АНТРО-ГЕНЕТИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

НАЙ-БЛИЗКИ РОДНИНИ СМЕ С ГЪРЦИТЕ, ИТАЛИАНЦИТЕ, УНГАРЦИТЕ И ДАКИТЕ

.

.

За да се изясни „Антропо-генетичния произход на българския народ“ научен българо-италиянски екип работи три години по проекта. Изcлeдвaни бяха кpъвнитe пpoби нa 855 бългapи и пpoби oт 100 скелети в гpoбoвe oт тpaкийcкия пepиoд в нaшaтa иcтopия и от Пъpвoтo бългapcкo цapcтвo.

.

Пo мaщaб тoвa иcлeдвaнe e нa тpeтo мяcтo в cвeтa, cлeд пpoyчвaнeтo в Шoтлaндия и Итaлия. Инициатор и организатор бе акад. Ангел Гълъбов от Института по микробиология към БАН. Ето как той представя участниците: "В областта на популационната генетика на съвременните и древните българи работиха два екипа. Единият бе от 9-тима учени от катедрата по генетика и микробиология на Университета в Павия под ръковоството на европейския корифей по митохондриална ДНК проф. Антонио Торони, съвметно с водещия български генетик с високо международно признание чл.-кор. на БАН проф. Драга Тончева и нейната сътрудничка д-р Сена Карачанак-Янкова. Те анализираха митохондриална ДНК в кръвни проби на съвременните българи. Вторият екип бе под ръководството на проф. Давид Карамели от Университета във Флоренция, с участие от българска страна  на проф. Драга Тончева  и нейната докторантка Десислава Нешева, изследва древната митохондриална ДНК в кости и зъби, предоставени от Антропологичния музей на нашия вещ антрополог чл.-кор.на БАН проф.Йордан Йорданов. Дейно участие взе и Алесандро Ачили от Катедрата по клетъчна биология на Университета в Перуджа".

.

Дaннитe бяхa cъбиpaни пo нaй-cъвpeмeннa мeтoдикa и aнaлиз за първи път при т.нар. митохондриална хромозома, която се предава по майчина линия на дъщеря и син, така и мъжката Y – хромозома, предавана само от баща на син в ДНК на българите. Резултатите са публикувани в престижните научни списания „International Journal of Legal Medecine“ и Human Biology и предизвикаха голям интерес на генетиците по света.

.

Вид на Y - хромозома

.                                                    

Задачата на изследователския екип

.

С научна отговорност всички потърсихме връзката между генетиката и произхода на българите. Проследихме дълъг период от време от преди 200 000 години. Тези участъци са нещо като банка данни, която акумулира мутации, маркиращи дългогодишна история, каза проф. Драга Тончева.

Според нея последната класификация (от 2009 г.) световната наука разграничава в човешкия геном 45 хаплогрупи, чиито носители живеят в различни краища на земята. Когато те бъдат проследени, се разбира как изначалната митохондриалната „Ева“ се е разселила от Африка на различни места и е дала нови популации.

Носители на хаплогрупа M са мигрирали от Африка в североизточна посока по южното крайбрежие на Азия и са стигнали до Индия. Групата N върви на север и е определена като евроазиатска популация. Ние и изобщо – европейският генофонд, принадлежим именно към нея. Когато анализираме честотата на тези хаплогрупи у съвременното население, можем да разберем какви сме

Италианските учени в екипа имат голям опит в тази проблематика и изследват хромозоми от всичките 45 хаплогрупи на индивиди от различни райони на света. Анализът на пробите бе поверен на д-р Сена Карачанак-Янкова. Младата учена го направи в лабораториите на Университета в Павия с помощта на италианските си колеги. Изследването бе сложно и много скъпо и италианците допринесоха за реализирането на проекта, поясни проф. Тончева.

.

Дворът на Университета в Павия със статуии на знаменити учени, учичи тук.

Университетът е един от най-старите в Европа. Построен през 1381 г.

.

Ето какво показват резултатите

„Основният сигнал в българския митохондриален генофонд в характеристиката на сегашните българи, идва от палеолита и времето на заселването на континента след последния ледников период, обаче носи и следи от по-близки събития, затова бе направен анализ на компонентите на хромозомната ДНК, с който се проследиха генетичните връзки между повече популации. За да се определи мястото на българите сред останалите европейски и азиатски популации, същият анализ бе съпоставен с набор от 42 популации.

 Така се установи, че освен базисното влияние от местното население, живяло по нашите земи от най-дълбока древност, наречено арийци, после траки и прабългари. Генофондът ни има влияние и от славяните, но от тях сме видимо отдалечени“.

.

.

Графика от Световния генетичен атлас

Мястото на прабългарите и на съвременните българи сред популации на 42 народа. Ясно се вижда, че ние се групираме при южно европейските, разграничени сме от славянските, а от азиатските популации и от народите, които говорят тюркски много сме далече. Генетично българите са близко до италианците, северните гърци и унгарците.

.

При митохондриалната хромозома в 8,5% от изследваните българи са открити следи на хаплогрупа Н, която ги свързва направо с хората, повторно заселили Стария континент през последния ледников период. Това твърди д-р Сена Карачанак, която е един от основните автори на изследването.
При почти толкова и дори малко повече хора са засечени и групите J и Т, които говорят за потомство на населението, обитавало земята през палеолита, или т. нар. Старокаменна епоха, която си остава най-неясната от цялата човешка история.
Само в 1 от изследваните ни сънародници е открита и хаплогрупата L, която директно го свързва с първите човеци, прескочили от люлката на вида Африка и разселили се из останалите континенти.

.

При предишното голямо генетично изследвано, където беше изследвана единствено Y -хромозома от проби предавани единствено по мъжка линия, даде подобни показатели. Около 60 % гените на българите по-мъжка линия са европейски – а именно 20 % са от средиземноморските халогрупи и 24 % са директен уникален ген – ЕМ78, с корени от балканите на възраст 7800 години. Други ок.15-20 % са от славяните. 

Тогава директорът на Националната лаборатория по генетика проф.Иво Кременски заяви в материал в сп. Гео:, „независимо дали им се харесва на някои хора, оказа се, че имаме изключително малко славянско влияние в нашия народ. Имаме само натрупан славянски примес в по-късен период.“

.

Средиземноморското ни генетично сродство го дължим на траките, изтъкнаха още от изследователския екип. Сравнителният анализ е показал, че имаме генетични прилики с коренното население на Северна Гърция и Северна Италия. Роднини сме с италианците, когато в дълбока древност тракийски племена са мигрилари там през ранното Средновековие, около и след 470 г. от н. е., древни етруски българи са се заселили също там. А около 662 г. от н.е. други българи под предводителството на кан Алцек са се заселили в Южна Италия. Родството ни с италианците отново ще се изследва с активната помощта на антрополози, историци и лингвисти, коментираха учените.

.

Ето накратко важните изводи от изследването

.

*  Според акад. Ангел Гълъбов изследването показа, че българският генофонд е много хомогенен в страната, с висока база на средиземноморската ни линия, която идва от древните траки  и от източните базисни генни на древните българи. .

* През 2009 година холандски учен създаде метод за съпоставяне на митохондриалната ДНК при всички народи. Чрез този метод българо-италиянският екип установи, че съвременните българи имат европейска генетична структура благодарение на генбазата на траките и прабългарите. До нас са близки популациите на хората в Северна и Средна Италия, Северна Гърция и съвсем закономерно в Македония. 
*  Гените на славяните са 15-20 %, но поради това, че заварените тук славяни са изгаряли телата на мъртъвците не може точно да се отчете. Затова днешните българи не могат да се определят като славянски народ, въпреки, че езика ни е славянски. В специализираната генетика се определят само със славянски примес. Ние сме много различни антропологично и по манталитет със източните и западните славяни. 
*  По-близо сме до хърватите. Сърбите не са провеждали подобно изследване. А съвременните македонски генетици "крият" получените резултати, които логично да се предполага показват родственост с българите.
* Сродни сме с древните унгарци и с тракийското племе даки, живяли на територията на днешна Румъния – но румънците има допълнително натрупани вторични гени, които ни отдалечават от тях.
* Българите според ДНК нямат връзка турците, въпреки че сме били близо пет века под османско иго. При тях е навлязъл много български генетичен материал от етничарския корпус, събиран като кръвен данък и чрез отвличаните много жени. Но обратният процес не е текъл, защото няма семейства между българи и турци. Нашите деди са си опазили генотипа.
* Гените на хуни, монголи и татари е под 1 %, далече от това, което се твърдеше в по-ранни изследвания. 

* Народите на Западна и Северна Европа по родствена връзка също са далече от българите

. 

Използван е и материал от документи на генетичното изследване на БАН и от списание „International Journal of Legal Medecine“) в превод на bulblog.com Стефан К.

.

.

НАУЧНО ПРИЗАНИЕ

На 04.09.2013 авторитетно генетично изследване потвърди,

че българите са тук от поне 10 000 г.

.

Изследването е направено с най-съвременна технология и методика от българо-италиански научен колектив с участието на изтъкнати учени. Статията е публикувана в реномирана научна онлайн платформа, преминала научна редакция (Peer reviewed) и може да се види тук: Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their AncestryЦитати от него и в prarodinata.blog.bg

Ще припомня, че Акад. Державин още през 1946 година твърдеше, че етногенезиса на българския народ достига с корените си далечното ДОиндоевропейско минало.

Той  категорично заяви: “Българите по своя произход са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши, не славяни" До тези заключения той достига на базата на палеолингвинистичен анализ и се съобразява с палеолингвинистичните изследвания на Марр(1925). Последните генетични изследвания потвърждават тези негови концепции. Той твърди, че българите са протоиндоевропейци, т.е. те са започнали да се формират като народ още преди формирането на индоевропейците (преди 9800 години). Концепциите на академик Державин са били в основата на курсовете по българска история, преподавани през 1946 годинав Софийския Университет по Сталиново време, когато той е бил президент на Всеросийската академия на науките. След това обаче те са били “забравени” много бързо по политически причини. Цитат на доц. д-р Я. Й. Шопов, директор на Института по древни цивилизации

.

Публикация: Николай Увалиев

.

Към Българският генетичен фонд - 31% арийци, 49% траки, 17-19% славяни, 1.5% други

.

Евро генно изсл  http://www.pamettanabulgarite.com/page/v-6

.

Web Analytics