НОВАТА ТЕОРИЯ ЗА ЕВРО-АЗИЙСКАТА ИСТОРИЯ І ЧАСТ

ЧУЖДЕСТРАННИ И БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ УСТАНОВЯВАТ, ЧЕ РОДИНАТА НА НАРОДИТЕ, ГОВОРЕЩИ ПРОТОИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИК, Е  БАЛКАНСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ И В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

.

Научните генетични изследвания след  2009 г. определиха, че от 7800-10 000 години е достопочтената възраст на умните хора, както мнозина ги наричат, живели край Варненския халколитен некропол и в широкия балкански ареал около него в древната страна Ария (показана в картата в долната част на страницата).

.

Картата отразява преселението на евро-азийските народи, както е по-редно да се наричат, след Черноморския потоп около 5600 г. пр.н.е.

Учените установяват, че още преди 10 000 години техният Роден дом - Homeland е Балканският полуостров и част от Южна Европа и в Световния Атлас на народите е посочено тяхното разселване според времето до земите населени с: 1. Анатолийци; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери. 

Обърнете внимание, че с червената линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Авторите на статиите и на картата много добре са проучили, че там Черноморският потоп (около 5600 пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г.)е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена  преди 7800 г. пр.н.е. Основни 13 научни ресурси на новата теория.

;

"Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. Учените установяват, че още преди 10 000 години техният Роден дом - Homeland е Балканският полуостров и част от Южна Европа. А конкретно арийците-траки, наречени Бълг-Арии, поради Седем съдбоносни причини са принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

Основни информационни ресурси на новата теория: Игор М. Дяконов в "Оригиналният дом на говорещите индоевропейски езици" - Индоевропейските изследвания (1985 г., том 13, стр. 92 до 174) и J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans (1989); Карти, базирани на Атласа на пингвинистите на древната история); Харалд Харман в теорията му "Дунавска цивилизация", проф. Анатолий Кисьов от Хардварския университет на САЩ, професорите Райън и Питман от Куломбийския университет на САЩ, публикацията на антрополога Динекес Понтикос; Изводи от Международно антропологично изследване; Мегаизследване на Американското дружество по генетика, българските учени проф. Георги Бакалов, заслужилият траколог Петър Детев, проф. Йордан Детев, проф. Александър Фол, проф. Михаил Лазаров, проф. Христо Смоленов и други. Всеки от споменатите учени е отразен със статия в Архива на "Паметта на българите"

.
АКАД. ИГОР М. ДЯКОНОВ
.
Тази теория беше предложена изчерпателно от изтъкнатия руски лингвист и историк Игор М. Дяконов в неговата книга(1985). "Оригиналният дом на индоевропейския език". Журнал на индоевропейските изследвания. Том 13, стр. 92 ] D'iakonov твърди убедително против двете основни съперничещи тези - тази на феминистката литературна авторка Мария Гимбутас (1973 г.). "Началото на бронзовата епоха в Европа и индоевропейците: 3500-2500 г. пр.н.е.", вестник " Индоевропейски изследвания" , том 1, стр. 163 ], които вярват, че индоевропейците произхождат от руските степи и от грузинските лингвисти Гамкрелиде и.Иванов, които предложиха произход в близост до арменското плато [ (1985)].

D'iakonov прави обширно проучване на езиковите и археологическите доказателства и обоснова, че Балканско-Карпатският регион притежава всички признаци, познати за протоиндоевропейската култура.

.

Прародина на индоевропейците е на Балканите, според световно признатият ориенталист

Игор М. Дяконов ( през 1982 г.) 

1 - южна граница на широколистните гори, 2 - южна границата на иглолистните гори, 3 - движението на племена от линейната керамика, 4 - предполагаемото движение на носителите на диалектите Pratokhar, 5 - разпределение на селското стопанство и животновъдството, 6 - ядрото на общата индоевропейска общност, от където започва нейното разпространение (римските цифри означават хилядолетия пр. Хр.).

.

 D'iakonov в "Пътищата на историята", 1999 г. ) обяснява, че европейците успяха да се разширят поради сравнителното си предимство пред по-примитивните съседни общества и народите,
които срещаха в преселението си.

"Бих искал обаче веднага да отбележа, в противовес на мненията на Мария Гимбутас и други изследователи от деветнадесети и двадесети век, но в съответствие със съвременните  констатации на C. Renfrew и JP Mallory - че най-древните индоевропейци, живеещи от пето до трето хилядолетие пр. Хр., т.е. много преди желязната епоха, са вече запознати с колесниците, никога не са били номади, а тяхното преселение в Евразия е от Балканите и не е военно нашествие, а бавно разпространение. Тъй като вече е настанал спад в детската смъртност и нарастване възрастта на хората, а в следствие на това се е увеличил броя на населението. Причината е, че народите, говорещи индоевропейския прото език, се се променили от диетата на млякото и месото, от развитото селско стопанство, чрез което вече се добива ечемик, пшеница, грозде и зеленчуци. Така населението, живеещо в Ранната примитивна фаза след преминаването от Primitive към Primitive Communal Phase се е увеличило два пъти. Селскостопанските постижения на европейците бяха усвоени от азиатците и същевременно приеха езика им. По този начин по-нататъшните преселения включват не само оригиналните европейци, но и племена, които са възприели техния език, нравите и празничните обичаи, които европейците са развивали - заявява Игор Дяконов. От magicalindia.info/bg

.

ЛОРД КОЛИН РЕНФРЮ
.

Един от най-уважаваните археолози на нашето време, Колин Ренфрю ( "Археология и език: Пъзелът на индоевропейските произведения" ) твърдеше убедително, че индоевропейските езици се разпространяват от земеделски стопани, които търсят нова земя  извън  Плодовития полумесец - Месопотамия. Но неотдавна той промени предишната си схема и сега смята, че протоиндоевропейското единство трябва да се намери на Балканите, в съгласие с мнението на D'iakonov.

Според Renfrew ( "The Tarim Basin, Tocharian and Indo-European Origin: View from the West"), в V.Mair (ed.), Народана бронзовата ера и ранната желязна епоха от Източна Централна Азия (Journal of Indo- Монография # 26, том 1) ]:

"В хармония с възгледите на Долгополски, Гамрелизе и Иванов и след Стурван (1962), предлагам основното разделение в ранните индоевропейски езици да е между анатолските езици, от една страна и Вторият център, както осъзна Диконкоф, да е Балканите (около 5000 г. пр.н.е.). А оттам трябва да се предвиди разделение  на протоиндо- Европейските езици в Централна и Западна Европа (езиците на "Стара Европа" в някои терминологии - заявява Колин Ренфрю и възпроизвежда дървото на индоевропейски езици:

.
ПРОФ. КАЛЕВИ ВИЙК
.

Съвсем наскоро финландският учен Калеви Вийк предложи и индоевропейския произход в Югоизточна Европа. Той е изложил теорията си за произхода на европейските народи в няколко статии в списанията и  в книгата си "Europalaisten juuret".

Като използва езикови, генетични, археологически и антропологични данни в подкрепа на своята теория, той изтъква, че от 23 000-8000 г.пр.Хр. Европа е била разделена на три основни региона:  Ба и У са обитавани от ловци на големи животни, които са били изобилни през този период.  Регион X е обитаван от ловци на по-малки животни и е разпокъсан на много по-малки неизвестни езици, които не преживяват в съвременните времена - заявява Калеви Вийк.

Европейско езиково разпространение на кулминацията на ледниковата епоха и следващия период от 23 000 до 8 000 г. пр.н.е. (Ba = Баска, U = Урал, Х = неизвестни езици). До 5.500 г. пр.н.е. ситуацията се е променила драматично. Изчезването на големи животински видове означава, че жителите на регионите Ба и У са били сведени до лов на дребен дивеч. От друга страна, жителите на район X са приели неолитния начин на живот на смесеното селско стопанство и животновъдството и са станали икономически по-успешни и нарастват по брой. Вийк твърди, че ранните фермери, разпространяващи се от Балканите. Те служат като лингва франка на жителите на бившия район X, изместват старите си езици и постепенно приобщават езиково по-слабите ловци от районите Ba и U.

В крайна сметка баските и финландците говорещи са потомци на повечето ранни ловци на ледниковия период. Навсякъде другаде индоевропейските езици, произхождащи от Югоизточна Европа, спечелиха върха на разпространение.

.

Европейско езиково разпространение, 5,500-3,000 пр.н.е. Индоевропейските езици започнаха да се разпространяват сред ловците-рибари-събирачи на Северна Европа (В = Балтийско, С = Селтик, ФУ = фино-угорско, Г = германско, I = иберийски, IE = евроазийски, S = славянски)

ГРЕЙ И АТКИНСЪН
.

Теорията за индоевропейския произход в Югоизточна Европа, а не от по-ранния анатолски източник, получи  допълнително потвърждение. Използвайки методология в еволюционната биология,  авторите са успели да променят много от параметрите на всички анализи за първоначалните предположения.

"Тествахме двете теории за индоевропейски произход: "Кургански експанзия" и "Анадолското земеделие" , в съгласие с независим лингвистичен анализ на индоевропейските езици [Rexova, К., Frynta, D. & Zrzavy, J. "кладистичен анализ на езици: индоевропейски класификация въз основа на lexicostatistical данни." Кладистиката 19 , 120-127 (2003) ]. Изчислените времена удивително потвърждават различията на индоевропейските езици от анадолските и курганските източници. Загадъчен за нас е тохарски език, който се спуска  на изток. Но разпространението на всички останали езици почти сигурно е от Балканската родина - заявяват Грей и Аткинсън.

.

Състояние на консенсусното дърво и разминаване във времето за мнозинството е правило, основано на мострите от 1000 дървета b . Първоначалното предположение е определено като се използва цялата сродна информация и най-строгите ограничения; в , консервативно сродно кодиране с съмнителни когнити; d , всички сродни комплекти с минимални топологични ограничения; д . Липсва кодиране на данни с минимални топологични ограничения и всички сродни набори. Сенчестите барове представят предполагаемите възрастови диапазони под двете конкуриращи се теории за индоевропейски произход: синьо, курганска хипотеза; зелена, анатолска хипотеза.Връзката между основните езикови групи в консенсусното дърво за всеки анализ също е показана, заедно със стойностите на вероятността за заден ход. 
.
.
Авторите се опитват да свържат тази експанзия на езиково разпространение в съответствие с модела на индоевропейската Европа, която има Балкански източник още в ранната бронзова епоха.
.

Сведение за оригинала на на статията "Индоевропейският произход на народите е в Югоизточна Европа" е в dienekes.awardspace.com и в Dienekes Pontikos


ЗВОДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ АНТРОПОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
.
През 2009 година излязоха резултати на обширното генетично проучване на българо-италиански състав. Една от големите изненади беше, че в Европа най-стария вариант на R1a1 (първата мутация от R1a ) е на Балканите, като негови носители са били тук още през Палеолита.
Реално мутацията се е формирала тук в арийското семейство, за чиито прародина до не отдавна се считаха земите на Северна Индия, а се оказа, че е на Балканите и Черноморието хилядолетия преди да се появи там. Ето че двата основни компонента, съставляващи съвременните българи, са тук от дълбока древност.
Други две групи са мутации на така наречената арийска група. R1a, която бива определяна през призмата на античността като скитска. А  R1b е кимерийска и в съвремието има обобщаващото название келтска. Двете заедно представляват около 25% и заедно с доминантата на хаплогрупа I те съставляват 70% от генезиса на съвременния българин. Интересно е времето, кога тези групи се появяват на Балканите.
.
През 2014 г. бе направено грандиозно проучване на "Ъндърхил"
Бяха включени 16, 244 лица от 126 държави от Европа и Азия. Въпреки мащаба на проучването нямаше убедителни доказателства, че R1a - М420 арийска е формирана в Иран. Но както стана ясно е мутация, формирала се преди в северното Черноморие и на Балканите. ( Доп. НУ:Затова закономерно е наречена АРИЙСКА).
Последното обновяване относно проучването на семейството R1a  е от 2015 г. и първата група, съответно най-старата бе наречена "СТАРА ЕВРОПА", касаеща именно Балканите и датирана на около 7800 години. Ето къде можете да видите структурата на това семейство гени с най-новите му изследвания - R1a Project. 
.

Карта на древна Ария, включваща страните на Балканите 

и южните части на Унгария, Молдова и Украйна.

.


егаизследване на Американското дружество по генетика
разчете човешкия геном с данни за генни разселения от Балканите преди хилядолетия. Констатирено беше, че геномът кодиран с маркер ЕМ78-алфа, регистрира 23% от българите като потомци на етноси, живели по българските земи преди 7 800 години. Същото становище застъпи и ръководителят на Националната лаборатория по молекулярна паталогия към Медицинска академия София – проф. д-р Иво Кременски. По сведение на mont-press.com

Според доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации-София: "Доказано е, че българите са едни от най-преките в Европа наследници на първите създатели и разпространители на цивилизацията. Съвременните българи са идентични с прабългарите. Те са европейци и са най-близки с народите от Западна Европа и с наследниците на траките".


.

Сборна публикация: Николай Увалиев

 6 декември 2017 г.

.

Към Новата теория за индоевропейската история - ІІ част

.

.

Web Analytics