на Стара Европа“ следното: "Способността да създават, използват и разбират символичните предмети и символи, определя хората като интелегентни. Тази способност обединява нас, съвременниците с хората  и художниците от неолита и от палеолита".

Свидетелство за това са експонатите - златни, медни и керамични образци като гривни, статуетки и съдове, които по думите на Мишел Луи Сефериад, антрополог от Националния център за научни изследвания във Франция, са обгърнати с древни мистерии, култове и митове. Пак по нашите земи са открити и НАЙ-СТАРИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ В СВЕТА. От селищната могила край село Караново е изкопан глинен печат, чиято възраст се определя на 3000 – 3500 г. пр.н.е. Приблизително от този период са и находките от Трансилвания /Румъния/ и край Винча /Сърбия/. Още по-стари са знаците върху малко глинено съдче, намерено край село Градешница /Врачанско/ – от 3500 – 4000 г. пр.н.е.! За сравнение ще посоча, че шумерската писменост, считана доскоро за най-стара в света, е възникнала към 3100 г. пр.н.е., а египетската – около 3000 г. пр.н.е.

"Балканите са люлката на цивилизацията, тези земи са били обитавани от хора с високо развита култура, която е много по-стара от месопотамските цивилизации", пише Дойче веле. Изследователят Харалд Харман в своята книга „Загадките на Дунавската цивилизация” подчертава, че Балканските земи са били обитавани от хора, които развиват първата световна цивилизация. Харман нарича тази култура, обитаваща земите на днешна България, Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, като и части от Украйна и Унгария, „Староевропейска култура”.
Според археологическите открития нейната поява може да бъде отнесена към 7 хил. пр. Хр. Харман твърди, че думи, които досега са били считани за старогръцки, всъщност са „староевропейски“ и се използват и до днес – камина, маслина, керамика, метал, химн и др. Писмените знаци на Дунавската цивилизация се е появили 2000 години преди писмеността на шумерите. Харман припомня,че най-старото злато в света е намерено на територията на днешна Варна. Според съвременните методи и технологии за датиране то е правено някъде през 4 500 г. пр. Хр., което означава, че е с 2000 години по-старо от златото, намерено в Египет. Източник: http://ydara.com

***

А сега какво?

Нищо друго, освен изкушени до край от любознателност отново да тръгнем по следите на нашите деди.

***

.

Староарамейският език е семитски език, използван за написване на редица библейски книги и е основният език на Талмуда. Смята се, че Исус Христос е говорил на някой от диалектите на староарамейския език. Първоначално староарамейският е езикът на арамейците, семитска народност, заселила се в Плодородния полумесец около 12 век пр.н.е. С времето той се разпространява сред останалите народи в региона и към 7 век пр.н.е. служи за лингва франка на Близкия изток. С включването на тези територии в Персийската империя, староарамейският става един от официалните езици в персийската администрация.

От него произлизат сирийският език, който ползва сирийска азбука, днес на него говорят някои от близкоизточните народи и християнски деноминации като асирийци,несторианияковити. Съществува и самарянското наречие, представляващо видоизменен арамейски диалект, примесен силно с юдаизми.

Уикипедия 

.

Бактрийско-маргианска археологическа култура от 

бронзовата епоха (22-18 век пр.н.е.)

 с център районът около Балх в средното течение на река Амударя. Комплексът е открит през 1976 г. от руския изследовател Виктор Сарианиди. Той свързва тази забележителна култура с Арийците от първичната индоевропейска група. Това мнение се потвърждава от археологическите находки, ритуали, от свидетелствата за наличие на типично арийският култ към свещената напитка сома и от сходството на откритите укрепления с описанията от Ведите.

.

Индоиранските народи или арийци

на санскрит: आर्य ārya [1]; др.-инд. ā́rya-, ав.airya-, на староперс.: ariya [2]) са група индоевропейски народи, говорещи индоирански езици.
Те се обособяват от останалите протоиндоевропейци в края на III хилядолетие пр.н.е. и се свързват с комплекса на Андроновската култура. Днес индоиранските народи живеят главно в Южна и Югозападна Азия.

  1. Jump up Monier Monier-Williams: A Sanskrit-English Dictionary etymologically and philologically arranged with special reference to cognate Indo-European languages, Clarendon Press, Oxford 1898, S. 152, s.v. अर्य [1]; Otto Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung, St. Petersburg 1879-1889, Band 3, S. 1115-1/2, s.v. अर्य [2].
  2. Jump up Rüdiger Schmitt: Aryans. Encyclopaedia Iranica. Band 2, 1987, S. 684.

Уикипедия 

.

***

Праевроазийските народи са се формирали като културна и етническа общност най-вероятно в Черноморските райони, около V-то хилядолетие пр.н.е. От този момент нататък те започват да се разселват в различни посоки и с времето се обособяват в отделни народи със специфични езици, култура и вярвания.

Уикипедия 

.

 Българин значи мъдър, знаещ човек така започва писмената история на волжките българи.

 Държавният строй на древните българи се основава на една цялостно изградена обществена йерархия
1. Духовенство - колобри.
2. Войнство - боили, таркани, багатури, багаини.
3. Труженици - занаятчии, земезделци, скотовъди

Върховната власт осъществява Царят-Жрец, носещ свещената титла Канас Ювиги от Бога владетел. По право българският престол е принадлежал на Свещената Династия ДУЛО, защото носи името на свещената арийска прародина ТУЛЕ - със значение на  Богоустановен ред.
Канът управлява с помощта на Шестте Велики боили, произхождащи от най-знатните родове, наречени УКЕЛ, но по правило принадлежат към колобърското съсловие. Заедно с Кана те съставляват Съвета на Седемте - върховният орган на управлението на САРАКТА (Царството).

.
Италианският философ Юлиус Евола отнася управлението на българските царе-жреци към изначалната Арийска цивилизация, свързана с митологичната представа за Златния век.(4). Затова българите имат основание да се считат за народ от Първото Слънце.

Древните българи са били достойни войни, защото са влизали в двубой с веруюто "победа чрез смъртта", описва Юлиус Евола.

Реферати 

.

2. Тохари = Тох Ари (Племена на Богинята-Майка. Езикът им се раздалечил от българския, когато хилядолетия наред са живяли на Изток.
3. Маджари - т.е. Мизи-Ари, Мизийски Арийци, а също “Мизи, които са наследници на Арийците” 

***

Web Analytics