ВИА ПОНТИКА - ЧЕРНОМОРСКИ ПЪТ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ

Езерото Сребърна –”Елдорадо на блатните птици”. Главната спирка на Via pontica. Тук живеят 179 вида птици - къдроглав пеликан (единствената колония в страната и най-голямата на Балканите), малък корморан, чапли, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патици, потапници, гмурци, тръстиков блатар ,рибарки, синьогушка, мустакат синигер и др

Този маршрут следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, измежду които 78% от всички бели щъркели и цялата популация на розов пеликан в Европа, както и изключително редките видове царски орел, египетски и белоглав лешояд.

Един от пунктовете по Виа Понтика, където мигриращите птици традиционно спират да почиват, а някои и остават да зимуват и гнездят, освен Сребърна, са Бургаските влажни зони. На южния бряг на езерото има специално укритие, от  където орнитолози от БАН и Българското дружество за защита на птиците и от цяла Европа наблюдават птиците в т.нар. birdwatching.

.

.

Друга голяма „спирка“ за мигриращите птици у нас е и местността Болата на север от нос Калиакра, където могат да се видят червеногърби сврачки, черногърби и ориенталски каменарчета, качулати корморани, алпийски бързолети, розови скорци, дебелоклюни икъсопръсти чучулиги, бели щъркели, пеликани и жерави.

Освен Виа Понтика, през България минава и още една въздушна магистрала на прелетните птици: Виа Аристотелис (Задбалканския път) през долината на река Струма, Софийското поле и Искърското дефиле.

На картата са показани Виа понтика и Виа Атлантика. Тези магистрали от най-далечни времена съществуват. Винаги по двата пъти в годината хиляди, хиляди крилати пътници прелитат  наесен от всички краища на Северна и Централна Европа, за да се приютят на топло в Африка. А напролет поемат в обратната посока, за да се върнат в родния си дом. Птиците по вид са едни и същи само се сменят поколенията и тъй е от началото на тяхното съществуване и ще продължи в безкрая на времето. Преселението по тези невидими пътища е едно уникално пътешествие, свидетелство за изобретателността и мъдростта на живата природа.

Орнитолозите са изчислили, че по Виа понтика прелитат

над 240 000 щъркела, 30 000 пеликана, многобройни ята от жерави, осояди, мишелови, орли и още много птици, някои от които като царския орел, белоглавия и египетския лешояд, са много редки видове. 

.

Белият щъркел - толкова добре познат. Първият щъркел на пролет  носи късмет и можеш да се надяваш да се сбъдне някакво свое желание. Въобще птица, която хората обичат и която обича хората. 
.

.

Розов пеликан - в България може да се види единствено в резервата "Сребърна"
.

.

.Къдроглавия пеликан - отново в "Сребърна". Малко е големичък, но това не му пречи да лети, тъй като костите му имат кухини, изпълнени с въздух. Така те са едновременно и леки и здрави. 

.

.

Жерави - грациозни  птици, които предпочитат да живеят в блата и тресавища. Наричат го Момин жерав - среща се и в България. Красив е, нали?
.

.

.Сив жерав - среща се на-вече в Швеция, Финландия и Полша, по-рядко в Турция, Гърция и България. И той, естествено, зимува на юг в Северна Африка, Испания и Близкия изток.

.

.

Мишеловите са моногамни и хищници. Обикновеният мишелов  се среща и в България. На снимката: мишелов с рядко срещаното бяло оперение.

.

.

Северен мишелов - среща се в Европа, включително и в България, Азия и Северна Америка. Обитава степите и тундрата. Този вид зимува в България. При нас е защитен вид.

.

.

Царски орел - реща се в Европа,вкл. България, Африка и Азия. Моногамни птици, от които и двамата родители се грижат за малките. Описани са случи, когато са нападали дори рисове, защитавайки малките си. 

.

.

Египетски лешояд - обитава степитеполупустинните, скалистите места на Европа, Африка и Азия. Среща се в България. Двамата родители мътят на смени.

.

Прелет при залез. Снимка Добруджа.ком

.

Делтата на Дунав - място, където можеш да усетиш природата в най-чистата й форма. По-голямата част от нея се намира на територията на Румъния. От птиците тук се срещат Качулатата потапница, Червеноклюни потапници, Зеленоглави патици, Сивата гъска и др. 

.

.

Дуранкулашкото езеро - името му означава Голямото ухо. Тук спират за почивка хиляди птици по време на миграционните си полети, а други като зеленоглавата патица зимуват тук. 
.

.

.Шабленско езерото - посещава се от много птици, предимно ибиси, чапли и гмурци и също е важна спирка от магистралата Via pontica
.

Залив Болата - една от най-важните спирки, намира се на север от нос Калиакра. Тук могат да се видят червеногърби сврачки, черногърби и ориенталски каменарчета, качулати корморани, алпийски бързолети, розови скорци, дебелоклюни и късопръсти чучулиги, бели щъркели, пеликани и жерави.
.

.

Атанасовското езеро. По време на есенната миграция гъмжи от птици - до 60 000 грабливи птици и до 240 000 щъркели, над 30 000 розови пеликани, многобройни ята от черни щъркели, къдроглави пеликани и жерави. Само на Босфора и Гибралтар са повече.
.

.

Бургаско езеро - От птиците тук са наблюдавани 254 вида. Много от тях са редки за България, Европа, а 9 от тях и за света. Някои от птиците като чапли, големи корморани, кокилобегача, гмурци и др. гнездят, а други като гъски, патици, пеликани, лебеди го използват за зимуване и почивка по време на миграциите.

.

.

Мандренско езеро и птици при залез. До сега са установени над 250 вида птици .От тях застрашени в световен мащаб са малкият корморан, къдроглавия пеликан , червеногушата гъска, тръноопашатата потапница, ливадния дърдарец. Най-важното място за гнездене на птиците е "Пода", а също и крайбрежните ливади, пясъчните брегове. Снимка: Евгени Данев.

.

.

Странджа планина е една от най-важните спирки по пътя за Африка. Тук броят на видовете птици е 261. Любимо място за тях са земите до село Звездец, където расте дъбът, който се смята, че е на възраст над 1000 години. 
.

.

Босфорът - протокът, който свързва Мраморно и Черно море и чиято брегова ивица  е дълга около 30 км. е едно от най-големите сборища на прелетни птици. Хълмът Камлика е местото, от което могат да се наблюдават прелитащите колонии от птици. От там първо се виждат активно летящите видове птици, а ги следват, които разчитат на въздушните течения.

.

.

Дарданелите - проливът между Мала Азия и полуостров Галиполи, който свързва Егейско с Мраморно море също  е част от миграционната магистрала. На Кумкале по време на миграциията се струпват хиляди птици, за да пресекат Дарданелите. Недалече е заветната Африка.

.
Това е краят на невидимата въздушна магистрала, наречена Виа Понтика. Всяка година през пролетта и есента отново има полети в търсене на по-добър живот, светлината и топлината, на дома, любовта и свободата.

.

.

Литература:

Jump up↑ Виа Понтика По черноморския път
Jump up↑ Кръстопът на птиците, 11 октомври 2007, infotourism.net
Jump up↑ If you know about summer (Ако разбирате от лято), „Дипломатически преглед“
.

Публикация: Николай Увалиев, Ползвани са данни от Уикипедия, IDI.bg, от сайта на Съюза на орнитолозите и на Туристическа мрежа


Към Виа Аристотилис - Задбалканският път на прелетните птици 

.

.

Web Analytics