Български човешки права в Македония

.

Български човешки права в Македония (БЧПМ) (на гръцки: Βουλγαρικά Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Μακεδονία - ΒΑΔΜ) е политическа организация със седалище във Воден, Егейска Македония, Гърция. Създател и председател е Николай Стоянов (Николаос Стоидис).

Организацията е основана през юли 2000 година и се бори за признаване и подкрепа на българското малцинство в Северна Гърция, както и в Република Македония. В писмо до вестник „Етнос“ от 2001 година секретарят на организацията Андон Кацоров (Андонис Кацорис) от град Суровичево твърди, че тя има секции в Лерин, Костур и Солун, както и в Скопие, Охрид, Прилеп, Битоля и Куманово в Република Македония. Партията твърди, че македонска нация не съществува нито на територията на Гърция, нито на територията на Република Македония, а местното население е с български произход. Според Кацоров „човешките права на българите в Гърция и в Република Македония се потъпкват систематично от властите в тези две държави и се нуждаят от защита“.

Партията се обявява за:

-запазване на независимостта на Република Македония, но за поддържане между нея и България на отношения от типа на тези между Кипър и Гърция;

-признаване на българското национално малцинство на територията на Гърция;

-връщане на конфискуваната собственост на българомакедонците на стойност 1 трилион драхми;

-премахване на всички „неприемливи паметници“ на гръцки стандарти на територията на Егейска Македония (искане споделяно и от македонистката гръцка партия Виножито);

-ревизия на условията на Букурещския, Ньойския и Севърския договор;

-признаване на извършения от гръцките власти геноцид над българомакедонците през 1912 - 1919 и 1944 - 1950 година;

-връщане на гръцкото гражданство и позволяване завръщане на българомакедонците бежанци от Гърция, живеещи в България и Република Македония.

-В официалния сайт на организацията се твърди, че тя има над 500 члена. Молбата за регистриране от гръцкия съд е подписана от 35 души. 

Източник: Wikipedia

.

Към Воден-Едеса градът на водата

 

.

Web Analytics