Раждането на "Златният делфин"

.

В средата на миналия век варненската общественост кани известния кукловод, сценограф и режисьор Георги Сараванов, поставил основите на марионетния театър в Пловдив (1948 г.), да основе куклен театър в морския град. Той се отзовава, пристига във Варна и създава актьорска трупа от млади артисти, част от тях завършили музикално училище.

През август 1952 г. в стария салон на театър “Варненска комуна” се играе кукленият спектакъл “Патенцето” от Нина Гернет и Тамара Гуревич с марионетки, които Сараванов изработва сам. Неговите уникални кукли от първите спектакли са запазени в Музея на куклите към театъра.
Интересът и радостта, с които малките зрители посрещат спектакъла, показват необходимостта от куклено изкуство в културния живот на Варна. Веднага след успеха на „Патенцето” театърът става културен институт към Градския народен съвет.

.

"Патенцето"  е първият спектакъл на новообразувания Варненски куклен театър 

.

Поглед към годината е 1969-та

Варненският куклен театър става инициатор на национални куклено-театрални тържества. Успехът им надминава всички очаквания и още на следващата година те прерастват във фестивал на българската куклена пиеса. А през октомври 1972 година тържествено е открит Първият международен фестивал на българската куклена пиеса “Златният делфин”. В многоцветната палитра на международните театрални фестивали се появява един уникален форум, който години наред подкрепя и отстоява българската куклена драматургия.

Варненският куклен театър става инициатор на национални куклено-театрални тържества. Успехът им надминава всички очаквания и още на следващата година те прерастват във фестивал на българската куклена пиеса. А през октомври 1972 година тържествено е открит Първият международен фестивал на българската куклена пиеса “Златният делфин”. В многоцветната палитра на международните театрални фестивали се появява един уникален форум, който години наред подкрепя и отстоява българската куклена драматургия.

Оттогава досега “Златният делфин” се провежда на всеки три години в началото на месец октомври във Варна. “Твоята роза ти е толкова скъпа, поради времето, което си изгубил за нея” – казва Лисицата на Малкия принц. А когато това са времето, ентусиазмът, усилията, добрата воля на стотици хора – организатори, творци, съмишленици отблизо и далеч, общественици, зрители!... Тогава става възможно утвърждаването на “Златният делфин” като средище на най-добрите постижения в куклено-театралното изкуство по света. Защото през годините тук си дават среща над 110 театрални трупи от повече от 25 страни от Европа, Азия, Африка и Америка.
Превърнал се в значимо събитие в летописа на националната ни култура, фестивалът стимулира развитието на българския куклен театър и допринася за неговата популярност у нас и в чужбина.

През изминалите повече от три десетилетия “Златният делфин” привлича вниманието на изтъкнати български автори като Валери Петров, Рада Москова, Йордан Радичков, Борис Априлов и много други към проблематиката на куклено-театралното изкуство за деца. Техните творби разкриват в нова светлина социалната функция на кукления театър. Заедно с това фестивалът е сцена за изява на ярки дарования в областта на режисурата, сценографията, музиката и актьорското майсторство за куклен театър.

Изключителен интерес сред участниците и гостите на фестивала предизвикват съпътстващите програми: уъркшопове, семинари, сценографски изложби, теоретични конференции, срещи, дискусии...

В последните издания това са:
 Образователен театър - открит семинар и демонстративни представления на една нова театрална форма в помощ на учебната програма в началните класове;
 “Кукли и терапия” – кукленият театър като изразно средство за общуване в помощ на децата с увреждания;
 Изложби на изтъкнати сценографи и на сценографски проекти на студенти по сценография от НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и Националната художествена академия.

.

.

Промените в българското общество в края на миналия век налагат и някои промени в статута на фестивала. Така десетото издание през 1996 година се провежда вече в три раздела:
 Постановка на нова българска куклена пиеса или по българска сценична адаптация на художествено произведение, написани след последното издание на фестивала;
 Куклено-театрална постановка за деца;
 Куклено-театрална постановка за възрастни.

Спектаклите в конкурсната програма се оценяват от международно жури, съставено от изтъкнати специалисти в областта на куклено-театралното изкуство, а на последните издания – и от детско жури.

.

“Златният делфин” е фестивал със завидна традиция,

който се развива и израства през годините, защото черпи жива вода от непресъхващия извор на това древно и модерно изкуство. Един фестивал, желан и очакван от творците и от публиката, защото никога не е разочаровал надеждите им да видят най-новото, най-доброто, най-интересното, сътворено на българската и световната куклена сцена; да съизмерят собственото си творчество с това на колегите в изключително добронамерена и подкрепяща професионална среда; да срещнат стари и нови приятели.

.

.

Към  Статут на Фестивала "Златният делфин"

.

Web Analytics