Красотата на пространствения дизайн

.

Творби на студентите от първи курс на специалността Пространствен дизайн
на Варненския свободен университет. Техни преподаватели са доцент Антоанета Радоева и асистент Галина Невинова. Темите, по които са работили са: абстрактна композиция, трансформация, транспонация, създаване на четки и текстури.  Сътворени са с програмата Photo Shop.
.
.
.
Творба на Мария Кьосева
.
Творба на Серафим Занев
.
Творба на Радостина Костова
.
.
.
.
Към Дизайнът е нов поглед към реалността
.
Web Analytics