Виа Аристотелис - Задбалкански път на прелетните птици

.

.ВИА АРИСТОТЕЛИС

.

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Виа Аристотелис означава Задбалкански път, Via Aristotelis, Аристотелов път на миграция на птиците от Европа към Африка минаващ през ЗападнаБългария и вторият по численост на мигриращите птици след Виа Понтика.

Този път е описан още в древността от Аристотел и това е причината днес да бъде наречен на негово име. Според него по поречието на Струма се изтегляли на юг пеликаните, докато през Виа Понтика отлитали жеравите.[3]

Пътят свързва Дунав с Бяло море като започва от северозападния ъгъл на страната във Видинска област[4], минава през Врачанския Балкан[5]. От там през Искърското дефиле пресича Стара планина и се спуска до Софийското поле. От тук по долината на река Струма достига до Бяло море. Често като клон на Виа Аристотелис се сочи и поречието на река Места.

По миграционният път преминават около 50 вида птици[6]. По поречието на река Струма по време на сезонните миграции се наблюдава особено струпване на птици в районите на Рупелски, Кресненски, Орановски, Бобошевски, Земенски пролом[6]. Тук те намират подходящи условия за почивка и намиране на храна, която дава възможност прелетните птици да възстановят силите си.

Източници
↑ Jump up to:а б сп. Geo, Виа Понтика (Достъп от 22.09.2011 г.)
↑ Jump up to:а б БДЗП София, Проект на БДЗП-София за Струма и Места (Достъп от 22.09.2011 г.)
Jump up↑ БГ Наука, Птиците (Достъп от 23.09.2011 г.)
Jump up↑ Село Чупрене, Община Чупрене, Област Видин (Достъп от 22.09.2011 г.)
Jump up↑ Природен парк “Врачански Балкан” (Достъп от 22.09.2011 г.)
↑ Jump up to:а б в Кресненският пролом е оазисът на Виа Аристотелис, Борис Сандански (Достъп от 22.09.2011 г.)

.

Към Розовият пеликан 

.

Web Analytics