ЗАГАДКИТЕ НА ДРЕВНИЯ АРИЙСКИ ГРАД АРКАИМ

Аркаим: аеро-фотоснимка

.

Аркаим се намира в степите на юг от Урал и е на около 4000 години. Хората, които са го построили, са били свързани с ранните арийци и е един от техните духовни центрове. Те са преселили от първата българска държава Балхара, като са донесли със себе си уникални знания, технологии и учението на пророка Заратуштра. Известнае и хипотезата, че Аркаим е свещен град на бог Тангра, отбелязан в най-старата ни история.

С Аркаим са свързани дълбоки общочовешки тайни и загатки

Загадка първа. Откритието

Аркаим е открит през юни 1987 година на юг в Челябинска област. През 1952 година изследователи са направили аеро фотоснимки, на които се вижда странна земна конструкция с ясни геометрически форми. Заради това са предположили, че е съвременен свръх секретен обект и са замълчали.

В края на  80-те години мястото е определено за водохранилище и дори са построили неговата бетонна стена. Но по правилата трябвало да се убедят, че няма ценни археологически обекти. В отряда на археолозите били двама студенти и те открили Аркаим. Загадъчните кръгове се оказват остатъци от необикновен град с възраст от около четири хиляди години. За да го спаси ръководителят на  експедицията Генадий Борисович Зданович, рискувайки кариерата си, поканил учени от чужбина и те дали защитата си на ценния исторически обект.

Загадка втора. Обсерваторията

В древността има особени обсерватории, наричани прихоризонти. Не са имали сложни прибори, но астрономическите наблюдения се провеждали много точно. Аркаим е такава обсерватория, при това най-сложната от всички известни днес. Неговата  конструкция е огромен хороскоп, съдържащ 12 знака от Зодиака, точките на  пролетното и есенното  равноденствие, изгревите и залезите на Слънцето и Луната, зимното и лятно слънце стоене.

Древните жители на Аркаим знаели даже за явлението прецесия - бавното движение на земната ос по кръговия конус с период от 25786 години, тук е отразено много точно.

И още: Аркаим е разположен на 52° северна ширина, от която може да се наблюдават максимално количество астрономически явления, свързани с изгревите и залезите на светилата . На тази  широчина се намира и знаменитият Стоунхендж.

Загадка трета. Архитектурата

Конструкцията на  Аркаим поразява. Той е построен по предварително създаден план като единен сложен комплекс, напомнящ Мандала – квадрат, вписан в кръг. В древността кръгът символизира духа и Вселената, квадратът – Земята, материалния свят. Градът е построен в единната система на координатите и е строго ориентиран по страните на света с такава точност, както няколко пирамиди в Египет.
Дебелите крепостни стени са изградени от дървени греди, запълнени с тухли. Под има има подземни лабиринти с дълбоки ями. Всички жилища се докосвали със стените си и имали изход на главната кръгова улица. Във всяко жилище имало кладенец, пещ и специален канал за водата, а градът притежавал канализация. В центъра се намирал ритуалния площад с почти квадратна форма.

Всичко тук е било проникнато със смисъл. Погледнат от всякъде Аркаим бил красив – идеално кръгъл, с високи кули, горящи огньове и външни стени, облицовани с цветни тухлички. Крепостта е оградена от две кръгли стени   – външна - посветена на  Слънцето, и вътрешна - на Луната. Влизащият в града трябвало да повтори пътя, който изминават двете светила. Четирите входа на  Аркаим образуват фигурата на «правилна сакрална свастика», символ на Вселената и развитието на човечеството. Дебелите крепостни стени са изградени от дървени греди, запълнени с тухли. Служили са и като улици за хора и колесници. Под тях има подземни лабиринти за укритие с изненадващо дълбоки ями. Всички жилища се докосвали със стените си и имали изход на главната кръгова улица, където имало канализация. В центъра се намирал ритуалния площад с почти квадратна форма. 

.
Загадка четвърта. Металургията

Във  всяко жилище имало кладенец, пещ и куполообразно хранилище. Към него от кладенеца тръгват две тръби. Защо? Ако погледнете в кладенеца от него винаги  «дърпа » студ. Ето защо, едната от тръбите подавала студения  въздух в хранилището - древен хладилник! А от втората тръбя същият въздух създавал тяга с такава сила, че тя разгаряла огнището да топи метални руди без да се използват мехове! Пещта била металургическа!
Многочислените изделия, намерени  в погребенията, потвърждават, че тук са живели изкусни майстори ковачи и леяри.

Загадка пета. Колело и колесници

Широките препостни стени на Аркаим служели и като горна главна улица за  пешеходци и колесници! Бронзовите ножове, топори, юздата с шипове, изображения и скелети на коне показват, че тук са живеели не само ковачи и астрономи, но и войни с колесници.

Загадка шеста. Страна на градовете

Сега на територията на Челябинска и Оренбургска области, Башкортостан и Северен Казахстан са намерени няколко селища от аркаимския тип. Тяхната възраст е 3800-4000 хиляди години. Тези селища от епохата на бронза ги нарекли «Страна на градовете», заради тяхната удивителна архитектура. Строили са ги във  форма на овал, кръг или правоъгълник, но винаги по типов проект. Счита се, че са били и духовни центрове, където живеели жреци, а на свещените празници се събирали сънародници от всички населени места.
Градовете също били и производствени фабрики. Има мнение, че те възниквали тук заради богатите рудни находища. Металът, оръдията, украшенията отивали за «износ» далеко  от пределите на града. Подобни градове са намерени в  Казахстан около урановите рудници.  

.
Загадка седма. Легендарните арии

Философията на «Странaта на  градовете » се строи върху основата на три култа: Огъня, Слънцето и Героя, на тях се изгражда зороастризмът. На Аркаимците е  бил известен физическият и духовният свят на живота в хармония с Вселената. Според митологията, в древността ариите се разселват по целия свят от прародината, потънала някъде на север. Те тръгнали на юг и построил град по типа на яйцето – символ на всяко зараждане. Аркаим значи: »ар» – небе  и «ка» – суфикс за принадлежност - «малкото» небе на Земята, "и" го свързва с »Мъ» - «началото на душевната светлина и продължение на мисълта», която изразява изначалните знания. Смисълът на думата потвърждава една от версиите, че тук е бил един от научните и духовните центрове на Древния Свят.

Загадка осма. «Място на  силата»

Аркаим е  разположен в зона на  палеовулкан. Такива  местности се  наричат «Места на силата ». И още 52-я  градус северна широчина , на която  реалната  форма  на планетата се  пресича  с въображаема равнина «Земята се  среща с небето ». Тук въздействието на  енергията  и магнитното поле е  необичайно, даже разрушителна, ако не се разбира, как да живеем с тях. Древните знаели, че е нужно да се строи там, където се докосват  пространствата, откривайки  прозорец в друг свят.

Загадка Девета. Изходът

Аркаим просъществувал само 200-300 години. Пожарът, който го унищожава е загадка. Необичайното е в това, че той  не бил  неочакван или изненадващ за жителите. Те събрали покъщнината и всичко ценно и са си отишли. А после са запалили града. Но независимо от тъжния си край, определено може да се твърди : Аркаим и „Страната на градовете” е велико откритие на ХХ век не по малко по значимост от Троя.

Изследванията показват, че Аркаим, пирамидите, Стоунхендж са построени в една система от мерки и представи. Те са редките «звездни часове на  човечеството», когато  «Боговете  живеели на земята». Ще узнаем ли някога цялата истина? Времето ще покаже.

Източници: ezoterikabg.com, antenabg.и multivselena

Web Analytics