Родолюбието е вярност към общата ни Родина България

.

Царевец Търнов град - столица на Второто българско царство. В своя разцвет по време на царете - братята Асеневци, е считан за един от най-красивите и благоустроени градове в Европа. 

.

Творческият проект "Уроци по родолюбие" е в отговор на желанието на редица учители в неделните училища на българските общности по света, които често ползват Българската социална мрежа като учебно помагало. По тяхно мнение съвременното интернет поколонение предпочита да възпримат учебния материал по литература и история придружен с богата илюстрация.

Според българския тълковен речник родолюбие значи: любов към родината и родното; патриотизъм. А според българо-английския речник: рatriotism, love of o.'s, country.

Понятието Родолюбие се родее с вярност към Родината, нейния народ, език и култура, нейните традиции, обреди и обичаи. А също така означава привързаност към държавата и готовност за саможертва в името на нейното съществуване, свобода и развитие.

Хиляди българи са давали живота си заради своите сънародници, за да живеят и се развиват свободно и нормално. Всеки трябва да питае обич към своя сънародник българин, защото всички сме синове на общата ни Родина България.

.

Родолюбие представлява съвкупност от чувства и е носител и пазител на:

Българската национална ценностна система за произход, език, духовна същност и религия, култура, нрави, бит и фолклор;

Националното самосъзнание, изразено в чувството да се самоопределиш като българин; 

Националната чест – изразява се със самочувствие, че принадлежиш към българската нация и с достойнство носиш нейното име;

Националното достойнство, че представяш пред света най-добрите качества на българскатата нация, с които се гордееш;

Истинското българско родолюбие е средство за възприемане на ценните практики на източното или западното културно и историческо наследство, култура, празници, обичаи, фолклор и начин на живот.

Родолюбието не е само чувство, то е и начин да живееш в хармония със законите на природата и с традициите, оставени ни от предците и с предците на страните, в които постоянно или временно живеем.

Родолюбието те прави достоен българин и достоен човек на света.

.

.

.

Web Analytics