Чудните мостове

.

.

Чудните мостове преставляват огромни мраморни арки, свързващи двата бряга на река Дълбок дол, която тече източно от връх Голям Персенк сред вековни елови и борови гори. Най-голям и най-красив е първият - Големият мост.

.

Разположен е на около 1450 метра надморска височина. В началото е 14 метра и до изхода достига 70 метра, а сводът му се извисява на около 30 метра над бистрата река, клокочеща на дъното на пропастта. Общата дължина на Голямият мост е 96 м. Мраморният блок, който го изгражда, е дебел от 10 до 15 м. В стените му зеят две, свързани една с друга пещери, и множество карстови кухини (каверни), в които намират убежище много птици и прилепи. На около 200 м по-надолу е Вторият мост. Той е по-малък и с дължината си от 60 м. прилича на дълъг тунел. Общата му височина е 50 м., а само арката му е 30 м.

Към долния край на моста реката внезапно изчезва в карстовата пропаст и речното й легло остава безводно и сухо. Реката излиза на повърхността след около 1,5 км. и продължава пътя си в дълбока, тясна, каньоновидна долина. 

.
 Произход наЧудните мостове

са резултат от активната карстова дейност на реката в мощните мрамори на рида Чернатица. В геоложкото минало река Дълбок дол била буйна и многоводна. В продължение на хилядолетия тя постепенно си проправяла път през вертикалните пукнатини на дебелите мрамори, разширила ги и образувала дълга водна пещера-тунел, разположена близо до земната повърхност. Впоследствие таванът на отделни места се срутил (вероятно при земетресение) и разкрил каньоновидната долина на реката. Останалите здрави части на пещерата оформили скалните сводове на Чудните мостове.

Чудните мостове са обявени за природна забележителност през 1961 година. Намират се в Западните Родопи, на 35 км. от град Чепеларе. За посещение са подходящи целогодишнжо. Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

Web Analytics