ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ДЕВА МАРИЯ

.

Художник: Захарий Зограф, изт. НХГ

.

Художник Албрехт Дюрер, източник bliz.bg

.

Богородице Дево, радвай се!

Благодатна Марио, Господ е с Тебе!

Благословена си Ти между жените
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

Майко Божия, моли се за нас грешните

сега и в сетния ни час. Амин!

.
БИБЛЕЙСКИ РАЗКАЗИ
.
„Благовещение“, художник Ел Греко
.
.

Света Богородица - родена през 1 век пр.н.е. в Назарет. Починала през 1 век в Ерусалим или Ефес. Нейното успение по православния календар се чества на 15 август.

 

Новият завет не пише за детството на Пресвета Богородица. Според евангелската хронология, тя за първи път е спомената във връзка с т. нар.непорочно зачатие. Евангелист Матей пише: „След сгодяване на майка Му Мария за Йосифа, преди още да се бяха събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго“ (Мат. 1:18). Самото непорочно зачатие е описано от Евангелист Лука (т. нар.„Благовещение“) – на Мария се явява архангел Гавраил, който ѝ съобщава, че тя е избрана от Бога да роди Неговият Син (Лук. 1:26 – 38). 

Според новозаветния разказ, дърводелецът Йосиф е искал да напусне бъдещата си съпруга, но получил откровение свише и останал с нея, без да я „познае“. По-нататък Богородица се споменава във връзка със събитията около Рождество Христово (Мат. 2 гл., Лук. 2 гл.), бягството в Египет и завръщането оттам (Мат. 2 гл.). При последващите събития Пресвета Богородица се споменава в евангелията, те съдържат данни, че тя, поне частично, е съпътствала Христос по време на неговата дейност, например при Сватбата в Кана Галилейска (Йоан:2 – 1:11). Пресвета Богородица се появява отново в края на евангелския разказ, по време на разпъването на Иисус (Йоан 19:25).

.

.Църковно предание

.

Въпреки оскъдицата от факти в Новия завет, преданието на християнската Църква съдържа и редица други биографични данни за Пресвета Богородица. За детството на Дева Мария преданието гласи, че тя е дъщеря на двама благочестиви юдеи, Йоаким и Анна, потомци на цар Давид. Те дълго време били бездетни, докато накрая Бог чул молитвите им и ги надарил с дъщеря. Според тогавашната практика Йоаким и Анна дали обет да посветят детето си на Господ и когато тя навършила три години, те я отвели в Йерусалимския храм, за да я посветят на Бога. Тя останала да живее при храма, където била обучавана и възпитавана до навършване на пълнолетие.

След кръстната смърт на Христос и Неговото Възкресение, тя остава в Йерусалим, като за нея се грижи любимият ученик на Иисус св. Йоан Богослов. Този разказ е в унисон с библейския, според който на кръста Спасителят му поверява майка си (Йоан 18:27).

Пресвета Богородица умира на преклонна възраст с лека смърт – т. нар. успение, с което Бог дарява най-верните си слуги. Легендата гласи, че по време на успението край смъртния одър на Пресвета Богородица са присъствали всички останали живиапостоли, като единствено апостол Тома закъснял с 3 дни.

Когато той поискал да се преклони пред тялото ѝ се установило, че в пещерата, където Богородица е погребана, е останала само погребалната ѝ плащаница.Според православната традиция Пресвета Богородица е починала и погребана в Ерусалим, а според католическата – в Ефес (днес в Турция).

.

 ЧУДЕСА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

.

 За премъдрия цар Лъв

,

Жената на цар Лъв на име Теофана била свята, понеже правела много добрини. Нейният любим Цар Лъв се разболял тежко. Бил вече на умиране и лекарите не могли да му помогнат! Като видяла блажената царица, че нито един доктор не може да го изцери, поискала помощ от небесния лечител. Тя се затворила в своята стая, където покланяйки се пред иконата на Св. Богородица, се замолила със сълзи на очи и с чиста вяра да се продължи живота на на нейния мъж. Така, като се молела на Небесната Царица, Теофана чула глас от небето, като ѝ казал: „Не жали, Теофано, ще получиш днес билка, която ще излекува твоя мъж!“ Чувайки това, царицата много се зарадвала и веднага отишла при болния, когото заварила в предсмъртна агония. Не минало много време, видели, че иде бързешком една калугерица на име Агапия. Носела от църквата чудотворна вода! Царицата грабнала водата и като сипала от нея в устата на болния, още в същия момент той се свестил, вдигнал се от постелята си съвършено здрав! От голяма радост, царят заповядал този ден да бъде обявен за празник. Слава и от всички нас. Амин.

.

 За иконата на Майката Божия, която изтребила страшна зараза в Рим!

.

В 510 година след Рождество Христово, в Рим настанал такъв голям мор, че всеки ден умирали по две хиляди души. Папа Григорий разбрал това и по негово нареждане изнесли иконата на Св. Богородица, изрисувана от св. Евангелист Лука, да я носят на лития и дасе молят на Бога, за да престане този мор. Като взел иконата, Владиката тръгнал из града с нея, молейки се на Св. Богородица. Тогава всички хора видели, че откъдето минела Светата икона, болестта бягала, като облак от силен вятър и че пред нея светело и въздухът под иконата оставал чист. А когато обиколили целия град с лития и се молили на Бога, Григорий видял Ангел, който стоял на една кула и си бършел сабята, която след това поставил в ножницата. Тогава Григорий се уверил, че с молитвата на Св. Богородица, Божият гняв се е вдигнал и че болестта е престанала. Оттогава тази кула вече я наричали Архистратег Михаил. Направили и църква в негова чест, за спомен на преславното чудо и за слава на Бога и Божията Майка.

 За прогонването на дяволите, чрез името на Св. Богородица!

В едно колониално село, наречено Вуне, имало един свещеник на име Петър, който бил зъл и грешен човек и заради многото му злини, го обесили пред дома му. Той имал една блудница на име Аглаида. Като видяла, че бесят любовника ѝ, тя припаднала от страх, след което отишла в манастир и станала калугерица. След няколко дни, както седяла в килията си и решила да погледне през прозореца, видяла в полето при един кладенец да стои дяволът, който приличал на момче. Дяволът се спуснал да я хване, а тя се уплашила и паднала назад, та си ударила главата в стената. Като видели това, сестрите се събрали и я вдигнали като мъртва. Положили я върху постелята. След малко време пак се явил дяволът и рекъл: „Любезна моя, Аглаидо, какво зло съм ти направил, та ме оставяш? Аз ти донесох всичко, което искаше, а ти пак ме оставяш. Върни се в мир и ще ти дам богат мъж и всичко, каквото искаш. Недей да седиш тук, безумнице, да умираш без време, като постиш и толкова се мъчиш“. А тя му рекла: „Изчезвай оттук, дяволе. Аз вече няма да правя това, което искаш, а ще изкупувам досегашните си грехове, защото съм те слушала като безумна“. Това казала и дяволът се изгубил, но скоро пак дошъл и не я оставил на мира. Тогава сестрите ѝ казали да държи в килията си светена вода и когато дойде дяволът, да го напръска с нея и да се прекръсти! Тя направила това и тозчас дяволът се изгубил. Подир малко обаче, пак дошъл. Една от сестрите, която била доста учена, я посъветвала, ако той дойде отново, да призове името на Св. Богородица, четейки молитвата „Богородице Дево, радуй ся“! Аглаида направила това и той наистина побягнал и вече не дошъл. И така, тя се приближила до Божията Майка и живяла богоугодно в покаяние и изповед, докато отишла при Господ!

.

Света Богородица, Младенецът и Йосеф. худ. Рембранд ван Рейн, копие Ермитража

.

МОЛИТВИ КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

.

Пресвета Владичице моя Богородице, 
с Твоите святи и всесилни молби прогони от мене, Твоя смирен и окаян раб, 
унинието, забравата, неразумието, нехайството 
и всички лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум; 
и угаси пламъка на страстите ми, понеже съм беден и окаян. 
И ме избави от многото лоши спомени и начинания, 
и ме освободи от всички зли дела.

Защото си благословена от всички родове, 
и Твоето пречестно име се слави во веки веков. 
Амин!

..

.

Блага Майко на преблагия Цар, 
пречиста и благословена Богородице Марио, 
излей върху изпълнената ми със страсти душа 
милостта на Твоя Син и наш Бог, 
и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, 
за да премина останалото време на живота си без порок, 
и чрез Тебе да намеря рая, Богородице Дево, 
едничка чиста и благословена!

-

Майко Божия, чуй молитвата ми и помилуй ме! Снимка: viaranews

.

Публикация: Николай Увалиев, 15 август 2016

Ползвани данни от Православето, Уикипедия,

Среща с духовното, viaranews 

.

Следва "За молитвата към Пресветата Богородица" 

Web Analytics