НАУЧНА ДЪГА В ДРЕВНОСТТА Е СВЪРЗВАЛА ВАРНА С ТОКИО И ХОНГШАН - КИТАЙ

Евразия: Няма граници за разпространение на човешкото знание

.

През 2011 година се проведе Експедиция за търсене на Атлантида, за да проучи как древните артефекти и научни знания са се придвижвали от Варна до Китай и Япония.

Важен повод за изследването дават нашите вази на 7 хиляди години, които прототипи са намерени в Япония. А нефритените идоли от Хонгшан-Китай, подобни на варненските удивително съвпадат като структура и пропорции. Откроява се ясно и съдържащото се в тях Златно сечение. Разликата е, че нашите са с 1000 години по-древни. 

"Миграцията на хора и знания от "Култура Варна", освен към Египет и Шумер, е била и в североизточното направление - през необятните пространства на Евразия. Очевидно те не са били пречка за придвижването на познанието", каза откривателят на съвпаденията проф. Христо Смоленов.


 Ваза от музея "Мацудо" (вляво) е аналогична с тази от културата "Варна".


Той установява, че стотици предмети от Варненския некропол са могли да служат като уреди за навигация и точни измервания чрез числото Фи.
Интересното е, че абсолютно същите глинени вази, типични за Варненската цивилизация от петото хилядолетие преди новата ера, са създавани и от културата "Джомон", която по същото време процъфтява в Япония.  Изследователят установява, че едно от значенията на думата "Джомон" е корда, шнур или "украсен с помощта на шнур". Става дума за тънки въжета от преплетени нишки, с които са изработвани вазите.

.

Ваза от културата "Джомон" 
.
Странното е, че нашите вази от шнурова керамика са открити на Черноморските брегове, което е на около 8000 км от тихоокеанското крайбрежие на Япония. 

"Възможно ли е праисторическият човек да е преодолял това колосално разстояние с тогавашните знания и средства за придвижване? Или човешкото въображение просто е разработило идентични модели по едно и също време на две отдалечени едно от друго места? - пита Смоленов. - Какви ли са били културните връзки, съществували по онова време на територията на Евразия по оста за разпространение на културни влияния, наречена 4000 г. по-късно Хиперборейски диагонал?" 
Остава и въпросът дали поразителното сходство между вазите е свързано с някакво свещенодействие или с приложения в бита. Един от опростено обяснение е, че тези изделия са своеобразни ритуални светилници. Възможно е и да са свързани с вярванията за живота в отвъдното. Но още по-вероятно е вазите да са материален израз на сакралното, научно познание.

.

.
Друга подобна ваза е открита в гроба на царя-жрец от Варненския некропол. Древните са смятали, че и в отвъдното също ще имат нужда от светлина. 

Интересни съвпадения на артефакти изследователят намира и с находки от Китай. Нефритовите идоли от Хонгшан имат същата структура като варненските. Те съвпадат и като пропорции, и като форма. Разликата е в това, че китайските са датирани към четвърто хилядолетие преди новата ера, а нашите са от пето хилядолетие преди новата ера. Тоест варненските също са

.

с 1000 години по-стари от китайските

.

 "Пропорциите им са идентични. Линията на Златното сечение и в четирите фигури минава като допирателна към централното отверстие - казва Смоленов. - Може да се предположи, че са имали не само сакрално значение, но и приложни функции за ориентация в пространството." Според него съвпаденията между артефакти, отдалечени на хиляди километри и хиляди години, подсказват сходство на функциите и зародиш за развитие на знанието.

.

Линията на Златното сечение и в двата идола - нефритения от Китай и този от Варна - А:B=T:Z=1,618.
..

Например в измерването на ъгли и маршрути на движение, подобни на сегашното движение по азимут.
Двата нефритови артефакта в Китай стават известни след като тамошни изследователи започват подробни проучвания на химическия им състав. Оказва се, че микропорите на минерала нефрит изобилстват с миниатюрни топчета космически прах. Дали са в резултат на катастрофа, причинена от метеорит или от нещо друго, може само да се гадае.

Ето и мнението на изстъкната археоложка проф. д-р Диана Гергова: 

- Г-жо Гергова, какво мислите за експедицията в Черно море за търсене на Атлантида? Има ли логика в нея? 
- Да. Логика има. Прекрасното е, че тази логика има обективна фактологична основа, която позволява ясното формулиране на задачата. Представата за Атлантида у Платон е свързана с ехото за една древна и за високоразвита цивилизация, съхранена у египетските жреци.

Но Атлантида Понтийска вече има своя морска насоченост и е съвършено основателна цел на едно по-задълбочено научно дирене. Не би била така привлекателна и перспективна, ако комплексният и интердисциплинен подход към опознаването на природните катаклизми и цивилизационни процеси в района на Черно море през последните години, не бе ни обогатил така щедро с неочаквани археологически открития. Варненският халколитен некропол - неизчерпаем източник с многостранни свидетелства за зараждането, развитието и изчезването на първата и най-древна в света високоразвита човешка цивилизация, преобърна преди няколко десетилетия световните представи за времената и пространствата, в които се раждат, развиват и залязват най-старите цивилизации. Днес нови и нови открития и изследвания потвърждават закономерното развитие на тази ауролитна цивилизация именно в района на Черно море и Източните Балкани. 

.
- Какви са очакванията ви за открития по старите брегове на Черно море? 
- Много големи. Надявам се новите възможности за разширяване и задълбочаване на подводните изследвания от следващата експедиция, ще ни дадат изключително ценна нова информация за потъналите територии на най-ранните цивилизации в Черноморския басейн. За селищната система, некрополите и култовите места.

.

.
Проф. Христо Смоленов показва еталоните, предшестващи египетската и шумерската цивилазицаии
.

Очаквам обективна научна информация и материали за синхронизирането на културните и геоложки процеси в района на Черно море, добре ситуирани в стратиграфско и хронологическо отношение находки и документирани по най- модерен начин ситуации.


- Какво мислите за мерните единици, пропорциите, Златното сечение и ъглите, съдържащи се в артефактите от Варненския некропол? Възможно ли е те да са случайност? 
- Казват, че всичко може да бъде изразено с цифри. Все повече и повече примери от продължаващия математически анализ на варненските артефакти на Христо Смоленов показват, че в никакъв случай не става въпрос за случайности. Установяването на мерни единици и пропорции, използвани при изработването на забележителните артефакти от злато, кост или кремък от Варненския некропол, е нов щрих в богатата палитра от научни изследвания, които вече безспорно доказаха съществуването на стандарти, на най-прецизните и най-ранни техники на обработка на метали, минерали и др. Това е и цивилизацията, която създава и най-старата писменост в света, запечатана върху откривани в България и Румъния глинени плочки. Последните анализи на италианския изследовател Марко Мерлини показват, че тази писменост сама по себе си е свидетелство за развито абстрактно мислене. Зад ослепителния блясък на златото засия истината на древно дълбоко познание. 

.


Проф. д-р Диана Гергова
.
- Възможно ли е тези мерки да са на древна култура, кореспондирала с Египет, Шумер и други? 
-
Човешкото познание не може да се появи някъде отново от нищотоВарненската цивилизация изчезва от Черноморския район вследствие на климатични и природни катаклизми. Но интересно е да се отбележи, че в записите на по- късната и сякаш "изведнъж" възникнала цивилизация на шумерите, считани за първите, които са записали своите астрономически познания, литература и вярвания, е съхранен един изключително интересен спомен. Според тях познанието им е било донесено преди големия потоп от древни раси и богове. Време е да осмислим огромната натрупана информация. Да потърсим невидимите връзки между привидно съвършено различни култури. Това е отговорно и това е истинската мисия на науката. Иска се време, но вярвам, че в отговор на вашия въпрос ще бъдем изненадани с нови, неочаквани, логични и аргументирани хипотези.

.

"Култура Варна" е по-стара от Шумер, Месопотамия и Египет, категорично заявява принц Микаса 

"Тая цивилизация е известна най-вече с великолепните си златни артефакти и е не само по-стара от древните цивилизации на Шумер, Месопотамия и Египет, но и показва съществуването на управляваща класа, отличаваща се с богатство и авторитет, притежаваща модерни медни оръжия и предмети и аксесоари от метал. Социалните, икономическите и технологическите отношения там говорят за едно развито общество, което притежава висока култура. По-важно от това е, че тя, за разлика от всяка друга цивилизация, зародила се в Европа, показва ясна и директна връзка с местната култура от неолита. Варненската цивилизация е най-старата, позната на човечеството" - заключава приц Микаса, който е чичо на настоящия император на Япония и има изключително висок авторитет в световната археология.

.

Сборна статия на Е`Библиотека Паметта на бългаарите

.

Към Търсене на легендарните Култура Варна,

Библейския потоп и Черноморската Атлантида

Web Analytics