ЗНАНИЯ НА ДРЕВНОТО ПЛЕМЕ ВАРНИ

Шумер, Египет, Иран и Индия наследили знания от "Културата Варна"

.

Автор: доц. дин Христо Смоленов от БАН

.

Ранношумерският (булгарски) град Мари е бил търговски център в Сувар (Междуречието на Месопотамия). Почти точно копие на древния Аркаим. Град с такова име и днес съществува в Средна Азия. Шумер в древността се е простирал чак до Балканския полуостров.

.

При експедицията за търсенето на Атлантида в Черно море бяха тествани навигационните функции на златните еталони, открити във Варненския халколитен некропол. 

Те са на около 7800 години и могат да служат за ориентация в непознати пространства. Това съобщи един от организаторите на експедицията Христо Смоленов. В експедицията участваха учени от Института по океанология към БАН и международни експерти по океанология и археология. 
Според описанието на Платон Атлантида е станала жертва на потоп и земетресение. Именно в акваторията на Черно море се е разиграла такава катастрофа преди повече от 7 хилядолетия. Точно там, във Варненския некропол, е открито най-старото в света обработено злато и метали в така нареченото варрненско съкровище, доказващо съществуването на високоразвита цивилизация

много преди Шумер и Египет. Проф. Христо Смоленов установява, че сред 9000 предмета от злато, мед, камък и кост във Варненския некропол, много могат да служат за ориентация и навигация.

.

Проф. Христо Смоленов показва как се тестват древните пергели и уреди за измерване и навигация.

.За атлантите се знае, че са били отлични мореплаватели и са владеели търговията в тогавашния свят. "С варненските златни еталони те са могли да се ориентират, да измерват ъгли с поразителна точност, да се придвижват в непознати земи и морета. Така са се появили първите транспортири, пергели и уреди за навигация - свещени предмети с научно предназначение, което ние сега се опитваме да преоткрием. Всички те са елементи от система за измервания, базирана върху "царския лакът", използвана от древните египтяни 2 хиляди години по-късно при строежа на пирамидите", казва изследователят.

Пергел на 7 хиляди години
.
Древни текстове съобщават, че мярата "царски лакът" е дадена на египтяни от богове, пристигнали отдалеч. Учените не изключват варианта родината на тези
.

богове, посетили Древен Египет, да е черноморската Атлантида

Установява се, че еталонните златни плочи и златните бикове, открити във Варненския некропол, също са част от системата "царски лакът". Осем дължини на по-големия бик дават точно един царски лакът. Ширината на златната плоча, намерена в гроб №4 на некропола, е равна на точно една четвърт от царския лакът. Тя нарочно е вдлъбната в средата, за да се правят по-лесно намотки с въже или корда. Така две намотки или четири ширини на плочата се оказват равни на един царски лакът. Подобна зависимост има и при златните бикове.

.

.
Осем от тези фигури дават точно дължината на един царски лакът
Освен за прецизни измервания, те са могли да служат и като транспортири. Отверстията им се ползват за представяне на различни пропорции, включително и на Златното сечение. 
"След като тази мерна единица се открива в стотици артефакти у нас, при това 2 хил. години по-рано от ползването й в Египет, защо не допуснем, че тези представители на по-високоразвита цивилизация са изглеждали като богове за древните египтяни", аргументира се изследователят. 
Той е убеден, че "оттук започва цивилизоването не само на Египет и Месопотамия, а и на самата Европа". Това се потвърждава и от мита за Прометей - титанът, дал на хората първите знания, включително и огъня на боговете. Благородният титан дава на хората огъня и предупреждава за предстоящия потоп и ги съветва да построят спасителен кораб. Самият той е наказан за човеколюбието си и е прикован не къде да е, а на черноморския бряг на Кавказкия хребет.
И досега представителите на бялата раса често са наричани кавказки тип хора. Легендата за потопа присъства в повечето митологии от древността. Не случайно Платон твърди, че
.

Атлантида е жертва на потопа

За библейския потоп учените напоследък се обединяват около хипотезата, че той се е състоял в Черно море. Тя бе развита от океанолозите проф. Петко Димитров, откривателя на "Титаник" Робърт Балард, Уилям Райън и Уолтър Питман. 
Има още аргументи, че египетската цивилизация е наследила от варненската култура системата си от мерни единици. Изследователят открива прилики между намерения в некропола цилиндър, който по форма, размери и тегло точно отговаря на тези, с които са изобразени фараоните 2 хил. години по-късно.

.

ЗНАЦИ ОТ ГЛАГОЛИЦАТА ПРЕДИ СЕДЕМ ХИЛЯДОЛЕТИЯ

.

.
 Първата буква от глаголица "Аз" няколко хиляди години по-рано.
.
На много рисунки и скулптури фараоните държат в ръка този предмет. Той може да има както ритуални, така и медицински функции, допуска изследователят.

Прочутите идоли от Варненския некропол могат да служат и като модули за визуализиране на протописмени знаци. "Модерната концепция за произхода на писмеността е, че тя започва от Източна Европа. По Дунавската равнина се разпространява към Централна Европа - казва Смоленов. - Протописмеността се свързва с Черноморския регион и Балканите, върху някои от тези артефакти могат да се моделират различни писмени знаци." В тях ясно се виждат символите на "Аз" и "Буки", които хилядолетия по-късно Кирил и Методий ще вложат в глаголицата. 
"Възможно е те преди това да са били руни или са още по-древни символи с тотемни функции и сакрално значение". По този начин могат да се представят и символите от розетата от Плиска, както и други протописмени послания, допуска Смоленов.

.

Писменият знак"Буки" открит във варненския некропол 

.

.
Знакът "Дуло", който е отбелязан и на розетата от Плиска - столицата на Първото българско царство
.
.

Ето и мневието на проф. д-р, чл. кор. на БАН Йордан Йорданов, антрополог: 
.

- Съвпаденията с пропорциите, открити при златните еталони във Варна и тези при пирамидите в Египет, се потвърждават. В първата част от изследването са установени математически зависимости между тези артефакти и анализа на размерите на пирамидите. Тези коефициенти се повтарят с изключителна точност. Това представлява изключителен интерес, още повече че нашите еталони предхождат пирамидите с 2 хиляди години.

Човекът, открит в гроб 43,  се отличава от останалите с това, че е единственият, погребан с 1601 грама златни украшения. Досега нямаме друг подобен случай с такова отношение към мъртвия. Той е и най-възрастният. Изследванията показаха, че е живял доста повече в сравнение с останалите погребани. Бил е на напреднала за тогава възраст от 45-50 години при средна възраст за епохата от 31 години. Ръстът му показва, че е бил доста по-висок от останалите - 172 см. Надяваме се да направим ДНК експертиза в чужбина на негов зъб. Работим по проект за антропогенетична характеристика, но да се получи ДНК от тази епоха, не е много лесно.
.
Севт ІІІ

Траките са изгаряли мъртъвците си. И това дава една непълнота на анализа. Но те са били най-близо до средиземноморския тип. По описание на Омир те са руси, синеоки и високи. Бюстът на цар Севт дава точна представа за класическия тип на древен тракиец. Мнение на проф. д-р Йордан Йорданов от БАН.

.

Човекът е биологически вид и се променя много бавно. От кроманьонския човек от 40 000 години до днес, строежът на тялото му, физиологията и морфологията му практически не са променени.

.

Днешното население на България е изцяло европеидно. Резултатите от нашата национална програма, която обследва 1300 мъже и жени между 30 и 40 години, установи едва у 0,4% от тях елементи от монголоидната раса.

Копирано от standartnews.com
.
.
 Йероглифът "Ку", означаващ "най-дълбока възраст", бе намерен край скелета на вожда в гроб 43
.
За Е`Библиотека Паметта на Бълг-Ариите
Доц. Христо Смоленов от БАН
.
.
Символичният знак КУ изразява дълбоко почитание, сакрален култ е към жреца-владетел
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работен сектор
.

.
Тук Само за инф.   Знания от ВХН при строежите на Плиска и Преслав, (Ка в Шумер е портал, идва от Плис-ка), една мил. от радиуса на земята и към луната, пътят на юг към Шумер и като Мишо и др. без Линк
.
.
Web Analytics