ПЕТЪР ДЪНОВ: ДУХОВНО ВЪЗВАНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА


.

: ТОЙ ИДЕ!

 Долавяй говора Му в нежното лъхане на вятъра. В благоуханието, което пълни въздуха. Долавяй Го в тихата светлина на звездите. Те говорят тъй ясно за Оня, който иде и носи вдъхновената вълна на Любовта.

.

Новото слиза безшумно в душите, като нова музика, като велика хармония, като мощна сила, като ярка светлина, като мекост и нежност, като любов, която издига душите от смърт в живот, извежда ги от тъмнина на свобода и простор. Отворете с радост душите си за Оня, които иде!
Запалете светилниците си! Облечете се със светлите дрехи на чистотата, украсете се със злато и скъпоценни камъни, за да Го посрещнете.
Той иде и носи изобилни скъпи дарове. Приемете ги, и ще се повдигнете в ново битие, ще влезете в досег с една Велика Реалност, и ще кажете: "Досега не съм живял. От днес започвам да живея."
Четири работи ще те приготвят за идването Му: ще ореш, ще копаеш, ще сееш и ще жънеш.
Той иде. И ще чуеш гласа Му. Той прилича на гласа на хилядострунна арфа, като глас на много води, на нежна песен.И като Го чуеш, ще проблесне в теб светъл спомен. Този глас ти е тъй познат, близък и свой. и там , дето не е имало води , ще протекат буйни кристални извори. И изсъхналата лоза отново ще се раззелени и ще дава изобилен плод.

Пригответе пътя на Мощния и Силния,

Който иде!

.

 Основни мисли от Словото на Учителя


"В света сега започва да действа един велик закон. Светът е минал в една нова фаза. Няма да минат и десет години и това течение ще се усили. Този велик закон работи сега във всички хора, в техните мозъци и сърца.
Човечеството досега е живяло в колективното подсъзнание, както животните, а отсега минава в колективното съзнание, т.е. хората започват да съзнават , че те са нужни един на друг. Досега всеки човек е живял сам за себе си, всеки е търсил за себе си спасение, а сега в цялото човечество има един вътрешен подтик да се подобри общото състояние по един разумен начин." 

***
"Сега аз проектирам известни мисли в съзнанието ви. Онзи процес, който ще действа отпосле, ще разработи тези мисли и ще внесе нова светлина в умовете ви." 

***
"Хората искат да дадат някаква форма на Бога, но питам: каква форма може да дадете на светлината? Светлината сама създава формите." 

***
"Единственият Учител , който учи хората е Бог. За да ги учи той приема една или друга форма. Някога Бог е видим, а някога - невидим..." 

***
"Природата глупавите забавлява, умните учи, на мъдрите разкрива своите тайни." 

***
"Всичко съществува чрез Любовта. Който познава Любовта, той говори за величието на Бога." 

***
" Доброто е плод на Любовта. Любовта е плод на Духа. Духът е изявление на Бога." 

***
"Някой път виждам, че вашите работи са объркани. Какво правя тогава? Взимам цигулката и започвам да свиря такива парчета, които оправят обърканите работи на хората. Като свиря , аз работя..." 

***
"Идеалът на новия човек трябва да бъде: сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената, Дух мощен като Бога и едно с Бога!" 

***
"Всичко онова, което съм казал, няма да загине, то ще бъде, защото това са живи думи." 

***
"Любовта да бъде с вас.Любовта, която носи мир, радост, разумност, търпение.Любовта на Духа Святи да ви озарява ... Бъдете весели духом.
Моят мир да бъде с всички вас, които носите Божията чистота. Моята светлина и обич еднакво да пребъдват във всички ви, ученици на живота." 

***
" Без страх и без тъмнина , с обич и виделина." 

.

ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ЗА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

.

   "Цял свят се прекланя пред мене, аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България."
проф. Алберт Айнщайн.

.

     "В днешната епоха най-големият философ, който живее на земята е Петър Дънов"
Джузепе Ронкали, който по-късно става папа Йоан XXIII

.

.

   
Koгато попитали един от най-великите йога
Йогананда , не би ли основал
ашрам и в България , той отговорил: " Аз съм тук.
Там действува Духът на Истината."
.
Л. Йорданова
.

.

.

    "Аз съм един мъдрец, Учителят е в България." 
Онисабуро Дегучи водач на японското движение Оомомото.

    "Върнете се в България и се учете, където вече работи Мировият Учител." 
Рудолф Щайнер ( разговор с Боян Боев, 1910 г.).
.
Източник: Бялото братство
Илюстрациите прибави Николай Увалиев
.
.
.
Web Analytics