Дизайнът е нов поглед към реалостта

.

Елегантни рисунки на животни на дизайнера Andrea Minini от Милано, направени с помощта на Adobe Illustrator
.
.
.

УНИИЦЕФ Швейцария: Световен ден на прехраната

.

.

16TH October 2012 - World Food Day
Hunger kills 2.5 million children every year.
Your donation nourishes: www.unicef.ch
Публикувано от 
 
Web Analytics