БУКВА К

Пол Дейвис - САЩ

.

"КАКВО Е ДАЛ БЪЛГАРИНЪТ НА ДРУГИТЕ НАРОДИ"

Творчески проект по идея на книгата на Стоян Чилингиров

.

.

Стоян Чилингиров е бележит български писател, учен и общественик.

Във време съдбовно и тъй потребно да се възроди самосъзнанието на нацията ни пише своята знаменита книга "Какво е дал българинът на другите народи". Той определя целта й като подтик: "Крайно време е да нарушим нашето мълчание за себе си, да кажем и ние на света, какво сме били, какво сме и какво можем да бъдем. И то не, за да ни чуят другите, а за да повярваме сами в себе си". 
Като ползвва богат летопис от научни данни авторът доказва, че българинът е направил ценни приноси не само в културата на отделни народи, но и в културата на цялото човечество и не е лишен от дарби за нови приноси. 

Този благороден подтик на Стоян Чилингиров определи намерението на Е`Библиотека "Паметта на българите" да полага скромните си усилия за осъществяването на своя творчески проект "Какво е дал българинът на другите народи" в миналото и в по-новото време.

"Да се учиш от чуждото е добре, но да не знаеш и да не уважаваш своето е престъпно" ни поучава Стоян Чилингиров - един от последните възрожденци на ХХ век... И още 

.

.

КИРИЛИЦАТА - БЪЛГАРСКА АЗБУКА СВЕТОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Нейното създаване е съпоставимо със съдбоносните събития, станали преди повече от 1000 години на континента. Появата и утвърждаването през IX век в младото Българско царство на своя нова азбука – кирилицата и създаването на национална книжнина на славянски, респективно, старобългарски език, стои съдбоносната идея за равнопоставеност с останалите народи.

Успехът на това послание е зависел от далновидността на българския държавник – княз Б о р и с. Той приема в своята столица претърпелите крах ученици на К и р и л  и  М е т о д и й  във Велика Моравия и спасява от забрава и унищожение духовната им мисия. Така България става продължител на Просветителите и родина на славянската писменост. Защото създаването на глаголицата – първата славянска азбука, която и до днес се счита за едно от най-големите филологически открития на Европа, в България се създава втора славянска азбука – кирилицата, тази, която влезе като една от трите азбуки в Европейската общност... И още

.

Св. Св. Кирил и Методий - създатели на българската азбука,ползвана от 280 милиона души по света. Стенопис от 1848 година от Захарий Зограф (1810 - 1853) 

в Троянски манастир "Успение Богородично"

.

КАЛЕНДАРЪТ НА БЪЛГАРИТЕ -

най-древен и най-точен в света

За него проф. М. Лонгон казва следното във френското списание “Население и общество”: "Научно е доказано, че прабългарите в далечното минало са притежавали един от най-съвършените календари в света, по-приемлив от китайския и индийския начин на леточисление, по-достъпен и по-практичен. Сега, когато от няколко години насам в една от комисиите на ООН и в ЮНЕСКО се обсъжда нов календар, валиден за цял свят, създаденият преди векове от прабългарите календар ще послужи като модел и източник на идеи за изработване на такова календарно летоброене, което ще бъде прието от всички народи, населяващи земното кълбо .” (Цит. по книгата на Борис Чолпанов “Славата на България”, Военно издателство, София, 1988 г.)

“Както старите гърци са ни хвърляли в скитская яма, тъй и днешни европейски учени ни съпричисляват с фински и черменски и не знам йоще какви племена и качват ни по уралските диви и пусти гори!”(Г. С. Раковски, Ключ българскаго язика, цитат според Г. С. Раковски,Съчинения, том IV, София, 1988, с.194 )... И още  

.

.

БЪЛГАРСКОТО КИСЕЛО МЛЯКО
и Лактобацилиус булгарикус
.
 Два милиарда души в света консумират кисело мляко, направено с лактобактерията булгарикус
 
приготвено от оригинална българска закваска, съобщи Васил Зографов, изпълнителен директор на "Ел Би Булгарикум" ЕАД - държавното предприятие в млечния бранш. Уникалният продукт се изнася в Канада, Япония, Китай, Корея, Тайланд, Финландия и дрги страни. Само у нас се използва жива закваска, тъй като ценната бактерия Лактобацилиус булгарикус се развива само в българска среда.
Още Херодот (484 - 425 пр.н.е.) описва, че номадски племена, живели между реките Днепър и Дон, са употребявали като храна прокиснало кобилешко мляко. Траките, живели по нашите земи, също употребявали прокиснало мляко. Чрез прибавяне на прокиснало мляко в прясно сварено мляко получавали продукт, известен като квасено мляко или. Римският поет Публий Вергилии Марон в книгата си „Георгики” (29 г пр.н.е.) пише за тракийското племе бизалти, което е населявало земи в областите Шумен,Търговище и Варна: „Пият кисело мляко, смесено с конска кръв”... И още 

.

СВ. КИПРИЯН - митрополит киевски, латвийски, московски и на цяла Русия

.

ОПАКОВАНЕТО НА ОБЕКТИ -

Авангардна форма в световното художествено изкуство, създадена от Кристо - Христо Явашев. 

.

Той е един от най-големите художници-авангардисти на нашето време и от много години е с ранг на световна величина. Създава и въвежда опаковането на различни обекти като художествен похват.
По бащина линия Христо Явашев произлиза от стар разградски род. Дядо му е академик Анани Явашев, баща му - Владимир е инженер, роден във Варна, но се установява в Габрово, където прави фабрика за производство  на химикали,  майка му Цвета е родена от Солун и е дъщер на богат македонски търговец. Още като дете семейството й се преселва в София. От 1953 година Христо следва в Художествената академия в София. През 1957 година отива в Австрия с цел да продължи образованието си. Но правителството отказва да удължи визата му и той остава във Виена. От тогава е лишен от българско гражданство.
В чужбина житейският път на Христо Явашев се преплита с живота на французойката Жан-Клод, с която са родени в един и същи ден - 13 юни 1935 г. и двамата са неразделни до смъртта й... И още 
.
 
Завесата над долината, проект на Кристо и Жан-Клод

 

 АПАРАТ ЗА ОБЩУВАНЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК БЕЗ ПРЕВОДАЧ И ЦИФРОВА ПИСМЕНОСТ

Създаден от инж. Койчо Митев. Той има няколко свои патентовани изобретения. Най значимото е Патент 63704 – „Изобретение за компютърен междуезиков превод”. По късно инж. Митев съставя обща за всички езици по света ЦИФРОВА ПИСМЕНОСТ - при която цифрите от десеттичната бройна система могат да служат за запис и трансфер на комуникативна писана и звукова реч от произволен език или диалект – към всеки друг”. 

 Експерти по глобални комуникации от Масачузетс наричат откритието "„,,,the holy grail of human communication” - Свещеният граал на човешките комуникацииНосител е на голямата награда на 21-то световно изложение за иновации "Inpex" - САЩ и на на Джон Атанасов на"Евроинтелект-2003" за своя метод за превод. 

Роден е на 8 април 1947 г. в с.Обретеник, Русенско. Завършва Строителния техникум в Русе като отличник. Завършва Инженерно-строителния институт в София, през 1968 г. учи в Чехословакия, където през 1972 г. се дипломира с отличие. От 1974 г. работи в Строително-монтажен комбинат-Русе, където се издига до генерален директор. Сега е оценител на интелектуална собственост, патентното право... И още 

.

Съдържанието на проекта "Какво е дал българинът на другите народи"

потърсете Тук или по отделни теми в Азбучника на Е` Библиотека Паметта на българите


.

ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАК ХУБАВО СИ ТИ!

Как чудно се синее небето ти безкрайно! 

Как твоите картини меняват се омайно! 

При всеки поглед нови, по-нови красоти: 

тук весели долини, там планини гиганти, 

земята пълна с цвете, небето със брилянти... 

Отечество любезно, как хубаво си ти! .

.

.

"Родопите есен". Поредица от прекрасни снимки на фотограв-художника Евгени Динев. 

Според авторитетната агенция Bloombergtv.bg изданието за международни класации topteny.com е включило българския фотограф-художник Евгени Динев в Топ 10 на най-добрите фотографи пейзажисти в света... И още 

.

КАКВО Е БОГ?

.

.

Всеки човек си е задавал не веднъж въпроса какво е Бог. Независимо в какъв стадий на развитие се намира или в каква степен на образование и култура има, всеки носи в себе си религиозното чувство. Това идва да покаже по косвен път, че идеята за Бога, която неделимо е свързана с религиозното чувство, е вкоренена в нашето съзнание, че се раждаме и живеем с тази идея.

Примитивният човек, който мисли повече конкретно, отколкото отвлечено, си изгражда конкретна представа за божество или в повечето случаи за божества, като ги свързва с предмети и явления от окръжаващата го среда.

Християнинът, който е повярвал в Иисус Христос и затова се именува християнин, знае Неговите думи, казани на жената самарянка при Якововия кладенец: “Бог е дух, и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и истина” (Йоан 4:24). Но тук изниква въпросът – какво е дух?... И още 

.

"Св. Константин и Елена" - епархийски манастир край Варна

.

.

Светата обител се намира на девет километра от Варна. Не е известно кога е основан, но предания разказват, че още през ХVІ век тук живяло монашеско братство и свързват възникването му с чудотворната икона на покровителите на християнството св. Константин и св. Елена и с лечебния извор. Намира се точно зад светия престол в храма. И тези, които пристъпят с вяра и упование на молитвите по великата Божия милост, получават изцеление, всеки според нуждите си.

До средата на ХХ век в църквицата е била пазена стара храмова икона с ликовете на двамата светци. В основата на животворящия Господен кръст е имало силно повреден надпис на гръцки ези: "… поради силен страх на християните...в Цариград 1713 година." Най-ранните писмени сведения за историята на манастира се съдържат в книгата "Писма от България" на руския пътешественик Виктор Тепляков, публикувана в Москва през 1832 г. ...И още 

.

Доц. Калина Богоева

е между най-известните български балерини, признат авторитет в чужбина в областта на класическия танц. Тя е ученичка на изтъкнатата българска педагожка Лили Берон. Дебютира на сцената на Националната опера в София през 1954 г. Специализира в Академичното балетно училище на Москва при Елизавета Герд. През 1958 г. се дипломира в класа на проф. Олга Тарасова във Висшия театрален институт в Москва.

През 1993 г.основава и ръководи специалност „Балетна педагогика” в ДМУ „Панчо Владигеров”. През 1992 г. създава Международната лятна балетна академия „Варна”. и води летни семинари и занятия. От 2000 г. е методист по класически танц в Националното училище по изкуствата-София.
Награди - сребърен медал от Международния балетен конкурс във Варна 1964 г., на Министерството на културата за принос в развитието на изкуството 2001 г.,„Златна лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци 2001 г.,на Министерството на културата за принос в българската култура... И още

.

Творба в галерия "Кавалет" на известния български художник Лъчезар Ошавков, който над 20 години живее в Париж

.

"Кавалет" - една от първите частни галерии в България

Открита е през 1998 година. Нейни създатели са поетесата Елка Няголова и художникът-галерист Валерий Пощаров. Галерията е естествено продължение на една от първите частни галерии в североизточна България - галерия "Стил", открита през 1993 г във Варна. Обект на внимание са художествените процеси и тенденции, проектирани в традициите на българското и световното изкуство. Автори на галерията са най-доказаните имена сред българските художници, живеещи в страната и чужбина. Галерията следи и толерира всичко стойностно в развитието на кавалетните жанрове и сред най-младите. Веднъж на рождения ден на галерията сред авторите, представени с изложба през изтеклите 12 месеца, се избира един, на когото се връчва Почетния сребърен кръст на галерия "Кавалет"... И още 

.

Каменната гора - уникален европейски природен обект

.

.

Известен е и като "Побитите камъни". Той е завладяващ ансамбъл от каменни колони високи до 10 метра, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове и множество каменни късове разпилени на 7 кв. километра комплекс край Варна.

Съвременните познания сочат, че тези пясъчни структури най-вероятно са формирани около естествени газови извори вследствие на "слепване" на отделните песъчинки чрез карбонатен цимент - продукт от микробиалното окисление на газ метан и са известни на науката като "мехурчести рифове". Циментацията е станала в морски седименти преди около 50 милиона години и благодарение на ерозионите процеси и вертикалните движения на земната кора сега този феномен е изложен пред нашия поглед на земната повърхност... И още 

..

.

Мадлен Калинова, най-успешния български фотомодел в света

Мадлен попада в модните среди още 16-годишна, когато русенска агентка на Висаж я забелязва на пазара за плодове, където се разхожда с майка си. След два участия в "Мис Русе" и "Мис България" тя успява да се развие като модел в Италия.

От нас 12 години активно работи в модни агенции, изявява се в най-пристижните модни подиуми и телевизионни реалита в Ню Йорк -  „The real housewives of New York“ и „The Joan Rivers Show“.Живяла е в читири дължави. Има весше образование, владее пет езика.

Мадлен Калинова е един от най-успешните български модели зад граница. Живее в Ню Йорк и е представлявана от едни от най-добрите агенции по света като Ivet fashion-Sofia, East West Models-Frankfurt, WAVE Management-Milan и Michelle Pommier Modeling agency-Miami, в Ню Йорк и модна агенция – Major Models NYC. Има успешни участия и в телевизионни реалита в САЩ и Италия... И още 

.

Из Вечните песни на българите

.

.

Калинка Кюпер - Българка на годината 2010

е удостоена с наградите през 2005 г. с паметния медал „Иван Вазов” и "Българка на годината 2010" на Държавната агенция на българите в чужбина към Министерския съвет.

Родена е през 1942 година в Бургас и завършва немска филология и международен туризъм. От 50 години живее в град Есен, Германия, като за това време написва учебник по Български език за чужденци и преподава в Есен и Дюселдорф. Тя организира едно от най-активните дружества в чужбина – българско-германското дружество "Иван Вазов".

От 1989 година осъществява сериозна хуманитарна дейност – изпращат се камиони с медицинска техника за болници и оборудване на линейки, поддържат се детски домове, подпомагат се училища. По нейна инициатива се организират чествания на всички официални български празници.

„Госпожа Кюпер е пример на човек с високо гражданско съзнание и обществени ангажименти”- заяви посланикът на Германия в София Матиас Хьопфнер...И още 

.

Каролин Кристов-Бакърджиев: Най-влиятелният човек в съвременното изкуство 2012

.

Тя е американка от българско-италиански произход и е на първо място в класацията на британското списание "Арт ривю" на най-влиятелните хора в съвременното изкуство за 2012 година, предаде Ройтерс. Родената в Съединените щати Каролин е първата жена, оглавила престижната класация в нейната история. Предишни победители са световни знаменитости като китаеца Ай Вейвей, британецаДеймиън Хърст, американският колекционер и галерист Лари Гагосян и редица други.

Нейният баща е български лекар, емигрирал след Втората световна война, а майка й е италианска археоложка. Каролин завършва история на изкуството и литература в университета в Пиза. Занимава с история на изкуството и пише за вестници, преди да стане куратор на изложби. Тя бе отличена за представянето си като куратор на най-престижната международна изложба за съвременно изкуство "Документа", което на различни места в Касел е било посетено от около 860 хиляди души... И още 

Каньон на водопадите в Западните Родопи

.

.

Проф. Емил Камиларов - Булгаро Паганини

Ерудитът Петър Увалиев по време на своите коментари по ББС  за българските писатели нарече всепризнатия майстор на словото Йордан Йовков "Той е!". Основателно може да се твърди, че със световните си музикални постижения цигуларят Емил Камилров също може да бъде наречен "Той е!"

През 1961 г. в Генуа Емил Камиларов печели Голямата награда в създадения през 1953 г. конкурс на името на великия гений Николо Паганини. Тая награда се счита за най-престижното отличие за всеки цигулар и в европейските музикални среди той бе наричан "Булгаро Паганини".

Камиларов е единственият музикант в света, който два пъти е свирил с цигулката на Паганини. Първият път по регламент като лауреат в международния конкурс в Генуа, вторият път в Упсала - Швеция, когато той и съпругата му Дина Шнайдерман издействат кметството на Генуа да разреши уникалната цигулка и нейно точно копие да бъдат предоставени на двамата големи български музиканти, които изнасят с изключителен успех шест концерта в Упсала, където около 30  години живееха... И още

.

Из Вечните песни на българите

.

 Песента "Когато бях овчарче" е тук по идея на Българския културно-просветен център „Аз Буки Веди” - Украйна, като израз на уважение към нашите родители

.

Конкурс за творби „България в моите мечти”
.
За изображения е четиринадесето издание; за литература конкурсът „Стефан Гечев” е осемнадесето издание; а конкурсът по пеене  „Прехвръкна птичка” е пето издание. През 2014 година в проявите, провеждани от ДАБЧ  се включиха 1251 българчета от цял свят. 

Гости на тържеството бяха и посланикът на Украйна Н. Пр. Микола Балтажи и посланикът на Република Южна Африка Н. Пр. Ванеса Калверт. Тяхното присъствие не беше случайно. Българчета от двете страни се представиха много успешно. На ученици от Неделно училище «Слънчо» в Йоханесбург, РЮА бяха присъдени 6 награди в конкурса по рисуване „България в моите мечти” като една от тях е за цялостно творчество. Българчетата от Украйна традиционно са лидери по награди като само в Българския културно- просветен център „Аз Буки Веди” към българите в Украйна отидоха 20 награди от трите конкурса на агенцията... И още

.

Кирил Йорданов - председател на Асоцияцията на българите по света

Роден е на 14 юни 1956 година във Варна в семейството на юристи.
През 1982 година завършва право в СУ “Св. Климент Охридски”.
До 1991 година е съдия във Варненския районен съд.
През същата година е назначен за областен управител на Варненска област и изпълнява длъжността до 1997 година, когато е избран за народен представител в 38-то народно събрание и
 е член на две парламентарни комисии – “Външна политика на държавата” и “Права и вероизповедания на гражданите в България”. Депутат от парламента в Страсбург.
Като независим кандидат, подкрепен от 27 политически партии, обединения и движения, на 23 октомври 1999 година Кирил Йорданов е избран за кмет на Варна.
През 2003 година – отново като независим кандидат, Кирил Йорданов печели втори, а през 2007 година - трети кметски мандат. Не е членувал в политически партии и движения.
Семеен е и има един син... И още   

.

Най- големите карстови извори у нас

.

.

„По пътя от Варна за Провадия, близо до село Девня, в подножието на варовиковите хълмове, наречени Кайраци, се намират седем големи извора - описват в края на ХІХ век археолозите братя Херман и Карел Шкорпил. -Тези извори според Jordanes (Getica, ed Mommsen, p. 82), са бликали във вътрешността на древния римски град Marcianopolis. Изворите формират една река, наречена Девненска и се влива в близкото малко езеро. Водата от тези извори е винаги чиста и винаги извира с една и съща 18 градуса температура и с един и същ обем". 
Това са най-големите карстови извори в България с необикновени и звучни имена : Адата, Лудетината, Окото, Бездънният, Халкалията, Игрек и Вълшебният и са обвеени с антична легенда. Според готския историк Jordanes (VI век) градът е построен от император Траян по следния повод. Една слугиня на сестра му Марциана, като поискала да гребне вода от извора, случайно изпуснала в дълбоката вода златния съд. Той потънал, но след време изплувал из дълбините. Когато Траян узнал чудото, помислил, че в извора има някакво божество и основал град, който нарекъл на името на сестра си Улпия Марцианополис“... И още 

.

Добринка Клинкер-дарител от Германия,номиниция жена на 2014

Родена е във Варна. Когато в началото на демократичните промени научава за големите икономически затруднения на хората в България, тя създава благотворително Сдружение "Българска помощ - Варна" в германския град Лагенфелд, където от дълги години живее. Там голямо съдействие й оказват - нейният съпруг, уважаван банкер, и кметът на града. Той дори свикал общоградско събрание за оказване помощ на нашата страна. А тя от сутрин до вечер обикаля с колело  фирми, организации и спонсори, училища и детски градини, за да уговаря и събира помощи. Така изпраща в София и Варна два тира с по 22 тона стоки от първа необходимост.

Неотдавна тя направи дарение на училището за деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов" - Варна, включващо 6 бройлорови машини за четене, 2 специализирани телевизионни екрана, 60 йенски лупи, нов училищен автобус "Фолкваген", велосипеди-тендем за незрящи деца и придружител. Дабринка Клинкерс бе обявена за Дарител на 2004 година за принос в духовната култура на клуб "Отворено общество" - Варна... И още

.

"Камчия" - световен биосферен резерват

.

.

Резерватът "Камчия" заради важното си природозащитно и екологично значение през 1977 година е включен в световната мрежа от биосферни резервати като част от програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО за опазване на най-представителните екосистеми на планетата. Целта е запазването на лонгозните гори по долното течение на река Камчия. 

Защитената биосферна територия се намира в местността Камчийски пясъци и землищата на общините Аврен и Долен чифлик. Климатът в резервата е умерено континентален, средната януарска температура е 1,2о С, а средната юлска температура е 23о С. 

Резерватът се намира на около 25 km южно от град Варна, в близост до курортите Камчия и Шкорпиловци. След разширението си през 1980 година резерватът обхваща 842,1 ха заливни гори при устието на реката и влючва природозащитната територия на "Лонгоза", където има уникална растителност и животни... И още 

.

Кивотът, отразяващ Заветът между Орфей и Бога

Най-старият кивот в света, намерен край село Градешница. Британски музей - Лондон.

Д-р Стефан Гайд, историк-изследовател, роден през 1960 г. в София, създател и директор на Института по трансцендентна наука и съосновател на Академия Орфика, доказва, че траките са имали свое писмо, което се е употребявало от жреците им и то предхожда с две хиляди години египетското. Знаците на това писмо са възприети от Египет и са стилизирани в по-различен вариант. Той стига до извода, че върху плочката от Градешница /пази се във Врачанския музей/ с пиктограмите е изписан Заветът между Орфей и Бога. Но и този и доста други артефакти /от културите на Градешница, Караново и Тартария, Румъния – съставящи неолитната култура в Югоизточна Европа/, досега не са били разчетени, понеже никой от учените не е правил опит да разчете тези знаци през египетското писмо, което е абсолютно аналогично с тракийското. Декодирането на писмото на траките д-р Гайд започва с изследване на тракийска плочка, съхранявана в Британския музей. Това е плочка на цар Тцер, върху която се вижда тракийското „Т”, идентично и със същата буква от кирилицата. Йероглифът има значение: „Тракия – земя на Божествените Слова“... И още 

.

.

Кирил Костов - бизнесмен, дипломат, писател 

Роден е през 1930 година в село Веселин, Варненско ( днес Любен Каравелово ) Завършва гимназия и висше образование във Варна и военно в София. Служи в армията като офицер до 1956 година.

След уволнението от армията постъпва на работа в Български морски флот, където работи 22 години на различни длъжности : редактор на вестника на флота "Маяк", плавал е с екипажите на различни кораби като пъри помощник - капитан. Бил е директор на фирмата на БМФ в Лондон "Болкан енд блек сий ширинг къмпани".

През 1977 година е назначен за главен директор на външнотърговското предприятие "Корабоимпекс", където работи до 1986 година. След това преминава на дипломатическа работа като търговски представител в посолството на България в Лондон, на която длъжност се пенсионира. По време на работата си като дипломат написва първата си книга "Подвластни на морето", "Съдбоносна есен" и"Споделени спомени"... И още

.

Българското кино - 1917

.

"Българан е галант" - плакат на първия български филм 1917 г., режисьор Васил Гендов, ДДА

 И още

.

“Книга за звездите и за съдбата на народите ” - предсказания за България 

Авторът Петър Осиговиц е богомилски жрец и Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Оставил е две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. Според писателя Николай Райнов ”Деномесечен указател” има 384 листа и е малък грубо обработен пергамент с кафяви жилки. В нея и в “Книга за звездите и за съдбата на народите ” има оригинални легенди, като се дават и следните покровители на народите и държавите:Масър (Египет) – Слънце; Междуречие (Вавилон) – Луна; Гърция - Венера; Иудея – Меркурий; Рим – Марс; Византия - Сатурн; България – Млечен път.

... И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух. Само над България тъмнееше мрачина - и звезден ангел не развя криле над нея. И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога звезден дух-другар да му даде. Та се смили над него Творецът, ала нямаше вече звезда и звезден дух. И духна тогава Бог в простора - и осени с божествено мановение Млечния път да властва над България... И още

.

Млечният път, който властва и пази България

.

Акад. Кондрашкин Николай от Чувашия

Роден е на 28 март 1949г. в село Средние Тимерсяны на Ульяновска област Руска Федерация.Трудовата му биография започва през 1965 г. като помощник-тракторист и художник в селския клуб. Завършва Университета по изкуствата „Крупская“ в Москва и художествено-графичния факултет на Чувашкия  педагогическия институт „И.А. Яковлев“. Дипломната му работа, гравюрата „Пробуждане“, му носи званията  „Лауреат“ и „Майстор на декоративно-приложното изкуство“. Следва серия от паметници на земляци загинали във Великата Отечествена война и просветители.

       През 2008 г. е избран за зам.- председател на чувашката организация „Уляновското просветителско общество И.А. Яковлев“, а през 2010 г. за председател на Уляновското отделение на Съюза на чувашките писатели. Написал е книгите „ Апотеоз на възродения българин“,„Родословното дърво на Волжска България“, „Възраждаме духовността“, „За място под слънцето“ и др. Подготвя за издаване монографията „Зовът на предците – зовът на душата“... И още 

.

Логото на Фонда "Сребърен кон", основан от акад. Николай Кондрашкин и отразява културното възраждане на българо-чувашкия народ.

.

Проф. д-р инж. Константин Миронов

Завършва Строителния техникум във Велико Търново като първенец на випуска, а през 1960 година е първенец и на своята специалност в ИСИ - София. Получава научните си степени и от 1973 до 2007 г. работи като преподавател, а от 1975 до 1991 г. като ръководител на катедра "Инжинерна защита" в УАСГ. Той е основател на три нови учебни дисциплини в Университета за строително инженерство.
В продължение на четири години е бил директор на НИОТЕ и председател на Научния съвет към изледователския институт в София. Има над сто научни студии и публикации. Обучил е повече от 15 000 студенти, на които е дал частица от себе си. Награден е с орден "Св. Св. Кирил и Методий" І степен. Девизът му е: Творчеството е резултат на ума, а не на дългия опит и годините... 
И още

.

Из Вечните песни на българите

.

.

Космическата свастика на българите

Дали Свастиката е изключително български символ, който нашите предци са разнесли по целия свят сред най-широк кръг от култури и общности или е архетипно познание, заложено в човека от Създателя, е въпрос, който всеки би могъл да изследва сам за себе си. Факт е, че тя се използва от почти всички народи на планетата и все пак най-продължителна и системна употреба свещения знак има тук, на Балканите. 

Безспорно нашите деди са изповядвали своя култ към Слънцето и Светлината, чиито символ се явява Свастиката, от най-дълбока древност. Но, както ще се види по-долу, Свастиката не е само Слънце. Тя съдържа познание за Вселената и извечна мъдрост за живота в нея. Надали ще се намери друг народ на планетата, при който познанието за свещения знак да е втъкано до такава степен в бита и философията му... И още  

.

КОЙ Е СПАСИТЕЛЯТ НА САМАРСКОТО ЗНАМЕ

.

Никола Корчев увековечен от худошника Ярослав Вешин, 1911 г.  Орлово гнездо  Снимка НХГ 

Според Съвременната Военна история на България и редица столични вестници, БНТ и БНР твърдяят, че Никола Корчев е истинския спасител и го е извършва в най-съдбносния момент. 

В битката при Стара Загора на 31 юли 1877 г. се води най-ожесточена борба за Самарското знаме. Да припомним събитията, описани от участвалите опълченци. Масираният Османски удар поема III-а Опълченска дружина с командир подполковник Павел Калитин. Тръбачът на дружината Стефан Кисьов ни пррипомня: "В най-решителния момент дружинният командир Павел Калитин пристигна на полесраженето с коня си и виждайки,  че знаменосецът Стефан Минков пада убит, извиква: "Давайте, давайте мне знамя!" Като пое знамето, с цел бързо да го отнесе и запази, изкомандува: „След меня, юнацы!” и дръпна да възвие коня си. В този миг два куршума го свалиха от коня. Когато го вдигнахме той вече издъхваше. Всички дакрай бяхме потресени и поразени! Турците се въсползуваха от намалената ни стрелба, извикаха юрюш и се хвърлиха напред към знамето! Първите им редове се смесиха с нашите и почна жесток ръкопашен бой. Щабскапитан Попов извика „ура“ и други опълченци като един се хвърлиха връз врага. "Спасиха знамето. Отблъснаха турците"(по спомени на Ст. Кисьов и в Българска история) ... И още 

.

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

. 

.

 

 

Снимки на съвременната и Конституцията на Княжество България, Търново 16 април 1879 г.

Конституцията на България утвърждава държавата ни като Република с парламентарно управление. Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Република България е единна държава с местно самоуправление. Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.  

Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната и гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. Официалният език в републиката е българският.
Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз....И още

.

.

                                               Конфедерация на независимите синдикати /КНСБ/

Наследник е на 100–годишната българска профсъюзна традиция. Днес КНСБ е най-голямата обществена организация в България. В нея членуват над 350 000 български работници и служители. В тяхната компетентност и мотивация се крие тайната на нашата сила. КНСБ е голямо и многолико семейство - обединява 35  федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове в България и чужбина. В цялостната си дейност КНСБ е подкрепена от своите партньори.

Като всяка публична организация с демократична структура, Конфедерацията на независимите синдикати в България има своите колективни органи на управление. Висшият ръководен орган е Конгреса на федерацията. Той се свиква веднъж на пет години и има изключителни правомощия... И още 

.

КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ

Народна приказка разказана от Ран Босилек

.

.

В едно село расла хубава мома Богданка. Тя била едничка на баща и майка. Била много галена. Майка й шетала из къщи, чистела, готвела. Богданка само ходела насам-нататък, нищо не похващала.
Почнали да идат оттук-оттам да я искат за снаха. Майка й на всички казвала:
— Наша Богданка не е научена да работи. Тя е галена.
Щом чуели това, всички си отивали.
Еднъж дошъл един старец и казал:
— Чух, че имате хубава мома, дойдох да я взема за снаха.
Майката и нему отговорила:
— Наша Богданка е много галена. Тя нищо не знае да работи.
— Нека — рекъл старецът, — у нас никой никого не кара да работи. Който иска да работи — работи. Който не иска — така си седи... И още 

.

  Крисия, Хасан и Ибрахим с отличие от Детската Евровизия 2015

.

.

  Акад. проф. Искрен Коцев 

Роден е на 30 март 1950. Женен с две деца. Завършил е Медицинския университет - София.
Специализации и квалификация: 1978 - Вътрешни болести, Медицински факултет, гр. Варна; 1981 - Гастроентерология, Медицински факултет, гр. София; 1992 - Meдицински факултет, Clinic of Gastroenterology, Zurich, Switzerland; 1994 - Mount Sinai Hospital, Prof. Jerome D. Waye, New York, USA; 1998 - Medical Faculty, Clinic of Gastroenterology, Besançon, France; 1998 - University Hospital Eppendorf, Hamburg, Germany, Prof. Nib Sohendra
Професионален опит:
1975 - 1978 Лекар в отделението по вътрешни болести, Окръжна болница-Добрич; 1978 - 1993 Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, ВМИ-Варна, филиал, гр. Добрич (ръководител 1987-1993); 1993 - 1994 Ръководител на Клиниката по вътрешни болести, Окръжна болница-Добрич; 1995 - Ръководител на Клиниката по гастроентерология,УМБАЛ „Св.Марина”, Медицински университет-Варна... И още

.

БЪЛГАРСКИЯТ КРОМЛЕКС АНАЛОГ НА АНГЛИЙСКИЯ КРОМЛЕКС

.

.

Уникалната астрономическа обсерватория от 6 век пр. Хр. при село Старо Железаре бе изцяло възстановена със средства от дарения. Отдавна е наричана „Българският Стоунхедж”. В Европа такива обекти са „Карнак“ в Бретан, Франция, едно мегалитно съоръжение в Белгия и прочутият Стоунхендж във Великобритания.
Древното съоръжение у нас бе открито от архолога Георги Китов през 2002 година. Екипът, който проведе разкопкитена Астрономическата обсерватория на възраст между 20-30 века, бе ръководен от проф. Диана Гергова. Този кромлех, както се нарича подобно съоржение от побити в кръг каменни блокове, е уникален с това, че още по времето на Одриското царство... И още 

.

Доц. Крум Георгиев - световен Оскар за фолнлор

Тази година наградата Оскар за фолклор на IGF (Световна международна асоциация на фолклорните федерации) бе присъдена на почетния гражданин на Стара Загора.

 Наградата се дава веднъж годишно на изявени личности в цял свят, които имат значителен принос за развитието на фолклора. Крум Георгиев абсолютно заслужено и с високите адмирациите на цялото оперативно бюро на IGF получи тази награда, каза Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища у нас, на специална пресконференция. Церемонията по връчването ѝ се състоя в Челябинск, Русия.

В Международната асоциация на фолклорните федерации членуват 96 страни. Тази година наградените фолклористи са били 8, като конкуренцията е била между 100 кандидати. Доц. Крум Георгиев има над 250 публикации върху фолклора, член е на различни национални, международни и други различни журита и комисии по фолклор, презентации и други, пише вестник Национална бизнес поща... И още 

.

"Кочо" - ода от "Епопея на забравените"

.

.

Във тоя трагичен миг Кочо - простият чизмар,

повика жена си - млада хубавица,

на гърди с детенце със златна косица

и рече: "Невасто Виж, настая сеч

 Ти разбираш веч...Искаш ли да умреш?"

И клетата майка без да завайка,

сложи си детето с трептящи ръце

и кат го цалуна в бялото челце,

 рече: "То да е отзади! Удряй!"...

И още  

.

Българо - Канадското дружество в Британска Колумбия 

Дружеството се намира във Ванкувър - Канада, чиято цел е да популяризира, подкрепя и работи за сплотяване на българите там и да съхранява българската национална Идентичност и Култура в Канада.

 Желаещите да научат повече могат да намерят на настоящия сайт WWW bcsbc.ca Полезна дейност на дружеството е посветена на опазването и популяризирането на българското наследство и култура сред лица от канадски и български произход и служи като ресурс за обмен на мултикултурното информация. Нашият уеб сайт може да бъде консултиран от тези, които се интересуват от българските си корени и наследство. В допълнение, ние предлагаме няколко срещи през годината на образователна или развлекателен характер, за нашето членство, до която хората винаги е поканен.

Членството в Българо-канадското дружество в Британска Колумбия е отворен за всяко лице или организация с интерес към българската наследство, история и култура.  Ние насърчаваме и покани всички, които може да се интересуват от българската култура или които могат да се интересуват от българския опит в Канада да се присъединят към нашата организация. Разберете повече за Канада и начина на живот на тази голяма демократична страна... И още 

.

Клипът "Българските красоти" е подарък на Българо-канадското дружество към всички българи по света 

.

.

Aрх. Косьо Христов - носител на Златен капител

e един от успешните български архитекти, завършили архитектура в Държавния университет Варна (1947-1953), където се дипломира при проф. Петър Загорски, с проект по жилищни сгради.

Роден е на 5 юли 1922 г. в село Мировци до Нови пазар. Завършва гимназия в Шумен, след което е мобилизиран на фронта за цели пет години. По време на следването си работи като художник, за да се издържа. Голям майстор на портрета, Косьо Христов е създал стотици творби в различни техники и формати, включително и по поръчка на големия български акварелист Константин Щъркелов, негов преподавател в университета.

Арх. Косьо Христов работи в Проектантска организация Варна от самото й създаване. Живее известно време в Тунис и Либия, където също има реализирани обекти. Автор е на множество забележителни сгради във Варна и областта. Знакови за неговото творчество и за Варна са Фестивалният и конгресен център, минералната баня и други ...И още

.

Фестивален и конгресен център, чиито проектант е арх. Косьо Христов

.

Крум Благов - учител на българчета

Роден съм през 1958 г. във Велико Търново. Завърших СУ "Кл. Охридски" в София - специалност българска филология. От пет години живея в Норвегия. Женен съм за норвежка и имам две деца.

Учител съм в частно неделното училище в Осло, наречено „Благо слово.” Тук идват български деца на различна възраст. Обучавам ги разделно и общо както навремето в килийните училища. Често провеждаме неделни беседи, на които идват родиттелите на учениците ми.

В учебната програма използвам родните интернет сайтове, наричаме ги "Топъл роден спомен", това допада и обединява възпитаниците ми. За големите ученици един от най-често посещаваните сайтове е Библиотека Паметта на българите...И още

.

 Св. Преподони Йоан Кукузел

.

.

Преподобни Йоан се роди в град Дирахия, сега Драч - град на източния бряг на Адриатическо море. По произход беше българин, но още от ранна възраст остана без баща. Майка му, благочестива и богобоязлива жена, се погрижи да му даде християнско възпитание и го изпрати да изучава Свещеното Писание.

Йоан имаше хубав глас и затова хората го нарекоха Ангелогласния. По същото време царете имаха обичай да избират надарени и разумни момчета и да ги пращат да се образоват в най-авторитетните тогавашни училища - едни изпращаха да изучават философия, други - краснопис. По тази причина взеха и Йоан, който имаше прекрасен глас, и го изпратиха в царското училище да се възпитава и да изучава музикалното изкуство. Младият юноша, схватлив и разумен по природа, в скоро време изключително много напредна и овладя до съвършенство музикалното изкуство... И още 

.

.

  Юначе с знаме и калпаче

.

.

Куклен театър - Варна

В средата на миналия век варненската общественост кани известния кукловод, сценограф и режисьор Георги Сараванов, поставил основите на марионетния театър в Пловдив (1948 г.), да основе куклен театър в морския град.

Той се отзовава, пристига във Варна и създава актьорска трупа от начинаещи артисти, част от които завършили музикално училище. През август 1952 г. в стария салон на театър “Варненска комуна” се играе кукленият спектакъл “Патенцето” от Нина Гернет и Тамара Гуревич с марионетки, които Сараванов изработва сам. Неговите уникални кукли от първите спектакли са запазени в Музея на куклите към театъра.

Интересът и радостта, с които малките зрители посрещат спектакъла, показват необходимостта от куклено изкуство в културния живот на Варна. Веднага след успеха на „Патенцето” театърът става културен институт към Градския народен съвет... И още 

.

Сградата на Кукления театър, паметник на културата

.

Проф. д-р Кръстьо Кръстев - изобретател от световна величина

Той е откривател на електромагнитната пулсация, която е сигурна система за контрол над ядрените взривове и има изключителната роля за световния мир. 

Ядрен кошмар като дамоклев меч бе надвиснал над изстрадалото от Втората световна война човечество. През 1959 г. на Женевската конференция САЩ обаче оповестяват, че разполагат с надеждна система за регистриране на всеки ядрен опит, където и да е извършен. И по-късно се подписва международен договор за преустановяване на всякакви опити. 

Проф. Кръстьо Кръстев е роден на 12 юли 1900 г. в Силистра в семейство на учители. След румънската окупация на Южна Добруджа семейството се премества в София. Тук Кръстьо завършва гимназиалното си образование, следва минно инженерство в Германия и последователно защитава три доктората. През 1930 г. става директор на железниците и пощите, а след това е професор по физика, технология и химия на мощните експлозиви във Военната академия. През 1932 година е директор на научните изследвания към Генералния щаб на Военното министерство... И още

Из Вечните песни на България

.

 Текст и музика Добри Чинтулов... И още 

.

Кукерските мистерии - древен български ритуал и начало на театъра у нас

 В България на 13 януари - Васильовден, Нова Година по стар стил, и по Заговезни - в края на януари, се провеждат обредните ритуали, наречени Кукерски игри.  Кукерите са облечени в кожуси с козината навън. На кръста те завързват кожен ремък и на него прикрепят медни звънци и хлопки.На главата си поставят маска, която има разнообразни изображения. В едната си ръка държат дървена сабя, а в другата - топуз.Облеклата са изработват старателно от участниците, често в специализирани работилници.Някои от костюмите заедно с хлопките и звънците тежат над 50 кг.Този ритуал по произход е свързан с древните мистерии в чест на тракийския бог на виното и плодородието Дионисий и традицията се предава от поколение на поколение.

  В миналото в обичая са участвали само ергени, през последните години вземат участие женени мъже, радостно е, че деца и жени. Главни герои са войводата, кукерите, булката и зетят, царят  и телохранителят, мечката и мечкарят, лечителят  и бирникът... И още 

Към обичая Сурва в Перник - столица на Маскарадните игри на Европа

.

.

Милена Кънева - храбра българка срещу насилието по света

Родена е в Русе. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ в класа на Крикор Азарян От 1987 живее в Италия и работи като журналист за агенцията WTN, в последствие APTN, National Geographic, RAI, CNN. Снима авторски репортажи в Източна Европа, Африка, Южна Америка и Азия. Ексклузивното й интервю с Аунг Сан Су Чи, нобелов лауреат за мир под домашен арест по време на военна диктатура, свързва Милена Кънева завинаги с Бирма. През 2000 продуцира документалния филм "Инициацията" за обрязването на жените в Мали, който печели първа награда на фестивала “Due Mondi” във Флоренция. Първият й операторски филм през 1997 е за клането на Сем Терра в Елдорадо дос Каражас в Бразилия. 

Филмът "Тотално отричане" (Total Denial) е плод на петгодишна работа между джунглите на Бирма и съдилищата на САЩ. Историята на кинотворбата е дълбоко разтърсваща благодарение на личната й ангажираност с борбата за Бирма и получи високи международни кинонагради... И още 

.
Къщата на Калиопа
.
Красивата сграда е строена през 60-те години на XIX век, в нея се  помещава Музеят на градския бит - Русе.

.

.

Българите католици

В 864 година България приема християнството като държавна религия. Възприема богослужебната традиция на Константинополската патриаршия. Преди това, обаче, хан Борис кореспондира и с папа Николай I, за да прецени дали не е по-изгодно да приеме римо-католическия обред. По-късно цар Калоян сключва уния със Светия престол, но това не променя източно богослужебния характер на християнството в България. В ново време Католическата църква има свои структури в България от 1565 г. Българите-католици, организирани от епископ Петър Парчевич, вдигат през 1688 г. Чипровското въстание.

Големият историк на католиците Никола Милев говори за “три вероизповедни елемента”, към които била насочена усърдно подетата тогава мисионерска работа на отците францисканци, дошли първи по тия места като постоянно действаща мисия за разпространението на вярата от Тридентския събор (1545-1563 г.). В кръга на първия “вероизповеден елемент” той слага павликяните от Северозападна България ... И още 

.

Монсиньор Босилков - първият български светец католик

.

Web Analytics