НАЙ-ДРЕВНАТА ЗЕМЯ С ИМЕ ЕВРОПА Е БИЛА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ

“Щем доказа необратимо, защо ние сме първите

и най-старите жители в Европа…” 
Г.С.Раковски

.

Карта на Абрахам Ортелиус - холандски географ. Включена е през 1585 г. в първия Европейски атлас. Сведение на прф. Георги Бакалов, директор на ДДА, инв. № 840І15

 Древна Европа е отбелязана, че обхваща земите между Хемус, Родопа и Странджа. В своята "История" и Херодот посочва там земята Европа.

Гръцкият историк Плиний Стари през първи век от новата ера, използва названието Европа, като сътавна част от тези земи, дали името на Стария континент. Трябва да се добави и това, че в древна Европа е регистриран топоним Сарпедония. Той е споменат и Херодот, в седма книга. А в Энциклопедия морфологии четем: "Сарпадон е син на Зевс и Европа (красива принцеса отвлечена от Зевс, преобразен като бик). Като негов син Зевс го дарил с тройна продължителност на живота. Той е един от най-силните съюзници на троянците във войната им с гърците". (Омир, Илиада, VI 198). В карта на Енциклопедия Британика от 1756 година също е отбелязана земя Европа в българската земя.

.

мето Европа според съвременият езиков анализ е съставено от частицата ЕУ  (Eu), имаща значение на хубаво и отговаря на авестийската ху, санскритската хуба ( М. Фасмер - рус. лингвинист) и разбира се нашата дума хубаво, убаво (диал.форма). Втората частица ропа отговаря на санскритската и авестийска дума यूरोप ūrōpa - ю`ропа, ю`рупиа - форма. Може да се добави, че е свързана със стбг дума рупия - меч, нещо с което се оформя, добива се земя и предмет 

Според легендата името на Европа е звучало и е означавало: хуба-вица, жена с хубави форми. Най-древният вариант на името на красивата девойкаа, дала названието на цял континент, е запазен в български диалекти като Юрупа, Урупа... Любопитен факт е, че рупа - втората частица от името на Европа се среща и в названието на Рупите. Този особен топоним има значение за красива местност. А там и сега за определение на хубавица, казват: "Каква жена, каква рупа!"

.

The Rape of  Europa (Отвличането на Европа). Художник - Тициан (1562). Изт. Уикипедия

.

ълнуващата легенда за принцеса Европа
Древните писания разказват, че в Южна Тракия живяла красива принцеса. Запленен от красотата й богът на светлината Зевс се влюбил в нея. Явил се под формата на красив бик, приближил до младата благородничка и кротко полегнал. Изумена, Европа седнала на гърба на смиреното животно. Тогава преобразеният бог се изправил бързо и отнесъл надалеч, чак до остров Крит удивената девойка. Там той се превърнал в прекрасен младеж и омаял Европа. Така се родили синовете им Минос, Радаман и Сарпедон - легендарни тракийски герои.

.

Отвличане на Европа, художник Рембранд 1632 г. DG архив Лувъра

.

Бикът е символ на древно бългрското божество Загрей 

и олицетворява първичната сила. Не случайно бикът е почитан и на остров Крит. А похищението на красивата девойка от взелия формата на бик Зевс е всъщност романтизирана миграция на Бълг-арии в посока юг, към остров Крит. За преселниците спомена Б. Хрозни в книгата си “Древна история на Мала Азия, Индия и Крит”. Ще припомня, че във Варненския некропол (4560-4450 пр. Хр) бяха открити златни апликации на бичета, което говори, че бикът далече преди това време по българските вече е бил опитомен и е обект на обожествяване.

.

Изображение от поредицата "Европа и бикът" от края на 6-ти век пр.н.е. от художника Станфорд Еду. Обърнете внимание, че Зевс се превъплъщава в младеж, който на тила си има плитка, тъй наречената "кика", която някои от нашите предци са носели по традиция от миналите хилядолетия до края на 19-ти век.

.Нека всеки българин да знае, че най-старата област, носеща името Европа е в българските земи. Затова основателно можем да бъдем наречени  потомци на първите европейци. Доказано е от древните летописци и географи, дори и от древните легенди.

.

Публикация: Николай Увалиев, ползвани данни от Net и sparotok.blogspot.bg

.

Към Европейският биологичен произход на българите

.

.

Web Analytics