НАЙ-ДРЕВНАТА ЗЕМЯ С ИМЕ ЕВРОПА Е БИЛА ЧАСТ ОТ ТРАКИЯ

“Щем доказа необратимо, защо ние сме първите

и най-старите жители в Европа…” 
Г.С.Раковски

.

Карта на Тракия от Абрахам Ортелиус - холандски географ, в 1585 г. е включена в първия европейски атлас. Източник: ЦДА инв. № 840І15

 Областта Европа е отбелязана, че обхваща част от Родопа, Странджа и Юго-западните черноморски брегове. В своята "История" и Херодат посочва там земята Европа.

Гръцкият историк Плиний Стари, през първи век от новата ера, използва названието Европа, като сътавна част от по-голямата провинция Тракия. дала името на Стария континент. Най-древната Европа е област обхващаща земите на юг от Стара планина до Егейско (в миналото Тракийско) и Черно море.Трябва да се добави и това, че в Тракия, точно в областта Европа е регистриран топоним Сарпедония. Той е споменат от бащата на историята - Херодот, в седма книга. А в Энциклопедия морфологии четем: "Сарпадон е син на Зевс и Европа (красива тракийска принцеса отвлечена от Зевс, преобразен като бик). Като негов син Зевс го дарил с тройна продължителност на живота. Той е един от най-силните съюзници на троянците във войната им с гърците. (Омир, Илиада, VI 198). В карта на Енциклопедия Британика от 1756 година също е отбелязана земя Европа в Тракия.

.

мето "Европа в Тракия" според съвременият езиков анализ е съставено от частицата ЕУ  (Eu), имаща значение на хубаво и отговаря на авестийската хуу, галската су, санскритската  хуба и разбира се нашата дума хубаво, убаво (диал.форма).

Втората частица ропа отговаря на санскритската и авестийска дума рупа, рупия –форма. За рупа-форма трябва да се добави, че е свързана с тракийските думи рупияруфия – меч ( нещо, с което се сече, оформя,  дълбае). Връзката форма-режещ инструмент можем да видим и в нашите думи образ и режа, ряз, т.е. образът, формата са нещо, което е изрязано, издялано ( М. Фасмер). Санскритската дума твастр означава  оформяне на тяло, така и дърводелец и е сродна на нашата творя – създавам, правя, а също на авестийската таста – оформен, от която произлиза и хуташтадобре оформен(а).

Истинското име на Европа е звучало и е означавало – хубавицата, жена с хубави форми. Най-древният вариант на името на красивата тракийка, дала названието на цял континент, е запазен в български диалекти като Юрупа, Урупа... Любопитен факт е това, че рупа - втората частица от името на Европа (или по-точно Хурупа) се среща и в названието на Рупите. Този особен топоним има значение –местност с особени красиви природни форми. А местните хора там и сега за определение на хубавица, казват: "Каква жена, каква е рупа!"

.

The Rape of  Europa (Отвличането на Европа). Художник - Тициан (1562). Уикипедия

.

ълнуващата легенда за принцеса Европа
Древните писания разказват, че в Южна Тракия живяла красива принцеса. Запленен от красотата й богът на светлината Зевс се влюбил в нея. Явил се под формата на красив бик, приближил до младата благородничка и кротко полегнал. Изумена, Европа седнала на гърба на смиреното животно. Тогава преобразеният бог се изправил бързо и отнесъл надалеч, чак до остров Крит удивената девойка. Там той се превърнал в прекрасен младеж и омаял Европа. Така се родили синовете им Минос, Радамант и Сарпедон - легендарни тракийски герои.

.

Отвличане на Европа, художник Рембранд 1632 г. DG архив Лувъра

.

Бикът е символ на древно тракийско божество

.

и олицетворява първичната сила. Не случайно тракийският Загрей – бикът е почитан и на остров Крит. А похищението на красивата тракийска принцеса от взелия формата на бик Зевс е всъщност романтизирана миграция на траки в посока юг, към остров Крит. За тракийска миграция на остров Крит спомена Б. Хрозни в работата си “Ancient History of Asia Minor, India andCrete”. Ученият свърза появата на особен вид керамика на остров Крит с идването на балкански преселници. От друга страна там топонимите Кносос, Пергам, Гортиния, Ида, показват връзка с тракийските Книшава, Пергам, Гордион, Ида. Да не забравяме и това, че на древни документи с Линеар А в Крит са установени тракийски лични имена като Арей, Питак, Диза, Резос.

Ще припомним, че във Варненския некропол (4560-4450 пр. Хр) бяха открити златни апликации на бичета, което говори, че бикът далече преди това време по българските вече е бил опитомен и е обект на обожествяване.

.

Изображение от поредицата "Европа и бикът" от края на 6-ти век пр.н.е. в Станфорд Еду. Обърнете внимание, че Зевс се превъплъщава в младеж, който на тила си има плитка, тъй наречената "кика", която някои от нашите предци са носели по традиция от миналите хилядолетия до края на 19-ти век.

.

За да разберем повече за произхода на красивата принцеса ние трябва да споменем, че баща й носи името Агенор. Въпреки, че е обявен за финикиец, той има трако-троянско име, което няма обяснение с помощта на нито един от езиците на Ориента.

Неин брат е Кадъм – основателя на Тива. А Земела. е тракийската богиня на земята. Връзка с името й показват хетската дума самана, санскритската ксама и разбира се старобългарската землia-земя. За продължение на култа към Земела/ Семела/ при българите пише Борис Илиев в работата си " Тракийската Богиня Самела в съзнанието на българите днес" и ползваните други данни от изследователя на древната българска история Павел Серафимов.

..

Нека всеки българин да знае, че най-старата област, носеща името Европа е в Тракия. Затова основателно можем да бъдем наречени  потомци на първите европейци. Доказано е от древните летописци и географи, дори и от древните легенди.

.

Сборна публикация: Николай Увалиев, ползвани данни от Net и sparotok.blogspot.bg

.

Към Европейският биологичен произход на българите

.

.

Web Analytics