ГЕНИТЕ И ВЕЧНИЯТ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА И НАРОДИТЕ

.

 Време е! 

Да прозрем и узаконим, че арии-траки-българи са един народ от дълбоки древности до безкрайни бъднини.

.

След половин век лични наблюдения и отразяване на археологически проучвания, преки разговори с научни изследователи, авторство на документална книга и научно пополярен филм по темата "Варненеският енеолитен некропол", излъчен в 34 страни, след задълбочен прочит на стотици страници в интернет и в книги на изтъкнати световни специалисти, Време е да споделя свое мнение за революционния разум, умения и навици на древните хора, живяли преди 7800 години

край Варна, в земите на съвременна България и в голяма част от Балканския полуостров. 

.

Потоп е станал в черноморската област. Древните й брегове, край които възникнала най-старата цивилизация, заливани и осушавани, са неми свидетели на неумолимия ход на геоложката и човешка история. 

Вероятно именно преживелите Потопа и разселили се нейни създатели, са поставили основите на шумерската цивилизация в Месопотамия, оставили са диря и в знанията на древен Египет. Катастрофата, която настъпила и в която се родило Черно море, вдъхновила вечното предание за потопа и не случайно именно шумерите твърдели, че тяхното познание било придобито от други във времето след потопа - твърдят

проф. Петко Димитров, ръководител секция “Морска геология и археология”
Институт по океанология – БАН, Варна
проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, София

.

Безсмъртието на гените 

Според науката генът е безсмъртен, защото той непрекъснато се възпроизвежда от родителите към техните деца. След като станат зрели, те правят същото към своите деца. Затова се счита, че гените са живото олицетворение на Идеята за безсмъртието. Те съществуват физически и в тях е съсредоточено най-краткото и най-точното познание за отделния човек, който е бил, който е сега и който ще съществува. 

Всичко, което е вложено в мита за сътворението на човека е вложено в неговите гени. Затова учените имат основание да считат човешките гени за безсмъртни.

Кратък преразказ на тезата на

д-р Лари Деси, физик, доктор медик и психолог

***

Статията Българинът от Средногорието   !!!

.

ДОКАЗАТЕЛСТВО ПО ВАЖНОСТ № 1

.

Две антропологични и две генетични изследвания доказват, че ние сме европейски народ, носещ арийска и тракийска кръв. Гените са вечни и се предават от поколение на поколение, те само чакат удобен момент, за да кажат истината за произхода на единния народ арии-траки-българи. 

.

В процес на подговка...

.

Каква е съдбата на

УМНИТЕ ХОРА

от Варненския некропол?

Прикудени от Потопа и замърсения от сероводорода въздух

ЕДНИ са се изтеглили недалече и са чакали може би години, докато Майката природа възстанови и оздрави родните им места. С времето си тук развиват известната ни от историята Тракийска цивилизация.

ДРУГИ тръгват натам, където също има плодородна земя и обилна вода: към двуречието на Тигър и Ефрат в Месопотамия и към пълноводния Нил в Египет. Там продължават две хилядолетия да развиват своите цивилизации, известни от историята като Шумерска и Египетска.  

.

.
Ранношумерският (булгарски) град Мари (ІІІ-ІІ хил.пр.Хр) е бил търговски център в Сувар (Междуречието на Месопотамия). 
Шумер в древността се е простирал чак до Балканския полуостров. Почти точно копие е древният Аркаим (3800-4000 г. пр. н.е.)- град с такова име и днес съществува в Средна Азия, като център на обширна територия, наречена "Страна на градовете". Това срвнение показва пътя на преселението на единния народ арийци-траки-българи ( некропола във Варна и вероятността в шелфа да има подобен  потънали град, инф. за първата улица със сгради край некропола в   Дуранкулак)

.

Възтановка на древния Аркаим. Източник drevnite.com

.

.

Карта, направена от двама американски учени проф. Уйлям Райън и проф. Уолтър Питман от Колумбийския университет, обясняващи миграцията на хората, живеещи край бреговете на сладководното езеро, превърнато в Черно море след потопа при отварянето на Босфора през 5600 г.пр.н.е. 

.

 ауката днес кагегорично потвърждава, че в района на Черно море към 5500 год. пр. Хр. е имало грандиозно наводнение – потоп, като при това нахлуване водата е заляла над 100 кв. км. суша от предишната брегова ивица. Загинали много хора поселища в гъсто населения район окоро предишното сладководно езеро, което е представлявало истинска екологична и културна катастрофа. 

Въз основа на археологически находки се констатира, че след този потоп народите, обитаващи Югоизточна Европа започват да мигрират. Едни тръгват на запад, други на североизток, а трети през днешна Мала Азия – към земите на Шумер и Месопотамия, и по-нататък към Средния Изток и Централна Азия до Северна Индия. 

В подкрепа на тази теория идват резултатите от генетичния анализ: 

.

.

Това е произхода на един мизийски българин от Делиормана, според генетичния тест и хаплогрупите към които спадат предците му, заедно с географското разположение на земите, от които са ген. маркери. – теста е направен от Family Tree DNA - http://www.familytreedna.com/ 

 

.

Пъравите европейци са били именно тук, преди 9000 г.  в района на днешна Варна, общество с добре развита цивилизация. На дъното на Черно море, на около 200 метра дълбочина, са открити останки от селища от преди потопа. Предците на тракийски племена са достигнали до днешен Иран през Мала Азия и в последствие част от тях са се върнали обратно, минавайки северно от Каспийско и Черно море, като са оставили следи за присъствието си.

 

Тези разселвания продължават няколко хилядолетия след епохата на потопа. В случая генетичните маркери от изследването по-горе сочат именно тази посока на разселение, като връщането на част от тези племена, впоследствие към Европа около 2 век е станало точно, както посочва Михаил Сирийски, през пустинята Каракум – идвайки от клисурите на планината Имеон до р. Дон, която се влива в Азовско море… 

“А като стигнаха до река Дон, която се влива в Азовско море, единият брат, Булгариос, помоли ромейския император да му даде земя за заселване и той му даде Дакия и Мизия… Другите двама братя се заселиха в градовете на Аланската страна в Кавказ, които се наричат още Каспия или Торайски врати. Тези хора бяха наречени от ромеите с името българи.” 

 

.

Съществува много достоверна хипотеза, че следващите в нашето повествование събития са били реалният отзвук,  е отразен като Черноморски потоп в епоса Гилгамеш.

И около преди 7 500 години земята се разтърсва, и от конвулсиите й тесния провлак разделящ долината на сладководното езеро от Мраморно море и чрез него от световния океан, се пропуква и в получилия се разлом, известен днес като Босфора, нахлуват морските води, стигат до края му и оттам се хвърлят от стотина метра височина и започват да заливат огромната долина и сладководното й езеро...

.

Източник: novosianie и  selenabg.com

 

В подкрепа на това изследване е статията в Уикипедия

 

"Антропологичните и генетични изследвания на българите" в подраздела - Научни предположения за българския произход:  Завареното балканско население е с комплексен, предимно местен произход, има най-значим генетичен принос в българския етногенезис, като след него се нареждат носителите на старославянския език, проникнали в региона през 5 - 6 век. [Първоизточник 38]  

Според "Генетичен Атлас на човешката история". (Science 343: 14-ти февруари, 2014, страници 747-751) генетичните смешения на установените автозомно по-значими генетични примеси у българите са разпространени към момента най-много в посочените по-долу региони. Те присъстват сред българското население в указаните проценти: в Източното Средиземноморие: Гърция - 15%, Кипър - 13%, Сицилия -4%, Сардиния - 2%, Сирия - 6%, Йордания - 4%, и Ливан - 1% или общо около 45%; в Прибалтийския регион: Литва – 23%, Полша – 19% и Финландия - 3%, или общо около 45%; в Кавказкия регион и Иранското плато: Грузия - 3%, Иран - 2% и Пакистан - 1% или общо около 6%; в Северна Африка и Арабския полуостров - около 2 %; в Източна Азия: 2%.

.

Карта от "Генетичен Атлас на човешката история". (Science 343, показваща разпространението на поместтените по-горе данни )

.

Според същото изследване българите са наследници на две групи земеделци, които опитомяват домашните животни и развиват земеделието.

.

.

Учените вярват, че някой ден рецептата на дълголетието ще бъде открита. И всичко се крие в гените. Цялата информация за наследствеността на човека е закодирана в спиралата на ДНК, съхранявана в генома на всяка клетка. И независимо че е невъзможно да се промени самият геном, може да се промени работата на гените. Всъщност етносите са безсмъртни –

умират само отделни техни представители.

***

Изследване на различията в Y-хромозомите на 808 български мъже

● В генофонда на българите преобладават характерни за европейците хаплогрупи;

● 40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите E-V13 и  I-M423, които най-вероятно са възникнали в нашата прародина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа от нашите предци при тяхната демографска експанзия  след овладяването на земеделието;

● За българите са характерни  автохтонни, почти ендемични, редки и уникални”генни комбинации (Българският ген?)

● Противно на широко разпространените и лишени от всякакво основание (антибългарски) тези, че българите са „смесен народ”. Доказано е, че е изключително хомогенен в генетичен план.

Изследователите, занимаващи се с истинската българска история, отдавна твърдят това на базата на консерватизма и устойчивостта на българския език, на духовната и материална култура на народа ни. Един „смесен” народ не би могъл да съхрани език и обичаи в продължение на толкова хилядолетия. За това е нужна чиста кръв, която дедите ни са пазили ревностно. Днес вече имаме научното потвърждение на тези изводи и отровната заблуда, че българите са мелези, поема по пътя към небитието.
Карта с разпространението  на хаплогрупа I-M423

„Изключвайки босненските хървати и македонските гърци, за които стандартната грешка е твърде голяма, най-старите образци на E-V13 на Балканите, датиращи от времето на мезолита, се срещат в проби от ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (9.3±3 хиляди г.) Тази стойност, която се припокрива с тази, регистрирана в Турция (10.6±3 хиляди г.), показва, че E-V13 ВЕЧЕ Е БИЛА НАЛИЦЕ (ОСВЕН АКО НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА) ПРЕЗ МЕЗОЛИТА В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО Е ПРЕТЪР­ПЯЛА ЕКСПАНЗИЯ ЗАЕДНО С ПРЕХОДА КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕ.”

"International Journal of Legal Medecine"

Според проф. Иво Кременски - ръководител на Националната генетична лаборатория, тази зревно българска мутация днес се среща в 1/5 от българското мъжко население.

.

***

Лично гениследване   

http://www.khazaria.com/genetics/bulgarians.html  Проект за лично и фамилно генитични изсл за българите  - заявка къде и цена, източници за поръчка !!!

.

Бълг са най-др народ  http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:305121

.

***

Web Analytics