ТЪРСИТЕ БЛИЗЪК ЧОВЕК? и ТЕЛЕФОН НА ДОВЕРИЕТО

.

Централна агенция за издирвания към Международния комитет на Червения кръст 

.

icon_docs.gif  Изтеглете формуляр за издирване на близък

.

.

Службите за издирвания към различните национални дружества са координирани от Централната агенция за издирвания - Женева, която е част от Международния комитет на Червения кръст.

Нейната дейност е обусловена от Женевските конвенции и потвърдена в член 5 от Устава на Международното движение на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Тя осигурява текущата координация на дейността на Службите за издирвания на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец, задава принципи на работа, осигурява обмен на опит и е пряк координатор на дейностите по възстановяване на семейнИзображениеите връзки в случаите на въоръжен конфликт и вътрешни размирици.

.

Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец 

Ролята на Секретариата на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец се базира на член 6 от Устава на Международното движение на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Международната федерация има за задача да окуражава и подпомага по всяко време всички форми на хуманитарни дейности извършвани от националните дружества, нейни членове с цел да се предотвратява и намалява човешкото страдание. Тази дейност включва и изрично укрепване на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец в областта на подготовката за реагиране на бедствени ситуации и осигуряване на съответната готовност за провеждане на издирвания посредством включването на дейности по издирване на изчезналите лица и възстановяване на семейния контакт в плановете за действие в бедствени ситуации. 

.

16-годишен германски военнопленник без знак и след.

Източник: Дойче веле от Световен фотофорум 

.

Национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец 

Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец са длъжни да интегрират дейностите си за възстановяване на семейните връзки в своя план за действие. Те са длъжни да назначат отговорник за издирвания, който да изгражда ефективна национална мрежа за провеждане на дейности по издирване и събиране на разделени семейства. 

Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец са поели дългосрочен ангажимент да възстановяват и поддържат контакта между членовете на разделени семейства, разделени в резултат на война, безредици или природни бедствия (Резолюция ХVІ от 25ата Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец). Ангажиментът им е валиден докато нуждата от такава дейност съществува период, който може да продължи много след овладяването на конфликта или бедствието.

.

Служби за издирвания 
Международната мрежа от Службите за издирвания към Националните дружества на Червения кръст/Червения полумесец работи в тясно сътрудничество за изпълнение на своите задължения. 

.

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/Countries/Bulgaria 

.

Как можем да Ви помогнем,

когато сте изгубили  връзка с член от семейството си, поради въоръжен конфликт, природно бедствие или друга голяма катастрофа? Нашата основна задача е да възстановяваме семейните връзки между отделни членове на семейството, затова: 

*  Ако в момента сте на територията на Р. България

*  Ако сте разделени от семейството си или членове от него, поради война, въоръжени конфликти или бедствия, природни или породени от човека

*  Ако не знаете къде се намират членове от семейството Ви


Чувствайте се свободни да се свържете с нашите служби по издирване, посредством контактите дадени по-долу. Ако имате още въпроси, на тази страница можете да намерите прикачената форма, в която са маркирани най-важните полета, без които не можем да проведем търсене в или извън Р. България. Можете да попълните формата сами, а ако имате затруднения относно исканата информация или други свързани въпроси, моля обърнете се към нашите експерти. За повече информация относно Международните служби за издирване на Червеният кръст, посетете 
https://familylinks.icrc.org 

.

Мога ли да направя нещо в момента? 

На www.tracetheface.org ще намерите снимки на хора, които също търсят свои близки. Ако разпознаете някой от тях, а себе си като търсеният човек и желаете да направите контакт с него, моля свържете се с нас (информацията за контакт е на дъното на страницата). 

Ако искате, можете да публикуваме снимка и на Вас, след като сте попълнили заявка за издирване. За повече информация за услугата: 
.

.

Ако имате съпруга, съпруг или деца под 18г., (или вие самите сте под 18г. възраст) в друга страна 

Службата по издирване помага на разделени членове от семейството, които са изгубили връзка по между си по време на война, въоръжени конфликти и бедствие. Въпреки че нашата подкрепа подлежи на одобрение от властите, ако спадате в някоя от споменатите категории, не се колебайте да се свържете с нас (информацията за контакт е по-долу на страницата), за да можем да оценим случая Ви и да предприемем съответните мерки. 

Имате ли трудности при комуникацията с членове от семейството ви, поради война, въоръжени конфликти или бедствия? Някой от близките ви задържан ли е (напр. затвор или център за задържане) и Вие нямате контакт с него? 

Службите по издирване на Българския Червен кръст се занимават и с предаване на специални съобщения, където други методи на комуникация не работят (вече). Тези червенокръстки съобщения, понякога са единственият начин за комуникация между военни затворници, задържани хора и техните семейства. Ако смятате, че бихме могли да ви помогнем, моля свържете се с нас посредством контактите, дадени по-долу на страницата. 

В допълнение, имаме възможност да ви предоставим с кратко обаждане към Ваши роднини, ако знаете техните контакти, за да може да размените информация и семейни новини. 
Моля, обръщайте се към нашите услуги, чак след като сте опитали всички други възможни начини на контакт. 

.

ТЕЛЕФОН НА ДОВЕРИЕТО

.

.

В настоящия етап телефонните служби към БЧК са два: 

СОФИЯ - 02 492 30 30 и ЯМБОЛ - 046 662 904


В екипитe на телефона на доверието работят специалист-консултанти в следните направления: 

*  Психо-социални консултанта;

*  Пристрастявания към лекарства, наркотици и алкохол;

*  Превенция на самоубийствата, депресивни състояния и сексуални нарушения;

*  Носители на ХИВ вируса и диагностицирани случаи на СПИН;

*  Жертви на човешкият трафик.


От 1994 г. телефонът на доверието на БЧК е приет за асоцииран член на ИФОТЕС /Международната Федерация на спешните телефонни услуги/, което е международно признание за дейността им. 

Първият телефон на доверието у нас е открит през 1982 година от Облатния съвет на БЧК - Русе. 

Всички услуги, които предоставихме по-горе са безплатни! 


За контакт: БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ  София 1407  бул. "Джеймс Баучер" 76 

Телефон: +359 88 866 80 58  и 359 88 400 7363  E-mail: tracing@redcross.bg 

.

Сградата на Българския червен кръст на посочения по-горе адрес

.

.Източник: БЧК - Търсите близък човек? 

Снимките добави Николай Увалиев

Към началната страница на БЧК 

.

Web Analytics