АРИИ, МИЗИ, ТРАКИ, БЪЛГ-АРИИ - ЕДИН НАРОД

ОТ ПРЕДИ 10 000 ГОДИНИ, ЖИВЯЛ В ЦАРСТВОТО НА РАЗУМА, КЪДЕТО Е "СЪЗДАДЕН НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ И БЛАГОРОДЕН РОД МЕЖДУ ХОРАТА",

според древните египетски жреци

.

ЦАРСТВОТО НА РАЗУМА

.

 света има много царства. Но Царството на разума е само едно. То се е намирало край голямото сладководно езеро, в страна наречена Ария. Дълго време този легендарен народ имал цветущо съществуване, бил е един от най-могъщите в древността и е създал най-древната цивилизация на Европа. Но трагична съдба го сполетяла, когато Черноморският потоп преди 7580 години е залял чудно красивите му градове и плодородните му земи и го принудила да се засели в чужди обиталища. През хилядолетията е преживял падения и възходи, преодолял е трагични събития, но още от първите дни на произхода си, при дългите си преселения и когато се завръща в древната си свята родина Дунавска България през 680 година и днес винаги с гордост се нарича Бълг-Арин!

.

Карта на древната Ария
 където нашите далечни предци арийци-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели заедно от време на халколитната епоха, живеят като един народ  и днес в "Страната Ария, която по-късно е наречена Тракия" - както пише за нейното име бащата на историята Херодот, Стефан Византийски, Йорданес, Страбон, Планий и други автори.
Там, където от Боговете е

"СЪЗДАДЕН НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ И БЛАГОРОДЕН РОД МЕЖДУ ХОРАТА".

Сведение за този род ни дават най-просветените египетски жреци в "Разказ на стария Критий", ( гръцки  политик, философр и един от Тридесетте тирани, ок. 460 в Атина, † 403 г. пр. Хр.)
Този достоверен летопис, ще се убедите, че се отнася за древните арийци-траки, пелазги-Музея вбългари, живяли според египетските жреци преди 9000 години по днешните земи
на България и Балканите.
.
Критий и неговите приятели. Изт. Музея в Атина
"Разказът на стария Критий"
.

Има в Египет голем град наречен Саис, откъдето бе и цар Амазис. За жителите му основателка на града им е богинята по египетски на име Нейт. а по елински Атина. Те са много приятелски разположени към атиняните и твърдят, че по някакъв начин са роднини с тях. Когато Солон отишъл именно там, му оказали извънредно големи почести и когато започнал да разпитва за старите работи най-сведущите от жреците по тези въпроси, открил, че и той самият, и изобщо който и да е друг грък не знае, така да се каже, нищо. Когато веднъж поискал да ги наведе към разговор за старите работи, започнал да разказва най-старите предания в нашия град за Фороней, смятан за първия човек, за Ниоба, как след потопа останали живи Девкалион и Пира, за родословието на тяхното потомство и се опитал по събитията, за които разказвал, да сметне годините. Тогава един от жреците, много, много възрастен човек, казал: “Солоне, Солоне, вие гърците сте вечно деца. няма грък старец.“ Като чул това, Солон рекъл: “Какво разбираш под това?“ “Млади сте - отвърнал той, - по душа всички. В душите си вие нямате никаква древна представа, получена от древни предания. нито побеляло от времето знание.

А причината за това е следната. Много пъти и по различен начин е имало и ще има големи унищожавания на хора. най-често чрез огън. както и по хиляди други по-малки начини. При вас се разказва как някога синът на Слънцето Фаетон впрегнал бащината си колесница, но понеже не могъл да я кара по бащиния си път, изгорил всичко по Земята и сам загинал, поразен от мълния - това се разказва под формата на мит, а истината е, че на големи интервали, от време на време става отклонение на телата, движещи се по небето около Земята, и тогава всичко на Земята загива от голям огън. В тези случаи онези, които живеят по планините, по високи места и в сухи области, загиват повече, отколкото тези. които обитават край реките и моретата. На нас Нил ни е спасител, и в други случаи ни е спасявал с разлива си от това бедствие.
Когато пък боговете, прочиствайки Земята, я потопяват във води, говедарите и овчарите по планините се спасяват, а градовете по вас биват отнасяни от водата в морето. А в нашата страна нито тогава, нито друг път водата се е стичала отгоре по равнините, но обратно - водата по природа изцяло се изкачва отдолу. Поради тези причини се твърди, че у нас са се запазили най-древните предания, а в действителност във всички места, където няма извънмерен студ или извънмерна горещина, повече или по-малко съществува човешки род.
И каквото сме чули да се е случило при вас, тук или на друго място като особено славно. значително или различно в дадено отношение събитие, всичко от край време стои записано в храмовете ни и споменът за него е запазен. А у вас и у другите народи всякога, когато се случва нещо да бъде уредено и запазено за нуждите на държавите, то отново на определени интервали като някаква болест ви връхлита небесният поток и оставя от вас живи само неграмотните и невежите, така че вие отново ставате млади като новородени и не знаете нищо от това, което се е случило в древни времена и тук, и у вас.
Така че вашите родословия, които ти сега разказа, Солоне. не се различават много от приказки за деца - вие помните един потоп на Земята, а са се случили много други беди преди него и това не знаете.

Във вашите древни земи е бил създаден най-прекрасният и благороден род между хората

от който произлизате и ти и целият ви днешен град, понеже се е запазило малко от тяхното семе. Но това е останало неизвестно за вас, понеже оцелелите са измрели в течение на много поколения, без да запазят гласа си чрез писмеността.
Действително, Солоне, някога, преди най-големия унищожителен потоп, сегашният град Атина е бил най-добър във военното дело и във всичко е бил изключително добре устроен със закони. Разказва се, че в него са били извършени най-прекрасни дела и че е имал най-добрата държавна уредба от всички, за които сме чували под небето".
.
Като чул това, Солон казал, че много се учудил и настоятелно помолил жреците да му разкажат всичко най-точно и поред за неговите съграждани.
‘'Няма да откажа и ще разкажа заради теб и вашите съграждани, а най-вече заради богинята, която го е получила в дар, отгледала е и е възпитала най-напред вашия град с хиляда години преди нашия град, който получил зародиша си от Гея и Хефест. А пък за уреждането на нашата страна в свещените писмена е написано числото 8000 години. Така че ще ти разкажа накратко за законите на твоите съграждани отпреди 9000 години, а от делата им - най-хубавото. (Виж бележка 1)
Всички подробности ще разгледаме по-точно и поред по-късно на спокойствие, като вземем самите текстове. Представи си законите им според законите на нашата страна. Ти ще намериш тук много примери за тогавашните закони. Най-напред съсловието на жреците, отделено настрани от останалите, след това съсловието на занаятчиите, на скотовъдците, на ловците и на земеделците. Всеки е упражнявал собствения си занаят, без някой да му се бърка. 
И особено за съсловието на воините, ти си разбрал, изглежда, че е отделено от всички съсловия и на членовете му е предписано от закона да не се грижат за нищо друго, а само за отнасящото се до войната. При това видът на въоръжението им е щитове и копия, с каквито ние първи от азиатските народи сме се въоръжили, както богинята е посочила и на вас първи по вашите по-древни земи. 
А пък относно умствените области ти вероятно виждаш, каква грижа е проявил тукашният закон още от самото начало за организирането им, като от божествените знания е създал всички потребно за човека - от гадателското изкуство и медицината, както и всички други науки.
Следователно богинята всъщност е създала цялата тази подредба и свързаност първо у вас, когато ви е заселила на мястото. където сте били създадени, избирайки го с оглед на умереността на сезоните, за да направи хората най-умни. Обичайки както войната, така и знанието.
Богинята Нейт, вие й казвате Атина, избрала и заселила най-напред това място, понеже щяло да създаде хора най-приличащи на нея.
И така вие сте заживели там под ръководството на закони като нашите и дори още много по-добри, превъзхождащи всички хора във всички видове добродетел, както подхожда на потомци и възпитаници на богове".(Из "История на Атлантида" глава 2, стр. 15)
-

ащата на историята Херодот обяснява, че древните атиняни са пелазги по произход
(Доп. НУ- на старогръцки поради липсата на буквите Б и Ъ в азбуката им и според лингвинистите ще рече бълазги). Гърците от незначително племе се превръщат във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора и се обединяват с пеласгите. [3] I-57, VII-95, VIII- 44.  

А Страбон в своята "Георграфия" добавя, че в далечното минало цяла Атика е била тракийска [4] VII. 7.1. И "Когато Данай взел властта той прокарал закон, с който в цяла Гърция всички, наричани в миналото пеласги, трябвало да получат името данайци." [4]VIII -6-9.  

Според египетските жреци град Атина е създадена 1000 години преди град Саис в Египет и възникването на Атина е посочено преди 9000 години. Според точни исторически данни гръцките племена - елините пристигат от Африка на Балканите преди около 4000 години. Те се установяват в селищата на трако-пеласгите и започват да ги изтласкват на север. "По времето, когато пеласгите владеели страната, която сега се нарича Елада, предишните атиняни били пеласги" - казва Херодот.

А създателят на единството на атинската държава Тезей (1259/1258 пр.н.е.) според Плутарх бръснел косата си, като оставял само една част ** както правели мизите, [7] стр. 10. Херодот се запознава с тях, когато е в Египет и твърди, че там мизите помнели старите си селища, бръснели косата си като оставяли един кичур.(Това е тъй наречената "кика" на древните българи=траки). 

.

Легендарният герой Тезей побеждава Минотавъра в тяло човек и глава на бик. Снимка: Гръцки митове и легенди. Обърнете внимание на киката на Тезей, присъща за траките пелазги-прото българи.

След изследване на древни гръцки находки и исторически извори и проф. Я. Бест от Университета на Саарбрюкен през 1981 г. стигна до заключението, че Атина не е създадена от елини, а от по-древен народ [[1] стр.18. И Страбон Плиний,  Ефор и Хезиод ( цитирани от Страбон) като жители на сегашната Гърция те определят древните траки и пеласги. Омир в Илиадата ги нарича "богоравни пеласги" [4] V. 5, 2 – 4.  
И сега до акропола в Атина се намира древният квартал Пеларгик (от гръцки на български ще е "Българик").  Евгени Делев  е проучвал топонимите в Гърция и откри много чисто български имена. Град в Пелопонес се казва Каламата, което означава папур. Меркатор от XVI в. го упоменава Герения, а „герен“ на български означава „ниска ливада с извор“.  «Древногръцкият» полис Коринт идва от общата дума с микенския език „корито“, която на гръцки нищо не значи. В  Беотия има град Ливадия, на старото име е Войотия – от български „война“. Според писмени източници до 1829 г. управителите на Атина и Коринт носят българска титла "войвода".
.
Египетските жреци ни поясняват и друг много съществен факт от историята на спомената общност арийци-траки-българи. Те казват: "За уреждането на нашата страна в свещените писмена е написано числото 8000 години. Законите на тия граждани е от преди 9000 години, а делата им са най-хубавите и по някакъв начин сме роднини с тях". (В "Разказът на стария Критий" ).
Това е потвърждение на съвременните научни изследвания, които разкриват, че преди девет хилядолетия и отново след Черноморския потоп (около 5500 г. пр. Хр.), хората от Царството на разума, както аз с основание ги наричам, са достигали Египет и там са допринесли за развитието на нейната древна цивилизация. 
.
Разказ на стария Никола Владикин
.
Той е български историк, книжовник и преводач (1862-1918 г.), който още в началото на ХХ век написа в "История на древните траки от преди 8000 и повече години до цар Борис": "Всички културни народи и древните летописци са единодушни, че траките от дълбоката древност са се родили и сега живеят в нашите, български земи. С този въпрос особено се занимавали египтяните. Фараонът П’шемалко1 поставил задължение на учени и жреци, които да определят кой народ е най-старият на света. От това време, дума Херодот, „египтяните смятат по-стари от себе си фригите, а себе си поставили по-стари от останалите народи“2. Фригите на старогръцки поради липсата на Б в азбуката им, ще рече бригите-траки).
Старинният писател Апулей (123-180 г.Хр.) от град Мадавра - Алжир, поддържал това сказание и нарича траките-фриги „първородни“1. (Цитат от„Рrimigenii Phryges“ XI, в стр. 39 на"История на древните траки").
1 А при фараон Псаметих І - (от град Саис управлявал от 664 до 610 пр. н.ера), Асирите бяха завладели царството му, обаче тракийските войски навлязоха в долината на Нил, разбиха завоевателите, изгониха ги и освободиха Египет. От това време египтяните считат траките за свои освободители и ги почитали високо. Това египетските учени и жреци дирили в старите паметници на страната спомените за своите освободители и ги намерили до най-дълбоката древност в лицето на А-ниб - Царски народи.
Латинският поет Лукреций Кара отива още по-далеко, като казва, че Тракия е сърцето на земята и тук
се родили боговете и житата2, които се разпространили после по целия свят".
Източник:"История на древните траки", стр. 39, Второ издание въз основа на книгата от 1911 год., отпечатана в Пловдив, печатница „Труд“ на Беловеждов.
.
АТИНА ПАЛАДА
..
ай-старото предание за Атина е от Херодот, който казва, че тя е дъщеря на Посейдон. По късните предания я представят като дъщеря на Зевс. Нещо не по малко интересно е, че тя спори с Посейдон кой да доминира над определени региони, В този спор тя печели място, където да възникне полис на нейното име по случай на тази победа в спора с Посейдон.
Атина е описана като синеока, войнствена, бяла красавица, останала за винаги девица. Най-мъдрата. Нейни символи са змия и сова, двете символизиращи мъдростта, небето и земята. Тези две създания са пазителите на нейния храм.
Древният герой Тезей, създател на единството на древната държава Атина, е от трако-пеласгийски произход. Според: mythology.greece. Повече Кой основа Атина? в sparotok.bg/
.
 ЕГИПЕТСКИЯТ ГРАД САИС
.
Саис (на старогръцки: Σαίς) е древен град в западната делта на Нил, център на 5-и ном в Долен Египет. Днес името на селището на мястото му е Са Ел-Хагар. Основан е още при появата на първата Египетска династия. Саис. Най-известен е с храма на богинята Нейт, а жреците му се славели със знанията си, поради което Саис се превърнал в своеобразен център на първите антични науки и изкуства. Там идвали да беседват древногръцки философи, сред които Солон, Платон и Херодот.
Нейт в древно египетската митология е богиня на лова, войната и тъкането. Тя била също и пазителка на Червената корона на Долен Египет и покровителка на Саис. От историята знаем, че при саиската династия жителите на Балканския полуостров населват земите около Делтата на Нил и те им стават втори роден дом.
.
Богинята със сините арийски очи Нейт
.
Древната египетска памет е съхранила, коя е причината за преселването им: Потопът по Черноморските земи. Жрецът от Саис посочва категорично Балканите като своя прародина и говори за атиняните като местни хора преди появата на древните елини. Той дава ясно да се разбере, че в Египет те са началото на първата фараонска династия на белите, между които имало синеоки и руси фараони, произлизащи от пеласгите = бъласгите. Те имали удивителни познания и технологии как да добиват метал, да го обработват и да правят от него оръжия и инструменти на труда. Тези умения белите богове споделяли с тях като техни потомци и затова били назовавани "божествени". Характерно за тях е, че строели пирамиди, които едновременно служили за гробници, храмове и обсерватории. Правели ги защото в тях (върху тях) идвала благодатта на боговете. 

Доц. Христо Смоленов от БАН много задълбочено проучва математическите пропорции и теореми, числата 3.14 и на Фибоначи - отразяващо космическата хармония и ред други знания, кодирани  в артифактите на Варненския некропол и установи, че са по-ранни 2000 години от пропорциите на Хеопсовата пирамида...  Повече по тази тема

.
Автор: Николай Увалиев
.
 Ползвани са материали от Гръцката митология, от Архива на "Паметта на българите", от изследователите  и Павел Серафимов
 и от доказани факти в Летописа "Джафгар тарихъ"
.
.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Работен сектор

.

Като арийски народи са определени и скити, сармати, кимерии... Всички те са обитавали нашите земи от най-дълбока древност. Това обяснява защо Стефан Византийски твърди, че Ария е едно от по-старите имена на Тракия.

 .

Страбон идентифицира масагетите кано тракийско-скитско племе, което е доминирало земите на север от Персия, а Йордан нарича тези хора клон на тракийското племе гети.

.

Кимериите са определени като тракийско племе, а според "Зографска История" едно от най-старите имена на нашите деди е кимерии.

.

За източните скити индийските пурани ( предания) разказват, че били потомци на кшатрия –воинската каста на старите арийци, т.е. имаме признание на индиъците, че тракийските роднини- скитите са арийци. Персите наричат определени скити – сака хаома варга - скити пиещи хаома, това е свещеното питие достъпно само за арийците...

 

Виждаме, че хората определени като стари и истински иранци ( арийци) са всъщност племена, чиято най-древна родина са Балканите. Списъкът може да се продължи с медите, за тях се знае, че са  повлияли неимоверно културата, а и езика на персите. "Зографска История" свидетелства, че медите са от един род със сарматите, а Прокопий обяснява, че сарматите и тракийските гети са от един произход. Тук е мястото да се спомене, че според Херодот най-древното име на медите е арии ( арийци, иранци). Отново бащата на историята съобщава, че на север от Дунава живее огромният народ на сигините (потомци на арийските меди) чиито владения се простират отделтата на могъщата тракийска река до земите на венетите при Адриатическо море. В тази област топонимите и хидронимите са обясними на тракийски език.

 

Свидетелства за тракийско присъствие дори и в отдалечените кътчета на Азия има достатъчно.Старият римски летописец Луций Ариан разказва за тракийски поход към Средна Азия и твърди, че преди идването на Дионис в Индия, местното население било номади непознаващи градове. Обличали се с кожи, ядели кора от дървета и сурово месо. Тракиецът им дал огъня, научил ги да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също  закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. С други думи,  според Ариан Дионис е основателят на древната индийска цивилизация. Като потвържедение за това може да се посочи, че в Индия са намерени оръдия на труда от Бронзовата епоха, чийто прототип се среща във Варненският некропол ( V-то хилядолетие преди Христа).

 

Напълно естествено е, че когато даден народ стане доминантен в определена област там ще бъдат наложени нови названия на реки и планини. В Средна Азия се наблюдава изобилие на тракийски хидроними и топоними. Някои от тях са Бага Стана ( Божи Стан), Кубха ( къпане, място за къпане),Раса ( роса), Бара ( бара – малка река). Името на свещеният за Дионис връх Меру има паралел с тракийските Мерит и Гиге мер, а названието на индийската планина Имеус е само вариант на Тракийската Емаус ( запазено днес в нос Емине)...

 

Както вече бе обяснено древните тракийци, които се заселват в Средна Азия са арийците, които в по-късни времена се разделят на две основни групи, а именно индо-арийци и ирано-арийци. Херодот, Страбон, Плиний и др. свидетелстват, че там са живели масагетите, които според Йордан са клон на тракийския народ гети. Старите автори съобщават и за азиатските племенаедони, кикони, брисери и туни, които не са нищо друго освен част от обитавалите Тракия едони, кикони, брисеи и тюни. Странното обаче е това, че въпреки ясните свидетелства на старите автори, учените упорито прикриват с мълчанието си присъствието на тракийски племена в Азия, а то е доказуемо не само с историческите извори и топоними, но също и с керамиката, оръжията и др. артефакти принадлежащи на така наречената Андроновска култура. Техните прототипи са от земите на Тракия. Андроновските гърнета, върхове на копия, украшения и т.н. са от 2300 г. преди Христа, докато най-ранните тракийски са от 4500г. преди Христа. Това ясно показва, че създателите на прото арийската култура са дошли от Тракия. 

                               Находки от областта на Андроново

                          image


image

Тракийски брадви и копия от същия тип както тези от Андроново


                     
                                      image
Тракийски съдове със същата геометрична украса като съдовете от Андроново

image

 

Тракийски съдове имащи същата форма както тези от Андроново

Друго доказателство за това, че траки са създатели на прото иранската култура е връзката на тракийския с авестийския, за който се смята, че е основата на днешния ирански ( фарси). Ето едно кратко сравнение:

.

АВЕСТИЙСКИ – ТРАКИЙСКИ – БЪЛГАРСКИ

.

АЗЕМ                  - АЗ                     -АЗ

БАГА                   -БАГОС              -БОГ

ВАИРА                -ВИР                   -ВИР

ВЕДА                   -ВИД                   -ВЕДЬ (знание)

ВИДАТИ              -ВИДЕТО           -ВИДЕТЪ 

ДАДАЙТИ           -ДАДОН              - ДАВАМ

ДАМАН                -ДАМА                 -ДОМ, ДАМ (за животни)

ДВА                      -ДВЕ                     -ДВЕ

ДРАВ                   -ДРУВО               -ДЪРВО

ЗАМ                     -ЗЕМЛА                -ЗЕМЯ

МАНА                  -МАНКА                -МЬНЕТ, ПОМЕН

ПИТУ                   -ПИНО                   -ПИЕНЕ

СПЕНТА             -СПИНТ                -СВЕНТЪ ( свещен)

СПЕТА               -СВИТУЛ               -СВЕТЪЛ

СУРА                  -СУРА                    -СУРВА, ЗДРАВ

ЧАТУР                -ЧЕТРИ                  -ЧЕТИРИ

.***

Източник: sparotok.blog.bg 

Автор: Павел Серафимов

.

Web Analytics