НАЧАЛО НА БЪЛГАРСКОТО ДЕВИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

.

Анастасия Димитрова, ДДА

.

Анастасия Димитрова е първата българска светска учителка от епохата на Възраждането. Родена в Плевен. на 12 май 1815 година. Дете е на бедни родители, майката е прислужница в дома на врачанския епископ Агапий. Отначало учи при своята благодетелка Евгения, майка на епископа.

По-късно продължава образованието си в Калоферския девически манастир. Обучава се не само при калугерките, но и при учители като Ботьо Петков, Райно Попович, Брайко Генович, под чието ръководство изучава история, география, аритметика, граматика. През октомври 1839 г. открила в родния си град Плевен първото българско девическо взаимно училище, което се издържа от Агапий. Завършилите училището девойки ставали учителки или откривали нови взаимни училища в други градове в България.

Възпитаничките и усвояват и гръцки. През 1845 г. при Анастасия Димитрова учат около 90 момичета от Плевен, Ловеч, Троян, Търново, Враца и др., някои откриват училища в родните си градове - Свищов, Враца, Ловеч. През 1858 г. Сава Филаретов отваря първото девическо училище в София.

След като се омъжва, (1852 г.) Анастасия Димитрова напуска училището, но продължава да преподава частно в дома си на около 10 девойчета и така посвещава на педагогическата дейност повече от 50 годин от живота си. В своя край Анастасия Димитрова отива на поклонение в Йерусалим, където приема монашество под името Анна и скоро след това умира. По данни на Уикипедия

.

Агапий Врачански е висш православен духовник, епископ на Враца. Роден е в солунското село Колиндър около 1790 г. Назначен е за Врачански епископ през 1833 г., на който пост остава до края на живота си. Съдейства за разпространяването на нови български книги и в богослужението използва само български език. В памет на майка си Евгения, радетелка на девическото образование, Агапий изпраща Анастасия Димитрова в Калоферския девически манастир да се учи при Райно Попович и около 1841 година подпомага финансово откриването на първото българско светско девическо училище от Анастасия Димитрова в Плевен. След това подпомага откриването на девическо училище във Враца в 1843 година и на първото училище в село Колиндър. Подпомага и разпространяването на преводите на Райно Попович. Убит е от турчин на 5 октомври 1849 г. и бива обявен от православната църква за новомъченик. По данни на 1333.бг 

.
Плевен и първото светско девическо училище

..

Когато Анастасия Димитрова живее при майката на еписко Агапий Врачански - Евгения, тя е на 18 години. Двамата замислят да изпратят будната девойка да се учи в Калоферския манастир при възрожденеца Райно Попович. "За да научи български език в продължение на една година, а после да я преместя в Плевен, за да отвори училище за тамошните момичета" - пише епископ Агапий.

Там Анастасия учи в продължение на 1 година и 2 месеца и се запознава с взаимоучителният метод на преподаване. А когато се връща в Плевен епископ Агапий не само създава девическото училище и съдейства за набавянето на необходимите учебни помагала, но поема и издръжката му. В завещанието си той посочва, че на Плевенското девическо училище се предоставят 3000 гроша.

По учебното си съдържание училището стои близко до килийния тип училище. Но в него А. Димитрова наред с църковните предмети преподава история, география и аритметика. За тези предмети нямало учебници. В една дописка, публикувана от Ем. Васкидович в "Цариградски вестник" (23 август 1852 г.), става ясно, че в девическото училище в Плевен се учело предимно по "наустници и псалтири", но наред с това е записано, че Агапий подарява "Тело шесточастно славеноболгарско детеводство" и "Христоитиа или благонравна наука." 
Известно е, че издаденото в Крагуевац през 1835 г. от Неофит Хилендарски и Емануил Васкидович "Славяноболгарское детеводство за малките деца" представлява сборник от шест книжки за "шест ученични чини", в които е включен учебен материал по шест учебни предмета: буквар, нравоучение, граматика, аритметика, география. Освен това издадената през 1837 г. "Христоитиа или благонравие" от Райно Попович ни дават основание да приемем, че учебната програма на училището на Анастасия Димитрова има подчертано светско учебно съдържание.

.

Първото светско девическо училище в Плевен. ДДА

 

Откриването на първото светско девическо училище се посреща възторжено

и се оценява като събитие с голямо значение за просвещението и духовното развитие на българката. А за делото на А. Димитрова Константин Фотинов пише, че тя е "перви предводител въ всекия благонравности и образования народнаго." Интересен е и фактът, че сред спомоществователите от Плевен за преиздадения през 1856 г. "Неделник" на Софроний Врачански се чете името и на "Анастасия учителка". Безспорно това е Анастасия Димитрова.

Не след дълго Плевенската община приема предложението на главния учител Нестор Марков и пристъпва към откриване в града на общинско девическо училище. То се помещава в една от килиите при църквата "Св. Николай". Със създаването на това общинско училище девическото образование в Плевен бележи съществено нов етап в своето развитие. Още в началото на 1869 г. в дописка до вестник  "Македония" се посочва, че девическите училища дават "добри надежди" за развитието на просветата сред жените. 
В началото на 1871 г. е проведен първият годишен училищен изпит в новото девическо училище. На него възпитаничките показват добър успех.

На завършилите успешно са раздадени похвални листове.
Показател за напредъка на девическото образование е обстоятелството, че в Плевен освен разгледаното училище през 70-те години са открити още две девически училища. По данни на 

Христо Йосифов от Велико-търновския университет  

.

Анастасия Димитрова като монахиня Йерусалим

Публикация: Николай Увалиев

.

 

.

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics