ЕРАТА НА БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР

 

.

 В книгата "Времето и календарният проблем" руският учен Васил Умленски пише: "... освен византийското летоброене по нашите земи е използвана ера, която се е наричала българска. Началната й епоха е

5 504г. пр. Хр. В руските летописи по тази ера са датирани покръстването на киевската княгиня Олга през 959 г. сл. Хр.( 6 463 г. от българската ера, 6 463 - 5 504 = 959 ) и разгромът на Хазарския хаганат от нейния син княз Светослав ( 6 473 г. от българската ера или 969 г. сл. Хр. ). Според арабски източници събитието е станало през 358 г. от хиджра, която съответства на 969 г. сл. Хр. - значи и това датиране е по българската ера - (Академично издателство "Марин Дринов" 2005 г. стр. 92)

.

Според тази ера 120-годишните цикли се състоят от два 60-годишни цикъла, а всеки от тях от пет 20-годишни юпитерови цикъла ( юпитерови, защото за една юпитерова година Зематя прави дванадесет години ) Циклите са мъжки и женски, за да се различават в 120-сет годишния цикъл.
Самата земна година, тоест обиколката около Слънцето продължава 365 дни 5 часа 48 минути 45 секунди и половина. Тези 5.48.45.5 часа ги прескачаме и си започваме новата гадина, но с течение на времето това натрупване започво да се усеща и за това се налагат корекции.
ПАРВАТА корекция се прави на всяка четвърта година, защото 4 х 5.48.45.5 часа са 23 часа и 15 минути но повече не може да се изчаква и се "дава" един ден.
За всеки дванадесетгодишен период се събират ( за четвърта, осма и дванадесета година ) 2.15 часа.
За един 60-годишен цикъл се събират 5 х 2.15 = 11.15 часа.
За един 120-годишен цикъл стават 22.30 часа, но на последната година на цикъла не се дава високосен ден, макар че не достига 1час и 30 минути.
Този 1.30 за два 120-годишни периода става 3-ри часа х 8 =24 часа, тоест за 8 х 240 = 1920 години . На края на такъв период се дава високосен ден на двонадесетата година от последния юпитеров цикъл и остава само натрупването от половината секунда =16 минути.
С горните сметки се обяснява, как се корeгира календара и защо са необходими тези 60 и 120 годишни цикли.
Георги Кръстев се е съобразявал с датировки по надписи и сгради, обаче те са останали от по-късен период, когато системата на календара е същата, но летоброенето е по цариградския стандарт - 5508. Освен това 5508 г. не е начална на 120 годишен период и се получава разминаване, като при него ( Г.Кръстев ) 2009 е с 10 позиции назад и това не съвпада с позицията на Юпитер в първото съзвездие след зимното слънцестоене и всъщност излиза, че годините преди нашето летоброене са 5 494, което не е вярно.


 ГОДИНАТА ОТ СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР Е 5504-та

.
5504 + 2009 = 7513 : 12 = 626 с остатък единица, който показва мястото на годината в дванадесетгодишния юпитеров цикъл.
Може би наистина календарът е бил само за просветени и в следствие на смъртта им е било възможно да се допуснат грешки, без да се сверява календара с Юпитер. 
Летоброенето е отбелязано на 68-ма страница от писанията на Христо Танев за "АЗЪТ на Българите", но само като датировка. По-късно установих,че Юпитер в съответното съзвездие показва на каква позиция трябва да е годината в юпитеровия цикъл и нанасох компенсациите .

.

Тримесечието в Българския календар. Еднажден е в края на последното тимесечие и е НЕБРОЕН - не влиза в седмица или в месец. 
Също такъв е и денят от високосната година, само че се добавя в края на шестия месец.

Това е точката на изгрева на Слънцето на Пролетното равноденствие в съзвездието РИБИ доближаваща границата със съзвездието ВОДОЛЕЙ. 
Изместването на тази точка е със скорост седемдесет и две години на градус. 
Това изместване се дължи на ПРЕЦЕСИЯТА на земната ос - остта на Земята не е перпендикулярна на орбитата "и, а е наклонена с 23,45° и се върти в обратна посока спрямо въртенето на Земята по орбитата "и - за това и ерите вървят от РИБИ към ВОДОЛЕЙ. 
Предците ни са знаели за това и се отразява в смяната на ПЪРВОТО съзвездие в ЗОДИАКА - при китайците първото съзвездие все още е МИШКА.

.

.

Патера от съкровището в Наги Сент Миклош - Унгария. В центъра на дъното е изобразен БАРС който вместо задни крака има рибешка опашка -

тоест в цикъл ВОДА.

.

Телескол до село Гърло. Предците ни наистина са били изобритали

. (Текстът е прибавен за пояснение)

.

.

Украса на облеклото на владетеля от Голяма Косматка с глава на елен с десет спирални орнамента под нея ( колкото са и юпитировите години в 120-годишния цикъл на календара) и с по шест разклонения на всеки рог - общо дванадесет ( колкото са и съзвездията от еклиптиката ), а точно между краищата на рогата са изковани две полусфери - вероятно Слънцето и Юпитер.

.

Артефакт от колесницата в Източна могила край Караново - котка с рибешка опашка, година БАРС в цикъл ВОДА.

Като се има предвид че календара липсва от образователната ни програма и по системата и корекциите му все още се умува не ми се вярва някой да е прочел какво пиша за календара от няма и една година време и да е измислил и фалшификат по въпроса - то ест според мен това си е оригинален пръстен.

Информация за ЮПИТЕР

.

Сравнение на периодите необходими за завършването на корекцията на календарите - Българския и настоящия календар. Според мен тази ситема, която по- бързо урежда въпроса с корекциите е ПО-ДОБРАТА.


.

Горе в дясно шестнадесетлъчната звезда за която спорят македонци и гърци, а тя си е БЪЛГАРСКА.
Бригите са живели на Балканския полуостров и, но поради конфликт с древните македонци се преселвет в Мала Азия, където у населението там липсва буква Б, ги наричат Фриги. По данни на definegizemi.com

Фризовете на вратите на гробниците от Голяма Косматка и Вергина, показват че са продуктна една и съща култура. Източник:definegizemi.com

-

.

Година ЗАЕК в цикъл ВОДА - Altes Museum, Berlin. Източник: lankaart.org

.

.

Сребърен съд за течности с орнаменти символизиращи календара от Волжска България - от transoxiana.org
  По-долу са изобразени двете равноденствия със слънцестоянията.

.

Розета - системата на Българския календар в Метрополитън Мюзеум.

.

Година ЛАМЯ в цикъл ВОДА

facebook.com

.

.

Монетният двор е пуснал медал с изображение на Българският зодиак от едната страна по Александър Лудколев и отворена книга на другата,

символ на именника на българските царе.

.

И от едната и от другата страна на монетата има грешки. 
1 - Номерата и редът на съзвездията с имена на животни не са по местата си. 
 -

.Ето и подробности по въпроса за посоките на слънцестоянията и равноденствията - от balkan1.blog.bg
balkan1.blog.bg/politika/2011/08/04/kryst.796265

.

.

Оригиналаът, който потвърждава твърдението ми.

Калояновият пръстен с изобразен БАРС в средата - 5 504 + 1196 = 55 с остатък 100, годината е стотната в стоидвадесетгодишният цикъл - БАРС.

.

Смелата хипотеза, че шумерите са дошли от Балканския полуостров!

През 1971 год. съветският изследовател Н.Ф.Жиров публикува доказателство от изследванията на полския астроном Лудвиг Зайдлер върху календарите. Зайдлер обръща внимание върху една особеност на най-древния шумерски календар. В него продължителността на най-дългия ден през годината е 16 часа, а най-късият ден е само 8 часа. Но времетраенето на най-дългия и най-късия ден се определя от географската ширина. В Месопотамия тези стойности са много по-близки една до друга и това е коригирано в следващите календари. Посочените по-горе продължителности на най-дългия и най-краткия ден съответствуват на географска ширина 48 - 50 /виж Таблица 1/. Такава географска ширина имат земите, разположени северно от Черно море. Според Жиров страните, от които са дошли шумерите са Балканите. На същата ширина няма други планини на изток чак до Източен Казахстан - но планините в Изт. Казахстан са даже по-далеч от Месопотамия, отколкото Балканите. А както вече писах, са били част от Балкано - Карпатската културна област - единственият район в света, където са намерени писмени знаци по-стари от шумерските. При това появата на шумерите в Месопотамия по време е непосредствено след нашествието, унищожило Балканската енеолитна цивилизация. Близко до ума е да се предположи, че отделни групи, а и цели народи са търсили спасение в бягството. Някои от тях са успели да уседнат по-близо - Тракия, в земите на съвременна Гърция и Мала Азия, където тяхното влияние върху културата и изкуството вече е признато от историците. Други може би не са имали възможността да се заселят по-близко и стигнали до Месопотамия и Египет пренасяйки със себе си и познанията, които притежавали.

Като разгледаме по-внимателно историята на Близкия изток, забелязваме, че в почти всички разглеждани територии от втората половина на IV хил. и началото на III хил. е време на "решаващи промени", дошли с пришълците от далечни страни.


.

Литература по темата:
Димитър Съсълов - Българите отпреди две хиляди години
Йордан Вълчев - Календар и слово
Борис Рогев - Астрономически осонви на първобългарското летоброене
Доц. Петър Добрев - Царственик на българското достолепие

.

Проф. Руси Иванов 

Специално за  "Книга на древните Бълг-Арии"

.

Към Известни учени и медии твърдят: В България се е зародила най-древната цивилизация 

.

.

.

Web Analytics