БЪЛГАРИТЕ С ПРАВО МОГАТ ДА БЪДАТ НАРЕЧЕНИ ПЪРВИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ

Генетичната картина на съвременна България

проговоря на разбираем език.

.

.

.Генетичната картина на съвременна България
ай-силно впечатление прави, че близо 45% генетичния състав на съвременния българин е от така наречената прото балканска хаплогрупа  I - тя е най-старата европейска хаплогрупа. Счита се, че пристига в Европа от Близкия изток преди около 35 000 години и се развива  на Балканите  В наши дни хаплогрупа I съставлява от 10 до 45% от населението на Европа. Нещо забележително е, че именно хората носители на тази група са построили мегалитните структури (5000 -1200 г. пр. Хр.) навсякъде, където те се срещат.

Пеласгите са местните жители на мезолитните Балкани. (Доп. НУ: "Според големият наш революционер Георги Раковски, който е добър историк и лингвинист,  "Това племе, познато в елинската стара повестност под името пеласги, не е друго освен българи, изкривено от гръцките описатели, където "Б" се пише като "П", а те нямат буква "Ъ", тоест непогърченото название трябва да е - бъласги или българи." Мнозина съвременни наши историци споделят мнението на Раковски. И Херодот определя пелесгите като тракийско племе, съюзнак на Троя. Възпято е от Омир в "Илиадата". 
И така в България от групата протобалканска-пеласги се срещат подгрупите : I1, I2* и I2a2, като най-разпространен е I2а2: Ранен Мезолит (9 000 – 7 000 / 6 500 пр.Хр..) и късен Мезолит (ок. 7.000 / 6 500 – 5 500 / 4 500 пр.Хр.)
.                     
2. Следващите две групи са мутации на така наречената арийска група. R1a, която бива определяна през призмата на античността като скитска. А  R1b е кимерийска и в съвремието има обобщаващото название келтска. Двете заедно представляват около 25% и заедно с доминантата на хаплогрупа те съставляват 70% от генезиса на съвременния българин. Интересно е времето, кога тези групи се появяват на Балканите.
.
През 2009 година излязоха резултати на обширното генетично проучване на българо-италиански състав. Една от големите изненади беше, че в Европа най-стария вариант на R1a1 (първата мутация от R1a ) е на Балканите, като негови носители са били тук още през Палеолита.
Реално мутацията се е формирала тук в арийското семейство, за чиито прародина до не отдавна се считаха земите на Северна Индия, а се оказа, че е на Балканите и черноморието хилядолетия преди да се появи там. Ето че двата основни компонента, съставляващи съвременните българи, са тук от дълбока древност.
През 2014 г. бе направено грандиозно проучване на "Ъндърхил", в което бяха включени 16, 244 лица от 126 държави от Европа и Азия. Въпреки мащаба на проучването нямаше убедителни доказателства че R1a - М420 (арийска) е формирана в Иран. А както стана ясно е мутация, формирала се в  северното черноморие и на Балканите.
Последното обновяване относно проучването на семейството R1a е от 2015 г. и първата група, съответно най-древната е наречена "СТАРА ЕВРОПА", касаеща именно Балканите и датирана на около 7800 години. Ето къде можете да видите структурата на това семейство с най-новите му изследвания (R1a Project ) 
.____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
.
Карта на Еволюционните времеви линии на европейските езици от тяхната Арийска родина и разселение от С. 5000 г. пр.н.е. Показан е и епицентъра на зараждане и разселение на мутацията

 R1a1а. Общ източник:  (The Evolution of the Indo-European Languages / Dr. C. George Boeree

.

Генетиката потвърди изследванията по отношение на еволюцията на древните европейските езици в Стария континент и Азия. Всъщност Балканите и Северното черноморие, северен Кавказ и южен Урал могат да бъдат посочени като епицентър на най-интензивното развитие на древните арии със съответните по-етапни уточнения на времето по ред с цифри.
 
_________________________________________________________________
.
На тази карта траки, даки, кимери, фриги и армени са посочени като една група
в езиково отношение. 
.
С въпросното изследване можете да се запознаете тук: (The Evolution of the Indo-European Languages / Dr. C. George Boeree )
.
В генезиса на траките влизат две основни групи .- хаплогрупа I и посестримите R1a  и  R1b. Именно те са и доминанта в генезиса на съвременния българин. Съществува теза, която твърди, че самият ни етноним е показател на този древен съюз БОЛГ-АРИИ. Или иначе казано П(Б)еласги и Арийци. Именно етнонимът ни е един от най-силните показатели за това. Народите, които са се обединили, още в периода на палеолита са съжителствали заедно на Балканите и северното причерноморие. Към I можем да прибавим и Анатолийската , тъй като те също са сестри и произлизат от IJ, и тогава се получава втора доминанта на арийската родствена група.
Заедно с   процентите стават 80 %. От това следва изводът, че съвременните българи са същите хора, които са присъствали в днешните ни земи от минимум 10 000 години. 
.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
.
Карта на обособяване и раселение на хаплогрупа J2
.
Счита се, че мъже от група J2 преди 12 000 години са се заселили в Анатолия, Южен Кавказ и Иран. Тази група както вече споменахме е родствена на I. Тези групи обособяват европеидната раса заедно с представителите на R1a  и R1b,   Те са определено с по-матова, но все пак светла кожа. J2 e много разпространена в Южните Родопи, Беломорска Тракия и крайбрейните райони на почти цялото Средиземноморие. Поради това се смята за характерен маркер на елинистичната експанзия в Средиземно море. Сред българите се срещат най-често подгрупите: J2J2a и J2b, като най-разпространена е J2 (M172), а най-рядко срещана- J1.
.
4. Групи E1b1b1 (M35), както и E1b1b1a (M78), са част от фараоните от късните династии и 30% са типични и за евреите. От първата династия до петата се пази кръвна линия, дошла от балканите, чиито представители са били амалгама от двете основни доминантни групи, които обсъдихме при съвременните българи. 
.
І________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
.
обре се вижда че ние имаме много общо с всички тези народи, затова е добре да не се спекулира, само и само да се угоди на определени политически интереси.
Каква е близостта ни със съвременните татари, на чиято територия е съществувала Волжка България, според същото проучване на съвременното население на Татарстан. За да ги сравним визуално ще бъдат оставени само доминантните групи при нас и при тях и ще се добавят Русия и Украйна.
(Бел. НУ. Трябва да се има предвид, че до 1918 година Татарстан се е наричал Булгаристан, но поради подкрепата на руския император Ленин с указ променя името. Там през 2010 г. при преброяването в Русия по-голямата част от населението за първи път свободно се определи с български произход).
Затова в тая федерална република на Русия има общо 60% Болг-арийци. Не може да се отрече, те имат азиатско присъствие около 20%. В това няма нищо странно, тъй като те са контактна зона с азиатските народи. 
.
Карта от Световния генетичен атлас, отразяващ родството на народите
От всичко споменато е видно,че имаме родствени връзки с народи от източна и от западна Европа. А изводите сочат, че ние сме народ,
 който с пълно право може да бъде наречен
НАЙ-СТАРИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ.
.
и данни за достоверност в научната редакция (Peer reviewed) може да се види Тук 
.
.
.
 

Web Analytics