ПЪРВАТА БИОГРАФИЯ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

.

.

На 21 март 1882 г. след отслужена панихида в памет на Васил Левски един българин раздава безплатно на събралите се ученици и граждани на София написана от него малка книжка. След години нашият екип със съвременните интернет технологии ще направи това, което е пожелал авторът, така че който иска свободно да може да прочете творбата на един достоен човек!

.

Георги Яковлев Кирков 

.
Авторът на първата биография на Васил Левски е Георги Яковлев Кирков. Той осъзнава, че биографията на такава личност трябва навреме да се пише за живите. Написаната от него биография на Апостола е доказателство, че той е един от първите българи, които разбират, че на освободения от петстотин години робство народ му трябват личности, които да служат като ориентир със своя живот и своите идеи. 

.

Книжката е малка и според проф. Николай Генчев „повече напомня едно похвално слово за Апостола. По-пълна е биографията на Васил Левски на Захари Стоянов от 1884 година".

Трябва да се признае, че творбата на Георги Яковлев налага един модел, от който дори Захари Стоянов не може да се освободи. Та той дори буквално заимства заглавието на своята книга от тази на Яковлев. Името, което първият биограф на Апостола дава на своята творба, е „Василъ Левский.(Диаконътъ). Чьрти от живота, деятелностьта и трагическата му кончина”. Захари Стоянов озаглавява своята „Василъ Левски. (Диаконътъ). Чърти изъ животътъ му”.
Творбата на Георги Яковлев е правилно ориентирана в епохата. Той е очертал основните моменти от живота и дейността на Васил Левски и на идейните му възгледи. Дава ценния съвет за построяване на паметник на един от най-заслужилите българи с цел да бъде трайно възкресена държавността. В страниците на книжката има паметни мисли на Апостола и т.н. Това са все предпоставки да се направи заключението, че Георги Яковлев е първият биограф на Васил Левски.

.

Авторът съзнава, че написаното от него не е цялостно и безгрешно, но е една стабилна основа. Простичко и по човешки отбелязва, че „на бъдещий български историкъ се предоставя да изложи точна и вярна характеристика на знаменитий отъ сега диаконъ Левский. Читательтъ ще опрости пропуските и недомлъвките по делата и подвигите на наший юнак: това сичко е написано в няколко дни преди деня на парастаса му в София, на 21 Март 1882 г.”

.

Васил Левски в четническа униформа

.

Ето и най-силните думи на Георги Яковлев в тази творба: „Докле съществува българский народ името на тоя народен предтеча ще се споменува с благоговение и името Левский ще служи символ на самоотвържение и самопожертвование за общето благо”!

Виж страници от оригинала на Първата биография на Васил Левски

.

Източник: vasil-levski.eu 

.

Към "Първият биограф на Апостола"

Web Analytics