НОВА ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ЕВРОАЗИЙСКИТЕ НАРОДИ - продължение

ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЗА НОВАТА ТЕОРИЯ, В КОЯТО ЧУЖДЕСТРАННИ И БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ДОКАЗВАТ, ЧЕ ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ ХИЛЯДОЛЕТИЯ РОДЕН ДОМ НА АРИИТЕ Е БАЛКАНСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, В ЕВРАЗИЯ ТЕ ПРЕНАСЯТ СВОЯТА ВИСОКО РАЗВИТАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Автор: Николай Увалиев

Там той защитава станалия вече традиционен възглед, че голяма част от ариите от Европа имигрират в ЕВРАЗИЯ.

.

.

Картата на Световния Атлас отразява Homeland и преселението на евро-азийските народи, както е по-редно да се наричат: на санскрит - आर्य ārya [1], ā́rya на авестийски или airya, на староперс.- ariya [2]). Свързани са в своя исторически живот чрез сроден език, традиции и наследствени гени. Създадени са от протоевропеи след техните преселения през VІІ-ІІІ хил.пр.н.е., както е посочено в мащабното генеоложко изследване "Масив на евроазийската миграция", отразена и в двете карти на Gogle Earth и на Световния Атлас.

На карта № 1 е посочено разселването на ариите и варните според времето до земите с населениие: 1. Анатол-арии, фриги и Гърци; 2. Илири, Италики и Келти и далече в Азия Токх-арии; 3. Германи; 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери. 

Обърнете внимание, че с червената линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Авторите на статиите и на картата много добре са проучили, че там Черноморският потоп (около 5560 пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г.) е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена  преди 7800 г. пр.н.е. Затова в електронната "Книга на древните Бълг-Арии" тук се използва названието "евроазийски народи".

Картата е създадена според информационните ресурси на проф. Уйлям Райън и проф. Уолтър Питман от Колумбийския университет на САЩ, на акад. Игор М. Дяконов от РАН в "Оригиналният дом на индоевропеите" (1985 г., том 13, стр. 92 до 174);  на J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans (1989); от карти, основани на Атласа на лингвинистите на древната история на Колин Мак Дейвид (1967) и C. George Boeree - американски професор в университета в Шпингсбург. 

.
На Карта № 2 на Gogle Earth и на Световния Атла, в която и лингвинИистите в нея отразяват зараждането и преселението на евро-азийските езици

.

"Навсякъде, където са се преселили тези народи, "те са носили със себе си своя роден език", пише в научната си статия Languages change and evalution (от 11.01.2014) проф. д-р Георг Боерге и продължава: "Около 5500 г.пр.н.е. между долината на река Дунав и степите на сегашна Украйна е имало един много влиятелен народ от племена на фермери, които са говорили на един и същ език. Те имали добре развито земеделие и скотовъдство, опитомявали са дивите коне, познавали са металообработката. Постижения, които изпреварват историята за хиляди години напред. Започвайки около 3000 г. пр.н.е., тези хора са се разпространили в Европа, в Персия и Индия, дори до Западен Китай. Навсякъде те са носили езика си със себе си, въпреки че той се е променял от езиците на народите, където те заедно са живяли". (От webspace.ship.edu - достъп чрез членство).

Проф. Анатол Клисьов от Университета в Харвард накратко допълва: "Индоевропейските езици в Индия и Иран се появяват след пристигането на балканските арии. И за да бъда по-точен: не е "след", а са резултат от появата им в ІІІ - ІІ хил. преди Христа. Българите са истинските арии".

Думата Арии най-често се тълкува като "деца на небето", "Ар" на санскнит е небе. Терминът ариец-аrуа आर्य според Етимологичният речник има значение благо-роден, произлязъл от земята на блаженството, там където от Боговете е 

"СЪЗДАДЕН НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ И БЛАГОРОДЕН РОД МЕЖДУ ХОРАТА".И когато преди повече от Х хилядолетия до 680 година Бълг-Ариите се преселват на вълни на вълни от древната си родина край Черно море, те винаги се наричат с това име

.

В разултат на моето над 50-годишно старание да търся достоверни становища и доказателства, спазвайки изискванията на научния подход и анализ, в основите на новата теория кой е родния дом на евроазийсите народи, включих следните личности и информационни ресурси, посочени по-доло. Всеки от тях е отразен със статия и източниците за нея в Архива на "Паметта на българите", който съдържа 3750 web страници (на дата 18.ІІ.2020) за древната история на Бълг-Ария. 

Всеки човек, всеки народ не може да избира своята родина.
"Родина е, където хората са свързани чрез произхода, езика и земята, на която дълго време живеят, имат общи обичаи и съзнание за социално единство. Всеки е с право да се назове с името на страната, където е роден." - определя италианският философ и юрист Манчини през 1851 година, което се счита и сега за най-точно (bg-pravo.com(12,262) .
Този извод важи и за хората, създатели на първата цивилизация на Европа, живели по доказани научни сведения по нашите земи преди повече от 10 000 години. Родени са в страна, наречена отдавна Ария, а после, според древните и съвременни летописци, е наречена Тракия. Една част от тях са останали тук, а други след хилядолетни странствания в Европа и Азия, са се завърнали при своите родни братя през 680 година.
Към това определение на Манчини ще прибавя новите научни сведения за българите след 2009 година. Няколко антропологични изследвания на чуждестранни и български учени установиха, че генфондът на съвременния българин се състои от 25 % арийци, 59 % тракийци, 15% славяни и 1% други.  (Данни Тук и Тук); Потвърждава го и Българският ДНК генеологичен проект на Медицинска Академия - София и Центъра по генетика - Белгия, който показа, че имаме арийски и наследени от траките 60 % гени от преди 30 000 години. (Изт. journals.plos и 15 от "Невероятният свят на прабългарите" на Р. Даскалов) 

Това е народът, живял в днешните ни земи от епохата на неолита, живее и сега в най-старата европейска държава под едно и също име БЪЛГ-АРИЯ.

.

 ОСНОВАНИЯ ЗА НОВАТА ТЕОРИЯ

.
АКАД. ИГОР М. ДЯКОНОВ
.
Прародина на индоевропейците е на Балканите, създадена от световно признатият ориенталист Igor D'iakonov.

1 - южна граница на широколистните гори, 2 - южна границата на иглолистните гори, 3 - движението на племена от линейната керамика, 4 - предполагаемото движение на носителите на диалектите Pratokhar, 5 - разпределение на селското стопанство и животновъдството, 6 - ядрото на общата индоевропейска общност, от където започва нейното разпространение (V-VІІ означават хил. пр. Хр.).

.
Тази теория беше предложена изчерпателно от изтъкнатия руски лингвист и историк Игор М. Дяконов в неговата книга "Оригиналният дом на индоевропейския език" - журнал на изследвания, том 13, стр. 92, 1985] Там той е убедително против тезата на феминистката литературна авторка Мария Гимбутас (1973 г.) "Началото на бронзовата епоха в Европа и индоевропейците: 3500-2500 г. пр.н.е.", вестник " Индоевропейски изследвания", том 1, стр. 163 ], и на грузинските лингвисти Гамкрелиде и Иванов, които вярват, че индоевропейците произхождат от руските степи и арменското плато (1985)].

D'iakonov прави обширно проучване на езиковите и археологическите доказателства и обоснова, че Балканско-Карпатският регион притежава всички признаци, познати за прото-култура. В книгата си "Пътищата на историята", 1999 г. ) обяснява, че европейците се разширяват поради предимството си пред по-примитивните съседни народите, които срещаха в преселението си. В съответствие със съвременните констатации на C. Renfrew и JP Mallory - че най-древните европейци, живеещи от пето до трето хилядолетие пр. Хр., много преди желязната епоха, те са вече запознати с колесниците, никога не са били номади, а тяхното преселение в Евразия е от Балканите и не е военно нашествие, а бавно разпространение.

Тъй като в тяхната прародина вече е настанал спад в детската смъртност, нараства възрастта на хората, развива се селското стопанство и животновъдството, чрез които се добива пълноценна храна и в следствие на това два пъти се е увеличил броя на населението. То преминава от Ранната примитивна фаза Primitive към Primitive Communal Phase. Постиженията на европейците бяха усвоени от азиатците и същевременно приеха езика им. В действителност централното ядро на ареала на този език се е намирал между Карпатите и Черно море. При по-нататъшните им преселения се включват не само оригинални европейци, но и племена, които са възприели техният език, нрави и празнични обичаи - заявява Игор Дяконов в книгата си и в цитат от magicalindia.info/bg.

.

ЛОРД КОЛИН РЕНФРЮ
.

Един от най-уважаваните археолози на нашето време убедително изразява съгласие с мнението и теорията на D'iakonov и казва своето становище: "В хармония с възгледите на Долгополски, Гамрелизе и Иванов и след Стурван (1962), предлагам основното разделение в ранните индоевропейски езици да е между анатолските езици, от една страна и другият център, както осъзна и Дияконоф, да е Балканите (около 5000 г. пр.н.е.). А оттам трябва да се предвиди разделение  на прото Европейските езици в Централна и Западна Европа, езиците на "Стара Европа" в някои терминологии - заявява Колин Ренфрю и възпроизвежда Дървото на прото-индоевропейските езици. Обърнете внимание, колко широко и разпространението от Балканите, включително от българските земи, в снимката по-долу.

След като посещава нашата страна в научната си студия „Златните съкровища на Древна България" (Ancient Bulgaria's Golden Treasures), Сър Колин Ренфрю пише: „Когато видях с очите си трите хиляди златни находки експонирани във Варненския музей, бях изумен от най-древното злато на света и от най-древния царски символ - брадвата от полиран камък със златна дръжка, открити през 1972 г, във Варненския енеолитен некропол. Те не бяха намерени в Шумер или Египет, считани за люлката на най-древните цивилизации, както мнозина биха очаквали. Те не дойдоха и от Доколумбова Америка, известна с богатите златни находки от Перу и Колумбия. Това първо обработена злато и царския символ бяха открити за всеобщо учудване в България, близо до привлекателния и модерен град Варна и може би възрастта им е над 6000 г. Този факт потвърждава моята теория, че праисторическите българи са изобретили металургията независимо от металурзите от Близкия Изток. Това също подсказва, че българите от петото хилядолетие преди Новата ера са предали своите умения на ненадминатите тракийски златари, живели по българските земи... Откритието е толкова важно, колкото и това на Хайнрих Шлиман, който преди 100 години откри златното съкровище на Древна Троя. Макар и не така пищно, както това в Троя, българското злато е поне с 1 500 години по-старо и със сигурност калиброваният радиовъглероден анализ го поставя в интервала между 4600 и 4200 г. пр. н.е.” [2]."

Източници на цитата: проф. Валентин Плетньов от разговора със сър Колин Ренфрю, когато е посетил Варненския музей; доц. Христо Смоленов - БАН при доклад в Научната конференция на СУ - Варна, 2010 г. и статия на инж. д-р на ТУ Йордан Бояджиев във в-к "Народно дело" - Варна 12 юни 2009г.

.
ПРОФ. КАЛЕВИ ВИЙК
.
Съвсем наскоро финландският учен Калеви Вийк предложи индоевропейския произход да е в Югоизточна Европа, като изложи теорията си за произхода на европейските народи в няколко в научни списания и в книгата си "Europalaisten juuret".

Той използва съвременните езикови, генетични, археологически и антропологични данни в подкрепа на своята теория и изтъква, че от 23 000-8000 г.пр.Хр. Европа е била разделена на три основни региона:  Ба и У са обитавани от ловци на големи животни, които са били изобилни през този период. Регион X е обитаван от ловци на по-малки животни и е разпокъсан на много по-малки неизвестни езици, които не преживяват в днешните времена - заявява Калеви Вийк.

Европейско езиково разпространение на кулминацията на ледниковата епоха и следващия период от 23 000 до 8 000 г.пр.н.е. (Ba = Баска, U = Урал, Х = неизвестни езици). До 5.500 г. пр.н.е. ситуацията се е променила драматично. Изчезването на големи животински видове означава, че жителите на регионите Ба и У са били сведени до лов на дребен дивеч. От друга страна, жителите на район X са приели неолитния начин на живот на смесеното селско стопанство и животновъдството и са станали икономически по-успешни и нарастват по брой. Вийк твърди, че ранните фермери се разпространят от Балканите. Те служат като лингва брънка на жителите на бившия район X, изместват старите си езици и постепенно приобщават езиково по-слабите ловци от районите Ba и U.

В крайна сметка навсякъде индоевропейските езици, произхождащи от Югоизточна Европа, спечелиха върха на разпространение.

.

Европейско езиково разпространение, 5,500-3,000 пр.н.е. Индоевропейските езици започнаха да се разпространяват сред ловците-рибари-събирачи от Северна и на Южна Европа (В = Балтийско, С = Селтик, ФУ = фино-угорско, Г = германско, I = иберийски, IE = евроазийски, S = славянски)

ГРЕЙ И АТКИНСЪН
.

Теорията за индоевропейския произход на народите и езикът им, че е в Югоизточна Европа, а не от по-ранния анатолски източник, получи потвърждение и от двамата английски учени. Използвайки методология в еволюционната биология, те са успели да променят много от параметрите на всчки анализи за първоначалните предположения.

"Тествахме двете теории за индоевропейски произход: "Кургански експанзия" и "Анадолското земеделие" , в съгласие с независим лингвистичен анализ на индоевропейските езици [Rexova, К., Frynta, D. & Zrzavy, J. "кладистичен анализ на езици: индоевропейски класификация въз основа на lexicostatistical данни." Кладистиката 19 , 120-127 (2003) ]. Изчислените времена удивително потвърждават различията на индоевропейските езици от анадолските и курганските източници. Загадъчен за нас е тохарски език, който се спуска  на изток. Но разпространението на всички останали езици почти сигурно е от Балканската родина - заявяват Грей и Аткинсън.

.

Състояние на консенсусното дърво и разминаване във времето за мнозинството е правило, основано на мострите от 1000 дървета b . Първоначалното предположение е определено като се използва цялата сродна информация и най-строгите ограничения; в , консервативно сродно кодиране с съмнителни когнити; d , всички сродни комплекти с минимални топологични ограничения; д . Липсва кодиране на данни с минимални топологични ограничения и всички сродни набори. Сенчестите бардове представят предполагаемите възрастови диапазони под двете конкуриращи се теории за индоевропейски произход: синьо, курганска хипотеза; зелена, анатолска хипотеза.Връзката между основните езикови групи в консенсусното дърво за всеки анализ също е показана, заедно със стойностите на вероятността за заден ход. 
.
.  
 ПРОФ. ЙОАХИМ БУРГЕР
.
На 29 юли 2016 година списание Science /представящо най-новите открития в областта на науката по света / съобщи, че проф. Йоахим Бургер (Joachim Burger) от университета в Майнц - Германия и колегите му са изследвали черепи и скелети на древните фермери от Иран - (област Zagros 10 000 г.пр.н.е.) и доказват, че всъщност европейците не са произлезли от тази група от земеделски производители от гледна точка на генетиката. 
Това означава, че веригата на миграции на първите арийците и на прото- европейската цивилизация се движи от България и Балканския полуостров през Анатолия, близо до бреговете на Черно и Мраморно море в посока на изток - към Египет, "Плодородния полумесец" - Шумер, Индия и Иран.
И напълно съответства на теориите на Цицерон в “Същността на боговeте” за тракийския обожествен вожд Дионис, който покорил Средна Азия и Индия, достигнал Египет и е наречен там Озирис.
А според Ариан, походът на Дионис е причината за развитието на древната индийска цивилизация. Той разказва, че преди Дионис, местното население било номади, непознаващи цивилизацията и градовете. Обличали се с кожи, ядели сурово месо. Тракийският бог ги научил да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също  закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. За походите на тракийците свидетелстват и Филострат, Еврипид, Хигинис, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон.
По тази тема ще спомена, че в Индия и Иран все още съществуват етнически групи, произлизащи от голямото арийско семейство, подобни на днешните жители на България.Те обаче са част от българите, които се преселили в Средна Азия и остават завинаги там. Ето някои от тях: КалашитеНуристанците и Пашаите.
.
ПРОФ. ХАРМАНД ХЕРМАН
.

Науката за древните цивилизации трябва да бъде преразгледана, убеден е немският езиковед и културолог Харалд Харман - вицепрезидент на Института по археомитология в Калифорния и директор на неговия европейски клон във Финландия. В своята книга „Загадките на Дунавската цивилизация" той доказва, че Балканските земи и части от Украйна и Унгария са били обитавани от цивилизация, която развива първата писменост и цивилизация. Харман нарича тази култура „староевропейска" и нейната поява може да бъде отнесена към 7 хил.пр.Хр. Ето и основните тези на Харман:

"Нови археологически и други научни открития доказват съществуването на една високо развита култура на територията на Балканско-дунавските земи, при това хилядолетия преди зараждането на Месопотамската и Египетската цивилизации. Варненският халколитен некропол, който бе открит през 1972 г. доказа че "Варненското злато" е най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към т. нар. Култура Варна (4600 - 4200 г. пр. Хр.).
Там на площ от около 7500 кв.м. са разкрити 312 гроба от халколита (енеолита), някои от които са от изключително значение за българската и световната археология. Особенно значение имат находките в гроб №43, където лежат останките на мъж с ръст 1,72 м. В него са открити 990 броя златни предмети с общо тегло 1,5 кг. множество сакрални накити, високо стойностна керамика, артефекти - съдржащи най-ранни данни за знанието и символични неупотребявани ковашки инструменти.

Заради богатият гробен инвентар изследователите предполагат, че погребаният е бил цар-жрец, с подчертаване на неговата символична функция на ковач-демиург. Този факт показва, че в тази ранна епоха на Балканите вече е съществувало наченки на държавно образувание и се е появила първата царската институция". (Изт. Дойче веле DW.сом)

.

БЪЛГАРИТЕ СА ИСТИНСКИ АРИИИ,

ПРОИЗХОДА ИМ Е НА БАЛКАНИТЕ 

.

 СТАНОВИЩЕ НА ПРОФ. АНАТОЛ КЛИСЬОВ  

.

Като изследвах древната история на нашите предци, имах рядката възможност да намеря имейла на проф. Анатол Клисьов - aklyosov@comcast.net. Написах му моята гореща молба да разкаже за връзката между ариите и старинните българи. И да се представи. Той бе любезен да ми отговори и аз безкрайно му благодаря.

"Проф. д-р Анатолий Алексиевич Клисьов е химик, биохимик, генетик, изследовател. Роден 20 ноември 1946 г.- СССР. В САЩ идва в 1990.г. като гостуващ учен. Професор 1974 и 1989 г. в Университета Харвард.

Важни книги: Произходът на човека, 2010 г., Произход на славяните, 2013 и 2019 г., Арийски народи във Великата Евразия, 2015, Експертиза на Велесовата книга, 3 тома, 2015 г., ДНК генеалогия от А,  2016, История на арийците, 2017, и т.д.

Получил: Национална награда за млад учен 1978 г. Национална награда на  за наука -1984 г. Златен медал за Наука и технологии - 1988 г. Всички в СССР.

Член: Световна академия за изкуство и наука (1989 г.); Национална академия науките Грузия (2014 г.). Американско химическо дружество. Президент Академия генеалогия ДНК, Москва. Руска асоциация за благородство. Член на научния консултативен съвет „Кой кой е в Америка“, 55-то издание, 2001 г., том 1 и кн.1, 2009 г. Сътрудник "Кой кой е на света" из 19-то издание, 2002 г., и следващи издания".

.

то и разсъжденията за ариите на проф. Анатолий Клисьов

"Нашето проучване Масив на европейската миграция, проведено от Университета Харвард, показа: Ариите се раждат на Балканите и там живеят от преди 12 000 години. Древние болгары являются их приемниками. Около V хил.пр.н.е. отиват в Индия, където се установяват и сега там живеят милиони техни потомци. Нова вълна на ариите, със същите Хаплотипове, пътува към Иран в ІІІ хил.пр.н.е.

Днешните два народа и сега се зоват наследници на арии, защото е записано в древните индийски Веди и иранските легенди. Доскоро науката не знаеше как да ги обозначи в "научни термини". Arya е старинна персийска и санскритска дума за ариите. Иран значит "Земя на ариите". Макс Мюлер казва: "Иран и част от Индия са арийско пространство".

Кратко: гените на българите показаха - (i) R-L23 * в Източна България е след ледниковия период; (Ii) haplogroup E-V13 е от мезолитна епоха и генът (Iii) haplogroup J-M241 вероятно отразява неолита и неговото разширяване по Черноморието".

От гледна точка на генеалогията, от огромния масив данни, натрупани в лингвистиката и от историческия сравнителен анализ, след като новодошлите от Балканите арии в Индия и Иран те създават така наречения народ "индоевропейци". Теперь эти народы наукой называют евразийцев". 

Неизбежното следва: "индоевропейските" езици също се появяват след пристигането на балканските арии. И за да бъда по-точен: не е "след", а са резултат от появата им в ІІІ - ІІ хил. преди Христа" - твърди в отговор проф. Анатол Клисьов.

Към този негов текст редно е да прибавим мнението на летописците Стефан Византийски и Херодот, според които най-древното име на Тракия е Ария, което обозначава, че ариите са предци на траките и бълг-ариите - повече по тази тема Тук.

.

 БЕРНАР СЕРДЖЕНТ

.
ръв, както стана ясно, той ги нарече "жители на бъдещето" 

и обеснява защо: "В древното Битие на Индия дебатът за теорията на арийската инвазия там и в близката държава Балхара се състоя и утвърди: Това са ония древни арии, първи жители на бъдещето". Изт. "История на собствения ми народ от праисторията до наши дни", (град Льовен, изд. Критак, 1993 с.28). На нидерлански: "The genesis of India according to Bernard Sergent -- a review ... The debate concerning the theory of an Aryan invasion in India has taken off at ... eerste bewoners van het toekomstige : een etnische overrompeling", in Anne Morelli ed.: Geschiedenis van het eigen volk, Kritak, Leuven 1993, p.28) It is this gradual. (Бернар Серджент, президент на Société de mythologie française, автор е и на книгата Les Indo-Européens. История, езици, митове (Payot, 1995)

И много заинтригуван от това пророческо название, постарах се да потърся неговото основание, защото той не само предрича, а и определя ролята им в развитието на неговия белгийски народ и на човечеството. 

.

Думата инвазия означава влизане, нашествие в чужди земи. Така и достоверният източник magicalindia (препоръчен от посланика на Индия, когато ни гостува в клуб ЮНЕСКО - Варна) назовава ариите войнствените заселници на Индия. От тези два примера се разбира, че ариите са дошли в Индия. Там също от достоверни източници научаваме, че те създават Ведическата арийска цивилизация, която вероятно е пренесена от легендарните първи жители на бъдещето. От къде? Белгиецът Бернар Серджент ни описа от къде в "История на собствения ми народ..."  И все пак защо? 

Заселването на древна Белгия и нейното име е свързано с Неолитната Култура Варна" и с културата Линейно-лентовата керамика, които от древните български земи варните достигат там около V хил. пр. Хр. Като приложим на фонетичен разбор думата Белгия, буквата е=ъ поради липса в азбуките им на нашата удърна буква ъ, тогава белгите става бълг-ите. При нас двете култури се развиват рано между 7-то и 4-то хил. пр. Хр.,[1], А в по-следващите времена вождове на белгите с имена Болгий (с вариант на Белгий), Умор и Гостун са исторически личности, живели там през 1 в. пр. Хр., чиито имена тук също са на старобългарски владетели. А Васил Златарски в "История на българската държава" съобщава за съществуването на "рихински князъ (£ϊ)ξ) на име Пребъда". 

Белгите, наречени още Болгите, са обитавали и днешна Южна Британия. Там столицата им е носила името Вента Белгарум - Тържище на Бе=ългарите. Този народ е известен и под името Фир Болг (фир е мн.ч. на фер–мъж). В древните им предания се казва, че болгите (Фир Болг) са дошли от земите на Тракия и Скития.

В подкрепа на тази теза са и прототипите на оръжия, инструменти и керамика от двете далечни земи и картата по-долу. И в разгорелия се научен спор, за който ни съобщи Бернар Серджент - от къде и какви са ариите, ще добавим, че тези "първи жители на бъдещето", са родени на Балканите и част от тях са тръгнали от варненските брегове и са стигнали около 4200 г.пр.н.е. до земите на древна Германия, а по-рано и до древна Белгия и Южна Британия около 5500 г.пр.н.е., както е видно на картата по-долу. 

.


Карта на Световния Атлас, отразяваща преселението на народите в  Древна Евразия.

след Черноморския потоп през V хил.пр.н.е., на която е паказан пътят на племето Белгите от древните варненски земи до бреговете на Атлантическия океан и устието на река Рейн, където около 5500 пр.н.е. се настаняват да живеят в държавата Белгия.

Римският император и военен стратег Юлий Цезар в своите „Записки за Галската война“ споменава, че се сблъскал с петнадесет племена белги, гали акватини, които живеят между реките Рейн и Лоара.[1] И още казва: horum omnium fortissimi sunt Belgae („от всички гали белгите са най-храбри“).

.

 ГЕОРГИ РАКОВСКИ

.

"Учени казват, че 1500 год. преди Христа старите ариани, излязли от недрата на Ария (Arie), и се отправили на юг. До Шумер, Палестина, Вавилон), дето се задържаха много време...после те дохождали в Европа на няколко си пъти и смесили са се тук със своите еднородни братя. И Щем доказа необоримо, защо ние сме първите и най-чистите потомци на ариите, дето тук до днес се нахожда обитающ българский род". Георги Раковски: Из "Основни начала за българската най-стара повестност". 

Никой друг, освен Той !, с тези невероятно дълбоко смислени слова во кратце, но всеобхватно и доказано точно е описал родното житие-битие на нашите предци - ариите, наречено от него Основни начала за ... А тая сричка  за  нося в сърцето си и тя там цъка и не ми дава мира, ако не работя за нейното осъществяване. Изинете ме, за моето сантиментално откровение!

След този този общ преглед, разгърнете и Електронната книга от 27 статии, където ще прочетете за легендарната "Така наречената Варна" - първо црьство на блгарите" и на Европа, подробни сведения и нови източници по тази Нова теория за ариите.

(Отметките сочат статии в Паметта на българите, за кратко ПнаБ.)

.

 ПРОФ.  НИКОЛА ВЛАДИКИН

.

емата вълнува и проф. Никола Владикин през 1911 година в История на древните траки (от Новокаменната епоха до цар Борис) той пише: "Болгите, променили Ирландия, имат много общо с нас. Изследователите забелязват прилика между името белги/Belgae в Галия и Южна Британия и народа болги, наречен там Фир Болг/FirBholg, който е дошъл от земя наречена Тракия. Ирландските монаси, записали деянията на болгите, смятат, че последното им идване от Тракия е било по времето на Кир Велики - VI век преди Христа.

В Енциклопедия Британика” е отбелязано: “The Thracianparty become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences,and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299) - "Тракийската теория за преселението става предшественик на втората колонизираща раса, Фирболгс".

На първо място трябва да се отбележи името, с което са упоменати нашествениците - народът Болг. Без съмнение Болг е корена на етнонима Болгарин (в миналото, а сега Българин). Водител на този народ бил наследие на онова далечно Божество, което, възседнало двуколесна колесница, отведе траките в полите на Ливанските планини, в Персия, в долината на Индус, на Пенджаб и полите на Хималаите и даде цивилизациите на народите, както То (божеството) се хвалебства в трагедиите на Еврипида".

Очуващо точно ирландските монаси описват пътя на нашите деди в Евразия. А следващите им записи будят истинско възхищение.

.

О, Британио, царице на островите!

.

.

Чуй, какво дума Талиеспин, бард от VІ век след Христа:

"Един многочислен народ с високи дарби, изкусен и енергичен, от смели моряци бил първият твой обитател и владетел! Никой не дръзнал да се равни на силите му, защото чрез духа си той се прославил и напълнил Европа със страх и трепет“ - от The Myvyrian Archaiologi of Wales; Talies, of Ludd - стр. 131.

Има и  по-подробни сведения как ирландските барди в своите далечни предания възпяват идването на своите деди: "Пришълците, добри моряци, като минаха Мъгливото море и населиха острова Британия и страната Лидау ( стара Франция и Белгия) гдето и останаха. Били несметни върволици, добродетелни и строги, властолюбиви хора, сподирени от стадата си, от жените, децата и родителите си. Предвождали ги подобно на тях строги и добродетелни свещенослужители. Един от тях, ирландските поеми го именуват Ю - Всемогъщий. 

Болгите минали и в Италия, сподирен от етруските траки. Със сърпа и житни класове, сеело култура по страните и народите. Той е жрец, вожд, законодател, подобно на Мойсей, и посмъртен Бог. Сподирен от обожателите си нищо не е в състояние да му се възпротиви, всички пред него прекланят глава. Земите стават отечество на народа му. Преданието на ирландците говори, че Божеството наредило да се разчистят новите земи, да се разорат и засеят, за да родят храна. Научен бил народа на земеделие и скотовъдство, на къщни, семейни и на племенни наредби.
Източник: Книгата История на древните траки. Автор: проф. Никола Владикин - историк, журналист, преводач.

.

ДОЦ. ХРИСТО СМОЛЕНОВ ОТ БАН

.

Математическитге пропорции на Варненската цивилизация са по-ранни 2000 години от Великата хеохсова пирамида

тава дума за загадъчната цивилизация, оставила в на­следство Варненския неолитен некропол, открит през 1972 г.  Датировката му е 4600 - 4200 г.пр.н.е. Предизвикват възхищение откритите тук високо художествени изделия, поразяват ни гениалните научни знания на нашите предшественици от преди седем хилядолетия. Специалистите твърдят: Шумер, Египет, Иран и Индия са наследили знания от "Културата Варна".

.

АРХЕО-ЛОГИКАТА НИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОТКРИЕМ НОВИ КОДИРАНИ НАУЧНИ ЗНАНИЯ НА ТАЯ НАЙ-ДРЕВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

Дедите ни от Културата Варна откриват прочутото златно сечение, изразено с числото фи и легендарно съотношение между обиколката и диаметъра на всяка окръжност - числото пи =3.14Тези константи на хармонията и математиката намираме две хилядолетия по-късно в едно от чудесата на света – Хеопсовата пирамида. Възрастта на Варненският енеолитен некропол, определена чрез радио-въглероден анализ е от 4600 до 4200 .пр.н.е. Според последните анализи на египтолозите възрастта на Великата пирамида е 2500 г.пр.н.е. 

Съществуват поразителни съответствия между пропорциите и метриката на Варненското злато и на Хеопсовата пирамида. Основната мерна единица, вложена в пирамидата, както и във всички по-важни архитектурни постижения на Старото царство, е т. нар. царски лакът. Оказва се, че диаметърът на един от най-красивите артефакти на Варненския некропол - керамична купа със златни инкрустации - с точност до десета от милиметъра е равен на царския лакът! Диаметърът й е 52,36 см и се оказва прототип на египетската мярка.
.
.
Оказва се, че диаметърът на един от най-красивите артефакти на Варненския некропол - керамична купа със златни инкрустации - с точност до десета от милиметъра е равен на царския лакът! Диаметърът й е 52,36 см -значи е прототип на египетската мярка. Височината на известния по-голям златен бик от Варненското съкровище е 58,176 мм. Той се нанася 9 пъти в на позлатената купа -1/9 от царския лакът. 
Върху златните бикове са изразени и други числови послания, очевидно важни за онова време. Те са представени като множества от точки по външния контур на фигурите. За по-големия бик броят им е 56, докато при по-малкия те са 45. Случайно ли точно тези числа са представени в образния код на това свещено животно. То 2000 по-късно е било почитано в Египет под  името Апис.
На пръв поглед те са укра­са на златните предмети. Но наблюдателният изследовател ще забележи колко пропорционални са двете. Нещо повече, свърза­ната с него математична прогресия на фибоначи, поредицата от числа 3,5,8,13,21,34,55... е зако­дирана в двете фигури на бикове.
Самият код е прост и еле­гантен, по-скоро представя, а не открива математически­те свойства, включително и операциите с числа. Съще­временно разстояниего меж­ду предни и задни копита, чела и др. е много близко до легендарното „златното сечение".
Произведението 56х45 = 2520 умножим ли го по височината на по-големия бик, ще получим следното: 56х45х58,176 мм = 146603,52 милиметра = 146,60352 метра = 280х0,523584 метра, т.е. 280 царски лакъта. 
Това е височината на Великата пирамида.
Златната плоча от гроб номер 4 пък се нанася точно 3 пъти върху диагонала на купата, т.е. нейната дължина е 1/3 от царския лакът. Ако прекараме диагонали през двете вътрешни дупки в ъглите златната плочка получаваме ъгъл от 51,85 или ъгълът в основата на Великата пирамида. 
Направим ли същото, но през външната дупка, получаваме ъгъл от 53,13 – същият като в основата на пирамидата на Хефрен. Кодираните в малките по размер златни еталони пропорции лесно се нанасят в по-големи мащаби, гарантирайки на строежа естетическата изящност и архитектурна здравина на златното сечение. 
.
то друг пример, дребен наглед, а с много научни стойности.
Там върху златна фигурка на бик с размери 5,8 на 6,5 см са закодирани няколко правоъгълни триъгълника. Един от тях, със страни 3, 4, и 5 единици, е прочутият триъгълник, наречен много векове по-късно Питагоров. Върху същата фигурка на бик през специално отбелязани структурни елементи могат да се прокарат ъгли от 90, 70, 65, 60, 45 и 30 градуса. Най-вероятно именно тази цивилизация е открила значението на перпендикуляра, както и факта, че 4 прави ъгъла са равни на 360-те градуса на окръжността.
Върху различни артефакти са закодирани пропорции и числови съотношения, които ни говорят за това, че тази висока култура, датирана от средата на 5-ото хилядолетие пр.н.е. е познавала дори числото на Фибоначи – 1,618. Това е кодът за красивото и хармоничното. То е в основата и на египетската цивилизация и на представите ни за красивото много хилядолетия след това. Но това златно сечение е закодирано върху артефактите от Варненския некропол. Там откриваме и числото „Пи“ – 40 века преди Питагор. С помощта на определени алгоритми можем да видим, че върху някои от златните артефакти може да бъде конструиран правоъгълният триъгълник на Питагор.
Познанието на ъглови и линейни съответствия е позволявало на онези древни хора не просто да се ориентират, а да проектират виртуални фигури на терен. Такъв триъгълник със съотношения на страните 3:4:5 може да се трасира между светилището на гетите край Свещари, Велики Преслав и Варненския некропол. Разстоянията са от порядъка на 63,9 км, 85,2 км и 106,5 км. Може да се каже, че те са своеобразни еталони за отстояние. С толеранс от около 500 м те свързват много други свещени обекти на територията на България.
.
.

гигантския загадъчен Стоунхендж са използвани структурни закономерности на цивилизация Варна. Например по външния пе­риметър на Стоунхендж се намират 56 кръгли дупки, известни като дупките на Оубри". Точно 56 са и „пъпките" по контура на по-големия златен бик от Варненското съкровище. В самия център на комплекса във форма на подкова е разположена група от 5 трилита, т. е. пет по три грамадни камъка, сгло­бени като „Подковата", която е ограждала дъга от 19 сини камъка. Дъгата съответства на извивката под корема на златния бик от Варна. Нещо повече - броят на „пъпките" по контура на тази част от бика е точно 19.
Тези и други съответствия могат да бъдат обосновани по-подробно: това е една от целите на изследователския проект „Архео-Логика на свещеното знание". Колкото и парадоксално да звучи, златните бикове от Варна може би са имали сходно научно видимо значение. В подкрепа ще прибавя следното: "Още през 30-те години на ХХ век един от най-великите българи – Учителят Петър Дънов, казва, че има сакралната връзка между ареала на Варна и пирамидите в Гиза. Това става десетилетия преди откриването на Варненския некропол. Той говори за Варна като първа столица на духа. Новите данни на "Цивилизация Варна* все повече дават основания за такова смело твърдение". 

Всяка година по време на лятното и зимното слънцестоене хиляди хора се стичат да наблюдават как лъчите на изгряващото и залязващото слънце проникват през входа на Стоунхендж.

. 

.

 В проекта „Архео-Логика на свещените символи"

заедно с Христо Михайлов и Владимир Божилов мо­жахме да осмислим, че именно тук към средата на V хилядолетие пр.Хр. се е състояла началната човешка мисловна революция. Познанието е започнало да кристализира в наука. Древните са открили съотношения, които и до днес са основни в геометрията и математиката, на геодезията и градоустрйство, на навигацията по суша и море. „Записали" достиженията си в стотици златни, костни и керамични предмети. Те са учудващо миниатюрни по размери, но са заредени с информация, която хилядолетия по-късно ще се въплъти в гигантските строежи на следващите цивилизации. При това не става дума за единични случаи – математическите отношения са спазени до милиметри във всички предмети от Варненския некропол. Пред нас е образен код на велико тайно познание.

Убедени сме, че всечко казано не е случайно съвпадение. Налице е принципно единство между историческото и логическото развитие на познанието. В този процес Първата европейска цивилизация трябва тепър­ва да се преоткрива. Това изисква не просто пренареждане на фактите, а истинско революционно разкриване на вложения смисъл.

. ДАЛЕЧНИТЕ ХОРИЗОНТИ НА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГ-АРИИТЕ

Характерни за тях гени са се появили на Балканите

около 30.000 год.пр.н.е.

.

 ПРОФ. ИВО КРЕМЕНСКИ

.

ай-нови изследвания, свързвани с Българския ДНК генеологичен проект, бяха направени от група учени от Лабораторията по Молекулярна Патология към Медицинска Академия в София и Центъра по генетика в град Льовен-Белгия. Единият от ръководителите на изследването бе проф. Иво Кременски:

"Съобразихме, че България се намира в източната част на Балканския полуостров и свързва Югоизточна Европа с евразийската степ, с Анатолия и Егейските острови. Това и постулираният път, който въвежда древните хора в Европа от Горен палеолит, както свидетелстват археологическите находки в пещерите Бачо Киро и Темната дупка. Те се считат за признаци на експанзията на ауригански култури ~ 40 kya [1] - [3]. Това означава, че българският народ е останал жизнеспособен дори и по време на последния ледников максимум (LGM) [4], захранвайки различни пътища на разширяване на пост-ледниковата реколонизация. 

Наличието у нас на подходящи земи за най-ранно земеделие, както и доказателства за развита златна и медна металургия в Европа, показват, че тази област играе съществена роля и в разпространението на неолита. (От journals.plos

.

Нашето изследване  установи:

1. Разпределението на подгрупите на основната хаплогрупа E1b1b:

Известно е, че Y-хаплогрупа J2b-М102 е наричана в руските форуми прото-Трако-Илирски ген, срещан при тракийските народи Пеласги, Беси, Тавланти, Гети, Ягоди и Дардани, а хаплогрупа Е1b1b1а2- V13 е наричана прото-Дако-Мизийски ген.

Реалните генетични съставки на съвременните българи са  следните: около 55% европейски ловци-събирачи, 14% сибирски мезолитни ловци, 30% ранни близкоизточни фермери и 1% азиатски степни номади.[48]

2.Тълкуване на резултатите от Y-Хромозомния анализ 

на местния палеолитен-балкански тип ген:
Учените смятат, че хаплогрупи-I заселват Балканите около 30.000 год.пр.н.е., през ранния палеолит. Първоначално хаплогрупа I е населявала западната част на Балканите. Това е така наречения Денароиден антропологичен тип - население в територията на днешна Далмация в Харватска република. След ледниковия период този тип ген се разпространява на територията на целия Балкански полуостров, в средна Европа и на Скандинавския полуостров. Към тази хаплогрупа I се причисляват тракийските народи Одриси, Готи, Скити, Саки, част от южните славяни - сърби, харвати и други.

Хаплогрупа R1а, от клоновете, които се срещат в България, се счита за централноевропейски ген. Тя се разделя на два големи клона, единият е в източна и северо-източна Европа, а другият по-късно населява днешна северна Индия. Тя се среща и при народите от Таримската котловина. 

Хаплогрупа R1b се счита основно за трако-келтски тип ген. Хората от тази под-хаплогрупа се счита за население, навлезло в Европа едва през Бронзовата епоха. Тя е много силно представена след разселението на траките в Западна Европа. 

3. Наличие на Приходящ неолитичен тип ген:
През неолита, преди около 10.000 год. пр.н.е. на Балканите, с разпространение на земеделието се появяват народи от хаплогрупи G2a и Е1b1b1, преселени от Близкия Изток. Най-новите изследвания на Крюсияни (Италия) показват също много близко разпространение между хаплогрупи J2 и Е1b1b. Тези хаплогрупи в наши дни са най-силно разпространени на територията на Балканския полуостров, Южна Европа и Западна Азия.

Интересен е вапросът: Кой тип ген се асоциира с прабългарите? Сигурно е, че хаплогрупа G е типична за народи на старите алани. Установено е, че прабългарите са смес от няколко хаплогрупи. Кам тях се причисляват част от хаплогрупи R1b, R1а, J2 и малко от група H. На този въпрос още по-точно ще се отговори в близко бъдеще.

.

заключение научните резултати показват: Съвременните българи по пряка бащина линия са потомци предимно на древното местното балканско население, докато по пряка женска линия преобладават хаплогрупи, разпространени в цяла древна Европа.

За да се установи структурата и произхода на българския бащин генфонд, бяха разгледани нови вариации на Y-хромозомите при 808 български мъже. Анализът бе извършен чрез генотипизиране на биалелни маркери с висока резолюция и чрез анализиране на вариацията на STR в най-информативните хаплогрупи.  Открихме, че генетичният фон на Y-хромозомите в съвременните българи е представен предимно от западни евразийски халогрупи с ~ 40%, принадлежащи към хаплогрупите E-V13 и I-M423, и 20% до R-M17. Често срещаните haplogroups в Близкия изток (J и G) е 19% и в Югозападна Азия (R-L23 *) е при честота 5%. Хеплопрупните групи C, N и Q, отличителни за тюрско-говорещите популации на Алтай и Централна Азия, се срещат при пренебрежимо малка честота от 1,5%.

Анализът потвърждава, че българите са близки до македонците, гърците, италианците, румънците и унгарците. В близост са до славянското население от Западните Балкани, но не е така с другите славяни. Българите са далеч от алтайските популации и населения, живеещи в северната част на региона Памир и Иран. Далеч са от казанските татари.
Географското генетично разнообразие в България е изследвано от AMOVA.  Различията в нашите земи бяха малки 0.38%, p≈0.05 и доказа, че българският геномен на Y-хромозомите е много хомогенен и вероятно Балканските планини не са били бариера за генния поток. 

По отношение на историята от най-ранната добре документирана цивилизация, обитавала днешна България, принос в генфонда на българите има много древното местно население - ариите и техните наследници траките - около 60% [13] , [19] .  Две други популации, които играят важна роля в българската етногенеза, са славяните и многобройните поколения на прабългарите, завърнали се след хилядолетния през 680 година в своята първа родина.

Според проф. Иво Кременски, българите са основно старо местно (автохтонно) население със минимална смесица от различни племена и народи, които са преминавали през Балканите в хода на историята или са се заселвали тук, на което се дължи и тяхната генетична хетерогенност.[73] Той твърди, че българите са сред най-старите обитатели на Европа.[74]

.Това проучване беше подкрепено от Фонд "Научни изследвания" по проекта "Антропогенната идентичност на българите"

Източник:  journals.plos  

.

ИЗВОДЪТ

.

Като имаме предвид публикуваните научни становища до тук названията "индоевропейски" и "ираноевропейски" народи и езици трябва да отпаднат: първо като неточни и второ, защото назад до X-то хил.пр.Хр. не намираме данни те да са живели в коя страна, за да посочим тяхната прародина. Част от прото Бълг-арите (зовани от летописците и като траки) наистина се поселват в древна Северна Индия, но те се заселват Шумер, Иран и Индия, тогава би трябвало названието да стане "евроазийски народи", защото редно е на първо място да се споменат племената, носещите културата, а на второ - племената, които я приемат и мястото, където тя се развива. Не е редно да не споменаваме другите страни, където дедите ни са помогнали да се създаде също много висока култура.

.

.КОЛКО Е БИЛ БРОЯТ НА БЪЛГ-АРИИТЕ?

Неотдавна бе публикуван [10] , [13] ,[19] цял набор от неизвестни преди източници, написани на четири езика - старогръцки, гръцки, старогермански и еврейски - хазар, които описват единодушно прабългарите като многобройни хора [20] .

"Българите са огромен, могъщ и войнствен народ. Когато тръгнат в преселение първи са въоръжените конници, стрелците с лъкове и мечове са след тях, следват ги старците, жените, децата, стадата крави и накрая отряд войни ги охранява" - пише Ал-Масуди, арабски историк в книгата си „Златни ливади". (Изт.) Във всички източници прабългарите се споменават с подобни изрази: "безброй" [21] , "твърде голямо и огромно население" ("Чудесата на Свети Димитър Солунски"), "много като пясъка край морето" ( писмото от Каган от Хазария Йосиф, 961 г. сл. Хр.) "толкова многобройни, че не е имало нужда да изграждат крепости за защита" ("Баварският географ") [20] . Само една държава с армия, надхвърляща 100 000 войници, е способна да извоюва победа над мощната Източна Римска империя през 680 г. сл. Хр. Подобни изрази се използват и от ранните български владетели Омуртаг и Пресиян [22].

.

.

АРИИ, БЪЛГАРИ, ТРАКИ - ЕДИН НАРОД,

ЖИВЯЛ В ЦАРСТВОТО НА РАЗУМА

.

 света има много царства. Но Царството на разума е само едно. То се е намирало край голямото Сладководно езеро, в страна наречена Ария. Дълго време този легендарен народ имал цветущо съществуване, бил е един от най-могъщите в древността и е създал най-древната цивилизация на Европа. Но трагична съдба го сполетяла, когато Черноморският потоп преди 7560 години е залял чудно красивите му градове и плодородните му земи и го принудила да се засели в чужди обиталища. През хилядолетията е преживял възходи и падения, преодолял е трагични събития. Но още от първите дни на произхода си, при дългите си хилядолетни преселения и когато се завръща в святата си древна родина през 680 година и днес, непроменил името си, с гордост се нарича Бълг-Арин от страната Бълг-Ария! (И Още)

.

Карта на древната Ария,
където нашите далечни предци арийци-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели заедно от време на халколитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на мидийците-траки е арийци - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат Йорданес, Страбон, Стафонос, Софокъл и други автори. Както гласеше надписът на картината най-горе. И като имаме предвид, че терминът ариец-аrуа आर्य е от санскрит и според Етимологичният речник има значение „благо-роден“, произлязъл от земята на блаженството, ще добием представа как е била зачитана изначалната родина на ариите на Балканите.
.
Там, където от Боговете е

"СЪЗДАДЕН НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ И БЛАГОРОДЕН РОД МЕЖДУ ХОРАТА"

.

Сведение за този род първи ни дават най-просветените египетски жреци в "Разказ на стария Критий", ( гръцки  политик, философр и един от Тридесетте тирани, в Атина, около 460 † 403 г. пр. Хр.) Този достоверен летопис, ще ви убеди, че се отнася за древните арийци-траки, пелазги-българи, живели според египетските жреци преди 9000 години по днешните земи на България и Балканите.

.
Критий и неговите приятели. Изт. Музея в Атина
.

"Разказът на стария Критий"

.

ма в Египет голям град наречен Саис, откъдето бе и цар Амазис. За жителите му основателка на града им е богинята по египетски на име Нейт. а по елински Атина. Те са много приятелски разположени към атиняните и твърдят, че по някакъв начин са роднини с тях. Когато Солон отишъл именно там, му оказали извънредно големи почести и когато започнал да разпитва за старите работи най-сведущите от жреците по тези въпроси, открил, че и той самият, и изобщо който и да е друг грък не знае, така да се каже, нищо. Когато веднъж поискал да ги наведе към разговор за старите работи, започнал да разказва най-старите предания в нашия град за Фороней, смятан за първия човек, за Ниоба, как след потопа останали живи Девкалион и Пира, за родословието на тяхното потомство и се опитал по събитията, за които разказвал, да сметне годините. Тогава един от жреците, много, много възрастен човек, казал: “Солоне, Солоне, вие гърците сте вечно деца. няма грък старец.“ Като чул това, Солон рекъл: “Какво разбираш под това?“ “Млади сте - отвърнал той, - по душа всички. В душите си вие нямате никаква древна представа, получена от древни предания. нито побеляло от времето знание.

А причината за това е следната. Много пъти и по различен начин е имало и ще има големи унищожавания на хора. най-често чрез огън. както и по хиляди други по-малки начини. При вас се разказва как някога синът на Слънцето Фаетон впрегнал бащината си колесница, но понеже не могъл да я кара по бащиния си път, изгорил всичко по Земята и сам загинал, поразен от мълния - това се разказва под формата на мит, а истината е, че на големи интервали, от време на време става отклонение на телата, движещи се по небето около Земята, и тогава всичко на Земята загива от голям огън. В тези случаи онези, които живеят по планините, по високи места и в сухи области, загиват повече, отколкото тези. които обитават край реките и моретата. На нас Нил ни е спасител, и в други случаи ни е спасявал с разлива си от това бедствие.
Когато пък боговете, прочиствайки Земята, я потопяват във води, говедарите и овчарите по планините се спасяват, а градовете по вас биват отнасяни от водата в морето. А в нашата страна нито тогава, нито друг път водата се е стичала отгоре по равнините, но обратно - водата по природа изцяло се изкачва отдолу. Поради тези причини се твърди, че у нас са се запазили най-древните предания, а в действителност във всички места, където няма извънмерен студ или извънмерна горещина, повече или по-малко съществува човешки род.
И каквото сме чули да се е случило при вас, тук или на друго място като особено славно. значително или различно в дадено отношение събитие, всичко от край време стои записано в храмовете ни и споменът за него е запазен. А у вас и у другите народи всякога, когато се случва нещо да бъде уредено и запазено за нуждите на държавите, то отново на определени интервали като някаква болест ви връхлита небесният поток и оставя от вас живи само неграмотните и невежите, така че вие отново ставате млади като новородени и не знаете нищо от това, което се е случило в древни времена и тук, и у вас.
Така че вашите родословия, които ти сега разказа, Солоне. не се различават много от приказки за деца - вие помните един потоп на Земята, а са се случили много други беди преди него и това не знаете.

Във вашите древни земи е бил създаден най-прекрасният и благороден род между хората, от който произлизате и ти и целият ви днешен град, понеже се е запазило малко от тяхното семе. Но това е останало неизвестно за вас, понеже оцелелите са измрели в течение на много поколения, без да запазят гласа си чрез писмеността.

Действително, Солоне, някога, преди най-големия унищожителен потоп, сегашният град Атина е бил най-добър във военното дело и във всичко е бил изключително добре устроен със закони. Разказва се, че в него са били извършени най-прекрасни дела и че е имал най-добрата държавна уредба от всички, за които сме чували под небето".
Като чул това, Солон казал, че много се учудил и настоятелно помолил жреците да му разкажат всичко най-точно и поред за неговите съграждани.
‘'Няма да откажа и ще разкажа заради теб и вашите съграждани, а най-вече заради богинята, която го е получила в дар, отгледала е и е възпитала най-напред вашия град с хиляда години преди нашия град, който получил зародиша си от Гея и Хефест. А пък за уреждането на нашата страна в свещените писмена е написано числото 8000 години. Така че ще ти разкажа накратко за законите на твоите съграждани отпреди 9000 години, а от делата им - най-хубавото. (Виж бележка 1)
Всички подробности ще разгледаме по-точно и поред по-късно на спокойствие, като вземем самите текстове. Представи си законите им според законите на нашата страна. Ти ще намериш тук много примери за тогавашните закони. Най-напред съсловието на жреците, отделено настрани от останалите, след това съсловието на занаятчиите, на скотовъдците, на ловците и на земеделците. Всеки е упражнявал собствения си занаят, без някой да му се бърка. 
И особено за съсловието на воините, ти си разбрал, изглежда, че е отделено от всички съсловия и на членовете му е предписано от закона да не се грижат за нищо друго, а само за отнасящото се до войната. При това видът на въоръжението им е щитове и копия, с каквито ние първи от азиатските народи сме се въоръжили, както богинята е посочила и на вас първи по вашите по-древни земи. 
А пък относно умствените области ти вероятно виждаш, каква грижа е проявил тукашният закон още от самото начало за организирането им, като от божествените знания е създал всички потребно за човека - от гадателското изкуство и медицината, както и всички други науки.
Следователно богинята всъщност е създала цялата тази подредба и свързаност първо у вас, когато ви е заселила на мястото. където сте били създадени, избирайки го с оглед на умереността на сезоните, за да направи хората най-умни. Обичайки както войната, така и знанието.
Богинята Нейт, вие й казвате Атина, избрала и заселила най-напред това място, понеже щяло да създаде хора най-приличащи на нея.
И така вие сте заживели там под ръководството на закони като нашите и дори още много по-добри, превъзхождащи всички хора във всички видове добродетел, както подхожда на потомци и възпитаници на богове".(Из "История на Атлантида" глава 2, стр. 15-16)
-
ащата на историята Херодот обяснява, че древните атиняни са пелазги по произход. Гърците от незначително племе се превръщат във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора и се обединяват с пеласгите. [3] I-57, VII-95, VIII- 44. (Доп. НУ- на старогръцки поради липсата на буквите Б и Ъ в азбуката им и според лингвинистите ще рече бълазги). 

А Страбон в своята "Георграфия" добавя, че в далечното минало цяла Атика е била тракийска [4] VII. 7.1. И "Когато Данай взел властта той прокарал закон, с който в цяла Гърция  всички, наричани в миналото пеласги, трябвало да получат името данайци." [4]VIII -6-9.  

Според египетските жреци град Атина е създадена 1000 години преди град Саис в Египет и възникването на Атина е посочено преди 9000 години. Според точни исторически данни гръцките племена - елините пристигат от Африка на Балканите преди около 4000 години. Те се установяват в селищата на трако-пеласгите и започват да ги изтласкват на север. "По времето, когато пеласгите владеели страната, която сега се нарича Елада, предишните атиняни били пеласги" - казва Херодот.

А създателят на единството на атинската държава Тезей (1259/1258 пр.н.е.) според Плутарх бръснел косата си, като оставял само една част ** както правели мизите, [7] стр. 10. Херодот се запознава с тях, когато е в Египет и твърди, че там мизите помнели старите си селища, бръснели косата си като оставяли един кичур.(Това е тъй наречената "кика" на древните арийци-траки-българи). 

.

Легендарният герой Тезей побеждава Минотавъра в тяло човек и глава на бик. Снимка: Гръцки митове и легенди. Обърнете внимание на киката на Тезей,присъща за арийците, траките пелазги-прото българи, но не и за древните гърци.

След изследване на древни гръцки находки и исторически извори и проф. Я. Бест от Университета на Саарбрюкен през 1981 г. стигна до заключението, че Атина не е създадена от елини, а от по-древен народ [[1] стр.18. И Страбон Плиний,  Ефор и Хезиод ( цитирани от Страбон) като жители на сегашната Гърция те определят древните траки и пеласги. Омир в Илиадата ги нарича "богоравни пеласги" [4] V. 5, 2 – 4.  
И сега до акропола в Атина се намира древният квартал Пеларгик (от гръцки на български ще е "Българик").  Евгени Делев  е проучвал топонимите в Гърция и откри много чисто български имена. Град в Пелопонес се казва Каламата, което означава папур. Меркатор от XVI в. го упоменава Герения, а „герен“ на български означава „ниска ливада с извор“.  «Древногръцкият» полис Коринт идва от общата дума с микенския език „корито“, която на гръцки нищо не значи. В  Беотия има град Ливадия, на старото име е Войотия – от български „война“. Според писмени източници до 1829 г. управителите на Атина и Коринт носят българска титла "войвода".
.
Египетските жреци ни поясняват и друг много съществен факт от историята на спомената общност арии-траки-българи. Те казват: "За уреждането на нашата страна в свещените писмена е написано числото 8000 години. Законите на тия граждани е от преди 9000 години, а делата им са най-хубавите и по някакъв начин сме роднини с тях". (В "Разказът на стария Критий" ).
Това е потвърждение на съвременните научни изследвания, които разкриват, че преди девет хилядолетия и отново след Черноморския потоп (около 5560 г.пр.Хр.), хората от Царството на разума, както аз с основание ги наричам, са достигали Египет и там са допринесли за развитието на нейната древна цивилизация. 
.
Разказ на стария Никола Владикин
.
Той е български историк, книжовник и преводач (1862-1918 г.), който още в началото на ХХ век написа в "История на древните траки от преди 8000 и повече години до цар Борис": "Всички културни народи и древните летописци са единодушни, че траките от дълбоката древност са се родили и сега живеят в нашите, български земи. С този въпрос особено се занимавали египтяните. Фараонът П’шемалко1 поставил задължение на учени и жреци, които да определят кой народ е най-старият на света. От това време, дума Херодот, „египтяните смятат по-стари от себе си фригите, а себе си поставили по-стари от останалите народи“2. Фригите на старогръцки поради липсата на Б в азбуката им, ще рече бригите-траки).
Старинният писател Апулей (123-180 г.Хр.) от град Мадавра - Алжир, поддържал това сказание и нарича траките-фриги „първородни“1. (Цитат от„Рrimigenii Phryges“ XI, в стр. 39 на"История на древните траки").
1 А при фараон Псаметих І - (от град Саис управлявал от 664 до 610 пр. н.ера), Асирите бяха завладели царството му, обаче тракийските войски навлязоха в долината на Нил, разбиха завоевателите, изгониха ги и освободиха Египет. От това време египтяните считат траките за свои освободители и ги почитали високо. Това египетските учени и жреци дирили в старите паметници на страната спомените за своите освободители и ги намерили до най-дълбоката древност в лицето на А-ниб - Царски народи.
Латинският поет Лукреций Кара отива още по-далеко, като казва, че Тракия е сърцето на земята и тук
се родили боговете и житата2, които се разпространили после по целия свят".
Източник:"История на древните траки", стр. 39, Второ издание въз основа на книгата от 1911 год.
.
АТИНА ПАЛАДА
..
ай-старото предание за Атина е от Херодот, който казва, че тя е дъщеря на Посейдон. По късните предания я представят като дъщеря на Зевс. Нещо не по малко интересно е, че тя спори с Посейдон кой да доминира над определени региони, В този спор тя печели място, където да възникне полис на нейното име по случай на тази победа в спора с Посейдон.
Атина е описана като синеока, войнствена, бяла красавица, останала за винаги девица. Най-мъдрата. Нейни символи са змия и сова, двете символизиращи мъдростта, небето и земята. Тези две създания са пазителите на нейния храм.
Древният герой Тезей, създател на единството на древната държава Атина, е от трако-пеласгийски произход. Според: mythology.greece. Повече Кой основа Атина? в sparotok.bg/
.
Богинята Нейт със сините арийски очи 
.
Древната египетска памет е съхранила, коя е причината за преселването им: Потопът по Черноморските земи. Жрецът от Саис посочва категорично Балканите като своя прародина и говори за атиняните като местни хора преди появата на древните елини. Той дава ясно да се разбере, че в Египет те са началото на първата фараонска династия на белите, между които имало синеоки и руси фараони, произлизащи от пеласгите = бъласгите. Те имали удивителни познания и технологии как да добиват метал, да го обработват и да правят от него оръжия и инструменти на труда. Тези умения белите богове споделяли с тях като техни потомци и затова били назовавани "божествени". Характерно за тях е, че строели пирамиди, които едновременно служили за гробници, храмове и обсерватории. Правели ги защото в тях идвала благодатта на боговете. 

Доц. Христо Смоленов от БАН много задълбочено проучва математическите пропорции и теореми, числата 3.14 и на Фибоначи - отразяващо космическата хармония и ред други знания, кодирани  в артефактите на Варненския некропол и установи, че са по-ранни 2000 години от пропорциите на Хеопсовата пирамида...  Повече по тази тема

 Ползвани са материали от Гръцката митология, от Архива на "Паметта на българите", от изследователите археологът д-р  и Павел Серафимов,от доказани факти в Летописа "Джафгар тарихъ" и от

Оригинала: "История на Атлантида" глава 2, стр. 15-16

.

ВАРНИТЕ И НОВАТА ТЕОРИЯ

.

Древни и съвременни летописци и историци много често пишат за хора с име варни от легендарната "Така наречена Варна", отразяват техните дела по време на преселенията им в Европа и Азия. Когато тези варни някъде задълго се установяват самостоятелно или са част от Бълг-Ариите там, изграждат древни градове, преустройват старинни малки селища според своите водещи за времето си и сега градоуствени умения. И навсякъде ги наричат Варна. Примери: Свещеното селище за израилтяните Кадес-Варни на Синайския полуостров, където Бог връчва скрижалите на Мойсей; Ур и Акад в Шумер; Варанааси в Индия; Varnu в Балхара; край голямото грузинско езеро Парава(р)ни създават селище Варна, споменато в "Битие Грузинско" като съсед на град Булгзе, после са част от Стара Велика България; заедно създават арийският град Аркаим (1600 г.пр.н.е.), сега в Русия, е имал 200 зависими селища, едно от тях носи името Варна. В общ източник за земите на старинна и съвременна Германия има сведения и древна карта, показваща, че от Варненския залив около 4200 г.пр.н.е. е тръгнало население, създало е селището Warеn и река Varnaw, която и сега пресича град Росток в квартала Varnimunde. При ново преселение около 1050 г.пр.н.е. варните създават хергцгство Varni в Тюрингия, кралство Варни край устието на река Рейн и селище Варни в Португалия. Гудмунд Шют в монументалното си изследване “Нашите предци” включва и Varini, като ги намира установени в Тюрингия и Мeкленбург. Най-уважаваният немски теолог и хронист Адам фон Бремен (живее и работи до 1050 г) нарича племето, преселило се в древните германски земи, «Warna-bi» и му е отредил достойно място в своите трактати Undersckningar i Germanisk Mythologie с наслова Varina & Varini (Варна и Варни) А старинният поет Виктор Ридберг като тълкува тази сага, казва: "Варна вирар е земята на митичните Варняни, защитници от злото". (Пак Там)Известният английски историк Уйлямс Томас Шор в постановачната си теория и в книгата си "Origin of the Anglo-Saxon Race" - 1906. с. 34-48 - vii, 416 с., включва племето Варни в произхода на англо-саксонската раса. (По данни на originofanglohoriala и Тук).  

.

 СЪДБОНОСНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСЕЛЕНИЯТА НА БЪЛГ-АРИИТЕ,

ВЛЮЧИТЕЛНО И ВАРНИТЕ

.

"Всемирният потоп" през очите на руския художник Иван Айвазовски.

Световният шедьовър е създаден в 1862 г. Съхранен е в Ермитажа.

.

Причина Черноморският потоп

Чуждестранни и български научни изследвания доказаха тезата за Черноморския потоп.  Основните геологически аргументи са наличието на стара брегова ивица на съвременни дълбочини 90-120 метра, с възраст над 8 хил. години, в чиито подводни дюнни има макар и неясни следи от човешки образувания, има наличие на геокатастрофични органогенни утайки в дълбоководната черноморска котловина и е установеното сероводородно заразяване от загниването на сладколюбивите водни растения. На 95 метра под водата край брага на Варна бе намерена и така наречената “Чиния на Ной”, създадено безпорно от човешка ръка. 

Установено е: Черноморският потоп е залял над 100 000 кв. км. плодородни земи и много селища. Това е основната причина за преселение на хората, живеещи от времето на палеолита около най-голямото сладководно езеро на света. Една част от тях са останали край новите черноморски брегове, друга по-голяма част са потърсили нови обиталища в Азия и Европа. 

Повече в статиите Черноморският потоп - І, ІІ и ІІІ част

.

Недоимъкът от храна

В древността за Бълг-Ариите осигуряването на храната е била основен поминък и начин, по който са организирали живота си. Отглеждането на домашни животни за тях е основна грижа. Семената са разменна единица в търговските отношения. Високо добивните от тях са на стойността на златото.

И тогава не само за тях е имало диетични закони. Римският летописец Евгени Йероним (340-420 г.) в един трактат съобщава за настъпилия глад в Южна Европа, когато император Валент (363-378 г.) забранил да се консумира кравешко месо, за да се увеличава  плодовито краве стадо. В Персия арийците, създатели на зороастризма, разделяли храната на благотворна - пилешко, агнешко, волжско месо и вредна, която се консумира от чужденците. Забраната за яденето на говеждо месо се налага след нарастване на населението в древността, тогава брахманите въвеждат в Индия вегетарианството.

Ще припомня и мнението на Херодот: „Траките след индийците са най-многобройните в света. Ако те бяха нещо общо и се управляваха само от един владетел, биха били непобедими и според мен най-могъщи от всички.  Във всяка отделна племенна област те носят отделно име, но езика, нравите и обичаите им са едни и същи”. (Hdt, Ἱστορίαι, V, 3)

Историческите сведения сочат, че на Балканския полуостров в различни времена са живели повече от 80 тракийски племена. Всяко семейство от тях е имало повече от пет деца. Тогава основателно може да се твърди, че недоимъкът на храна е една от главните причини за преселенията на Бълг-Арите, провеждани през хилядолетията на вълни на вълни.

.

Неблагоприятни климатични промени 

За времето на Балканите в периода около VІІІ-VІІ хил.пр.Хр. ни разказва климатологът Александър Филипов. В онези далечната древност рисунките в някои пещери у нас изобразяват голи ловци, преследващи щрауси, жирафи и антилопи. Тогава Сахара е била покрита със зелена, а не пустиня и сред нея са намерени скали, на които също са изобразени животни от саванен тип. Това означава, че ареалът на саваната е включвал Балканския полуостров.

Този климат е продължил чак до късната античност и нашите деди траките са живели в този климат и можем да съдим по леките им облекла. Допреди 2500 г. пр. Хр. по нашите земи е имало лъвове и леопарди. Затова съобщават летописците  Херодот, Ксенофонт, Плутарх и др. Кости на лъв са намерени край селищна могила при с. Голямо Делчево, Варненско. 

В подкрепа на тази теза е и конструкцията на сградите - те са с огромни стаи, широки коридори, липсват камини и помещения за отопляване (като изключим термите, които имат друга функция). Едва към края на V – VI век сл. Хр. се наблюдава внезапно захлаждане и климатът става умерен. Вече  хората ползват по-топли дрехи, сградите им имат тесни прозорци, порти, появяват се първите камини. С тази промяна на климата може да се обясни и преселенията на народите, включително и това на древните българи, които са принудени да търсят южни земи, по-добри за земеделие и за оцеляване.

Анализ на световния климат показва, че по същото време в Азия е настъпило засушаване. Навярно това е причината за инвазията на хуните. Климатът бил по-студен преди, което означавало по-малко добри земеделски площи. А през V-VІІ век има малък ледников период, който още повече влошил условията за живот.

.

Древна гравюра "Черна китайска чума". Достигнала нашите земи и Централна Европа. 

Неизвестен художник.

.

Заразни епидемии 

В миналото пандемични вълни от чума, вариола, туберкулоза, малария, коремен тиф, проказа и грип са обезлюдявали големи райони и дори отслабвали силите на велики държави.

Древногръцкият лекар Хипократ, известен като „бащата на медицината“ описва за пръв път енфлуенцата (сега се казва грип) през 412 пр.н.е.[17].Всяка година болестта е обхващала цяла Европа и е причинявала много поражения, порази липса на подходящи лекарства. По време на Пелопонеска война (430 пр.н.е.) – от тиф умира 1/4 от атинската армия и 1/4 от населението на Атина в течение на 4 години. Високата смъртност на болестта ограничава нейното широко разпространение, но засяга и българските земи. Точната причината за тази епидемия не беше известна до 2006 г., когато анализ на зъби, намерени при разкопки под Акропола, показва наличие на бактерии от тиф.[2] От 541 до 700 година Византия и Балканите трудно преодоляват чумната епидемия, пренесена от Египет.

Археолозите и сега откриват напълно запазени древни градове, напуснати от населението им без да има следи от насилие и война. Затова те предполагат, че заразните емидемии са причина за преселение на жителите им.

.

Дълготраен тормоз на номадски племена

Друга причина защо древните българи били принудени, изтерзани от тях, да напускат своите селища. Имаме пример в древната българска държава Балхара в Афганистан. След много векове на славни победи и подвизи тя се оказала пред огромно изпитание. От източните степи като лавина се спуснали прогонените от Китай чергарски племена.Те имали своя особена тактика за изтощаване и на най-силните противници. Ако опората на Балхара била в нейните добри крепости и опитни бойци, силата на номадите била в тяхната хитрост и неуловимост. Обсаждали от далечно разстояние крепостите и всеки път, когато видели срещу себе си голяма войска, те се пръскали и поединично се укривали в горите. Но вечерта се връщали, за да ограбят, да съсипят засадените ниви и градини. Често отвличали животни и извършвали дръзки кражби в окрайнините на селищата.Така причинявали постоянен недоимък и глад на жителите им.

Специалистите правят логичния извод, че единствено тяхно отмъщение било: след напускане на селището те го запалвали, за да не бъде ползвано от агресорите - номади, които дълго време са ги подложили на тормоз и да не се настанят в добре организираното селище, в добре обзаведени и удобни за живеене къщи. Това е причината, съвременните археолози да откриват много древни български селища изпепелени, без да има следи от насилие и жертви. Такава съдба е сполетяла няколко пъти и Одесос.

Ето как арменският "Ашхара-цуйц", 1883, стр. 233, описва тази тъжна картина: „В Средна Азия, до Персия в полите на планината Имеон, в пет области живеят 15 богати стари народа, които имат добре развито селско стопанство, те са изкусни майстори и добри търговци. А между тях бродят 43 варварски чергарски племена и ги тормозят до смърт. От 15-те стари народа един се нарича масагети. След тях идват българите“. Сведение на Петър Добрев от БАН в Сага за древните българи.

И древният град на Индия Мохе́нджо-Да́ро го е сполетяла същата съдба. Тайнството, пред който се изумяват учените е, защо преди 3500 години жителите му са го напуснали, не е разрушен от нашественици и в неговите останки не са намерени следи от насилствени или военни действия. Няма данни за наводнение, пожар и епидемия. Затова летописците го наречат "град на невидимите мъртавци".(От Уикипедия)

.

Докато древните българи от Балхара се борили с чергарите-хуни, от запад в техните земи нахлули отново персите, завзели тяхната столица Балх, градовете Варну, Мадар-а, Шуман и най-плодородните им полета. За всички е станало ясно, че за да имат свободен живот, трябва да се преселят. Трудно било в онези времена да се избере най-подходящата посока. На изток пътят бил преграден от свирепите хуни, на запад се простирала мощната Персия, която можела да ги приеме единствено като покорни слуги. Те избрали пътя на север през опасните азиатски пустини. Възможно е причината да е била, че в Кавказ вече живеели техни стари родственици аланите, потомци на старите масагети. От Балхара на север потеглило многобройно население през зимата, защото да се премине успешно пеш и на кон пустинята Каракум, която не случайно носи името Черната пустиня, най-подходящо е да се пътува в края на зимата. Тогава все още няма пролетни разливи на реките и трудно поносимите летни горещини. А и враговете им избягвали да воюват през зимата. (Пак там)

.

Арийският Бог Дионис по време на поход, с палмова клонка за мир и с копие за битка.

.

Силните врагове

Древните Бълг-Арии водили кръвопролитни успешни битки. Но всяка война е свързана с човешки жертви и разруха от двете страни. Тогава здравият разум повелява с чест да се оттеглиш от полесражението и да потърсиш друга подходяща земя, където да изградиш сам или с местните хора ново жизнено обиталище. Затова те използвали преселението тип “Вожд-жрец”. Най-добър пример е обожественият от арийците вожд Дионис. С това легендарно име шест различни пълководци през хилядолетията са ръководили походи на тракийски племена в земите към Индия. Дори Александър Велики при похода си в Азия се нарекъл Нов Дионис. Той и Гай Октавий получават династични предсказания именно в светилището на Дионис, което се намира на връх "Острец" - Родопите. 

"Българите са огромен, могъщ и войнствен народ. Когато тръгнат в преселение първи са въоръжените конници, стрелците с лъкове и мечове са след тях, следват ги старците, жените, децата, стадата крави (за прехрана) и накрая отряд войни ги охранява". Пише Ал-Масуди, арабски историк в книгата си „Златни ливади". (istoricheski citati

Херодот през V в.пр.Хр. споменава, че арийците в Индия между Хималаите и река Ганг създали държавата Ария Варта.Частицата вар означава  ограждение, собсвеност, идва от арийската дума उद्यान - udyā, сродна е на стблг. стая и двор. 

.

Преселение познато като “Ver Sacrum” - „Свещен родител“

Историческите сведения сочат, че на Балканския полуостров в различни времена са живели повече от 80 тракийки племена. Припомням, че всяко семейство от тях е имало повече от пет деца. Това е поводът, първородните синове и дъщери да се оженят и доброволно да се отправят на гурбет не за печалба, а да облекчат съдбата на рода си. Запазена е старинна народна песен, която описва как се подготвят преселниците и мъката на рода от раздялата:

"Баща му кола стегаше,
братя му коват биволе,
сестри му дреи доносят,
снаи му чумбас решеха,
майкя храна в торба тури.
Стоян си прегна биволе,
майкя на порти думаше:
- Стояне, чедо мамино,

дор до девет пъти,

поклони ти правя,

дано ти е лека съдбина`.

Помни род и татковина`"

.

Прокопий Кесарийски (ок. 500 г. – ок. 575 г.). пръв описва обичая на кимерите (древни българи, доп. на ред), извършван периодично, когато пълнолетни, свързани с брак юно­ши и девойки, напускали доброволно семействата и родината си и търсели ново местопоселване. По същество това е представлявал добре въоръжен многоброен отряд, наречен "Männerbünde", за да може да се пребори, ако се налага, с населението, където иска да се настани. Така твърди и граматикът Фест (Fest., De verb., XIX, 379, s. v. Ver Sacrum).

Българският историк Стефан Йорданов в научната си студия “Обичаят Свещен родител у прабългарите" също причислява обичая към италийските “Ver Sacrum". Той го обогатява със сведения от неолитната култура на прото българите, които го прилагали в преселенията си в Азия.

.
.
Разработена е въз основа на изследванията у нас на американските професори У. Райън и У. Питман - от Колумбийския университет на САЩ, за вероятните пътища на черноморската цивилизация. Варна е отбелязана като генезис, от където се разпространяват пет нейни древни начала, Документът от световния Атлас бе предоставен от д-р Славян Стоянов - историк-художник от Варненския археологически музей. 

.

1. Домът на протоиндо-европейци, според новата теория Евроазийски народи и езици, създадена от изследователските ресурси на плеада изтъкнати учени.

2. Културата на линейно-лентова керамика (LBK) - най-разпространената неолитна култура в Европа 5500-4000 години, принадлежи към групата на ранните Дунавски култури, наследили традициите на Балканския неолит. В края на VІІ хил.пр.н.е. в българските земи е цъфтяла неолитната многоцветна керамика, която достигнала високо съвършенство. А във Варненеския халколитен некропол е открита първата в света керамика със златно покритие (VІІ хил.пр.н.е.).

3. Винчанска култура (около 5500 г. – 4500 г.пр.Хр.) е археологическа култура, кръстена на селото Винча, сега квартал на Белград - Сърбия. Свързва се с първите европейци и пелазгите (бълазгите-древните българи). (Изт)

4. Култура Хаманджия халколитна археологическа култура, наречена е на името на старото, чисто българско до 1940 г., село Хаманджия - сега в Румъния. Съществува от 5250 до 4500 г.пр.н.е. Проф. Хенриета Тодорав я определя като фаза на халколитната култура Варна. (И още

5. Култура Данило-хварци ( 4500-3999 г.пр.н.е.) е най-старата хърватска култура, развита първо в Далмация, свързана със селищата Вуко-вар и Старчево. (Изт.)

Има сведения, че племената Хварци и Варни са родствени и в древността при битки със силни врагове са се обединявали по пътя им до Индия. И там са се остановили по двата бряга на свещенната за ариите река Сарасвати. Името й означава, че протича в Сърт - земя на стбг, а от стхарв - в земята на хар -(хър) вати. (От www.pravda.rs)

.

Карта на свързаните високо развити култури 

около древната "Така наречена Варна".

Археологическите находки на Варненския халколитен некропол и в широкия ареал около него доказват, че там е съществувал обединителен научен и култов център на старите европейски народи, наречен "Култура Варна", възникнал преди около 7800 г.

Варна е отбелязана в акваторията на Черно море, там където вероятно е била легендарната столица на първото "црьство блгаское" (на стбгр), преди потопа около 5650 г.пр.н.е. Тази картата е създадена от археолог-художника д-р Славян Стоянов от Варненския археологически музей и изразява становището на специалистите от музея.

"Серия радиовъглеродни анализи и нови открития от епохата на енеолита, открити на Балканския полуостров, показват поразителната им древност, която е по-ранна на сходни азиатски култури и това наложи Нов прочит на древната човешка история" - пояснява в научната си студия н.сътр. Елина Мирчева от музея. "А последствията от Черноморският потоп 5650 г.пр.н.е. са потъване под водите на днешните Варненски езера на десет селища. Но предполагаемият голям цевилизован град се намира дълбоко във водите на Черно море". Така както е обозначен на карата в неговият шелф

.

ЗВОДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ АНТРОПОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

.
През 2009 година излязоха резултати на обширното генетично проучване на българо-италиански състав. Една от големите изненади беше, че в Европа най-стария вариант на R1a1 (първата мутация от R1a ) е на Балканите, като негови носители са били тук още през Палеолита.
Реално мутацията се е формирала тук в арийското семейство, за чиито прародина до не отдавна се считаха земите на Северна Индия, а се оказа, че е на Балканите и Черноморието хилядолетия преди да се появи там. Ето че двата основни компонента, съставляващи съвременните българи, са тук от дълбока древност.
Други две групи са мутации на така наречената арийска група. R1a, която бива определяна през призмата на античността като скитска. А  R1b е кимерийска и в съвремието има обобщаващото название келтска. Двете заедно представляват около 25% и заедно с доминантата на хаплогрупа I те съставляват 70% от генезиса на съвременния българин. Интересно е времето, кога тези групи се появяват на Балканите.
.
През 2014 г. бе направено грандиозно проучване на "Ъндърхил"
Бяха включени 16, 244 лица от 126 държави от Европа и Азия. Въпреки мащаба на проучването нямаше убедителни доказателства, че R1a - М420 арийска е формирана в Иран. Но както стана ясно е мутация, формирала се преди в северното Черноморие и на Балканите. ( Доп. НУ:Затова закономерно е наречена АРИЙСКА).
Последното обновяване относно проучването на семейството R1a  е от 2015 г. и първата група, съответно най-старата бе наречена "Стара Европа", именно за Балканите и датирана на около 7800 години. Ето къде можете да видите структурата на това семейство гени с най-новите му изследвания - R1a Project. 
Мегаизследване на Американското дружество по генетика
разчете човешкия геном с данни за генни разселения от Балканите преди хилядолетия. Констатирено беше, че геномът кодиран с маркер ЕМ78-алфа, регистрира 23% от българите като потомци на етноси, живели по българските земи преди 7 800 години. Същото становище застъпи и ръководителят на Националната лаборатория по молекулярна паталогия към Медицинска академия София – проф. д-р Иво Кременски. По сведение на mont-press.com

Според доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации-София: "Доказано е, че българите са едни от най-преките наследници на първите създатели и разпространители на европейската цивилизация. Съвременните българи са идентични с прабългарите. Те са европейци и са най-близки с народите от Западна Европа и с наследниците на траките".

.

СВЯТИТЕ СИМВОЛИ

Съхранени от нашия народ понякога са по-убедителни от изводите на учените

.

.

ългаринът с дълбоко уважение казва: "От хляба по-голям няма!". Тази поука важи и за "От вида на хляба по-голяма истина няма!" И в далечните хилядолетия и сега българските жени спазват традицията, като украсяват със свастики обредните погачи. Снимка: Кърджалийския музей. 

.

БЪЛГАРСКАТА КОСМИЧЕСКА СВАСТИКА

.

С удивление узнаваме: предците ни са знаели, че звездните завихрения на Млечния път образуват галактическа Свастика и тяхното движение край Полярната звезда показват климатичните сезани. Това знание е в основата на българския календар, най-древният в света - 5004 г.пр.Хр. 

.

Безценното послание от връх Острец, осмислено от специалистите като оплождащият фалос, задвижен от енергийния вихър на свастиката-създател. Това космическо философско проникновение на Свастиката ни помогна да се съхраним.

.

Думата Свастика произлиза от санскрит. су асти и означава буквално „да бъде добро” на рода и общността с пожелание за благополучие, благосъстояние и щастие. Думата е твърде близка по звучене и смисъл до „суасти”, любима наша дума, която се родее с щастие (+ типично българската наставка за ж. р. – ка, майка, стринка и т.н.). Така е съхранено името на обичания символ от дълбока древност до наши дни. Сред народа символът на Свастиката е познат като Колелото и Слънцето, в самоковско умилително й казват ‘Слънчицето’.  

.

Свастиката е един от най-старите и най-разпространените графични символи за много народи по света. Според учените думата свастика идва от санскритския език: स्वस्तिक svastika, състои се от सु su - добро и स्तिक asti - благополучие, ка е наставка за ж.род. Като израз е пожелание "да бъде добро" и "да е благо-получие". В своя речник проф. Рама Каушик като изображение го тълкува - древен митичен символ на щастието, стр. 366. 

.

До тук изглежда, че всико е ясно. Дали е така?

Символът Свастика за световната история и лингвинистика има голямо значение, защото и чрез него се определя "кой, кога и откъде". В стбълг svast е равно на свяст и в Българския тълковен речник думата свяст е определена като съ-знание и разум. И сега по народному у нас се казва: той е свястен, разумен човек. Тези кратки съпоставки само показват близостта между санскрит и българският език. Но същевременно повдигат кардиналният въпрос: Къде е родният дом на санскритския език? В "Новата теория (част от тзи студия), показах по-горе картите на световния Атлас за развитието и разпространиението на евроазийските народи и езици и становището на проф. д-р Георг Боерге в научната му статия Languages change and evalution .

Свастиката е записана за първи път във Ведическия санскрит през ІІІ хил.пр.Хр., който е древният арийски-български език, идва от санскритското и като суазти, а на български е съАзчи, т.е. Бог е върховният Аз, върховната същност. А СъАз-чи като символ и талисман за притежателя е да бъде навсякъде съБог! Окончанието - ка в думата свастика отново е типично за българския език окончание за женски род. (От atlanteangard)
.
Свастика - безспорно изключително впечатляваща стилизирана фигура, създадена от хора с високо развит интелект още в ранния неолит - 8-7 хил. пр. Хр. Находката е намерена в Деветашката пещера, Ловешко.

.

Дали Свастиката е само български символ, който нашите предци са разнесли в близки и далечни страни, сред най-широк кръг от култури и общности или е архетипно познание, заложено в човека от Създателя? Това е въпрос, който изследователите не стигнаха до неговия край. Тя е отбелязана от много народи на планетата. Но установено е, че най-продължителна и системна употреба свещеният знак има на Балканите, където от символи стават художествени изображения. 

.

.

Тази скулптура на птица върху кост от мамут съдържа сложна свастика. Намерена е в голямото палеолитно находище в Мезин, Украйна  и е най-старото известно изображение на Свастиката. Датирана 10 000 г. пр. Хр.

.

Безспорно нашите деди са изповядвали своя култ към Слънцето и Светлината, чиито символ се явява Свастиката, от най-дълбока древност. Но, както ще се види по-долу, Свастиката не е само Слънце. Тя съдържа познание за Вселената и извечна мъдрост за живота в нея. Надали ще се намери друг народ на планетата, при който познанието за свещения знак да е втъкано до такава степен в бита и философията му.

От ранния Неолит, като се премине през другите епохи, във времена на възход и упадък дедите ни са изобразявали Свастиката навсякъде в бита и ритуалите си в търсене на небесно покровителство и енергия за живот и съзидание. От най-древни времена прадедите ни са изобразявали великия слънчев символ върху всички възможни материали – камък, глина, дърво, тъкан и т. н. Правили са го с постоянство, творчество и въображение, създавали са нови и нови типове свастики, предавали са познанието на поколенията, за да достигне то и до наши дни, извезано върху традиционните български носии от всички етнографски области.

.На снимките: Ръкав от кюстендилска сая със свастика.

Малцина знаят, че великият наш цар Калоян е бил погребан с дреха, украсена със свастики.

.

 Арийски апликации за конска амуниция от Луковит и Бъйчени, Румъния.

Ранен неолит VІ хил. пр. Хр. Източник: thracian-art.artstudies.bg

.

Сребърени статер на тракийското племе дерони, 500 г. пр. Хр. Източник: bulgaria-is-alive.com  

.

.

.

.

Древна шивица на свастика и накит на женски шал са сред артефактите, показани в изложба "Богове, символи и древни знаци" в музея на Враца. Малцина знаят, че великият български цар Калоян е бил погребан с дреха, украсена със свастики.  Това космическо философско познание на Свастиката ни помогна да се съхраним.

.

Източници: prarodinata.bgatlanteangard, journals.plos и Паметта на българите 

АРИЯ И БАЛКАНА

.

.

Стара планина

.

Ах, споменът за нейната хубавина

влече и мами ми сърцето!

Замокриха ми сълзи по страни.

душата ми кипи, примира,

от мъки и тегла, приятност и отрада.

Повей, повей, вечерная прохлада,

белей са ти пред мене, Стара планина.

.

Стихове Петко Рачов Славейков

.

Балкан е другото име на Стара планина, означава „висок, извисен“. На персийски کوهستان (kuhestân) на старобългарски висок стан, на санскрит не случайно е обозначена като планина पर्वत и се произнася parnata със значение на първата и най-старата планина. И проф. Иван Дуриданов тълкува санскритската дума parvata на стбълг като планина. Така идва името на Балканския полуостров. 

Древните арии-траки са наричали Стара планина Имеон. Когато през халядолетията в походите си са достигнали Памир около 3000 пр. Хр., вероятно там те са нарекли планинската верига Имеон-Емона-а. И днес има българско село, което носи от далечната древност името Емон-а, а Стара планина в Черно море завършва с нос Емине, там където дедите ни са жевеели, както се оказва, преди много хилядолетия.

"Морето на Булгар е самото Бунтус" (Пунтос - Черно море) - казва арабският историк и пътешественик Ал Масуди в книгата си "Златните ливади", І 140. А  Йорданес в VІІ век допълва: "Над брега на Черно море отечеството на българите се намира" - в Гетика" V, 37 стр.

.

Карта на древната Ария,
където нашите далечни предци арии-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели като един народ от време на халколитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на мидийците-траки е арии - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат Йорданес, Страбон, Стафонос, Софокъл и други автори. Както гласеше надписът на картината най-горе. Източници: prarodinata.bgatlanteangard, journals.plos и Паметта на българите

.

БЪЛГ- АРИИТЕ СА В РОДНИТЕ СИ ЗЕМИ ОТ ПРЕДИ НАД ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ГОДИНИ 

 ПОТВЪРДИХА ГО НОВИ АВТОРИТЕТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПУБЛИКУВАНИ В РЕНОМИРАНИ ИЗДАНИЯ

_____________________________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

 И тази карта №3, според The Evolution of the Indo-European Languages / Dr. C. George Boeree, отразява зараждането и преселението на евро-азийските народи и езици, 

както е по-редно да се наричат, след Черноморския потоп около 5650 г. пр.н.е. Картата може да се намери и в Gogle Earth.

.

тук учените установяват, че още преди 10 000 години техният Роден дом - Homeland е Балканският полуостров и част от Южна Европа. В Световния Атлас на народите е посочено и тяхното разселване според времето до земите населени с: 1. Анатолийци; 2., Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Гърци (с остров Крит, когато там са живели само тракийското племе пелазги-белазги), Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери. 

Обърнете внимание, че с червената линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Авторите на статиите и на картата много добре са проучили, че там Черноморският потоп (около 5600 пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г.) е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена преди 7800 г. и преселението от прародината им до съответните нови цивилизационни центрове. (Виж по-долу анализа).
.

Изследването бе направено с най-съвременна технология и методика от българо-италианския научен колектив. Изпъкват имената на директора на Института по експериментална морфология и антропология проф. Йордан Йорданов, директора на Института по микробиология при БАН акад. Ангел Гълъбов и проф. Давид Карамели от Университета във Флоренция. Резултатите са публикувани в реномирано научно издание, след научна редакция (Peer reviewed)Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry.

Това проучване беше подкрепено от Фонд "Научни изследвания" на България, от италианското министерство, от Университета Progetti Ricerca Interesse Nazionale 2009 и от Института за международно образование на България.

.

Във втората част на научния проект проф. Йордан Йорданов предостави за анализ

на митохондриална ДНК останки на индивиди, намерени при археологически разкопки – от средновековни некрополи от VIII-Х в. от н.е. и тракийски от VIII-VI в. пр.Хр. Това изследване също е сложно, тъй като митохондриална ДНК може да бъде взета не просто от костен материал, а само от пулпата на кътните зъби чрез разпрашаването им, защото митохондриалната хромозома там се съхранява най-добре, обясни д-р Десислава Нешева - деен участник в изследването. Бяха изследвани 100 наши предци, намерени при разкопки в различни селища на страната. Сравнителният анализ и тук показва много точно различните влияния в българския генофонд – тракийското, българското и славянското в древните българи и в днешните им наследници.

.

Университетът във Флоренция, създаден през 1321 г. под името Studium generale

то най-важните изводи

Допълнително бяха изследвани и различията в Y-хромозомите на 808 български мъже и се установи, че в генофонда на българите преобладават характерни за европейците хаплогрупи:

* 40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423, които най-вероятно са възникнали в нашата древна родина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа от нашите предци при тяхното демографско развитие след овладяването на земеделието.

* Българите гени са характерни, почти идентични за местното население, те имат редки и уникални генни комбинации. 

* Българите заемат междинно място между източноевропейските и средиземноморските популации и са много далеч от тюркските народи – едва 1.5% от българите носят генетични маркери, характерни за тюрките.

* Противно на широко разпространените и лишени от всякакво основание тези, че българите са смесен народ и "който не е минал оттук, той не е оставил гените си", резултатите от това изследване убедително показват, че българският народ има изключително единно генетично ядро.

.

Изследователите отдавна твърдят това на базата на консерватизма и устойчивостта на българския език, на духовната и материална култура на народа ни. Защото един смесен народ не би могъл да съхрани език и обичаи в продължение на толкова хилядолетия на възход и падение. Причина за това е е чистата кръв, която дедите ни са пазили ревностно, като най-стар европейски народ, създател на съвременната цивилизация.

.

"За да оприделиме структурата и произхода на генофонда на българите, ние разгледахме различията в Y-хромозомата на 855 български мъже без роднински връзки помежду им. Установихме, че генетичният фонд у съвременните българи се представлява предимно от западно-евразийски хаплогрупи (около 40% принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423 и 20% – към R-M17 ). Хаплогрупите, разпространени в Близкия изток (J и G) и в Югозападна Азия (R-L23 *), се срещат в честоти съответно от 19% и 5%. А хаплогрупите C, N и Q, характерни за алтайски и централно азиатски тюркски популации, се срещат в само 1.5%.

На трето място е общата евразийска хаплогрупа R-M17, която се среща при 17.5% от българите, от които 42,9% принадлежат към специфичната за Европа подгрупа R-M458. Хаплогрупа R-L23, източният клон на западно-евразийската хаплогрупа R-M269 присъства в генетичното наследство по бащина линия на 5,2% от българите (…) На следващо място е Hg I-M253 (4.3%), която е харктерна за индивиди от северна Европа. Тя е последвана от две подгрупи на J-M172, а именно J-M241 и J-M53 (Средиземноморска/Егейска), наблюдавани с честота от 3.8% и 2.4% респективно. Останалите хаплогрупи са с честота по-малко от 2%.

.

Карта №4 отразява преселението на европейски народи, притежаващи хипогрупата E_expansion 4000-10 000 г.пр.н.е, започнала от тяхната прародни Черноморски земи около древна Варна. А те, принудени от Черноморския потоп, са се преселили към Западна Европа и Гърция, а други към Египет, Шумер, Иран, Индия Бактрия и Памир. Там са създали нов генетичен генезис, наречен индоевропейски народи - 3000-2000 г. пр. н.е. Източник: Gurnale New Clues about Their Ancestry

нализът на българското генетично потекло дава следните резултати:

1.  R-L23 се среща в Източна България от края на ледниковия период;

2.  Хаплогрупа E-V13 има мезолитна (ок. 10 000 г. пр. Хр.,) възраст в България, откъдето се разпространява след пристигането на хора, развили селското стопанство;

3.  Хаплогрупа J-M241 отразява неолитното разпространение в различни посоки на най-ранните земеделски общества по Черноморието.

4.  Българите са сред европейските народи, генетично са далеч от тюркскоезичните групи от Централна и югозападна Азия.

5.  В рамките на страната генетичните вариации са обособени в различни райони на България. (Отново погледнете картите по-горе)

"От генетична гледна точка последните анализи на митохондриална ДНК и на автозомите показват, че хромозомните вариации на съвременните българите попадат между източноевропейските и средиземноморските популации. В частност, почти целият фонд от митохондриална ДНК на българите има западно-евразийски произход и включва отличителни генетични маркери от всичките европейски популационни вълни от късно-палеолитната колонизация на Европа до по-скорошната ‘неолитизация’ на Европа".

.

"Изключвайки босненците и македонските гърци, за които стандартната грешка в техните ограничени по размер изследвания е твърде голяма, най-старите образци на E-V13 на Балканите, датиращи от времето на мезолита, се срещат в проби от Западна България (9.3±3 хиляди г.) Тази стойност, която се припокрива с тази, регистрирана в Анадола (10.6±3 хиляди г.), показва, че E-V13 вече е съществувала (освен ако не е възникнала) през мезалита там, откъдето се е разпространила при развитието на земеделието" - се отбелязва в изследването.

.
Тези открития показват, че съвременният български генофонд е подчертано еднороден и съответства на предишни заключения, че хаплогрупа I-M423 е генетично наследство от ловците и събирачите на плодове от природата, обитавали Балканите през мезолита и тяхното разпространение след овладяване на земеделието . Непременно трябва да се отбележи, че българските генни проби са разпръснати по целия спектър и принадлежат към разрастнали се впоследствие редки и уникални хаплотипове.

Разнообразието е обяснимо поради дълбоката древност на I-M423 в България.По данни на "Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry. Публикация след научна редакция за достоверност

.

Ето и мнението на проф. Иво Кременски -

когато бе ръководител на Националната генна лаборатория

При българските мъже се откриха маркери от население, живеещо на Балканите от преди 7800 години. Това се потвърждава и от археологически находки, които се намират от този период по нашите земи. Същественото е, че то е създало висока развита цивилизация. Сега мъжете ни носят техните гени.

Ние сме много хетерогенна група от местно население бълг-арии, траки, и славяни, Това генно разнообразие означава по-рядко възникване на наследствени болести, защото по-рядко ще се срещнат хора с един и същ родствен корен.

Другата важна особеност е, че приносът на древните бълг-арии е съществен в нашия генофонд, което ни отличава от славянските и другите западно и северно еврпейски народи. В митохондриалната ДНК при българи се откриват малко над 1 % азиатски генетични характеристики - сподели в списание "Гео" проф. Иво Кременски.

.

Един типичен Арий в характерен за българите ямурлуг, с бръсната до темето глава и спусната от зад руса плитка, на челото знака на мъдростта и на гърдите извезена свастика. Снимката е предоставена от проф. Георги Бакалов, когато бе директор на ДДА.

.

егаизследване на Американското дружество по генетика, разчете човешкия геном, с данни за генни разселения от нашите земи, тръгващи от Балканите преди хилядолетия. Констатирано бе, че геномът на нашите съотечественици, кодиран с маркер ЕМ78-алфа, ги регистрира като потомци на етноси, живели по българските земи преди 7 800 години. А според споменатия по-преди Българският генпроект от преди 10-12 хиляди години.

.

Интересни са разсъжденията за ариите и на проф. Анатолий Клисьов от Хардварския университет - САЩ. Той е руско-американски биохимик, автор на книги, посветени на ДНК-генеалогията. Най-известна е "Арийските народи в просторите на Евразия".

"Нашето проучване показа, че ариите се раждат на Балканите и там живеят от преди 12 000 години. Около V хил.пр.н.е. отиват в Индия, където се установяват и сега там живеят милиони техни потомци. Нова вълна на ариите, със същите Хаплотипове, пътува към Иран в ІІІ хил.пр.н.е. И в двете страни те и сега се зоват арии, защото това е записано в древните индийски Веди и в иранските легенди. Доскоро науката не знаеше как да ги обозначи в "научни термини". 

От гледна точка на генеалогията, от огромния масив данни, натрупани в лингвистиката и от историческия сравнителен анализ, след като преселниците от Балканите арии в Индия и Иран създават народ, наречен в по-ново време "евроазийски". Неизбежно следва, че "евроиндийските" езици също се появяват след пристигането на балканските арии и са резултат от появата им там в ІІІ - ІІ хил.пр.н.е." - твърди проф. Анатолий Клисьов, участник в мащабното изследване Масив на европейската миграция, отразено в научното списание NATURE, 11 юни 2015 и в картата на световния Атлас по-горе.

Когато трайно се настаняват да живеят в древна Индия всеки техен жрец-колобър е изповядвал, наследени от своите деди. А от умните, най-талантливите са записвали казаното от тях и са го пресъздали в 60 000 стиха на Ведите, най-древната литературна и научна творба в света.(

.
езултатите от нашите и на други учени генетичните проучвания отново доказаха теорията - продължава проф. Кисьов, според която българите са потомци на първия цивилизован народ на Eвропа – ариите и на техните наследници бълг-ариите и траките: “(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.” Превод:  "(i) R-L23 * присъства в Източна България след ледниковия период; (Ii) haplogroup E-V13 има мезолитна епоха в България, откъдето се е разширила след пристигането на древните фермери със своето селско стопанство; и генът (Iii) haplogroup J-M241 вероятно отразява времето на неолита и неговото разширяване на изток от най-ранните места по Черноморието".)

Въпреки, че не съществува родство между българите и индийските популации, все пак има връзка между тях и кастата на индийските брамини-наследници на ариите. От други генетични проучвания стана ясно, че те са потомци на хора дошли от Югоизточна Европа. Става дума за изследвания на Ж. .Жао, Ф.Кан, М. Боркар, Р. Херера, С. Агравал: “Presence of three different paternal lineages among North Indians: A study of 560 Y chromosomes”. (Превод: "Наличие на три различни бащински потомства сред северните индийци: Изследване на 560 Y хромозоми"), присъствие на генетичните маркери J2, E, G при индийските брамини. Тези маркери не са характерни за местното население на Средна Азия, но се намират при българите и населението на Балканите.

Към този текст на проф. Анатолий Клисьов трябва да се прибави мнението на летописците Стефан Византийски, Херодот и редица други, според които най-древното име на Тракия е Ария, което обозначава, че ариите са предци на бълг-ариите и траките. 

И накрая на тази статия ще дам думата на древния летописец Анастасий Библиотекар,

който  има доблестта на Цариградския Вселенски Събор в 869-870 г. да обяви: „Българите, които по родово право завзеха родината си”. Той е от малцината древни и съвременни историци, които прозряха съдбата на старите българите, които са били принудени от Черноморския потоп да напуснат родината си преди 7800 години и след хилядолетни разселения и щедро разпространение на своята висока култура в Азия да се завърнат през 680 година в своята древна родина, сегашната Дунавска България. А сключеният мирен договор тогава деюре утвърждава възвърнатото владеене на тези наследствени земи от дедите ни. 2]  и Anastasius Bibliothecarius, Chronographia tripertita, p. 227 = ЛИБИ, II, c. 249—250.

.

Литература: Йорданов, Йордан и колектив. Антропология на населението на България в края на XX в. Акад. издателство „Проф. Марин Дринов” към БАН, 2006. Попов, Методий. Антропология на българския народ, том I, Физически облик на българите. БАН, 1959.

.

Автор на статиите и електронните книги: Николай Увалиев,

писани от 1972-ра, недописани и в 2021-ра година.

.

Анимирани страници за прелистване на Библията

А сега да побързаме да разлистим страниците на следващата електронна книга

ЗА ВЪЗВИСЕНИТЕ МЪДРЕЦИ: ПЪРВИЯТ ЦАР В ЕВРОПА, ЗОРОАСТАР И БУДА

ВѢДЬ`ЕНИЕ-СКАЗАНАНИЕ И ТРИМАТА С ЕДИНЕН ПРОИЗХОД ВЪВ ВЕКОВЕТЕ, СРОДНИ ПО ИДЕИ, ДУХОВНИ НОРМИ И ЕЗИК. ВСЕКИ ОТ ТЯХ ОБЯВЕН КАТО НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЧОВЕК ЗА ЕПОХАТА СИ.  Автор: Николай Увалиев

.

*****************************************************************************************************************************************************

.

.

В "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. А конкретно ариите-траки, наречени Бълг-Арии, поради Седем съдбоносни причини са били принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с посочените на картата европейски народи и с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

.

Твърденията на споменатите учени и на други техни колеги подробно се развити в тази електронна "Книга на древните Бълг-Арии"
.

Новите научни изследвания установяват, че ...

Знанията, сказанията на Ведите, подвизите на героите, закони и обичаи на древните арийци са предавани устно от поколение на поколение. Тази строго спазвана традиция е наречена шрути - това, което е чуто, запомни. Ведическият глаголи шрути и слути е идентични със старо-българския слушам. Историческите събития са отразени в пураните, което в превод означава древности. Пурана идва от пурва-първо, значението е – това, което беше първо ( миналото). 
Славните събития, дела и постижения на арийците и прото-траките по достойнство са отразени от древните летописци, но по вина на българските историци много от написаното е покрито от патината на забравата. Едва през последните десетина години у нас и в чужбина се засили интересът към приноса им в световната цивилизация и земите, където те трайно са населявали, бяха наречени "Стара Европа".
..

В широкия ареал около него са живели много народи, принудени да мигрират поради Черноморския потоп (около 5650 г. пр. н. ера) в посоките и при походите на траките през VІ-ІІ хилядолетия. И всеки поход символично е воден от техния обожествен вожд Дионис /според римски историци четирима със същото име/.

.
Всяка година артефакти и открития оборват приетите и установени схващания в световната история и наука. Защото в Българските земи, в Дакия и част от Балканите са открити: Най-древната Дунавската писменост, тук е Началото на световната техническа революция с най-старото обработено злато, добив и ювелирна изработка на скъпоценни камъни, Направа в големи количества на инструменти на труда и оръжие, Високи интелектуални познания в математиката, геометрията и метеорологията, използване на колелото при направа на грънчарски съдове и при превозните средство - каруцата и колесницата и още и още. Всички тия разкрития събарят устоите на досегашните исторически представи за развитието на световната цивилизация.
.

.***

Аркаим - макет с част от къщите (От nauchensviat.eu)

.

alt

.

В "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. А конкретно ариите-траки, наречени Бълг-Арии, порадиСедем съдбоносни причини са били принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с посочените на картата европейски народи и с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

.

Картата Патр Никифор (829 г) Кратка Историе - Въведение след царувянето ня Маврикий.  Не отбелязва Одесос, нито Плиска, а зачита Варна.  В древ летописци

.

ЦВЕТНИ ЗАГЛАВИЯ

АРИИТЕ ПРОИЗХОДЪТ ИМ Е ОТ БАЛКАНИТЕ

.

.

.

.

Нови улики за произхода на българите  - Y хомозомите  проекта  Тончва, нешева, Каракачак, италианците

Линк   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779#pone.0056779-Dimitrov1

.

.

Те ми говореха на своя майчин език и аз интуитивно ги разбрах.

Чуй, нашепваха ми те, бъди калгут, рагласи кои сме ние. Вярвайте, това дочух, това запаметих 

.

Израсъл съм край търновското гробище и нямам страх от това обиталище. Затова за мене варненският халколитен е един упокоен град и често мислено и на сън го наобикалям. Там, сред исполините на знанието, аз бях послушник, съм и ще бъда до кончина.

.

***

Научен метод

Винаги съм се стремял да спазвам изискванията на научния анализ, като преодолея опровержениеето и достигна установяване чрез достоверни източници, че твърдението е вярно.

***

Новите научни изследвания установяват, че

.

Строго научно Евразия представлява един континент, но по исторически причини е прието разделението й на Европа и Азия.

.

В "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. А конкретно ариите-траки, наречени Бълг-Арии, поради Седем съдбоносни причини са били принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с посочените на картата европейски народи и с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

.

Знанията, сказанията на Ведите, подвизите на героите, закони и обичаи на древните арийци са предавани устно от поколение на поколение. Тази строго спазвана традиция е наречена шрути - това, което е чуто, запомни. Ведическият глагол шрути/слути е идентичен със старо-българския слушам. Историческите събития са отразени в пураните, което в превод означава древности. Пурана идва от пурва-първо, значението е – това, което беше първо ( миналото). 
Славните събития, дела и постижения на ариите, траките и протобълг-ариите по достойнство са отразени от древните летописци, но по вина на българските историци много от написаното е покрито от патината на забравата. Едва през последните десетина години у нас и в чужбина се засили интересът към приноса им в световната цивилизация и земите, където те трайно са населявали, бяха наречени "Стара Европа".
..

В широкия ареал около него са живели много народи, принудени да мигрират поради Черноморския потоп (около 5650 г. пр. н. ера) в посоките и при походите на траките през VІ-ІІ хилядолетия. И всеки поход символично е воден от техния обожествен вожд Дионис /според римски историци четирима със същото име/.

.
Всяка година артефакти и открития оборват приетите и установени схващания в световната история и наука. Защото в Българските земи, в Дакия и част от Балканите са открити: Най-древната Дунавската писменост, тук е Началото на световната техническа революция с най-старото обработено злато, добив и ювелирна изработка на скъпоценни камъни, Направа в големи количества на инструменти на труда и оръжие, Високи интелектуални познания в математиката, геометрията и метеорологията, използване на колелото при направа на грънчарски съдове и при превозните средство - каруцата и колесницата и още и още. Всички тия разкрития събарят устоите на досегашните исторически представи за развитието на световната цивилизация.

Поредицата

Епоса "Джафгар Тарихи", поредицата от статии

и на Българската космическа свастика

.

Web Analytics