Спор за Държавата Хазария

.

.

Автор : Боно Шкодров 

ХАЗАРИЯ1

670-978 г.

.

   В процеса на нашето изследване “Писмените знаци на старите Българи, връзката им с древните цивилизации и реформата им в средата на на ІХ в.”, се наложи да изясним в исторически план носителите и ползвателите на писмените знаци т.е. историята на редица народи. Анализът на резултатите показа системно прилагани умишлени изменения на стари текстове “ИЗВОРИ” и грубо скроени фалшификации.

.

ЕДИН ОТ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ Е СЪВРЕМЕННОТО ТРЕТИРАНЕ НА ИСТОРИОГРАФИЯТА НА ХАЗАРИЯ.

 

Като особено груб и драстичен пример на фалшификация можем да посочим фрагмент от “научното” съчинение на Артур Кестнер /изд. “Евроазия Санкт-Петербург”, ISBN:5-8071-0076-X. С наименование “ Тринадцатое колено.Крушение империя хазар/, ето цитатът: 

 «... Традиция приписывает Кириллу изобретение не только кириллицы, но и глаголического алфавита, который, по утверждению Барона, "использовался до XVII в. в Хорватии. Из еврейского алфавита он заимствовал не менее одиннадцати букв, отчасти представляющих славянские звуки, что давно признано" (Это буквы А Б В Г Е К П Р С Ш Т) . Так получает еще одно подтверждение гипотеза о влиянии еврейского алфавита на распространение грамотности среди соседей хазар...».

 .

При направения от нас обстоен графичен анализ на писмената система на Евреите във всичките й фази на историческо развитие не установихме еднаквост, нито подобие или сходство между еврейската писмена система и писмената система на Българите и на древните Руси и Украинци. Затова твърдението на Артур Кестнер можем да го определим като преднамерена манипулация.

Цел на гореспоменатата творба е да се «докаже», че ако  са имали някъкъв прогрес, култура и развитие Хазарите, Българите, Русите и Украинците както и много други народи, това го дължат на Евреите!Такива натрапвани внушения в наше време са опасни като идеологическия багаж на нацистите.

Горепредставената инсинуация е елементарна и оспорвано доказуема с археологически факти. Артур Кестнер сам признава, че не му е известно Хазарите преди еврейското писмо да са имали писмена система. Или може би се прави, че не знае! Но, предците на Българите, Хазарите, Украинците, Русите и Белорусите, са имали обща писмена система няколко хиляди години преди да се роди Кестнер. Археологическите доказателства са систематизирани в следната

Как Кестнер би обяснил факта, че в каменните блокове използвани за строителството на крепостни стени на Хазария, които според него са изпълнени от «византийски майстори и еврейски дизайнери», са вградени част от горепредставените писмени знаци, които не са нито еврейски или гръцки? Често цитираният от него М. И. Артамонов,който казва: :“...СТРОИТЕЛСТВОТО Е РАЗЛИЧНО ОТ  ВИЗАНТИЙСКИТЕ СТРОИТЕЛНИ ТРАДИЦИИ...РИСУНКИТЕ И ПИСМЕНИТЕ  ЗНАЦИ ВЪРХУ КАМЕННИТЕ БЛОКОВЕ СА КАТО ТЕЗИ НА КАМЕННИТЕ БЛОКОВЕ НА ДРЕВНИТЕ  СТОЛИЦИ НА ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ – ПЛИСКА И ПРЕСЛАВ...”. Този  факт  се потвърждава и от редица други коректни изследователи...


БР - Продължение на статията 

.

Обратно към началната страница на Боно Шкодров

в Библиотека Паметта на българите


  

Web Analytics