ВАРНА - ЦЕНТЪР НА СВЕТОВНАТА МЕТАЛУРГИЯ ПРЕЗ ХАЛКОЛИТА, ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УМЕНИЯ И ДНЕС

Карта, съставена от проф. Руси Русев и инж. дтн Йордан Бояджиев, показваща развитието на металургията в Европа, Близкия изток Индия и Балхара през епохата на халколита. Варна е посочена като нейно начало.

В световната история дълго време имаше празнина - след древна Месопотамия започваше изучаването историята на древна Гърция. Оказа се, че на територията на днешна България и Румъния много преди възникването на тези две цивилизации е съществувала една друга, високо образована и могъща цивилизация.

.

В последвалите разсъждения ще разгледам огромния интерес на инженерите и технолозите към процеса на древното сътворение. Известно е, че металните предмети не съществуват в природата. Те са изцяло продукт на човешките знания и опит. За да се обработи златото, необходимо е да се топи над 1000 градуса! И хората от тази цивилизация се умеели да стапят и да изработват изкусни златни предмети. Явно, те са имали инструментална и технологична екипировка и са изработили предмети, които по своето качество се доближават до най-добрите постижения на съвременните технически стандарти.

.

Керамичен ритуален предмет, върху който е положена златна паста,

труден начин за постигане и днес

.

При последващия анализ на скъпоценностите се установява, че всички предмети са от чисто 24-каратово злато, което е било израз на почит към величието и могъществото на древните хора. А мястото, на което са открити находките, е халколитното гробище край Варна, датиращо от 4560 – 4320 години преди Христа и се е използвало около 400 години. Това означава, че за това време работилниците край варненските езера са работили и са произвеждали сечива и украси. По-конкретно оказва се, че древните майстори са имали и високи технологични умения. Те са изработили кремъчни пластини много по–големи от необходимия размер, за да покажат знанията си. Възможно е кремъчните ножове, намерени край скелетите на пограбаните, да са били с ритуално значение.

Общо 3028-те предмета, които са намерени в некропола чакат отговор на много въпроси. Три от тях  са ключови за специалистите по металознание.

Първо – къде е добивана суровината, от къде идва златото?

Второ – какви инструменти са използвали древните хора?

Трето – по каква технология са изработвали предметите?

На тези ключови въпроси на помощ на историците идват специалистите по металознание. Посланието на древният майстор, кодирано в извивките на метала, може да бъде разчетено единствено от неговите съвременни колеги. Затова за разлика от археолозите, те правят друго разделение на находките в некропола. Разделят ги общо на три вида – на предмети изработени от златна тел, предмети изработени от листово злато и предмети направени от златни отливки. Разбира се материалът за тази работа вече е бил подготвен след непознат до тогава първичен процес – леенето.

.

Съвършенно излята златна гривна

.

Чрез леене хората от древна Варна са произвеждали едновременно стотици основни уреди на труда - чукът, длетето и брадвата. След изчезването им хилядолетия наред европейците се използвали примитивния начин на изработка - чрез ръчно изчукване на всеки уред.

След изстиване златото е приемало форма на нишка или на плосък лист. Някои от детайлите са характерни отливки, които специалистите по металознание веднага могат да разпознаят. Характерен пример биконична гривна от гроб №4. По нея има малки точици. Те са газоотводни канали. След това са изсечени внимателно, но точиците са останали. Както се казва в криминалистиката “Следите остават“. Така разделени предметите – по технологична изработка могат да бъдат разделени и още веднъж – на начин на изработка.

Древните се умели да изработват тънка тел с кръгло напречно сечение, друга тел с правоъгълно, трета с квадратно сечение. Технологична разновидност на тези предмети са спиралите – кръгли или правоъгълни украшения. Листовото злато също може да бъде разделено. Първата група е на равнинното злато – някои са с по-проста форма, други с по- сложна. Обемните конструкции също се делят на този принцип. Примерно опростена е тази, която е обкова на лък. По-сложните антропоморфни амулети са с вътрешно изпразване, със сложна конфигурация. Пример за това е жезълът – символ на царска, владетелска власт.

Базовите технологии – това са леене, пластична деформация, термична обработка и заваряване. Те са в основа и на съвременното машиностроене и метално производство. За нас, съвременните специалисти по металознание, изниква въпросът кога започват те? Как върви технологичното развитие? Как се развива леенето? На снимката са две медни брадви, които чрез леене са изработвани едновреминно със стотици. След странното изчезване на тази древна цивилизация човекът е продалжил край огнището да изработва своите оръдия на труда с изчукване на всеки един уред.

Следващите тайни: Каква е пластичната деформация на коване, щамповане, изработване на монети? Каква е първата стъпка на заваряване на желязо – примерно стремената са със затворен контур. Тогава как са ги заварявали преди хиляди години без заваръчен апарат? Въпроси, след въпроси…

За учените е много важно да се определят нещата във времето и да се проследи развитието на технологиите и историята на обработване на златото и медта. Затова и находките във варненския некропол са толкова важни за съвременните специалисти по металообработване. Находката се очертава като най-богатият и най-полезен за науката некропол в Европа от късния халколит.

.

Изникват още въпроси. Къде са се намирали работилниците на някогашните майстори преди 6 500 години – тези древни малки заводчета? Какви суровини и огнеопорни материали са използвали? И днес в металолеенето суровините не са много по-различни. И сега, както в древните времена, се използват пясък и глина.

Следващият въпрос е какви са били инструментите на предците ни. Длето и чук!? Лесно е да се каже, но нека не забравяме, че желязото ще бъде открито няколко хилядолетия по-късно. Следователно древният майстор не е разполагал с този лукс. А става въпрос за обработено злато?

Докато в Египет, Шумер има някакви податки за използване на самородните метали, тук говорим за високо технологично използване. Златото е било стопено, разлято и е бил изработен предмет. Имаме целия технологичен цикъл. Да спрем внимание на тридесет и едно мъниста. Всяко тежи по-малко от грам и всяко има отвор за нанизване. Все още няма точен отговор, как са изработени. А явно за халколитните жители те са били изключително ценни. Човекът, който е погребан с тях, е бил уважен и изпратен с най-скъпото, което е имал.

Само ще спомена, колкото и невероятно да звучи, цивилизацията живяла по тези земи е познавала златното сечение Фи и числото Пи (3,14), отразяващо отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър.

.

 Всяка част от тази маниста е получена след технологично добиване на златото при 1000 градуса. Древният майстор-златар е имал умения да източи метала във вид на тел, да го нареже на частици от един грам, да ги пробие и да ги наниже с тънък златен конец и така да станат украшение на знатен представител на развито древно общество.

Накрая ще подчертая, че хората от древната "Култура Варна", са притежавали висок интелект, имали са мислене подобно на нашето и са ни оставили тайни, които трябва да разгадаваме.

  Автор: Инж. д-р Йордан Бояджиев, преподавател в Техническия университет - Варна,

Последна редакция 25 юни 2020

.

.

Към началото на проекта "Така наречената Варна"

Към Древните Арии - първи жители на бъдещето

.

************************

.

И като закономерно продължение на темата идват следните разсъждения.

Всеки от 3018-те предмета, открити във ВЕН са признатикато постижение на техническия прогрес на човечеството. Но знанията как са изроботвани и какво инструменти са използвани са обвеени в непроницаема тайна наложена от каноните на Херметизма.

Ето мнението на инж. д-р Йордан Бояджиев, преподавател в Техническия университет - Варна

Как върви технологичното развитие?

На снимката са две медни брадви, които чрез леене са изработвани едновреминно със стотици. След странното изчезване на тази древна цивилизация човекът векове наред е продалжил край огнището да изработва своите сечива на труда, оржия и битови предмети чрез изчукване на всеки един уред. 

Следващият въпрос е какви са били инструментите на предците ни. Длето и чук!? Лесно е да се каже, но нека не забравяме, че желязото ще бъде открито няколко хилядолетия по-късно. Следователно древният майстор не е разполагал с този лукс.

Те са извършвали сложни заварки, но никъде не са оставили, своя сложен заваръчен апарат.

Древните се умели да изработват тънка тел с кръгло напречно сечение, с правоъгълно и с квадратно сечение.

Всяка част от тази маниста е получена след технологично добиване на златото при 1000 градуса. Древният майстор-златар е имал умения да източи метала във вид на тел, да го нареже на частици от един грам, да ги пробие и да ги наниже с тънък златен конец и така да станат украшение на знатен представител на развито древно общество.

Накрая ще подчертая, че хората от древната "Култура Варна", са притежавали висок интелект, имали са мислене подобно на нашето и са ни оставили тайни, които трябва да разгадаваме.

.

Web Analytics