ЮНЕСКО обяви Древният български календар за най-древен и най-точен

.

.

РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ БЪЛГАРСКИЯ ДРЕВЕН КАЛЕНДАР ПО СВЕТА

http://balkan1.blog.bg/technology/2010/01/18/bylgarskiiat-kalendar.474831

За него проф. М. Лонгон казва следното във френското списание “Население и общество”: "Научно е доказано, че прабългарите в далечното минало са притежавали един от най-съвършените календари в света, по-приемлив от китайския и индийския начин на леточисление, по-достъпен и по-практичен. Сега, когато от няколко години насам в една от комисиите на ООН и в ЮНЕСКО се обсъжда нов календар, валиден за цял свят, създаденият преди векове от прабългарите календар ще послужи като модел и източник на идеи за изработване на такова календарно летоброене, което ще бъде прието от всички народи, населяващи земното кълбо .”
(Цит. по книгата на Борис Чолпанов “Славата на България”, Военно издателство, София, 1988 г.; стр. 23.)

“Както старите гърци са ни хвърляли в скитская яма, тии днешни европейски учени ни съпричисляват с фински и черменски и не знам йоще какви племена и качват ни по уралските диви и пусти гори!”(Г. С. Раковски, Ключ българскаго язика, цитат според Г. С. Раковски,Съчинения, том IV, София, 1988, с.194 )

КОЛКОТО И ДА ПЛЮЕШ СРЕЩУ СЛЪНЦЕТО НЕ МОЖЕШ ДА ГО ЗАГАСИШ

lunaf.com/bulgarian/v-momenta/nebe-zvezdi-planeti-sazvezdiya-luna/

http://www.svetogled.hit.bg/KALENDAR.html

www.ninti.hit.bg/1_2.htm

Летоброенето го видях в писанията на Христo Танев за АЗът на българите на страница 68-ма -

vaseto.info/books/57.pdf

По- късно намерих и книгата "Времето и календарният проблем" на Васил Умленски издадена от Академично издателство "Марин Дринов" 2 005 г. стр. 92 в която пише следното -
"... освен византийското летоброене по нашите земи е използвана ера, която се е наричала българска. Нейната начална епоха е 5 504г. пр. Хр. В руските летописи по тази ера са датирани например покръстването на киевската княгиня Олга през 959 г. сл. Хр.( 6 463 г. от българската ера, 6 463 - 5 504 = 959 ) и разгромът на Хазарския хаганат от нейния син княз Светослав ( 6 473 г. от българската ера или 969 г. сл. Хр. )... За разгрома на Хазарския хаганат обикновено се посочва 965 г. сл. Хр. ... Според арабски източници обаче събитието е станало през 358 г. от хиджра, която съответства на 969 г. сл. Хр. - значи и това датиране е по българската ера.

Ето и книжки по темата -
Димитър Съсълов - Българите отпреди две хиляди години
Йордан Вълчев - Календар и слово
Борис Рогев - Астрономически осонви на първобългарското летоброене
Петър Добрев - Царственик на българското достолепие

Стоидвадесетгодишините цикли се състоят от два шестдесетгодишни цикъла, а шестдесетгодишния от пет дванадесетгодишни юпитерови цикъла ( юпитерови, защото за една юпитерова година Зематя прави дванадесет години ) Циклите са мъжки и женски, за да се различават в 120-сет годишния цикъл.
Самата земна година, тоест обиколката около Слънцето продължава 365 дни 5 часа 48 минути 45 секунди и половина. Тези 5.48.45.5 часа ги прескачаме и си започваме новата гадина но с течение на времето това натрупване започво да се усеща и за това се налагат корекции.
ПАРВАТА корекция се прави на всяка четвърта година, защото 4 х 5.48.45.5 часа са 23 часа и 15 минути но повече не може да се изчаква и се "дава" един ден.
За един дванадесетгодишен период се събират ( за четвърта, осма и дванадесета година ) 2.15 часа.
За един шестдесетгодишен цикъл се събират 5 х 2.15 = 11.15 часа.
За един стоидвадесетгодишен цикъл стават 22.30 часа но на последната година на цикъла не се дава високосен ден, макар че не достига 1час и 30 минути.
Този 1.30 за два 120годишни периода става 3-ри часа х 8 =24 часа, то ест за 8 х 240 = 1920 години . На края на такъв период се дава високосен ден на двонадесетата година от последния юпитеров цикъл и остава само натрупването от половината секунда =16 минути.
С горните сметки обяснявам как се корeгира календара и защо са необходими тези 60 и 120 годишни цикли.
Георги Кръстев се е съобразявал с датировки по надписи и сгради но те са останали от по-късен период, когато системата на календара е същата но летоброенето е по цариградския стандарт - 5508. Освен това 5508 г. не е начална на 120 годишен период и се получава разминаване, като при него ( Г.Кръстев ) 2009 е с 10 позиции назад и това не съвпада с позицията на Юпитер в първото съзвездие след зимното слънцестоене и всъщност излиза че годините преди нашето летоброене са 5 494, което не е вярно.
ТА ГОДИНАТА ОТ СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР Е 5504-та.
5504 + 2009 = 7513 : 12 = 626 с остатък единица, който показва мястото на годината в дванадесетгодишния юпитеров цикъл.
Може би наистина календара е бил само за просветени и в следствие на изтребването им е била възможна обърквацията на системата, без да се сверява календара с Юпитер. Изключение прави обаче датировката на къщата построена от Колю Фичето - 1849-та, който е знаел какво прави но такива като него сигурно са се пазели и до днес се говори какво ли не за маймунката но не се свързва с календара.Георги Кръстев също забелязва несъвпадението но се опитва да върже датировката с деветия месец ( че евентуално къщата е завършена през септември ). 
Взех системата от Георги Крастев.
Летоброенето го видях на 68-ма страниза от писанията на Христо Танев за АЗЪТ на Българите но само като датировка -
vaseto.info/books/57.pdf
по късно проумях че Юпитер в съответното съзвездие показва на каква позиция трябва да е годината в юпитеровия цикъл. 
Компенсациите сам ги уредих.

Аз правя картончета като двойна визитка и на външните страници слагам двата календара с горната част в средата , а на вътрешните двете азбуки, като под календара от сътворението е Кирилицата, а под календара от Христос е Глаголицата , като и азбуките са с горната част в средата на прегънатото картонче от лист А-3 - 150. В някоя рекламна къща това излиза 1.50 - 2.00 лева, а на него се събират 12 броя такива двойни картончета. 
ФАЙЛОВЕТЕ
За Corel Draw dox.bg/files/dw
ИЗОБРАЖЕНИЕ азбуките dox.bg/files/dw
календара dox.bg/files/dw

Тримесечието в Българския календар. Еднажден е в края на последното тимесечие и е НЕБРОЕН - не влиза в седмица или месец. 
Също такъв е и денят от високосната година, само че се добавя в края на шестия месец.

Това е точката на изгрева на Слънцето на Пролетното равноденствие в съзвездието РИБИ доближаваща границата със съзвездието ВОДОЛЕЙ. 
Изместването на тази точка е със скорост седемдесет и две години на градус. 
Това изместване се дължи на ПРЕЦЕСИЯТА на земната ос - остта на Земята не е перпендикулярна на орбитата "и, а е наклонена с 23,45° и се върти в обратна посока спрямо въртенето на Земята по орбитата "и - за това и ерите вървят от РИБИ към ВОДОЛЕЙ. 
Предците ни са знаели за това и се отразява в смяната на ПЪРВОТО съзвездие в ЗОДИАКА - при китайците първото съзвездие все още е МИШКА!!!

Къщата с маймунката - 1849 г. - всъщност МАЙМУН в цикъл ЗЕМЯ. За това и маймуна е седнал на земята.

Патера от съкровището в Наги Сент Миклош - Унгария. В центъра на дъното е изобразен БАРС който вместо задни крака има рибешка опашка - то ест в цикъл ВОДА.

Телескол до село Гърло. Предците ни наистина са били ВЕЛИКИ.
www.balkanmysteries.com/bg/

Украса на облеклото на владетеля от Голяма Косматка с глава на елен с десет спирални орнамента под нея ( колкото са и юпитировите години в стоидвадесетгодишния цикъл на календара) и с по шест разклонения на всеки рог - общо дванадесет ( колкото са и съзвездията от еклиптиката ), а точно между краищата на рогата са изковани две полусфери - вероятно Слънцето и Юпитер.

Артефакт от колесницата в Източна могила край Караново - котка с рибешка опашка, то ест година БАРС в цикъл ВОДА.

Като се има предвид че календара липсва от образователната ни програма и по системата и корекциите му все още се умува не ми се вярва някой да е прочел какво пиша за календара от няма и една година време и да е измислил и фалшификат по въпроса - то ест според мен това си е оригинален пръстен.

Информация за ЮПИТЕР 
astrocalendar.50webs.com/jupiter.html

Сравнение на периодите необходими за завършването на корекцията на календарите - Българския и настоящия.
Според мен тази ситема, която по бързо урежда въпроса с корекциите е ПО-ДОБРАТА.

Македонци и гърци ще се изтрепят да размахват, насам-натам звездата от Вергина но никой не се сеща че това е символ на Българския календар.


В средата - Слънцето.
Около него десетте юпитерови години.
Шестнадесетте лъча пък са шестнадесетте стоидвадесетгодишни цикъла ( 1920-сет години ) необходими за завършването на корекциите.

maccunion.files.wordpress.com/2013/12/bergina-larnaka-filippou.jpg

www.definegizemi.com/antik-eser/Phrygia/metal-eserler.html

Горе в дясно шестнадесетлъчната звезда за която се карат македонци и гърци, а тя си е БЪЛГАРСКА.
Бригите са живели на Балканския полуостров и по някое време си имат разправии с македонците и се преселвет в Мала Азия където поради липса на Б ги наричат Фриги.

Вратите на гробниците от Голяма Косматка и Вергина показват че са продукт на една и съща култура.

Година ЗАЕК в цикъл ВОДА - 
Altes Museum, Berlin
www.lankaart.org/article-36036114.html

Сребърен съд за течности с орнаменти символизиращи календара от Волжска България -
www.transoxiana.org/Eran/Articles/fedorova.html
Спиралите по дръжката символизират безкрая на времето .
На дъното са изобразени двете равноденствия със слънцестоянията.
Горе на снимката се вижда птица с пълния годишен цикъл.
Долу и втората половина от годината - от есенното до пролетното равноденствие.
В ляво и дясно са двете слънцестояния.
Прави впечатление орнамента за слънцестояние.

Вратите на Слънцето

Розета - системата на Българският календар в Метрополитън Мюзеум.

www.flickr.com/photos/antiquitiesproject/4620148108/in/photostream/

Година ЛАМЯ в цикъл ВОДА

www.facebook.com/album.php

Година КОН в цикъл ВОДА - 
пръстен от "тракийска" могила край Сливен.

Монетният двор е пуснал медал с изображение на Българският зодиак от едната страна по Александър Лудколев и отворена книга на другата, символ на именника на българските царе.

И от едната и от другата страна има грешки. 
1 - Номерата и редът на съзвездията с имена на животни не са по местата си. 
2 - В именникът никъде не е изписана думата КАН или КАНОВЕ, а князе и царе -

Освен че МАЙМУНата е след ОВЕНа и слънцестоянията и равноденствията са ОМОТАНИ - радиусът в червен цвят(11) е моментът на Зимното слънцестоене и той трябва да сочи вертикала долу на мястото на (12). 
Ето и подробности по въпроса за посоките на слънцестоянията и равноденствията - 
balkan1.blog.bg/politika/2011/08/04/kryst.796265

А ето и оригинала който потвърждава твърдението ми.

Калояновият пръстен с изобразен БАРС в средата
5 504 + 1196 = 55 с остатък 100, то ест годината е стотната в стоидвадесетгодишният цикъл - БАРС.
” Уважаеми г-н Филипов,
По първия Ваш въпрос – пръстенът на Калоян – мога да кажа следното: авторите, които отричат, че той може би принадлежал на цар Калоян като правило са хора, които не познават особеностите на стария български календар или изкуствено ги пренебрегват. Главната особеност на тази реликва е, че пред нас е рисунка не на обикновен лъв, а на дракон, говорят големите и силно разперени драконови нокти. И доколкото около тази рисунка е гравиран надписът – Калоянов пръстен – налице е една интересна релация между изображението, което украсява тази находка и годината на Дракона, в която се е възцарил цар Калоян. Всеки, който се залови да пресметне каква е била годината 1196, когато се е възцарил цар Калоян, ще открие без проблеми, че тя е била година на Дракона, каквато по едно съвпадение е била годината 680 – Верени, когато е дошъл Аспарух. А общия срок от 516 години, който отделя годината на Аспарух от годината на Калоян показва, че едната, и другата, са години на Дракона, тъй като между тях има точно 516 години и дори това, че от едната до другата година са изтекли точно 43 календарни цикъла от по 12 години / 43 х 12 = 516 /. Като правило авторите, които твърдят, че този пръстен е на цар Калоян сочат с основание тези два опорни факта, докато техните опоненти не сочат практически никакви конкретни доказателства в своя полза и изтъкват само тривиалния довод, че на света е имало много Калояновци. За недоглеждането в това отношение е допринесло и това, че в някои учебници по история като начало на царуването на Калоян е посочена неточно 1197 г., но допуснатата грешка в това отношение се установява твърде лесно, тъй като във византийските летописи е посочено, че цар Иван – Асен I е бил убит в деветата година от своето царуване, т.е. девет години след 1186 г. / а няколко месеца след това е загинал и цар Петър, което показва, че Калоян се е възцарил в 1196 г., а не в 1197 г. Тази особеност е забелязана още навремето от Иречек, който на базата на горните данни пише: „ Приемник на Петър бил Калоян: 1196 – 1207/.”По другите два въпроса не съм събирал конкретни сведения, но мога да посоча само,че преди десетина години в печата излезе съобщение, че в църквата „ Св. Четиридесет мъченици” е открит пръстен с надпис „ +СЕНОВ ПРЪСТЕН ”, който набързо бе обявен за притежание на някой – си болярин с име Сено или Сенко. Същевременно не е трудно да се види ,че кръстният знак отпред е сходен по форма и с глаголическата буква А, поради което е твърде вероятно този пръстен да е принадлежал на някой цар с име Асен, но кой точно Асен все още е трудно да се определи. Засега, това е всичко, което мога да споделя. А за по – дълбоките причини, поради които в България бяха пренебрегнати доста много стари царски реликви, съм се спрял в една специална статия, която предстои да излезе в сп. „ Ентусиаст” и затова тук няма да ги разглеждам подробно. Ще отбележа само, че те са резултат от една вредна политика, която нанесе на българската историческа наука твърде много беди и трябва решително да се преодолее. Но за да стане това, в България трябва да се създаде едно ново грамотно и окато поколение, което да е в състояние да чете старите български надписи и знаци и да преодолее слепотата, която все още доминира в това отношение.
Писанията са на Доцент Петър Добрев -
http://www.numizma.com/magazine/?p=341#comment-1129
До Александър Филипов -
http://bg-bg.facebook.com/people/Alexander-Filipov/1100353027
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ahf-fossils.blogspot.com/2009/03/ii.html

През 1971 год. съветският изследовател Н.Ф.Жиров [8] публикува смелата хипотеза, че шумерите са дошли от Балканския полуостров! Той сочи като доказателство изследванията на полския астроном Лудвиг Зайдлер върху календарите. Зайдлер обръща внимание върху една особеност на най-древния шумерски календар. В него продължителността на най-дългия ден през годината е 16 часа, а най-късият ден е само 8 часа. Но времетраенето на най-дългия и най-късия ден се определя от географската ширина. В Месопотамия тези стойности са много по-близки една до друга и това е коригирано в следващите календари. Посочените по-горе продължителности на най дългия и най-краткия ден съответствуват на географска ширина 48 - 50 /виж Таблица 1/. Такава географска ширина имат земите, разположени северно от Черно море. Според Жиров планината, от която са дошли шумерите са Карпатите. На същата ширина няма друга планина на изток чак до Източен Казахстан - но планините в Изт. Казахстан са даже по-далеч от Месопотамия, отколкото Карпатите. А Карпатите, както вече писах, са били част от Балкано - Карпатската културна област - единственият район в света, където са намерени писмени знаци, по-стари от шумерските. При това появата на шумерите в Месопотамия по време е непосредствено след нашествието, унищожило Балкано-Карпатската енеолитна цивилизация. Близко до ума е да се предположи, че отделни групи, а и цели народи са търсили спасение в бягството. Някои от тях са успели да уседнат по-близо - в земите на съвременна Гърция и Мала Азия, където тяхното влияние върху културата и изкуството вече е признато от историците. Други може би не са имали възможността да се заселят по-близко и стигнали до Месопотамия и Египет пренасяйки със себе си и познанията, които притежавали. Като разгледаме по-внимателно историята на Близкия изток, забелязваме, че в почти всички разглеждани територии втората половина на IV хил. и началото на III хил. е време на "решаващи промени".
balkan1.blog.bg/politika/2011/10/26/plochkite-ot-tartariia.842426

http://www.youtube.com/watch?v=UgpIy4tUjFI

Позициите на Земята и Юпитер, както се вижда от Марс на 8 май 2003 г..

http://www.msss.com/mars_images/moc/2003/05/22/

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/Milky_Way_Annotated.jpg

http://vbox7.com/play:a42dff105b
http://ucha.se/watch/2759/Zemyata-i-Lunata
http://www.youtube.com/watch?v=UgpIy4tUjFI

http://alienworlds.southwales.ac.uk/milkyWay.html#contentContinues

Основната посока на движение на Слънцето е към звездата Вега, близо до съзвездието Херкулес, под ъгъл от около 60 градуса по небето от галактическия център. Галактическата орбита на Слънцето се очаква да бъде приблизително елипсовидна с добавянето на ертурбации, дължащи се на спиралните галактически ръкави и нееднородното разпределение на масата. В допълнение, Слънцето се колебае нагоре и надолу спрямо галактическата равнина приблизително 2,7 пъти в една орбита. Това е много подобно на работата на прост хармоничен осцилатор.

Една обиколка на Галактиката (галактична година) е около 240 милиона земни години, така че се смята, че Слънцето е извършило 18-20 орбити през целия си живот досега.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%8A%D1%82

.

.

Източник: проф. Руси Иванов 

за Е` Библиотека "Паметта на българите"

.

Web Analytics