ВЕЛИКИЯТ ЧЕРНОМОРСКИ ПОТОП, МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ, СИНЕОКИТЕ И ЦИТАТИ

.

МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ, ОТПРЕДИ 7500 ГОДИНИ 

 .
Огромен „Сакрален Триъгълник” в пропорции 3: 4: 5, свързва Варненския некропол, тракийската гробница край село Свещари и столицата на древните българи Велики Преслав. Гигантски изкуствени могили край Мадарското плато и село Войвода, са използвани от древните българи като ориентири за създаването на мистичния триъгълник - установен от математика доц. Христо Смоленов от БАН.
Както в живота, така и в историята на народите няма случайни неща. Сакралният триъгълник според мен е едно от най-достоверните сведения, доказващо, макар резделени в продължение на около 7500 години, хората, живяли в посочените места, имат общ произход и са следвали своя закодирана наследственост - разкрита чрез средствата на геометрията и генетични изследвания. 

Сакрален Триъгълник Варненския некропол, тракийската гробница Свещари и  Велики Преслав

.

Но нека продължим със следващите части на виртуалния триъгълник, свързващ свещените обекти по земята на България. ..

С Мадарското плато е свързана много древна обредна традиция. "Самото име Ма-да-ра може да се разшифрова като "Майката, даваща светлина"каза Смоленов. 
.

С Мадарското плато е свързана много древна обредна традиция. "Самото име Ма-да-ра може да се разшифрова като "Майката, даваща светлина"каза Смоленов. 

Интересна подробност е, че в Северен Афганистан на около 2 500 метра надморска височина в областта Шамарк през 2008 г. първата българска експедиция за търсене на следи от присъствие на древните българи в Иран и Северен Афганистан, наречена „Българи - Балхара”откри двойник на Мадарския конникОткритата забележителност също носи името на българския си аналог – Модар/Мадр.
.

Реплика на Конника "Мадара" в Афганистан 

По този повод доц. Явор Й.Шопов от Институт по древни цивилизации ,заяви по повод пресконференцията на българските учени във връзка с резултатите отпървата експедиция за търсене на следи от присъствие на древните българи в Иран - „Пренасянето на част от старата Велика България отвъд Дунава от Аспарух не е завладяване на нови територии, а завръщане в една прастара прародина ("Мадари" на сродните с прабългарския език санскрит и хинди означава също и
"Прамайка на Ари.”

Според Д-р Христо Смоленов, историк и математик , другият връх на триъгълника попада в култовия комплекс Свещари. Той принадлежи на тракийското племе гети, за които Херодот казва, че това са онези траки, които обезсмъртяват. Във връзка с техния легендарен жрец Залмоксис британският журналист и изследовател Стюарт Пигот споменава твърдението на Хиполит, че друидите всъщност са ученици на тракиеца Залмоксис, тракийски владетел, жрец и лечител от V век пр. н. е. 

Хиполит (Hippolytus of Rome, 170–235)  в съчинението си " A Pythagorean Cosmogony and the Spread Fabric Incuse Staters of Magna Graecia" свидетелства, че учението на гетския Залмоксис е станало основа на друидизма. Не случайно гетите са наречени най-справедливите от всички траки. Херодот е силно впечатлен от гетската храброст, породена от вярата им в безсмъртието на душата. 

Тази идея е в основата на различни вярвания, разпространили се в древния свят. В Свещарската гробница според проф. Диана Гергова е прототипът на всички олтари като особено свещено място. Гетите възприели тази концепция за безсмъртието от своя жрец Залмоксис
.
Според гърците той е ученик на Питагор, но според други учени първият математик всъщност е възприел вижданията на Залмоксис. Той проповядвал учението за мярата и пропорциите като основа на космическата хармония. 
 

ТОЧНОСТ: Осем дължини на златните бикове от Варненския некропол дават един царски лакът. 


Всичко това дава основание на изследователите да твърдят, че по нашите земи е възникнала една от най-древните световни цивилизации. И Египетската и Шумерската култури са от по-късни дати като част от постиженията им се базират на математически изчисления и пропорции, известни по нашите земи поне 1000 години по-рано. 

"Нашата земя има уникална история и на нас тепърва ни предстои да разберем какво точно са дарили предците ни на света и да се гордеем с него" - категорични са учените. 

Казахме вече, че прочутият царски лакът - мярата, с която са построени пирамидите в Гиза, се открива 2000 години по-рано в еталонни предмети от Варненския некропол.
.
Съзвездието Орион
.
"Народ, който има звезда, не ще угасне като свещ при вятър....
България има не само една звезда, а цяло съзвездие...”
Ванга
.
***
.
Разселения на запад къмЕвропа
.
Карти

Разселения на изток към Азия
.
 Карта, направена от двама американски учени Уйлям Райън и Уолтър Питман(Columbia University geologists William Ryan and Walter Pitman), участвали в изследването на бреговата линия на Черно море, обясняващи миграцията на хората от Балканите след потопа при отварянето на Босфора през 5600 г.пр.н.е. 

"Вероятно именно преживелите Потопа и разселили се нейни създатели, са поставили основите на шумерската цивилизация в Месопотамия, оставили са диря и в знанията на древен Египет. Катастрофата, която настъпила и в която се родило Черно море, вдъхновила вечното предание за потопа и не случайно именно шумерите твърдели, че тяхното познание било придобито от други във времето след потопа."

проф. Петко Димитров, ръководител секция “Морска геология и археология”
Институт по океанология – БАН, Варна
проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, София
http://www.credobonum.bg/bg/news/945/Krayat-na-edna-tsivilizatsiya-Potopat-v-Cherno-more-Izsledvaniya-legendi-i-sporove
.
Въз основа на археологически находки и сведения на древни автори се установява, че след този потоп белите народи, обитаващи Югоизточна Европа, започват да мигрират. Част от тях се изтеглят в днешните български земи, други тръгват на запад и на североизток в Европа, а трети – към земите на Шумер и Месопотамия и по-нататък към Средния Изток до Северна Индия
.
В началото на четвъртото хилядолетие пр.н.е. в Междуречието на Тигър и Ефрат се заселила народност, наречена булгари. Те завзели и подчинили много територии. Понеже почитали легендарния дух на Самар, в облика на огромния бик, в памет на духа му държавата тук нарекли Самара/Шумер - четем в Ръкописите не горят.
.
Тези разселвания продължават няколко хилядолетия след епохата на потопа. Те се свързани с походите на четиримата Дионисовци (според римските автори е имало четири тракийски богове-вождове в различни времена, но с едно име).
.
***

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ОБЩОТО МЕЖДУ ВАРНЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЕГИПЕТ?


Към 3500г.пр.н.е., макар и разположен в Северна Африка, Египет бил населен от бели групи жители от древните европейски типове: Средиземноморски, арийски и индоевропейски. Последната група прониква на тази територия като част от голяма вълна индоевропейски набези, започнали от 5600 пр.н.е.

Именно тогава "Червенокосите" заселват Нилската речна долина и положили основата на това, което през 3000г. пр.н.е. става първата Египетска Династия. Живеели в типични неолитни селища, а този период е известен като Преддинастичен и се смята,че свършва към 3100 пр.н.е.
 
Данните от скелетите от гробовете показват, че повечето са от първите бели заселници - средиземноморски и арийски племена, идващи от Балканите.Доказателство за това е и добре съхранилото се тяло, намерено в пясъчни гробове в Египет, датирано приблизително към 3000 г.пр.н.е., което може да се види в Британския музей. Нарекли го "Червенокосия" (заради червените му коси. Трупа на "Червенокосият" се е запазил много добре заради естествената сухота на гроба.


Това на снимката е мумията на Юя (Yuya), египетски благородник от 1400 г.пр.н.е., баща на Тий (Tiy) - жена на фараон Аменхотеп III. Светлите коси на Юя и нордическата лицева структура били добре съхранени от процеса на балсамирането.


 А това е мумифицираното тяло на Туя (Thuya), прабаба на фараона Тоут-анкх-амен (Tutankhamen).

В текста на Еузебии, които цитира Манетон се казва - "Една жена, Нитокрис,управлява, тя имаше повече кураж от мъжете от неиното време и беше най-красивата от всички жени, тя, русокосата с розови страни." Нитокрис, става владетелка след смъртта на съпруга си фараона Меренре, като сама се провъзгласява за фараон и управлява около 2 години, между 2184 и 2182 пр.
.
Добре съхраненото тяло на фараон Рамзес II, пък, е с червени коси. Тази традиция на Нордическите фараони продължила почти до втората половина на Третото царство (приблизително до 1050 г.пр.н.е.), когато в египетското общество станали расови демографски изменения в полза на цветните групи. 

Мумията на фараон Сети (Seti) I - един от великите фараони на Египет,който изглежда като жив, благодарение на искуството на балсамирането.Нордическите му черти са се запазили отлично.  Сравнете с лицето му, направено преживе в Храма на Абидос. Сети бил син на великия Рамзес I и станал фараон през 1320 г. пр.н.е. Той върнал земите, заграбени от Сирия, завзел Палестина и провел кампании против семитските либийци и индоевропейските хетти.

Разкопките показват също, че между V и II хилядолетие преди н.е. семитските народи били видимо малцинство, живеещо редом с черните нубийци, които управлявали.
.
Статуя на фараон Awybre Hor, синеок египетски цар на 13 династия
.
Общ източник на публикацията: alexandradelova 
.
***
Най-древните митове за потопа и погълнатата от него цивилизация, която Платон нарича Атлантида, идват от шумерски текстове.  


"Първите синеоки човешки същества са били измежду Прото Индо - Европейците (Арианите), които впоследствие са разпространили земеделието в Западна Европа и са яздили конете си до Иран и Индия.", каза проф. Айберг от Отдела за Клетъчна и молекулярна медицина на Университета в Копенхаген. -http://budha2.blog.bg/drugi/2014/05/20/vsichki-hora-sys-sini-ochi-genetichno-proizhojdat-ot-bylgari.1266509 

Изследователи от университета в Копенхаген, са определили географското местоположение, където за пръв път се е появила генетичната мутация, довела до разпространението на синеоките хора по света. Според проучването, всички хора със сини очи са генетично свързани с човек, който е живял в района на Черно море във времевия периода между 6 и 10 хиляди години. Любопитните резултати са публикувани в списание Journal of Human Genetics. 

ОКОТО НА ХОР  

Не напразно в древен Египет синьото око е било обожествявано и поставено в култ. Тази рядка аномалия със сигурност  е придавала на носителите си по-необичаен и отличителен вид, навеждала е към идея за  божествен произход. 

Генетиците са на мнение, че мутацията на гена OCA2, довела до появата на първите синеоки хора е на възраст от около 8 хиляди години. Според д-р Ханс Ейберг – ръководител на екипа от Копенхаген, преди този момент всеки човек на планетата е бил с очи, чиито цвят е бил разновидност на кафявото. -http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-511473/All-blue-eyed-people-traced-ancestor-lived-10-000-years-ago-near-Black-Sea.html 

"Това са аргументи в подкрепа на хипотезата, че именно с нашите земи е свързана тази велика предшестваща цивилизация, загинала в Големия потоп," казва Смоленов. Той е убеден, че следи от нея са съхранени във Варненския некропол и много други свещени за прадедите ни места.Тази първа цивилизация е разпространила влиянието си в Египет, Шумер и дори древен Китай .  
Именно в района на Двуречието, в Южна Месопотамия - по долното течение на реките Тигър и Ефрат, ок. 3300—3200 г. пр.Хр. предците на българите създават държава, която наричат Самара (Шумер). За разлика от нашата историческа наука, руските учени отдавна, въз основа на археологически артефакти, са били наясно, че арийските племена и шумерите са измежду предците на българския народ.   
.
  Руска карта на племената, свързани с генезиса на българите - 3300г. пр.н.е – ІХ в.н.е. Документ от 80-те години на 20 век 

Прави впечатление, че руските учени са добре информирани за произхода на българския народ, след като посочват арийците, шумерите, булгарите (народа булх/балх от древна Балхара в района на Памир и Хиндукуш) и източноиранските племена хони измежду предците на българите!  
Руския академик Николай Державин (1946) смята, че етногенезиса на българския народ достига с корените си далечното доиндо-европейско минало заедно с шумерите, иберите и италиките. 

В началото на III хилядолетие пр. Хр. в Месопотамия нахлуват номадски семитски племена — акадите. Те постепенно изтласкват българите – арийци към устието на Тигър и Ефрат.  
Последният арийски владетел на Шумер е Зиези, посочен за родоначалник на българите и в..... “Латински анонимен хронограф” от 354 г. от н.е. Той е победен от семитския владетел Саргон І Велики, цар на Акад, който завзема престола. След смъртта на Зиези (Заггизи/Лугалзагиси) - ок. 2270 и 2215 г. пр.н.е., голяма част от предците на българите се насочват към планинската верига, наречена Именон в Централна Азия. 
.
По данни на bgnow.eu  
.
***
 автор на преработката (Славян Стоянов) 
Публикации на английски заедно с оригиналната карта на английски:
.
Web Analytics