ПОБИТИТЕ КАМЪНИ - УНИКАЛЕН ПРИРОДЕН ОБЕКТ СВЕТОВНА ЦЕННОСТ

.

.

Снимки:  Фотофорум 2013 година от Васил Драгов, сътрудник на Паметта на българите

.
“Побити камъни” са разположени на 15 км западно от Варна, известни са и като Каменната гора - част от Варненската пясъчна пустиня с площ от 246.3 ха. Те са уникален феномен и ендемична за Европа. Местността е съставена от каменни варовикови колони с неправилна цилиндрична форма, разположени в 14 групи, напълно равностойни по своята красота. 

Те ся уникален феномен за Европа и света. Според проф. Иван Начев и други утвърдени учени смята се, че са образувани в епохата на Долен Еоцен (48,6 – 53 млн. г.). 

За произхода на Побитите камъни съществуват над 10 хипотези в над 70 научни публикации. Напоследък се утвърждава метано-дериватната хипотеза, според която са образувани от мигриращи нагоре въглеводороди, те отлагат карбонат преминавайки през вместващите еоценски пясъци и образуват циментирани с карбонат пясъчни колони. В нейна подкрепа е Генетичният и Геологичният модел на проф. Иван Начев.

На няколко места в Побитите камъни са намерени палеолитни и мезолитни камъчни сечива, изработени преди 20 000–30 000 години и са едни от първите човешки следи по нашите земи. Там също е установено и единственото находище отсреднокаменната епоха (ок. 10 000–7000 г. пр. Хр.) в България, което съдържа кремъчни микролити – свидетелство за опознаването от човека на съставните сечива, изработени по-умело от малки кремъчни пластини, дърво и кост. Някои от тях са били използвали като върхове за стрели, открити в Малката пещера. Изт. mgu.bg Мин.-геоложки у-т Сф 

Ценните находки са съхранени във Варненския археологичен музей. Там наблизо в експронирания гроб на вожда-жрец от Варненския енеолитен некропол (4690 - 4320 г.пр.Хр) има набор от подобни сечива на труда, но вече изроботени от бронз, чрез технологията леене на металите. А неговият жезъл - символ на върховна царска власт, е каменна брадва със златна дръжка. И още нещо удивително: каменната брадва е положена върху брадва от бронз.

В трите споменати случая сечивата не са използвани и вероятно са сакрален израз на отношението на древните хора към труда, като средство за прогрес и благоденствие. От тези факти и от приликите на сечивата в посочените хилядолетия следва закономерният извод: те са изработени от хора, които имат общ произход и общо верою.

Но моето удивление, простете, не спря до тук. Преди години аз и хиляди варненци, белославци и девненци в почивните си дни посещавахме Побитите камъни да се насладим на красивата местност и природа. Там и сега има един препоръчен от лекарите лековит извор. И като си припомня, че и ония древните хора през хилядолетията и те са пили от този извор, осъзнавам, че днешните Бълг-Арии сме едни от тях. А изворите си бликат от началото на времето, нали е така...

Отново към източника mgu.bg. През 1855 г. английският геолог Сират изследва уникалните каменни образувания и прави първите гравюри. Десет години по-рано – през 1828-29 г., руският военен кореспондент Виктор Тепляков прави първото описание и опит да разгадае произхода им. Следва описанието на англичанина Уилям Хамилтън през 1854, както и изследванията в по-ново време на геолозите Георги Златарски, Франц Тоула и на историка проф. Георги Бакалов. 

През цялата година в местността могат да се наблюдават 114 вида птици. Флората е представена от редки растителни видове: кактуси, планинска роза, флокс, акация, сухоустойчеви треви и др. Част от тях са включени в Червената книга на България и Европа като редки и застрашени видове. 

.

Резултат с изображение за „проф. йордан детев и побитите камъни“


.

.

Web Analytics