Колекции на Военноморския музей

.

Фондът на музея е систематизиран в 14 сбирки в съответствие с вида на предметите или според типа дейност, която представят или от която произхождат.

.

.

Корабно въоръжение, оръдия, торпеда и торпедни апарати

Това са образци на въоръжение от различни епохи, системи и типове. Шестова мина от времето на Руско-турската война от 1877-1878 г., котвена галваноударна заградна мина тип „Херц”, които намират приложение в българския флот до Първата световна война; създадената от лейтенант Евстати Винаров мина през 1905г.; българската речна галваноударна мина Б-40, която е модификация на морската галваноударна мина „България-36” (Б-36), създадена по проект на машинния инженер лейтенант Минчо Острев; френските мини „Соте Арле”, обр. 1906 и обр. 1908 г.; германски мини тип „Карбонит”, Е-голяма, Е-малка, „Ума”; английска мина тип „Викерс”.

В тази сбирка са и разположените във външната експозиция: 100-мм оръдия от авизо „Надежда”, куполно оръдие от СКР „Смели”, торпедни апарати от торпедоносци, тритръбен торпеден апарат от СКР „Дръзки”. Тук е и колекцията от брегови оръдия, които в различни моменти са защитавали българското морско крайбрежие.

.

Хладно и огнестрелно оръжие

Колекцията съдържа: саби, ножове, кортици, пушки, карабини, пистолети, револвери. Сред тях са старините, извадени от дъното на Черно море при нос Шабла през 1977 г. и свързани с Руско-турските войни ХVІІІ-ХІХ век. Включени са личните оръжия на видни офицери от флота, сред които освен български, има и образци от чуждестранни военни флотове.

.

  Корабно и брегово обзавеждане и оборудване

Сбирката е формирана от разнообразни по вид предмети. Тук са колекциите от котви, уреди като компаси, барометри, щурвали, електрически прибори, свързани с управлението и навигацията на кораба, посуда и др.

.

  Отличия, грамоти, марки, купи, печати

Тук може да се види цялото или почти цялото разнообразие от отличия, с които са удостоявани българските морски офицери от основаването на флота до днес. Сред тях са български и чуждестранни ордени и медали, както и отличителните знаци на наши и чужди военни учебни заведения, в които те са били обучавани. Колекцията от печати включва: печати от кораби, служби и поделения на военния флот, предприятия на търговското корабоплаване и корабостроене, на морски обществени организации и лични печати. Използвани са в периода от 60-те години на ХІХ век до началото на ХХІ век.

.

.

Художествени произведения - рисунки, картини, скуптори, плакети, грамофонни плочи

Сред най-ценните могат да бъдат посочени: творбата на художника Тихомир Радинов (маслени бои) – „Български миноносци атакуват турския крайцер „Хамидие” и портрета на капитан І ранг Димитър Добрев, художник Никола Ганушев. Като самостоятелна колекция се открояват графиките, акварелите и маслата на Александър Мутафов. Сбирката се допълва от произведения на Михаил Ангелов, Хр. Каварналиев, Антон Прудкин, Милен Сакъзов, Георги Урумов, Петър Михайлов, Тихомир Коджаманов и редица съвременни маринисти.

.

Снимки, фотоалбуми, кинофилми

Сбирката се попълва от снимки, картички, албуми и др. които със средствата на печата илюстрират и документират историята на военния ни флот: портретни снимки на командващите на военния ни флот, командирите на кораби и техните екипажи, снимки на възпитаниците на различни випуски на Морското училище, албуми със снимки от съвместни учения на страните членки на бившия Варшавския договор и на страните членки на НАТО, снимки от чествания на юбилейни годишнини на военния флот; важни моменти от приемането на нова материална част, на морските празници.

.

.

  Архивни документи, спомени, свидителства, предписания, книги, карти, чертежи

Архивните документи, постъпват основно като дарения от наследници на видни морски дейци: капитан І ранг Димитър Добрев, капитан ІІ ранг Станчо Димитриев, капитан І ранг Георги Купов, капитан І ранг Сава Иванов, капитан І ранг Неделчо Недев и др. В по-голямата си част това са оригинални свидетелства, предписания, книги, чертежи, лична и служебна кореспонденция. В тази сбирка има представени части от лични библиотеки на изтъкнати представители на морското дело. В сбирката намират място учебници и учебни пособия на български, руски, френски, немски, италиански и английски език на възпитаници на съответните висши морски учебни заведения; корабни дневници, вахтени журнали, служебни книжки и историко-традиционни формулярни документи на различни на военни кораби и др.

.

  Униформи, униформени знаци, лични вещи

Запазени са униформи на български морски офицери от различни епохи. Хералдиката и символиката в униформените облекла отразяват политическите промени и своеобразната „мода” във формените облекла, както и влиянията от флотовете на други страни. Отличават се с някои особености униформите на различните поколения възпитаници на морското училище.

Сбирката съдържа предмети, които отразяват личния и професионалния живот и проявите на изявени дейци в морското и военноморското дело – инструменти и уреди, аксесоари, облекла.

.

  Флагове, вимпели, косици, флагчета

В тази сбирка се съхраняват корабни военноморски флагове, флагове на длъжностни лица, между които щандарт на княза и на княгинята; вимпели; сигнални флагове и разцветки, както и бойни знамена на различни части на флота.

.

.

Модели на кораби, макети на различни съоръжения и сувенири

Сбирката съдържа няколко десетки модели на военни и търговски кораби от различни епохи. Отличават се моделите, изработени в заводите, които са произвеждали кораби по поръчка на българското правителство. Друга част са изработени от български корабомоделисти, лауреати на различни конкурси.

.

  Корабоплаване, подводна археология, морски и водни спортове, морска наука и изследвания

Тази сбирка е обемна и многопосочна по съдържание. Обхваща предмети, документи, плавателни съдове и др., свързани непосредствено с търговското корабоплаване. Тук са заведени голяма част от находките от подводни археологически експедиции, свидетелства за постиженията в морските спортове – например яхта „Кор Кароли”, с която капитан Георги Георгиев извършва първото българско самотно околосветско плаване под платна.

.

  Пристанища, пристанищни съоръжения

Сбирката представя постъпления, чрез които може да се проследи пристанищното строителство, техническото оборудване на българските морски и дунавски пристанища. Съдържа много документи, спомени, отличия на пристанищни работници и ръководители от различни епохи.

.

Корабостроене и кораборемонт

Дейността и постиженията на корабостроителните предприятия в България са представени чрез документация – чертежи, книги; инструменти и прибори; снимки, лични вещи на български корабостроители.

Сбирката съдържа лични документи, снимки, вещи на преки участници и ръководители в кораборемонтните дейности, както и документация на предприятията, заети в кораборемонта.

.

Танкер "Хан Аспарух" - най-големият плавателен съд, построен в България

.

Към Кораба-музей "Дръзки" 

.

Web Analytics