ВТОРА СТРАНИЦА НА БУКВА Б

Фил Барди - САЩ

ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРАВОСЛАВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

.

Княз Борис и покръстването на на българите. Художник Димитър Гюдженов. НХГ

.

В света има 21 цивизации, една от тях е българската - според британския историк Арнолд Тойнби. Той е културен антрополог, кавалер на рицарския "Орден на почетния легион". Автор е на фундаментално проучване в 12 тома - раждането и упадъка на цивилизациите „Изследване на историята“, в което дава висока оценка за приноса на България.

В древността православната цивилизация има две силни империи: Византия е страна със стари политически, социални и културни традиции, а България със своите традиции през седми век за кратък период става равностоен съперник на Византия във военно и културно отношение. А приносът на българите към световната културна съкровищница е оценен изключително високо от А. Тойнби.  „ България не е „пасивен реципиент“ на византийското културно „облъчване“, усвояването на византийските образци не е механичен процес, а творчески. Като втори център на православната цивилизация, България посредством християнизацията и религията на българската църква и литературната и преводаческа дейност, активно разпръсква просветата и културата сред славянските и други народи на Балканите и Източна Европа.“

Ролята на България е съществена. Чрез нея се изгражда не само основата за културно и идейно развитие, но и се разширяват границите на православната цивилизация чрез изпращане на духовници и културното влияние към Русия, Сърбия и Румъния... И още 

.

  

Web Analytics