БЪЛГАРСКАТА КОСМИЧЕСКА СВАСТИКА

С удивление и уважение узнаваме: предците ни са знаели, че звездните завихрения на Млечния път образуват галактическа Свастика и тяхното движение край Полярната звезда показват климатичните сезани. Това знание е в основата на българския календар, най-древният в света - 5004 г.пр.Хр. 

.

.

Безценното послание от връх Острец, осмислено от специалистите като оплождащият фалос, задвижен от енергийния вихър на свастиката-създател.

.

Думата Свастика произлиза от санскрит. су асти и означава буквално „да бъде добро” на рода и общността с пожелание за благополучие, благосъстояние и щастие. Думата е твърде близка по звучене и смисъл до „суасти”, любима наша дума, която се родее с щастие (+ типично българската наставка за ж. р. – КА). Така е съхранено името на обичания символ от дълбока древност до наши дни. Сред народа символът на Свастиката е познат като Колелото на Слънцето, кръсташка, а и ‘Малото Слънце’ в самоковско.  

Свастиката е записана за първи път във Ведическия санскрит през ІІІ хил.пр.Хр., който е древният арийски-български език, идва от санскритското и като суазти, а на български е съАзчи, т.е. Бог е върховният Аз, върховната същност. А СъАз-чи като символ и талисман за притежателя е да бъде навсякъде съБог! Окончанието - ка в думата свастика отново е типично за българския език окончание за женски род. (От atlanteangard)

.

 Свастика - безспорно изключително ценна и впечатляваща. Фрагмент от керамичен съд от Деветашка пещера, Ловешко. Ранен неолит - 8-7 хил. пр. Хр. 

.

Дали Свастиката е само български символ, който нашите предци са разнесли в близки и далечни страни, сред най-широк кръг от култури и общности или е архетипно познание, заложено в човека от Създателя? Това е въпрос, който изследователите не стигнаха до неговия край. Тя е отбелязана от много народи на планетата. Но установено е, че най-продължителна и системна употреба свещеният знак има на Балканите. 

.

Тази скулптура на птица върху кост от мамут е украсена с красива и сложна свастика. Намерена е в голямото палеолитно находище в Мезин, Украйна  и е най-старото официално известно изображение на Свастиката. Датирана 10 000 г. пр. Хр.

.

Различаваме свастики, които се въртят по посока на часовниковата стрелка и сувастики, въртящи се обратно на посоката на часовника. Съществуват различни интерпретации за символиката им, но най-общо първата символизира съзиданието и обновлението, а втората – разрушителните сили, които унищожават старото, за да дадат път на Новото. Или двете заедно изобразяват пълния кръговрат на живота и енергията във Вселената.

.

Безспорно нашите деди са изповядвали своя култ към Слънцето и Светлината, чиито символ се явява Свастиката, от най-дълбока древност. Но, както ще се види по-долу, Свастиката не е само Слънце. Тя съдържа познание за Вселената и извечна мъдрост за живота в нея. Надали ще се намери друг народ на планетата, при който познанието за свещения знак да е втъкано до такава степен в бита и философията му.

От ранния Неолит, като се премине през другите епохи, във времена на възход и упадък дедите ни са изобразявали Свастиката навсякъде в бита и ритуалите си в търсене на небесно покровителство и енергия за живот и съзидание. От най-древни времена прадедите ни са изобразявали великия слънчев символ върху всички възможни материали – камък, глина, дърво, тъкан и т. н. Правили са го с постоянство, творчество и въображение, създавали са нови и нови типове свастики, предавали са познанието на поколенията, за да достигне то и до наши дни, извезано върху традиционните български носии от всички етнографски области.

.На снимките: Ръкав от кюстендилска сая със свастика.

Малцина знаят, че великият наш цар Калоян е бил погребан с дреха, украсена със свастики.

.

Керамичен фрагмент, селищна могила край село Капитан Димитриево. Източник: photosafaribg.com  

.

.

 Тракийски апликации за конска амуниция от Луковит и Бъйчени, Румъния. Източник: thracian-art.artstudies.bg

.

.

Сребърен статер на тракийското племе дерони, 500 г. пр. Хр. Източник: bulgaria-is-alive.com  

.
 .

Разновидност на свастиката (triskelion, триквестер) върху каменен блок от Плиска. Прочут по света като 'келтски'
.

.

.
.

Керамичен фрагмент с изображение на свастика, датиращ преди 7 000 години, и древна женска накита с фал, са сред артефактите, показани за първи път като част от текущата изложба "Богове, символи и древни знаци" в музея във Враца в Северозападна България.

Фрагментът от глинена керамика, украсен със свастика, е открит от археолози по време на разкопки на ритуална яма около село Алтимир близо до град Враца.

Малцина знаят, че великият български цар Калоян е бил погребан с дреха, украсена със свастики. Затова е неуместно да се говори за ‘добра’ и ‘лоша’ свастика в зависимост от посоката на въртене. Само единството между двата символа ни дава пълната картина за противоположностите, от които се ражда Животът. Нищо във Вселената не е статично, динамиката и развитието са вечни, а промяната винаги предстои. Съзиданието следва разрухата и унищожението е обещание за ново творение. Това космическо познание на Свастиката ни помогна да се съхраним.

 .

.

Обреден хляб със свастики от кърджалийския музей. 

 Особено значима е традиционната употреба на Свастиката като знак върху Хляба. За народ, създал пословицата „Никой не е по-голям от Хляба”, това е красноречиво признание за огромното значение, което българите са придавали, предават и сега на свещения символ и за дълбоката вяра в силата му.

Източници: prarodinata.blog.bg, atlanteangard, bulgaria-is-alive.com и Паметта на българите
.
Сборна публикация: Николай Увалиев
.
.
.
.
Ползвана литература към Българската свастика

Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. БАН, 1994. Трето издание (1914; 1981).
Митрева, П. Самоковска везба: Монографично изследване със 115 черно-бели и цветни илюстрации и графични схеми. Български художник, 1982.
Николов, В. Праисторическа Тракия. Дъга, 2003.
La broderie nationale bulgare: Album. Държавна печатница, 1913 г.
Mellaart, J. Excavations at Hacilar, vol.II Plates and figures. Edinburgh University Press, 1970.
www.zvezdichka.blog.bg
http://allvin.blog.bg/politika/2011/09/15/svastikata-dreven-znak-ot-detstvoto-na-chovechestvoto-a-ne-z.819980
http://archive.org/stream/theswastika00wilsuoft#page/n5/mode/2up
http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=2873&st=0
http://vorfax-am-am.blogspot.com/2011/05/blog-post_01.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mezine
http://thracian-art.artstudies.bg/?p=items&rubrika_id=2
http://prarodinata.blog.bg/history/2012/05/25/smaivashtata-drevnost-na-bylgarskata-civilizaciia-chast-ii-n.958985
.
Свастиката по света

- Цивилизациите на ацтеките и на древните Маи са използвали свастиката при погребения, дрехи и бижута.
- Символи на свастиката могат да бъдат намерени и в римските катакомби, гробове, църкви, площадни колони.
- Свастиката все още е широко разпространена в източните религии като Хиндуизма и Будизма.
- Свастиката (卐) пресечна с две стрели и коронована с царска корона може да се види върху доспехите на някои самураи. Японците смятат, че са произлезли от небесни богове на светлината, както впрочем е смятал и Химлер за германския произход.
- Свастиката е много застъпена върху първите гръцки и римски монети, както и върху най-старите в света тракийски монети.
- В югозападната част на Северна Америка в периода 1500 B.C. - 1350 A.D. са съществували хората Анасаази (Ана-съ -Ази), при които свастиката също е символ и които са строили своите домове в скалите като пещери досущ като нашите известни скални селища. Те са оставили много мумии на червенокоси европейци в така нар. Пещера на мумиите, но всякакви изследвания върху тях са забранени от американското правителство. Самите индианци, наследили културата си от Анасаазите, широко използват свастиката в своята култура, но през 1940 г. нейното използване ненадейно е забранено със закон!
- В Източна Африка са известните църкви в Етиопия, Лалибела, които са издълбани във вулканична скала и са изпълнени със свастики. Според Етиопските легенди тези църкви са построени от ангели.
- Свастиката е широко застъпена и в културата на индианците от Южна Америка, които твърдят, че са я получили от големите бели хора, населявали някога Южна Америка. - http://atlanteangard...ka-pottery.html 
 
.
Web Analytics