ДНЕВНИК НА НИКОЛАЙ УВАЛИЕВ

.

ЗЛАТНАТА ОРФИЧЕСКА КНИГА НА ТРАКИТЕ

Според археолозите това е най-старата съхранена книга на света,

създадена 600 години пр. Хр. (НИМ)

 Прочете повече 

И от тук можете да разлистите

Страниците, Блоговете, Снимките и  Видео филмите 

на Паметта на българите

..

Web Analytics