България като Огнена птица ще се възражда и докрай на вековете ще пребъде

Млечния път ще властва и пази България

.

ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕТЪР ОСОГОВИЦ, БОГОМИЛСКИ ЖРЕЦ

 .
Той е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Оставил е две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта.

 

”Деномесечен указател” според Николай Райнов има 384 листа, и е малък, грубо обработен пергамент – „кафяв с жилки”. Тя съдържа най-много от богомилската астрология. В нея и в “Книга за звездите и за съдбата на народите ” има оригинални легенди, като се дават и следните покровители на народите и държавите:Масър (Египет) – Слънце; Междуречие (Вавилон) – Луна; Гърция - Венера; Иудея – Меркурий; Рим – Марс; Византия - Сатурн; България – Млечен път...

.

 “Книга за звездите и за съдбата на народите ” 

.

“...А в четвъртия ден Господ създаде звездите - да красят твърдта небесна - и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният - и седем области на небето им повери.

И вложи Творецът седем духа в седемтях светила небесни, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел по един от седемте народа - да го ръководи.

И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела - един да го води, а друг да го пази.

Слънцето разпери криле над Египет, Месечината - над Междуречието, Вечерницата се спря над Елада, Звездата на Посланника покри с лъжи Юдея, Звездата на Бранника - Рим, а Звездата на Отшелника - Византия. А народите се не бяха още родили на Земята, но те живееха в чертозите на Господнята Премъдрост.

И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух. Само над България тъмнееше мрачина - и звезден ангел не развя криле над нея.

И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога звезден дух-другар да му даде. Та се смили над него Творецът, ала нямаше вече звезда и звезден дух.

И духна тогава Бог в простора - и осени с божествено мановение Млечния път да властва над България...

И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа-близнаци на Междуречието, изгоря Елада, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха... 

Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят и Византия навсегда, а България като Огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде. Защото гаснат звездите една по една, ала Божият пояс ще свети вечно - и Млечният път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена...”

 

Из “За съдбата на народите” - 956 година.

..

Петър Осоговски е Доростолски епископ, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги,които в момента се пазят в библиотеката в Малта.Според Николай Райнов едната има 384 листа, и е малък, грубо обработен пергамент – „кафяв с жилки”.Тя се нарича ”Деномесечен указател” и съдържа в себе си най-много от Богомилската Астрология. В книгата ден по ден се проследява цялата година:”С кръговрата на Слънцето,шестте планети, Северната колесница, Петела(Орион), Двете рала(Андромеда и Касиопея), Кадилницата(Лебедовия Кръст), Птицата на Бога(Скорпион), Трапезата на влъхвите(Северна Корона), Соломея(Волопас), Млечния път и Старците(Северна змия)”.
Там има оригинални легенди, даващи съвсем ново разбиране на Звездните Митове.
В“ Деномесечен Указател” и “Книга за Звездите и за съдбата на народите ” Петър Осоговец предрича гибелта на Византия и дава следните управители на народите и държавите :
 
Масър (Египет) – Слънце ; Междуречие (Вавилон) – Луна ; Гърция - Венера ; Иудея – Меркурий ; Рим – Марс ; Византия - Сатурн ; България – Млечен Път;
Слънце – владее над Царството; Луна – властва над Целомъдрието; Меркурий – повелява над Посвещението; Юпитер – бди над Славата;    Венера – владее над Любовта; Марс – владее над Кръвопролитието;     Сатурн – пази Тайната.

.

Богомилство - социално-религиозно учение, възникнало в България

през първата половина на X вeк

.

Източник: Текст buditeli.bg по публикация в том 2-2000

на сп.”Български писмена – Les letters bulgares”

Подбор и обработка на снимките: Николай Увалиев 

.

Web Analytics