Заслужена награда и обучение "Управление на конфликтите"

.

На тържествена церемония, състояла се на 2 декември 2013 година Българската търговско-промишлена палата обяви носителите на годишните си награди. Присъстваха членове на кабинета, представители на дипломатическия корпус и деловите среди, журналисти. 


За 20-ти път в София бяха връчени Годишните награди на БТПП за постижения в категориите: водещи български фирми в бизнес класацията „Топ 100“, регионална палата, браншова организация, чуждестранен посланик, чуждестранен търговски представител, медия и журналист. Започвайки Класацията „ТОП 100“ от 1998 г., Палатата  всяка година събира и обработва финансови данни за класациите на БТПП, като са приложени международно утвърдени критерии. 

Значимостта на наградите, които Палатата връчва всяка година, се дължи на участието в селекцията на 4000 най-активни фирми в българската икономика и използването на обективни критерии за оценка, прилагани в световните класации „ФОРБС“ и „ФОРЧЪН”. Те са своеобразен показател за предприемаческа активност и стимул за българския бизнес.

.

В категория „Регионална търговско-промишлена палата” бе отличена Варненската търговско-индустриална камара с председател Иван Табаков - за принос при постигане целите и задачите на БТПП. Наградата е Бронзова статуетка "Хермес" и Грамота.

.

***

.

ОБУЧЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ" 

.

.

“Сита Мениджмънт Консулт” ООД и Варненската търговско-индустриална камара проведоха обучение “Управление на конфликтите”, финансирано от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Европейски социален фонд.

Заданието

В рамките на партньорството си с Варненската търговско-индустриална камара Тодор Христов, Управител на “Сита Мениджмънт Консулт” ООД получи задание да разработи полудневна обучаваща програма, насочена към “Управлението на конфликтите” – важна тема, свързана с вътрешнофирмените комуникации и мениджърската компетентност. Темата бе представена пред група от ръководители и служители от фирми и организации от Варна и Варненска област.

Как премина обучението

Беседата на Тодор Христов за “Управление на конфликтите” бе фокусирана върху практическата страна на темата. С помощта на примери от фирмения живот водещият разясни подробно как да се прави оценка на всяка една конфликтна ситуация и как да се постъпва, в зависимост от различните ситуации и личните приоритети на всеки, който е страна в конфликт.

В хода на беседата бяха дадени множество идеи и насоки за по-професионално и убедително справяне с конфликтни ситуации, спорове и противоречия, както и бе направена ясно разграничение между конструктивните и деструктивните конфликти.

Участниците в обучението по “Управление на конфликтите” получиха възможност да оценят поведението си в случаите на конфликти и да измерят най-предпочитаните си стилове в справянето с конфликти. Това тяхно знание може да им помага в избора на по-удачни начини за справяне с конфликти в реалната работна среда.

Темата за управлението на конфликтите се оказа близка на участниците в обучението и предизвика техния интерес. Те слушаха активно, включваха се с примери от собствената си практика и задаваха въпроси.

.

Към Идеята на Варненската търговска камара

и създаването на Икономическия университет – Варна

.

Web Analytics