БЪЛГАРСКАТА КОСМИЧЕСКА СВАСТИКА

.

Българската космическа свастика

.

Свастиката като символ на ариите по традиция се извезва

и днес в българските шевици.

.

Резултатите от генетичните проучвания доказаха теорията,

според която българите са потомци на първия цивилизован народ на Eвропа – ариите и на техните наследници траките:

.

Въпреки, че не съществува родство между българите и индийските популации, все пак има връзка между тях и кастата на индийските брамини-наследници на ариите. И други генетични проучвания изясняват, че те са потомци на хора дошли от Югоизточна Европа. Става дума за изследвания на Ж. .Жао, Ф.Кан, М. Боркар, Р. Херера, С. Агравал: “Presence of three different paternal lineages among North Indians: A study of 560 Y chromosomes”. (Превод: "Наличие на три различни бащински потомства сред северните индийнци: Изследване на 560 Y хромозоми"), присъствие на генетичните маркери J2, E, G при индийските брамини. Тези маркери са екзотични за населението на Средна Азия, но се срещат при българите и населението на Балканите.

.

Съвременен индийски браман, представител на кастата на  жреците, които строго съхраняват хилядолетната си арийска ДНК.

.

До излизането на това изследване, показващо, че в дълбока древност част от Индия е заселена с хора от Балканите, индийските специалисти дълго време отказваха да се съобразяват с тази историческа истина. Същото се отнася и за племената германи. Всъщност те са тракийските племена гети/готи, които са преселили в древността от Балканите до днешните германски земи, както бе посочено в картата на Атласа на лингвинистите.

Както индийските, така и германските учени пренебрегнаха голямо количество важни данни. Фактът, че в Риг Веда ариите са ярко разграничени от местното население на Индия – дравидите, изключва Индия като прародина на арийските бойци-колесничари и тяхния народ. Трябва да се добави и това, че най-ранното споменаване на арийските богове не е в Индия, а в обитаваната от траки Мала Азия и Балканите - през XIV век пр. Христа. Важни са и приликите между керамиката, оръжията и земеделските сечива на Андроновската култура – място обитавано от ариите преди те да завладеят Северна Индия и керамиката на културата Бреница, България.

.

Image result for керамиката на културата Бреница

.

Идоли и карамика от културата Бреница, България (6000 - 5000 г.пр.Хр) Свастика от същия период на най-характерния символ на арийците.

.

 

Керамика и свастиката от Култура Андроново (2200 - 1000 г.пр.Хр).

В долината на река Енисей, Южен Сибир през 1941 година край село Андроново бяха открити няколко гроба със скелети в свито положение и керамика. Последвалите научни изследвания установиха древна арийска култура, но с около три хилядолетия по нова от древната култура на Балканите.
Ако подложим на анализ премълчаните данни, ще се уверим, че е напълно логично народът на Залмоксис и Орфей да се свърже с бойците-колесничари, извършили най-дългия военен поход за своето време и оставили силен отпечатък в езиците и културата на народите на Средна Азия. Eто и обяснението защо сме генетично близки с индийските брамини, но твърде различни от останалите индийски популации

.

Доста по-рано е имало и други, не по-малко впечетляващи преселения. За похода на народи в края на Бронзовата епоха споменават летописците на фараоните Рамзес III и Меренпта. От това време само на част от мизит се отдава да се заселят в Северна Африка. Пеласгите са отблъснати от египетската армия, заселват се в Близкия Изток и дават името на Палестина. Сердите прекосяват Средиземно море и се установяват на остров, който е наречен по тяхно име Сардиния. Една част остават в своята прародина и дават древното име на нашата столица - Сердика. Това явно е причината населението на Сардиния да е генетично близко с нас българите.

.

Освен сведения за идване на стари балканци в Египет и Близкия Изток, има също летописи, в които намираме изобилни данни за поход на траки в посока Индия. За това разказват старите автори Страбон, Псевдо-Аполодор, Диодор Сицилийски, Плиний Стари, Филострат, Павзаний, Квинт Курций Руф, Мегастен, Цизерон, Сенека, Овидий и Нон от Панополис.

Най-интересни и най-подробни данни дава Луций Ариан. Според този автор, до идването на Дионис в Индия, местното население било примитивно, хранело се със сурово месо и кора от дървета, а за дрехи, индийците ползвали само животински кожи. Дионис дал знания на тези водещи жалко съществуване хора, научил ги как да обработват земята, как да строят, въвел занаятите, създал дори религия, като разбира се поставил себе си начело на пантеона.

Горното сведение е интересно, защото действително има паралели между тракийската и индийската религия. Върховното божество на индийците - създателят на света, е известен под името Брама, а Бромий е един от епитетите на Дионис. Старите индийци почитат Кросна (Кришна) и Баларама, а траките имат богове Керсула и Балей. Индийският Парджания-бог на бурята и дъжда, може да се съпостави с тракийския Перкон.

.

Съществуват паралели в топонимите и хидронимите, оставени от ариите и траките. Хупанис е име на река в Ария Варта, а река със същото име Хупанис тече във владенията на гетите на Балканите. Река Сараю е разположена в Ария Варта, а Саргетия отново е от територията на гетите. В река Бара арийците са поили конете си, а тя е в землищата на гетите. Клавдий Птолемей я нарича Зуро Бара - название типично в нашия език.

Планината Меру e свещена за арийците и е свързана с Дионис, което не е учудващо понеже планина с име Мерит се среща и в Тракия. Частицата мер притежава значение велик, свещен, значителен, намираме го и в тракиския теоним Пюр-мер(ул) – свещеният огън. Името на принадлежащата на арийците планина Емодус/Имеус отговаря на древното име на Стара планина – Емус/Хемус. Значението е снежна, покрита със сняг. В далечното минало климатът е бил по-хладен и върховете на Стара планина са били винаги покрити със сняг.

.

.

 Уд-дин Аура - принц, губернатор на град Балх - столица на първата древна българска държава в Азия - Балхара .

Той е най-високо поставения индиец по произход преселник-ариец, който

през 1658 година става император на Индия. Неговото царуване е продължило почти половин век (от 1658 до 1707 г.), белязано е от няколко завоевания, които разширяват империята на повече от 3,2 мил. кв. кил. Наречен е "Покорител на света". Третият син на императора - Шах Джахан Аура, е станал вицекрал на Джакан, когато е бил на 18 години. Още тогава той предприема няколко военни кампании и помага на баща си да укрепи и разшири империята. Снимка и текст: magicalindia 

.
ревният български календар е точен исторически източник за наличие на обособена българска народност. Неговото начало е 5504 г. пр. Хр., което съвпада с времето на Черноморският потоп, датиран независимото с два различни метода от Rayan & Pitmann(Wilford 1996) и Shopov et al. (1996). Потопът е станал в Черноморският басейн, тогава обитаван от предците на българите, преди преселението им на югоизток и завладяването на Мала Азия, Ливан, Шумер, Западен Иран, Сирия и Северна Индия.

.

В двете части на публикацията "Кои са истинските арийци" се постарах да подбера исторически извори, археологически находки, артефакти и генетични маркери, за да очертая времевите хоризонти на древните арии-траки в земите на Бълг-ария и Балканите (8000-10 000 г.пр.Хр) и ариите в Иран и Индия (4000-3000 г.пр.Хр). Ще припомня, че наследствената ДНК през хилядолетията се предава от баща на син и сега ДНК на съвременните българи се състои от 25% гени на ариите, 60% от гени на траките, 15 % на славяните и други до 2 %.

.

С уважение, Николай Увалиев 30 август 2017

Източници: Цитати от Антропологични изследвания, 

Факти.бг, Магическа ИндияБлог spаrоtok и Архив на Паметта на българите

.

Към Родния дом на прото-евроазийците е Тракия, Дакия и част от Балканите

.

.

.

Web Analytics