ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН МУЗЕЙ В БЪЛГАРИЯ

.

.

Варненският учебен музей е открит през далечната 1986 година и е първи в България музей за деца, който има своя експозиция и зала за образователни дейности. Създатели са варненските археолози и музейни уредници ст. н. с. Димитър Димитров и н. с. Иван Иванов. Амбицията им е да обогатят техните представи за миналото. Да провокират по-голям интерес към историята и археологията, като създадат еднo нетрадиционно, привлекателно и същевременно достъпно експозиционно пространство, в което малки и големи посетители да имат пряк досег с музейните експонати.  „Чувам и забравям, виждам и запомням, правя и разбирам” – тази древна китайска поговорка добре илюстрира концепцията  на създателите на музея. Затова те избират името "Учебен", а не само детски музей.

.

.

Учебният музей разполага с две зали и двор. Тук могат да се видят:

  • Макети на наколно селище и на селищна могила, сечива от камък, кост и кремък от праисторическата епоха.
  • Картини и антично облекло, релефни плочи и фрагменти от статуи на древните  елини и римляни.
  • Прабългарска юрта и славянска полуземлянка, въоръжение и болярски костюми.
  • В Учебения музей е преодоляна традиционната дистанция между посетител и експонати. Музейно-образователната програма съчетава играта със знанието. Децата рисуват, правят глинени фигури, украсяват съдове, играят на археолози и така научават повече за хората и огъня, за глината и човека, за раждането на скулптурата, за първите монети и т.н.
  • .

.

Със своите разнообразни дейности Учебният музей се превръща в притегателен център за малки и големи, място за срещи и разговори, за творческа изява на ученици и учители. 

Десетилетия наред Варненският учебен музей бе единствен в Българияи и послужи за пример на редица други исторически музеи в страната. Появата им показва, че българската музейната общност все повече осъзнава нуждата от привличане на широката детска и юношеска аудитория в музейните зали.

Варненският учебен музей представя обновената си експозиция благодарение на успешното сътрудничество и с финансовата подкрепа на Американския научен център - София и Фондация „ Америка за България”. С тяхна помощ Регионалният исторически музей – Варна успя да реализира проекта „Музей за малки и големи (2012-2013 г.)” и да  създаде съвременна интерактивна експозиция за деца и юноши, с климатизация, ново осветление на залите и напълно обновен двор.

 .

.

Към Изложба "Златната легенда" гостува в Япония

 

 

Web Analytics