Представяне

.

.

.
Варненската търговско-индустриална камара се намира в Регион Варна, който е регионален център на Североизточна България с територия 3825 km2, включваща градовете Провадия, Девня и Белослав.
Население– около 490000 (70% в гр.Варна)
Един от четирите града в България с положителен демографски приръст и ниска безработица.
.
Варненската търговско - индустриална камара е неправителствена, обществена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в която на доброволен принцип могат да членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност или търговско представителство на територията на региона Варна, в съответствие с българското законодателство.

.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви представя страницата на Варненската търговско-индустриална камара в Интернет и в Българската социална мрежа. Чрез тях ние разчитаме да подобрим връзката на Камарата със своите членове, а така също и с многобройните чуждестранни фирми и организации, търсещи контакт с нас в страната и по света.

Варненска търговско-индустриална камара е създадена през 1895 година и е една от първите търговско-индустриални камари в България. Нейната главна цел е да помага за развитието на благоприятна бизнес-среда в региона, за решаването на стопанските и законодателни проблеми и да информира и защитава своите членове в условията на пазарната икономика.

На нашата страница ще намерите актуална информация за икономическото състояние на Варненски регион; за престоящи събития, срещи и прояви, организирани от Камарата и деловите среди на Варна; за вида на предлаганите от нас услуги и свързания с това документооборот.

Ние също се надяваме електронния вариант на бюлетина на Варненска търговско-индустриална камара да улесни обратната връзка между нас по всички, поставени от Вас въпроси и проблеми.

Позволете ми да използвам възможността, с това свое обръщение, да Ви пожелая успехи в бизнеса, много здраве и щастие на Вас и Вашите колективи и семейства.


Иван Табаков,                          
Председател на Варненска         

търговско-индустриална камара

.

Към Официалния сайт на Варненската

търговско-индустриална камара 

Web Analytics