НАЙ-ДРЕВНАТА ЗЕМЯ С ИМЕ ЕВРОПА Е БИЛА ЧАСТ ОТ ТРАКИЯ

“Щем доказа необратимо, защо ние сме първите

и най-старите жители в Европа…” 
Г.С.Раковски

.

Карта на Тракия от Абрахам Ортелиус - древен географ. Областта Европа е отбелязана, че обхваща част от Родопа, Странджа и Юго-западните черноморски брегове. В своята "История" и Херодат посочва там земята Европа.

Изследователят Павел Серафимов обосновано тълкува името Европа в Тракия: "То е съставено от частицата ЕУ  (Eu), имаща значение на хубаво и отговаря на авестийската хуу, галската су, санскритската хубаво и разбира се нашата дума хубаво, убаво (диал.форма).

Втората частица - ропа - отговаря на санскритската и авестийска дума рупа, рупия – форма. А рупа- е свързана с тракийските думи рупия – меч ( нещо, с което се сече, оформя, създавам). Затова името Европа е звучало и е означавало – хубавица, жена с хубави форми, но и хубава земя, местност особенно красива"

Гръцкият историк Плиний Стари, през първи век от новата ера, използва названието Европа, която  става част от по-голямата провинция Тракия. Трябва да се добави и това, че в областта Европа е регистриран типонима Сарпедония, споменат от бащата на историята - Херодот, в седма книга. А в Энциклопедия морфологии четем: Сарпадон е син на Зевс и Европа (красива тракийска принцеса отвлечена от Зевс, преобразен като бик). Като негов син Зевс го дарил с тройна продължителност на живота. Той е един от най-силните съюзници на троянците във войната им с гърците. (Омир, Илиада, VI 198).

.

The Rape of  Europa (Отвличането на Европа). Художник - Тициан (1562). Уикипедия

.

Бащата на Европа цар Агенор. Той носи трако-троянско име, което няма обяснение с помоща на нито един от езиците на Ориента. Красивата благородничка Европа ражда три сина – Минос, Радамант и Сарпедон. Неин брат е Кадъм – основателя на Тива и баща на Земела. А тя е тракийската богиня на земята и майка на тракийския бог Дионис.. Връзка с името й показват хетската дума самана, санскритската ксама и разбира се старобългарската землia-земя. За култа към Земела/ Семела пише и Борис Илиев в работата си "Тракийската Богиня Самела в съзнанието на българите днес".
Името Европа е свързано с една вълнуваща легенда
В Южна Тракия живяла красива принцеса. Запленен от красотата й богът на светлината Зевс се влюбил в нея. Явил се под формата на красив бик, приближил до младата благородничка и кротко полегнал. Изумена, Европа седнала на гърба на смиреното животно. Тогава преобразеният бог се изправил бързо и отнесъл надалеч, чак до остров Кри,т удивената девойка. Там той се превърнал в прекрасен младеж и омаял Европа. Така се родили Минос, Радамант и Сарпедон - легендарни тракийски герои.

.

Отвличане на Европа, художник Рембранд 1632 г. DG архив Лувъра

.

Нека всеки българин да  знае, че най-старата област носеща името Европа е в Тракия. Ние сме потомци на първите европейци, доказано и от древните географи, на първия цивилизован арийски-тракийски народ, на Орфеевата култура, които се развиха по нашите земи. От тук се разпространи организираното земеделие, скотовъдството, много занаяти, рудодобива, металолеенето, първото обработено злато и математически знания, които направиха възможна неолитната революция. Доказателства за тези твърдения ще прочетете в тази "Българска книга на живота".

.

Публикация: Николай Увалиев

.

Европейският биологичен произход на българите

.

Web Analytics