ДУХОВНИ БИСЕРИ ОТ СВ. ПИСАНИЕ И СВ. ОТЦИ

.

ИЗ ПРАВОСЛАВНАТА СЪКРОВИЩНИЦА

Светите отци-поучители

.

Апостоли

Иисус като събра 12-те апостоли им рече: "Не се отдалечавайте от Иерусалим, а чакайте обещанието на Отца"(Деян.1:1-4); "Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Иерусалим, докле се облечете в сила отгоре"(Лук. 24:49). "Иоан кръщавал с вода", "вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светий" (Деян. 1:5).

И след това ги призова да тръгнат по света и да поучават хората към добро и вяра в Отца.

Ангели

Промисълът Божий за духовно-ангелския свят: "Те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение" (Евр. 1:14).

"А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил ...при една девица, сгодена за мъж, ...а името на девицата беше Мариам"(Лука 1:26 и сл.).

"Към злите духове, които не опазиха своето началство (ангелите), а напуснаха жилището си" (Иуда 1:6).

"Да не е новопокръстен, за да не се възгордее и падне в еднакво осъждане с дявола" (1Тим. 3:6).

Бог е Творец на ангелите: "В началото Бог сътвори небето и земята"(Бит. 1:1).

"При възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като Ангели Божии на небесата" (Мат. 22:30).

Броят на ангелите е много голям: "Хиляда хиляди му служеха и десетки хиляди по десетки хиляди предстояха пред Него" (Дан. 7:9-10).

"Бидоха поставени престоли, и седна Старият по дни... хиляда хиляди Му служеха, и десетки хиляди по десет хиляди предстояха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха" (Дан. 7:9-10).

"Върни ножа си на мястото му... или мислиш, че не мога сега помоли Своя Отец, и Той ще ми представи повече от дванайсет легиона Ангели?" (Мат. 26:52-53).

Ангели-пазители

"Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен" (Мат. 18:10).

"Когато Петър почука на пътните врага, една слугиня, на име Рода, отиде да подслуша. И, като позна гласа на Петра, от радост не отвори вратата, а притърча и обади, че Петър стои пред вратата. А те й казаха: ти не си с ума си! Но тя твърдеше, че е тъй. А те думаха: това е неговият Ангел. В това време Петър все чукаше. А когато отвориха, видяха го и се смаяха" (Деян. 12:13-15).

Св. Исаак Сирин

Какво да кажем за много подвижници, странници и истински монаси, които превърнаха пустинята в населена земя и място за пребиваване на ангелите, които ги посещавали поради техния свят живот? Като истински приятели, служещи на един Господ, небесните сили се смесвали с пустинниците. И тъй като те били оставили земята и възлюбили небето, ангелите не се скривали от тях. Понякога те ги поучавали за тяхното поведение и отговаряли на техни въпроси. Понякога им показвали пътя, когато се изгубели в пустинята. Понякога ги освобождавали от изкушение. Понякога ги спасявали от опасност, която внезапно ги връхлитала - например от змии или падащи скали. Понякога във време, когато сатаната ги нападал, ангелите се явявали и съобщавали, че са пратени да ги подкрепят и ободрят със словото си. Понякога ги лекували от болести, дошли по една или друга причина, като ги докосвали с ръце. Понякога, докосвайки изнуреното от пост тяло на подвижника, те му вдъхвали свръхесествена сила. Понякога им носели храна, топъл хляб и маслини, или плодове. Други пък били уведомявани за деня на своята смърт.

Колко дълго трябва да се изброяват делата на любовта на ангелите към нашия род и грижи, които те проявяват към праведниците, като по-големи братя към по-малки. Това прави ясно за всеки, колко близко до нас е Господ и колко много се грижи за Своите приятели, които поверяват своя живот в ръцете Му и с чисто сърце Го следват.

Св. Василий Велики

Служебните духове имат битие по волята на Отца, привеждат се в битие от действието на Сина и се поддържат в битие чрез присъствието на Духа. Предназначението на ангелите е святостта и пребиваването в святост.

Руска поговорка

Ти си върши работата, пък ако нещо не можеш, ангелът ще ти помогне, ако наистина залягаш с всички сили.

.

"Който пристъпва към изучаването на света на богословието 
е длъжен да запомни за цял живот евангелския епизод, в който сатаната изкушава Спасителя. Как Го изкушава? С цитат от Свещеното Писание (Мат. 4:6)" 

.

Христос и Сатаната

.

.

Повече поучения можете да намерите в този азбучник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

.

Източник: Православието 

..

.

Web Analytics