Проф. д-р на ист. науки Васил Николов

.

.

Ръководителят на екипа, който проучва археологическия обект „Солница, каменни бастиони и каменни стени от 4700–4200 г. пр. Христа", проф. Васил Николов е роден в Бяла Слатина на 31 декември 1951 година. Известният наш археолог завършва СУ „Кл. Охридски” през 1976 година. Десет години ръководи секция „Праистория” в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. За известен период той оглавява тази престижна институция. През 1991 - 1993 г. е Хумболтов стипендиант в Германия. През 1999 г. става професор. Председател е на Хумболтовия съюз в България. Има пет издадени книги.

Носител е на Златна диплома за принос за развитието на европейската наука, както и Златна значка и Златна карта. Участник е в множество археологически разкопки. Автор на статии, студии и монографии.

Сферата на научните му интереси включва изследването на новокаменната, каменно-медната и ранната бронзова епоха (VІ – ІІІ хилядолетие преди Христа) в българските земи, Северозападна Мала Азия и Югоизточна Европа. 

.

Към началната страница на Древната Солница - Провадия,

най-старият град на Европа 

Към Древният Одесос

.

Web Analytics