Иван Табаков

.

Иван Табаков  Етикети Русия, Украйна, САЩ, Варна, икономика, Южен поток, Иван Табаков Иван Табаков, председател на Варненската търговско-индустриална камара, пред Novini.bg Г-н Табаков, какво е Вашето отношение към проекта „Южен поток“? Личното ми мнение за проекта е позитивно, тъй като “Южен поток” е една алтернатива на досегашното захранване с газ. Не само за България, но за още няколко страни от Европейския съюз – Австрия, Унгария, Словения, Хървати, Италия и Гърция. Как ще се отрази според Вас строителството на „Южен поток“ на Варна и областта? Именно по въпросите за следствията от проекта до момента сме провели всъщност три дискусии. Едната представляваше международен бизнес форум с ръководството на „Южен поток“. На други две бизнес срещи беше представен проектът от гледна точка на екологичното му и социално въздействие. Тези дискусии се приемат положително от местния бизнес. Това, което очакваме ние, е – в зависимост от подизпълнителя, да бъдат ангажирани фирми от региона на Варна и да се използват и тукашни строителни материали. Доста преди да излезе на суша тръбопроводът, всъщност ще има голямо количество бетон – затова в една от срещите участваха и представители на „Девня Цимент“, които са особено заинтересовани от участие в проекта. Смятам, че ако нашите очаквания се реализират, ще се повиши трудовата заетост, ще се открият много нови работни места и ще намалее безработицата в региона като цяло. Също така, ако в изграждането на “Южен поток” се включат и варненски фирми, ако се използват наши строителни материали за градежа, това би имало много положителен ефект за Варна и цялата Варненска област. А ще донесе ли новият газопровод според Вас ползи за България? Не бих могъл да коментирам, тъй като нямам представа за параметрите, при които е сключен договорът за строежа и функционирането му. Ако са договорени добри транзитни такси и други такива възможности, би могло да донесе полза за България. Съществуват междуправителствени споразумения между Русия и България за "Южен поток". Смятате ли, че те трябва да бъдат изпълнени във вида, в който са сега, или по някакъв начин да бъдат преразгледани? Това е повече политически въпрос. Вие знаете, че проектът вървеше до определено време гладко, има подписан договор. Но едва в края на мандата си сегашната Европейска комисия, започна да демонстрира според мен някаква активност, а конфликтът в Украйна съвсем усложни и разбърка нещата - така че не мога да кажа по какъв начин ще бъде изпълнен проектът. В резултат на твърденията на Европейската комисия, че проектът "Южен поток" нарушава европейските енергийни правила (т.нар. Трети енергиен пакет – бел.ред.), българското правителство обяви, че дейностите по проекта следва да бъдат прекратени. Считате ли, че подготовителните работи по проекта трябва да продължат, докато тече процедурата в ЕК по изясняване съмненията за нарушения? Проектът започна доста отдавна – в пристанище Варна непрекъснато пристигат тръби, които се складират. Така че проектът, в една или друга степен, си върви. А опитите на сегашното служебно правителство и на онези политически сили, които се опитват да му попречат или да въздействат по някакъв начин на подготвителните работи за строежа, не знам доколко ще успеят. Но мисля, че проектът трябва да се проведе така, както е планиран. Как оценявате позицията на Евросъюза по отношение на "Южен поток"? Има ли консенсус сред държавите-членки на ЕС по този въпрос? И ако не, чия гледна точка преобладава? Смятате ли, че тази ситуация е постоянна или тя може да се промени? Очевидно е, че различните европейски страни имат различни интереси, така че за консенсус не може да се говори. Но тук, според мен, има политическо влияние и на САЩ, така че от тая гледна точка, всъщност мисля, че позицията на САЩ надделява. Затова, какво ще стане в бъдеще, не мога да гадая. Но все пак ми се струва, че независимо от всичко, проектът „Южен поток“ няма да бъде спрян. Как мислите - ще повлияе ли строителството на „Южен поток“ на българската икономика като цяло? Още в самото начало вече ви казах, че газопроводът “Южен поток” представлява една важна енергийна алтернатива за икономиката ни. Голяма част от българската икономика, от предприятията в страната и, в частност, във варненския регион, работят на газ и са зависими в огромна степен от енергийните доставки от Русия през Украйна, от тяхната надеждност и от гарантираното им ритмично подаване. “Южен поток” би могъл да има положително въздействие върху българската икономика и в още една посока - що се отнася до договорените цени на газа, на транзитните такси и т.н. Но аз не съм в течение на подробностите, свързани с тези договорки, затова не мога да кажа повече.
.

Web Analytics