.


Бълг-ариите

са истинските арийци.

Произходът им е на  Балканите

Интересни са разсъжденията на проф. Анатолий Клисьов от Хардварския университет - САЩ.

"Нашето проучване показа, че арийците се раждат на Балканите и там живеят от преди 12 000 години. След 5000-4500 години те достигат европейската равнина на изток, около четвъртото хилядолетие преди Христа отиват в Индия, където се установяват и сега там живеят милиони техни потомци. Нова вълна на арийците, с едни и същи Хаплотиповете, пътува към Иран в третото хилядолетие преди Христа, и там се наричат ирански арийци.

Днешните индийци и иранците самите се зоват арийци, защото това било е записано в древните индийски Веди и иранските легенди. Доскоро науката не знаеше как да ги обозначи в "научни термини". Какъв обективен, измерим параметър ги обединява?

От гледна точка на генеалогията, от огромния масив данни, натрупани в лингвистиката и от историческия сравнителен анализ, след като новодошлите от Балканите арии в Индия и Иран те създават така наречения народ "индоевропейци".

Неизбежно следва, че "индоевропейски" езици също се появяват след пристигането на балканските арии. И за да бъдем по-точни - не е "след", а са резултат от появата на им в ІІІ - ІІ хил. преди Христа" - твърди проф. Анатолий Клисьов - участник в мащабното изследване Масив на европейската миграция отразено в научното списание NATURE,  11 юни 2015.

По сведение в bg.wikipedia иранският център се е намирал в земите на Бактрия. А ираните-мидийци (мадаи – „опиянени в бой“), наричали себе си с тяхното първо родово име арийци.

Българската космическа свастика

.

Българинът с дълбоко уважение казва: "От хляба по-голям няма!".

Тази поука важи и за "От вида на хляба по-голяма истина няма!"

И в далечните хилядолетия и сега българските жени спазват традицията и украсяват със свастики

тържествените сакрални погачи.


Свастиката като символ на арийците по традиция се извезва и днес в българските шевици
.

Резултатите от генетичните проучвания доказаха теорията, според която българите са потомци на първия цивилизован народ на Eвропа – арийците и на техните наследници траките: “(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.” Превод:  "(i) R-L23 * присъства в Източна България след ледниковия период; (Ii) haplogroup E-V13 има мезолитна епоха в България, откъдето се е разширила след пристигането на древните фермери със своето селско стопанство; и генът (Iii) haplogroup J-M241 вероятно отразява времето на неолита и неговото разширяване на изток от най-ранните места по Черноморието".) Към този текст на проф. Анатолий Клисьов трябва да се прибави мнението на летописеците Стефан Византийски и  Херодот, според които най-древното име на Тракия е Ария, което обозначава, че арийците са предци на тракийците.

.

Въпреки, че не съществува родство между българите и индийските популации, все пак има връзка между тях и кастата на индийските брамини-наследници на арийците. От други генетични проучвания стана ясно, че те са потомци на хора дошли от Югоизточна Европа и обитаваната от траки в древността Мала Азия. Става дума за изследвания на Ж. .Жао, Ф.Кан, М. Боркар, Р. Херера, С. Агравал: “Presence of three different paternal lineages among North Indians: A study of 560 Y chromosomes”. (Превод: "Наличие на три различни бащински потомства сред северните индийнци: Изследване на 560 Y хромозоми"), присъствие на генетичните маркери J2, E, G при индийските брамини. Тези маркери са екзотични за населението на Средна Азия, но се срещат при българите и населението на Балканите, също и в обитаваната от траки в древността Мала Азия".

.

Съвременен индийски браман, представител на кастата на  жреците, които строго съхраняват хилядолетната си арийска ДНК.

.

До излизането на това изследване, показващо, че в дълбока древност част от Индия е заселена с хора от Балканите. Индийските специалисти дълго време отказваха да се съобразяват с тази историческа истина и без да се съобразяват, че племената германи всъщност са тракийските племена гети/готи, които са преселили в древността от Балканите до днешните германски земи, както бе посочено в картата на Атласа на лингвинистите.

Както индийските, така и германските учени пренебрегнаха голямо количество важни данни. Фактът, че в Риг Веда арийците са ярко разграничени от местното население на Индия –дравидите, изключва Индия като прародина на арийските бойци-колесничари и тяхния народ. Трябва да се добави и това, че най-ранното споменаване на арийските богове не е в Индия, а в обитаваната от траки Мала Азия - през XIV век пр. Христа. Важни са и приликите между керамиката, оръжията и земеделските сечива на Андроновската култура – място обитавано от арийците преди те да завладеят Северна Индия и керамиката на културата Бреница, България.

.

Image result for керамиката на културата Бреница

.

Идоли и карамика от културата Бреница, България (6000 - 5000 г.пр.Хр) Свастика от същия период на най-характерния символ на арийците.

.

 

Керамика и свастиката от Култура Андроново (2200 - 1000 г.пр.Хр).

В долината на река Енисей, Южен Сибир през 1914 година край село Андроново бяха открити няколко гроба със скелети в свито положение и керамика. Последвалите научни изследвания установиха древна арийска култура, но с около три хилядолетия по нова от древната култура на Балканите.
Ако подложим на анализ премълчаните данни, ще се уверим, че е напълно логично народът на Залмоксис и Орфей да се свърже с бойците-колесничари, извършили най-дългия военен поход за своето време и оставили силен отпечатък в езиците и културата на народите на Средна Азия. Eто и обяснението защо сме генетично близки с индийските брамини, но твърде различни от останалите индийски популации:

.

Доста по-рано е имало и други, не по-малко впечетляващи преселения. За похода на народи в края на Бронзовата епоха, споменават летописците на фараоните Рамзес III и Меренпта. В древните документи са отбелязани имената пелесет, дарад, текер, маса, уешеш, тереш, серден. Това са старите балкански народи пеласги, дардани, тевкри, мизи, бесите, травсите и сердите, дали древното име на столицата ни - Сердика.

В края на Бронзовата епоха, само на мизите, или всъщност на част от тях, се отдава да се заселят в Северна Африка. Пеласгите са отблъснати от египетската армия и заселвайки се в Близкия Изток дават името на Палестина. Сердите прекосяват Средиземно море и се установяват на остров, който е наречен по тяхно име Сардиния. Една част остават в своята прародина и дават древното име на нашата столица - Сердика. Това явно е причината населението на Сардиния да е генетично близко с нас българите.

.

Освен сведения за идване на стари балканци в Египет и Близкия Изток, има също летописи, в които намираме изобилни данни за поход на траки в посока Индия. За това разказват старите автори Страбон, Псевдо-Аполодор, Диодор Сицилийски, Плиний Стари, Филострат, Павзаний, Квинт Курций Руф, Мегастен, Цизерон, Сенека, Овидий и Нон от Панополис.

Най-интересни и най-подробни данни дава Луций Ариан. Според този автор, до идването на Дионис в Индия, местното население било примитивно, хранело се със сурово месо и кора от дървета, а за дрехи, индийците ползвали само животински кожи. Дионис дал знания на тези водещи жалко съществуване хора, научил ги как да обработват земята, как да строят, въвел занаятите, създал дори религия, като разбира се поставил себе си начело на пантеона.

Горното сведение е интересно, защото действително има паралели между тракийската и индийската религия. Върховното божество на индийците - създателят на света, е известен под името Брама, а Бромий е един от епитетите на Дионис. Старите индийци почитат Кросна (Кришна) и Баларама, а траките имат богове Керсула и Балей. Индийският Парджания-бог на бурята и дъжда, може да се съпостави с тракийския Перкон.

.

Интересен паралел е ритуалът сати/сути

Бащата на историята Херодот разказва, че когато знатен тракиец умре, неговите съпруги започват да спорят коя от тях е била най-обичана. След като бъде определено коя точно е, тя следвала своя мъж в отвъдното, когато покойникът е погребван или изгарян. Археологическите проучвания показват, че в гробниците на тракийските благородници са намирани и тленните останки на техните съпруги. Абсолютно същия обичай съществува в Индия и Иран.

.

Погребение според ритуала сати/сути на вождове и и съпругите им в Северна Индия. Същият ритуал се е прилагал и в Ария на Балканите. На снимката по-горе - антропологична възстановка. Източник: Магическа Индия

.

Съществуват паралели в топонимите и хидронимите, оставени от арийците и траките. Хупанис е име на река в Ария Варта, а река със същото име Хупанис тече във владенията на гетите на Балканите. Река Сараю е разположена в Ария Варта, а Саргетия отново е от територията на гетите. В река Бара арийците са поили конете си, а тя е в землищата на гетите. Клавдий Птолемей я нарича Зуро Бара - название типично в нашия език.

Планината Меру e свещена за арийците и е свързана с Дионис, което не е учудващо понеже планина с име Мерит се среща и в Тракия. Елементът мер притежава значение велик, свещен, значителен, намираме го и в тракиския теоним Пюр-мер(ул) – свещеният огън. Името на принадлежащата на арийците планина Емодус/Имеус отговаря на древното име на Стара планина – Емус/Хемус. Значението е снежна, покрита със сняг. В далечното минало климатът е бил по-хладен и върховете на Стара планина са били винаги покрити със сняг.

.

.

 Уд-дин Аура-нгзеб - принц, губернатор на град Балх - столица на първата древна българска държава Балхара и по-късно става император на Индия

.

През 1658 година става император на Индия. Счита се, че той е най-високо поставения индиец по произход преселник-ариец. Неговото царуване е продължило почти половин век (от 1658 до 1707 г.) и е белязано от няколко завоевания и огромното разширяване на империята, която достига повече от 3,2 мил. кв. кил. Наречен е "Покорител на света". Третият син на император Шах Джахан Аурангзеб е бил вицекрал на Декан, когато е бил на 18 години. Още тогава той предприема няколко военни кампании и помага на баща си да укрепи и разшири империята. Снимка и текст: magicalindia 

.
ревният български календар е точен исторически източник за наличие на обособена българска народност. Неговото начало е 5504 г. пр. Хр., което съвпада с времето на Черноморският Потоп датиран независимото с два различни метода от Rayan & Pitmann(Wilford 1996) и Shopov et al. (1996). Потопът е станал в Черноморският басеин, тогава обитаван от предците на българите, преди преселението им на югоизток и завладяването на Мала Азия, Ливан, Шумер, Западен Иран, Сирия и Северна Индия.

.

В двете части на публикацията "Кои са истинските арийци" се постарах да подбера исторически извори, археологически находки, артифакти и генетични маркери, за да очертая времевите хоризонти на древните арии-траки в земите на Бълг-ария и Балканите (8000-10 000 г.пр.Хр) и арийците в Иран и Индия (4000-3000 г.пр.Хр). Ще припомня, че наследствената ДНК през хилядолетията се предава от баща на син и сега ДНК на съвременните българи се състои от 31% гени на ариите, 49% от гени на траките, 17-18 % на славяните и други до 2 %.

С уважение, Николай Увалиев

Източници: Цитати от Антропологични изследвания, Nature-САЩ,

Факти.бг, Магическа ИндияБлог spаrоtok и Архив на Паметта на българите

.

Към Родния дом на прото-евроазийците е Тракия, Дакия и част от Балканите

.

.

.

Web Analytics