Регламент на Световния фестивал на анамационните филми - Варна

Част от организаторите на фестивала

.

Световният фестивал на анимационния филм (СФАФ) се провежда веднъж годишно в град Варна. Събитието се организира от Сдружение „Световен фестивал на анимационния филм” и Фестивален център Варна, с подкрепата и под патронажа на Министерство на Културата, Национален Филмов Център и Община Варна.
Официални езици на фестивала са български и английски.

 

Условия за участие

Във Фестивала може да вземе участие всяка аудио-визуална творба, направена „квадрат по квадрат” и отговаряща на следните изисквания:

 • Да бъде завършена след 01 януари 2012, при условие че не е участвала на предишно издание на Фестивала
 • Копието за участие във фестивала да е на един от следните носители – 35мм., DVD, Blue-ray, H264.MOV.
 • Всеки носител може да съдържа само едно произведение.
 • Времетраенето според категорията, в която участва, да е до 30 мин. за късометражните и над 60 мин. за пълнометражните филми.
 • При телевизионните сериали се допуска една серия, не по-дълга от 30 мин.
 • Не се допускат творби, чиито сценарий, образи и музика са с неуредени авторски права.

Филмите ще се състезават в следните категории:

 • Късометражни филми, Пълнометражни филми, Детски филми, Телевизионни сериали и Студентски филми

Участие

Краен срок за подаване на заявката за участие и филмите за селекция – 10 Юни 2014След тази дата заявки и DVD копия за селекция няма да бъдат приемани.

 • Няма такса за участие.
 • Записването за участие става онлайн на сайта на фестивалаwww.varnafest.org до 10 Юни 2014.
 • След попълването и изпращането на заявката, всеки участник получава потвърждение на дадения от него и-мейл адрес.
 • Изпращането на филмите за селекция може да стане по два начина: 1. онлайн на FTP адрес посочен от организаторите; 2. по пощата на адрес: България, София 1000, Пощенска Кутия 1453

Важно: Екипът на СФАФ препоръчва Вашите филми да се изпращат онлайн на нашия FTP адрес! Така и двете страни спестяват време, средства и информацията Ви е по-сигурна.

 • Копието може да бъде качено директно на сайта на фестивала във формат DVD, AVI, Quicktime или да се изпрати по пощата на DVD. В този случай, върху копието трябва да присъства надпис със заглавие и времетраене на филма, името на автора и неговата държава.
 • Всяко DVD трябва да съдържа само един филм.
 • Копието трябва да бъде поставено в кутия и изпратено в подходяща опаковка.
 • Задължително на пощенския плик трябва да бъде отбелязано: За културни цели, без търговска стойност!
 • При задържане на пратката от митническите служби, Фестивалът не носи никаква отговорност.
 • В случай на повреда на копието при транспорт, фестивалът не носи отговорност.
 • Рискът по изпращането на филмът се поема от изпращача.
 • Изпращането на DVD копията и материалите по пощата са за сметка на участника.
 • DVD копията и всички материали за участие остават за архива на фестивала и не се връщат.
 • Само правилно попълнени форми за участие ще бъдат допускани.
 • За всеки филм може да бъде подадена само една заявка за участие.

Необходима информация при полълване на бланката за участие на сайта:

 • Кратка биография и филмография на автора (до 500 знака).
 • Фотография на автора (резолюция 1600х1200 пиксела в JPEG формат).
 • Три статични кадъра от филма (резолюция 1600х1200 пиксела в JPEG формат).
 • Анотация на филма (до 300 знака).
 • DVD копие на филма за селекция.
 • В случай, че филмът е с текст и/или диалог на език, различен от официалните за фестивала, се изисква монтажен (диаложен) лист на един от двата езика.
 • Допълнителни рекламни материали за по-добро представяне на филма – плакат, флаер и т.н. За пълнометражните филми изпращането на плакат е задължително!

.

.

Селекционна комисия

 • Организационият комитет на фестивала избира международна селекционна комисия съставена от 3 члена, 2 от които са чужденци.
 • Минимум 2/3 от членовете са професионалисти, свързани с анимационното изкуство.
 • Имената на членовете на селекционната комисия ще бъдат обявени на сайта на фестивала.
 • Творби, в чието създаване, продуциране или разпространение са взели участие членове на комисията, не могат да кандидатстват за селекция.
 • Творбите във всяка категория ще бъдат оценявани според техните художествени, естетически и технически качества.
 • Международната селекционна комисия избира произведенията, които ще участват в състезателната програма, както и тези извън конкурсната програма, наречена „Панорама”.
 • Решенията на селекционната комисия са окончателни и не подлежат на обсъждане.
 • Авторите на избраните творби ще бъдат своевременно уведомени.

Официална селекция

 • Решението на селекционната комисия ще бъде обявено в края на месец юни.
 • Копията на филмите, влезли в официалната конкурсна програма трябва да бъдат получени на FTP адреса или на пощата на фестивала най-късно до 31 Юли 2014 г.

Важно: Екипът на СФАФ препоръчва Вашите филми да се изпращат онлайн на нашия FTP адрес! Така и двете страни спестяват време и информацията Ви е по-сигурна.

Жури

 • Организационният комитет на Фестивала избира 5 членно международно жури като един от тях е от България, а останалите са чужденци.
 • Техните имена ще бъдат обявени на сайта на фестивала.
 • Творби, в чието създаване, продуциране или разпространение са взели участие членове на журито, не могат да кандидатстват за селекция.
 • Решенията на международното жури са окончателни и не подлежат на обсъждане.
 • Международното жури определя програмата за показване на спечелилите награди участници на заключителната вечер на Фестивала, като се основава на наличното време за прожекции, което се определя от Организационния комитет.

Настаняване и акредитации

 • Организаторите покриват разходите за хотел и храна на участниците в официалната състезателна програма по време на фестивала.
 • Пътните разходи са за сметка на участниците.
 • Всеки желаещ да бъде гост на фестивала, може да направи заявка за акредитация на сайта на фестивала, раздел акредитации, където ще намери подробна информация за условията и процедурата по записване.
­­­

Права

 • При селекция режисьорът или продуцентът гарантира да осигури копието на филма, заявен във формата за участие.
 • Организационният комитет гарантира безопасността на копията от доставката им в офиса на Фестивала до момента на връщането им на адреса, посочен във формуляра за участие.
 • При задържане на пратка от митническите служби, Фестивалът не носи отговорност.
 • В случай на загуба или повреда на копието през този период, Организационният комитет може да компенсира само разходите по създаването на ново копие или прехвърляне на друг носител.
 • Връщането на копията на адреса, посочен във формуляра за участие започва не по-рано от две седмици след приключване на фестивала.
 • Селектиран филм не може да бъде отзован от програмата. Фестивалът си запазва правото да промени състезателната категория на даден филм, да променя програмата на Фестивала без предварително предупреждение и да отстранява закъснели филми или филми с ниско техническо качество. Международното Жури си запазва правото да не връчва награда в дадена категория, ако според мнението на журито, нито един от кандидатите не среща критериите им за качество.
 • Освен ако не е заявил изрично обратното в бланката за участие, кандидатът предоставя правото на Организационния комитет да използва с некомерсиална цел филма и части от него, и допълнителните рекламни материали за популяризиране на Фестивала.
 • Фестивалът кани продуцентите на наградените филми и филмите в състезателната програмата да дарят копие от филмите, които да се пазят във фестивалния архив.
 • Задължение на участниците е да се сдобият с разрешителни и авторските права на материалите използвани при създаването на филмите си. Фестивалът не носи никаква отговорност за нарушаване на законите за авторско право.
 • Всички останали въпроси, които не са описани в този регламент ще бъдат разрешени от организаторите на Фестивала.
 • С попълването и изпращането на бланката за участие, кандидатът автоматично се съгласява с условията в този регламент.

.


Към Кинозалата на Световния фестивал

на анимационните филми - Варна 

Web Analytics