Виртуален музей "Римски терми"

Експониране на археологически обект "Римски терми"

.

Проектът ще се осъществи чрез виртуална, насложена и смесена реалност
по покана на Община Варна. Критерий ще бъде „Европейско измерение". Вносител на предложението е д-р арх.Надя Стаматова

.

История на разработката

.
Познавайки „потайностите” на термите от самото начало на извършване на археологическите разкопки (всички деца от Гръцката махала играехме там), винаги ме  вълнуваше въпросът, как е изглеждала тази сграда в нейната цялост. С годините бяха изписвани различни туристически брошури, несходни едни с други, по-късно поставени илюстративни табла с рисувана реконструкция (което само по себе си е една добра инициатива) и т.н. Моето детско любопитство започна да намира своя отговор след запознаването ми през 2004 г. с архитекта с археологическа практика проф. Стефан Бояджиев, в момента 92-годишен бивш научен работник от БАН. 

.
.
 Изглед на виртуалната реконструкция
.

Експонираните Терми на Диоклетиан в Рим


Този кадър илюстрира степента на завършеност, която се стремим да постигнем в разработката на варненските Римски терми. В началото финалният вид на разработката беше замислен като книга от 50 страници с допълнително приложени илюстрации от „отварящи се” един след друг цветни интериорни разрези, отпечатани върху прозрачни листове фолио, по начин, по който през 70-те години нагледно се представяше устройството на сложни инженерни машини. Към книгата смятахме да бъде приложен и диск с филм с интерактивни възможности, изведен от виртуалната реконструкция. Ръкописът на проф. Бояджиев на български език и построяването на общия обем като част от работата по виртуалната реконструкция беше финансирано от нашата архитектурна фирма преди настъпването на икономическата криза. Впоследствие работата по книгата беше спряна и с подновяването й беше взето решение за поевтиняване на продукта като се издаде само диск. 

.

Възстановка на Римските терми


Впоследствие при работата по дисертацията ми се запознах с новите технологии на насложената и смесената реалност и започнах да търся начини за финансиране на прерастване на разработката ни от виртуална реалност в смесена. Настоящото предложение се основава на тези технологии. Държа да отбележа и още една причина за предложението ми за експониране на точно този обект чрез смесена реалност. Поради неговата широка площ проф. Бояджиев винаги е бил противник на каквито и да било идеи за покриване на археологическия обект, когато сме обсъждали вариант за представяне на обема на някога съществувалата сграда чрез леко покритие. Той смята, че колкото и леко да е, том където и да стъпи, би увредило археологическата стойност на обекта. 

.

Описание на идеята


Предложението е археологическият обект да се експонира със средствата на насложената и смесената реалност, като се покаже каква е била сградата в нейната цялост. Ще бъдат използвани руините като основа за смесената реалност, а като добавена част ще бъдат използвани данните от виртуалната реконструкция. Тя ще бъде с голяма прецизност, тъй като ще ползва данни, взети чрез специализирана лазерна технология за тримерно заснемане на сгради и съоръжения. Също така могат да бъдат привнесени и други текстови и визуални данни като елементи от насложена реалност. 
.Проектантите проф. арх. Стефан Бояджиев и д-р арх. Надя Стаматова

.

Съставил статията: 

д-р арх. Надя Стаматова 
Варна 01.06.2012 г.

.

Към Аладжа скален манастир

 .

 

Web Analytics